O spółce

Spółka SDS - sekcja o spółce

KIM JESTEŚMY?

SDS Optic S.A. tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej.

Za naszym sukcesem stoi unikalny interdyscyplinarny zespół naukowców oraz wykwalifikowana kadra.
Czytaj więcej…

NASZA TECHNOLOGIA

Opracowujemy, rozwijamy i planujemy komercjalizować innowacyjne urządzenia diagnostyczne oraz monitorujące, które wesprą pracę personelu medycznego na całym świecie.

Poznaj technologię inPROBE i dowiedz się,
nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.
Czytaj więcej…

Spółka SDS - sekcja nasza technologia
Spółka SDS - sekcja cel i strategia rozwoju

CEL I STRATEGIA ROZWOJU

Mamy jasny i konkretny cel.
Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Sprawdź naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy osiągnąć założone cele.
Czytaj więcej…

NASZ RYNEK

Szacuje się, że rynek diagnostyki nowotworów
do 2027 roku osiągnie ponad 311 mld USD.

W samym roku 2019 na całym świecie wykonano 7,5 mln testów skierowanych na wykrycie markerów HER2, wartych łącznie ponad 4 mln USD.

Jesteśmy dobrze przygotowani do przyszłej komercjalizacji naszej technologii.
Czytaj więcej…

Spółka SDS - sekcja nasz rynek

Media społecznościowe
SDS Optic S.A.

Leadership Team

Priorytetem Spółki SDS Optic S.A. jest optymalna struktura zespołu zarządzającego, nakierowana na realizację celów strategicznych oraz osiąganie zaplanowanych kroków milowych. Zespół zarządzający to połączenie kompetencji naukowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz biznesowych, finansowych i operacyjnych.

Marcin Staniszewski, MSc Eng.

Naukowiec | Inżynier | Akcjonariusz | Prezes Zarządu SDS Optic SA
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.


Pomysłodawca (Co-Founder), akcjonariusz (pośrednio poprzez s-kę SDS Optonic Sp. z o.o. jako jej większościowy udziałowiec), Dyrektor Technologiczny (Chief Technology Officer) oraz Prezes Zarządu (CEO) w SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.
Absolwent University of Akron OH, USA (MSc. Eng.), doświadczony naukowiec oraz inżynier w naukach technicznych z doświadczeniem menadżerskim pracujący nad innowacyjnymi technologiami o cywilizacyjnym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę.
Posiada wieloletnie doświadczenie technologa w działach B+R amerykańskich firm technologicznych. Był uczestnikiem programu badawczego przy współpracy z NASA – Glenn Research Center (Cleveland, OH, USA), pracując przy technologiach wykorzystywanych w branży lotniczej oraz kosmicznej. Członek Polsko-Amerykańskiego Centrum Biznesowego w Bostonie, USA.

magdalena staniszewska leadership team sds optic

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska

prof. KUL, Naukowiec | Project Leader | Akcjonariusz | Dyrektor Naukowa SDS Optic SA.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.


Pomysłodawca (Co-Founder), akcjonariusz i Dyrektor Naukowa ( SVP / Chief Science Officer) w SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; doktor nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Odbyła staż podoktorski w Case Western Reserve University (Cleveland, OH, USA), przez wiele lat związana z Harvard Medical School (Boston, MA, USA).
Ekspertka w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

mateusz sagan leadership team sds optic

Mateusz Sagan, MBA
Ekonomista | Zarządzający i Strateg | Akcjonariusz | Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o.


Akcjonariusz, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu (SVP / Chief Operating & Business Officer) w SDS Optic S.A. oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o. Do września 2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszarów operacyjnych, biznesowych, finansowych, zarządzania projektowego oraz relacji inwestorskich.
Absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston (Wielka Brytania). Ekspert z zakresu zarządzania innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi, ponad 20 lat doświadczenia pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, w tym w firmach rodzinnych oraz technologicznych startupach na całym świecie. Doradza jako mentor programów akceleracyjnych, m.in. MIT EF CEE. Pełni funkcje Członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce oraz Członka Rady Klastra Lubelska Medycyna.

inPROBE - dowiedz się więcej o technologii

Rada Nadzorcza

Krzysztof Klimkowski
Członek Rady Nadzorczej


Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (European Assosiation of Lawyers AEA-EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie.

