Nasza wizja

Zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku

Wizją SDS Optic jest opracowanie procedur i rozwiązań diagnostycznych oraz monitorujących w diagnostyce i leczeniu nowotworów dzięki którym zwiększymy przeżywalność pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku. Osiągniemy to dzięki wdrażaniu technologii diagnostycznych i monitorujących opartych o działanie w czasie rzeczywistym, in vivo (najbliżej zmiany chorobowej) i podając wynik liczbowy (nie obrazowy). Rozwiążemy też wiele innych chorób cywilizacyjnych, w tym powikłania wywołane ostrymi zakażeniami grzybicznymi, poprzez wspieranie monitoringu leczenia oraz wsparcie tworzenia innowacyjnych terapii celowanych.

Strategia i misja

SDS Optic tworzy, rozwija, produkuje i komercjalizuje innowacyjne narzędzia diagnostyczne oraz monitorujące procesy życiowe w naturalnym stanie, które wspierają i ratują ludzkie życie. W naszych działaniach odpowiadamy na potrzeby osób żyjących z przewlekłymi chorobami nowotworowymi oraz chorobami zakaźnymi.


Koncentrujemy się na pomocy całemu światu medycyny w szybszej, mniej bolesnej oraz mniej inwazyjnej diagnostyce chorób i wsparciu w szybkim, efektywnym leczeniu wykorzystującym terapie celowane.Pracując z głównymi Partnerami tworzymy i rozwijamy wysokiej jakości aplikacje, które mogą pomóc w opracowaniu innowacyjnych urządzeń medycznych oraz leków i ich udostępnieniu większej grupie ludzi na całym świecie, dzięki czemu wpływamy na poprawę jakości i długości życia. Misją SDS Optic są strategie, które ratują ludzkie życie.

Kim jesteśmy

SDS Optic to zespół naukowców, którzy opracowali inPROBE czyli innowacyjny projekt, który pozwala na błyskawiczną diagnostykę onkologiczną. Nowotwór piersi jest najczęstszym rodzajem nowotworu występującym u kobiet na całym świecie. Każdego roku notuje się ok. 1,7 miliona nowych przypadków raka piersi oraz pół miliona zgonów. Skuteczna i szybka metoda wykrywania choroby mogłaby uratować życie wielu pacjentek.Takie właśnie rozwiązanie stworzył zespół SDS Optic.

Obecnie kluczowym etapem diagnostyki nowotworowej jest biopsja i badanie histopatologiczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, m.in. czy w tkankach pobranych od pacjentki występują markery nowotworowe, w szczególności HER2, najbardziej złośliwy z nowotworów piersi. Dziś gold standardem w histopatologii jest barwienie immunohistochemicznych receptorów hormonalnych, a wynik badania to, w dużym uproszczeniu zabarwienie kolorystyczne, w zależności od intensywności zabarwienia tkanki można stwierdzić, czy pacjentka ma nowotwór i na jakim on jest etapie rozwoju. Wynik nie jest więc wynikiem liczbowym, a jedynie względną oceną wizualną. Technologia wynaleziona przez SDS Optic pozwoli podać dokładny wynik matematyczny oraz skróci czas oczekiwania. W przypadku inPROBE jest to ok. 20 minut

Za innowacyjną koncepcją stoją Marcin oraz Magdalena Staniszewscy, którzy już podczas pobytu w USA myśleli o wynalazku, który może zrewolucjonizować medycynę. – Wizją SDS Optic jest zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na raka o ok. 30% do 2030 r. – to setki tysięcy kobiet na całym świecie, które dzięki naszej technologii, będą mogły być szybko zdiagnozowane i mieć szansę na wyleczenie – dodaje dr. hab. Magdalena Staniszewska, pomysłodawca mikrosondy, przez wiele lat związana z Harvard Medical School w Bostonie

SDS Optic to najzdolniejsi naukowcy w dziedzinie biologii molekularnej, chemii oraz biotechnologii. Zespół stale się rozwija, również w sferze biznesowej, która pod kierownictwem Dyrektora ds. Rozwoju Mateusza Sagana osiąga kolejne sukcesy i prezentuje się zarówno na ogólnoświatowych eventach jak i w mediach.

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych jest możliwe dzięki znaczącemu wsparciu SDS Optic ze środków publicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało projekt w ramach programów STRATEGMED oraz PatentPlus. W rozwój SDS Optic kwotę 3 mln zł zainwestowało także INNOventure – fundusz Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych powstały w ramach inicjatywy NCBiR – BRIdge Alfa.

SDS Optic jest również jednym z największych dotychczasowych beneficjentów Instrumentu MSP w ramach programu „Horyzont 2020” Komisji Europejskiej i członkiem „Klastra Lubelska Medycyna”.

Dlaczego my?

W SDS Optic staramy się zmieniać świat. Kreujemy rozwiązania, które pozwolą zwiększyć przeżywalność pacjentów chorych na raka o 30% do 2030 roku. W swojej pracy nasi doświadczeni specjaliści łączą obszerną wiedzę medyczną i techniczną by tworzyć sprzęt, który zrewolucjonizuje globalną medycynę.

Nasza strategia polega na odkrywaniu, rozwijaniu, produkcji a także komercjalizacji na globalną skalę unikalnych narzędzi diagnostycznych i monitorujących w czasie rzeczywistym, których celem jest wsparcie i ratowanie ludzkiego życia.

Skupiamy się na rozwijaniu opieki zdrowotnej, poprzez nowoczesną, znacznie szybszą a zarazem bezbolesną diagnostykę, która z powodzeniem wspiera cały proces leczenia. Rozwijamy i kreujemy różnorodne rozwiązania diagnostyczne i monitorujące, w tym te stosowane w diagnostyce i leczeniu nowotworów.