Poster: Novel in vivo photonics-immunoassay system, inPROBE, for the rapid detection of HER2 in breast cancerPoster:

Magdalena Staniszewska 1, 2 *, Andrzej Kurylcio 3, Katarzyna Sędłak 3, Mateusz Śmietana 4, Wojciech P. Polkowski 3, Marcin Staniszewski 1

¹ SDS Optic S.A., Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland, ² Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine, The John Paul II Catholic University of Lublin, Konstantynów 1J, 20-708 Lublin, Poland, ³ Department of Surgical Oncology, Medical University of Lublin, Radziwiłłowska 13, 20-080 Lublin, Poland,
⁴ Institute of Microelectronics and Optoelectronics, Warsaw University of Technology, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Poland

Poster at ESMO 2023 Madrit (Spain)

Click and open in new tab or download below.

EBI wesprze SDS Optic kwotą 10 mln EUR

EBI wesprze SDS Optic kwotą 10 mln EUR na badania, rozwój i komercjalizację przełomowej platformy technologicznej inPROBE®.

2 października 2023 r. SDS Optic S.A., z siedzibą w Lublinie, zawarła umowę finansowania typu venture debt na kwotę do 10 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach programu InvestEU Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) 1.1. Health Innovation, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE.

SDS OPTIC S.A. to spółka specjalizująca się w opracowaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Kluczową technologią Spółki jest mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy innowacyjny biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości i specyficzności – urządzenie do wykrywania biomarkera HER2 raka piersi pod marką inPROBE®.

„Naszą wizją jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku. Dążymy do tego, tworząc i wdrażając przełomowe technologie medyczne na styku i w połączeniu fotoniki, biologii molekularnej, immunochemii oraz bioinżynierii medycznej. Bez wątpienia pozyskane wsparcie finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego znacząco przyspieszy nasz rozwój i pozwoli wprowadzać na rynek nowe aplikacje znacznie szybciej niż zakładaliśmy i na dużo większą skalę. To kolejny dowód zaufania, jaki otrzymujemy ze strony międzynarodowej i tak renomowanej Instytucji, po bardzo restrykcyjnej weryfikacji i akceptacji naszych wyników naukowych oraz technologii” – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic.

ZOBACZ WIDEO KOMUNIKAT

SDS Optic dołącza tym samym do prestiżowego grona innowacyjnych polskich firm biotechnologicznych, kóre współpracują z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zwiększając swój potencjał i przyspieszając procesy rozwoju oraz komercjalizacji przełomowych produktów z obszaru biotechnologii i innowacji medycznych.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Wspieranie rozwoju, badań i innowacji jest jednym z priorytetów Europejskiego Banku Inwestycyjnego I dlatego cieszy nas współpraca z SDS Optic, ambitną polską firmą specjalizującą się w opracowywaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej. Finansowanie EBI umożliwi firmie dalszy dynamiczny rozwój i opracowywanie kolejnych technologii, które przyspieszą procesy diagnostyczne i będą wykorzystywane z korzyścią dla zdrowia pacjentów.” 

EBI wesprze SDS Optic kwotą do 10 mln EUR (ponad 45 mln zł). Finansowanie zostanie wypłacone w trzech transzach, po osiągnięciu określonych w umowie kamieni milowych. Jednym z dodatkowych warunków dla każdej transzy będzie wyemitowanie przez SDS Optic na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych stanowiących łącznie do 8,5% w pełni wyemitowanego na dzień podpisania umowy finansowania aktualnego kapitału zakładowego i warunkowego SDS Optic.

„Europejski Bank Inwestycyjny wspiera tylko najbardziej godne zaufania i przełomowe technologie powstające w Europie. Proces selekcji, negocjacji, badania Spółki (due diligence) i domykania transakcji był bardzo wymagający. To potwierdza nasze umiejętności i kompetencje w prowadzeniu tak wymagających procesów negocjacyjnych z globalnymi instytucjami, następnie skutecznego prowadzenia prawnych i technologicznych audytów oraz procesów umownych przy współpracy z jednymi z największych kancelarii prawnych na świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że stajemy się jedną z firm cieszących się zaufaniem i wsparciem EBI. W imieniu naszego zespołu z radością ogłaszam tę wiadomość, tym bardziej, że jest to kolejny przykład na to, że SDS Optic potrafi rozwijać swoje projekty efektywnie i przy dywersyfikacji źródeł finansowania. Nasza Spółka jest gotowa ruszyć dalej i rozpocząć realizację celów, jakie postawiliśmy sobie na kolejne lata” – powiedział Mateusz Sagan, SDS Optic SVP i COO.