Damian Serafin
Członek Rady Nadzorczej


Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C. Mgr ekonomii, Pomysłodawca i Współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (co-founder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej Perfect Runner, wcześniej wieloletni Manager zarządzający budową struktury i rozwojem sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.

andrzej kolodziejczyk czlonek rady nadzorczej sds optic

Andrzej Kołodziejczyk
Członek Rady Nadzorczej


Menedżer do spraw projektów inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej

adam piotrowski czlonek rady nadzorczej sds optic

dr inż. Adam Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej


dr inż. nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 20 lat związany jest ze spółką Vigo System S.A. (GPW: VIGOSYS), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr Adam Piotrowski od ponad 6 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej funduszu inwestycyjnego VIGO WE INNOVATION oraz Creotech Instruments S.A. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotonicznego (EPIC – European Photonics Industry Consortium).

szymon ruta czlonek rady nadzorczej sds optic

Szymon Ruta
Członek Rady Nadzorczej


Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od ponad 5 lat Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (NC: SCPFL), wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający funduszu MS TFI S.A. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR. Pan Szymon Ruta pełni obecnie również funkcję Członka Zarządu Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Bacteromic Sp. z o.o.

marcin wawrzynowicz czlonek rady nadzorczej sds optic

dr Marcin Wawrzynowicz
Członek Rady Nadzorczej


Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszewskiego.
Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Oświadczamy, że członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pełniące stanowiska zarządcze w Spółce SDS Optic S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnionych funkcji, a także gwarantują rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją. Każda z powołanych osób wyróżnia się odpowiednią reputacją
i wiarygodnością, a także brakiem konfliktu interesów.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariat SDS Optic: 44,3% SDS Optonic Innoventure - Akcjonariat SDS Optic Akcjonariat SDS Optic: 9,7% Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)

INNOventure ASI Sp. z o.o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Akcjonariat SDS Optic: 2,7% Mateusz Sagan Akcjonariat SDS Optic: 1,7% Magdalena Staniszewska Pozostali akcjonariusze pon5proc akcjonariat SDS Optic_09.11.2022_r

Mateusz Sagan, MBA

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL

Pozostali akcjonariusze < 5%

LP AKCJONARIUSZ Liczba AKCJI % AKCJI Liczba GŁOSÓW % GŁOSÓW
1 SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)
2.358.260 44,3% 2.358.260 44,3%
2 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 519.240 9,7% 519.240 9,7%
3 INNOventure ASI Sp. z o.o. 483.750 9,1% 483.750 9,1%
4 Mateusz Sagan, MBA 144.600 2,7% 144.600 2,7%
5 dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL 90.900 1,7% 90.900 1,7%
6 Pozostali akcjonariusze < 5% 1.729.500 32,5% 1.729.500 32,5%
  RAZEM 5.326.250 100% 5.326.250 100%

 

Zgodnie ze Statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.326.250 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.326.250 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.

Akcje serii A, B oraz C zostały wyemitowane jako akcje imienne i stały się akcjami na okaziciela zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2021 r., która została podjęta wskutek otrzymania przez Spółkę wniosków akcjonariuszy o konwersję akcji serii A, B i C z akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z §8 ust. 5 Statutu. Akcje serii D są akcjami na okaziciela od daty emisji.

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW RODZAJ
AKCJI
WARTOŚĆ NOMINALNA CENA EMISYJNA DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ DATA REJESTRACJI
W KRS
A 3.843.000 3.843.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,00zł 10.01.2019 r. 17.05.2019 r.
B 83.250 83.250 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,20zł 22.07.2019 r. 10.09.2019 r.
C 300.000 300.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,00zł 22.04.2021 r. 25.05.2021 r.
D 1.100.000 1.100.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 10,00zł 25.05.2021 r. 15.07.2021 r.

Informacja o powiązaniach osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta:

Pomiędzy Spółką Emitenta a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

  • Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcem i Prezesem Zarządu spółki SDS Optonic Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta i posiada łącznie 2 358 260 akcji Emitenta stanowiących 44,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
  • Damian Serafin – od dnia 20 lipca 2022 r. pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 14 495 akcji Emitenta stanowiących 0,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pomiędzy Spółką Emitenta lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

  • Marcin Molo – Członek Rady Nadzorczej do dnia 20.07.2022 r. jest jednocześnie udziałowcem oraz członkiem zarządu INNOventure ASI Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta i posiada łącznie 653 750 akcji Emitenta stanowiących 12,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
  • Magdalena Staniszewska – posiadająca łącznie 90 900 akcji Emitenta, stanowiących 1,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta, jest jednocześnie żoną Prezesa Zarządu Spółki – p. Marcina Staniszewskiego

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informacja o dywidendzie

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki.

Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.