Magdalena Staniszewska, PhD, DSc

Główny biotechnolog z wieloletnim doświadczeniem w Harvard Medical School w Bostonie, USA oraz w Polskiej Akademii Nauk. Naukowiec z specjalizująca się w odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, identyfikacja i opracowywanie nowych strategii terapeutycznych dla powikłań cukrzycowych, chorób nowotworowych oraz oczu. Współtwórca narzędzi analitycznych i wskaźników diagnostycznych patologicznych naczyń krwionośnych. Bogata historia publikacji i wykładów naukowych.

Karol Maryniowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunkach Zarządzanie i Prawo w Biznesie, które ukończył z wyróżnieniem. Specjalista w zakresie marketingu internetowego, content marketingu, budowania świadomości marki, komunikacji w social media oraz ochrony praw własności znaków towarowych. Marketer i prawnik z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z międzynarodowymi markami i start-upami technologicznymi.

Katarzyna Furman

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego z dyplomem na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna, który ukończyła z wyróżnieniem. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w projektach badawczo – rozwojowych związanych z diagnostyką laboratoryjną. Bogata praktyka zawodowa w jednostkach naukowych oraz doświadczenie w branży produkcyjnej odczynników diagnostycznych i technologii IVD.

Joanna Brońska -Stąsik

Absolwentka Wydziału Ekonomii na UMCS w Lublinie, magister Zarządzania i marketingu, stypendystka KAAD, coach biznesu z dyplomem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od 20 lat związana z branżą wyrobów medycznych. Odpowiada za proces wdrożenia i certyfikacji spółki SDS Optic S.A. w zakresie EN ISO 13485 oraz za zgodność regulacyjną w rozumieniu MDR 2017/275. Kieruje zespołem specjalistów w Dziale Zapewnienia Jakości, zarządzając procesami jakości w czterech laboratoriach badawczych.