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał także dodatkową umowę gwarancyjną z FiBioMed jako pierwotnym gwarantem i spółką powiązaną z SDS Optic. Tym samym SDS Optic zyskuje kontrolę nad przepływami środków pomiędzy sobą i podmiotem powiązanym FiBioMed, zapewniając stabilny rozwój nowego obszaru zastosowań z pipeline’u projektów SDS Optic. FiBioMed powstał w celu wykorzystania wyników badań nad możliwościami diagnostycznymi światłowodów z technologii platformy inPROBE® w diagnostyce chorób zakaźnych.

Na mocy podpisanej umowy EBI będzie wspierał cele inwestycyjne SDS Optic, takie jak:

  • personel badawczo-rozwojowy i dostęp do rynku,
  • dalsze badania i rozwój podmiotów powiązanych z SDS Optic,
  • skalowanie i rozwój nowych aplikacji,
  • pokrycie kosztów związanych z badaniami przedklinicznymi nowych aplikacji inPROBE®,
  • badania kliniczne nowych aplikacji inPROBE®,
  • wydatki związane z uzyskaniem zgód regulacyjnych,
  • badania wewnętrzne i rozwój nowych aplikacji,
  • wydatki związane z ochroną własności intelektualnej,
  • rozwój infrastruktury SDS Optic oraz zakup nowoczesnej aparatury badawczej dla centrum badawczo-rozwojowego, w tym maszyn i urządzeń do nowej półprzemysłowej produkcji pilotażowej fotonicznych części biosensorów inPROBE®.

ZOBACZ PEŁNY KOMUNIKAT ESPI

Spółka spełniła już znaczną część warunków niezbędnych do pierwszej płatności. Należy do tego otrzymanie certyfikatu ISO 13485 nadanego przez jednostkę notyfikującą TÜV NORD GROUP; podczas ostatniej emisji zapewniono także 1 milion euro z emisji akcji; ukończono także 1 część badań klinicznych dla mikrosondy do wykrywania raka piersi HER2.

Współpraca SDS Optic oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego może przynieść korzyści nie tylko stronom porozumienia, ale co najważniejsze, będzie miała znaczący wpływ na międzynarodowy rynek medyczny i usprawnienie systemu pracy personelu medycznego. Projekt ma ogromny potencjał, aby radykalnie poprawić jakość życia pacjentów na całym świecie, zapewniając im szybsze, mniej bolesne i mniej obarczone błędami wyniki badań, a co za tym idzie „zwiększenie wskaźnika przeżywalności pacjentów nowotworowych o 30% do 2030 roku”.

Więcej o SDS Optic: www.sdsoptic.pl

Więcej o technologii inPROBE®: www.inprobe.pl

Wszystko o Europejskim Banku Inwestycyjnym: https://www.eib.org/en/

Komunikat prasowy EIB: https://www.eib.org/en/press/all/2023-358-investeu-poland-eib-supports-sds-optic-in-scaling-up-its-cancer-detection-technology 

Informacje ogólne:

Grupa EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. W jej skład wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Grupa zapewnia wsparcie finansowe dla inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak spójność społeczna i terytorialna oraz sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej.

Program InvestEU zapewnia podmiotom gospodarczym Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez mobilizację znacznych środków publicznych i prywatnych. Wsparcie to pomaga generować dodatkowe inwestycje zgodne z kluczowymi priorytetami europejskimi, takimi jak Europejski Zielony Ład, transformacja cyfrowa i wsparcie dla MŚP. Program InvestEU łączy wiele unijnych narzędzi finansowych wspierających inwestycje poprzez uproszczenie, wydajniejsze i bardziej elastyczne finansowanie projektów. InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE w wysokości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r.

SDS Optic S.A. specjalizuje się w opracowaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia, mając na celu zapewnienie szybszej, bezbłędnej i mniej bolesnej diagnostyki dla wsparcia efektywności terapii celowych.

Kluczową technologią Spółki jest inPROBE® (https://inprobe.com/)– mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy innowacyjny biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności.