Rada Naukowa

Rada Naukowa SDS Optic S.A. to organ wspierający rozwój projektów technologicznych firmy. W skład Rady wchodzą wybitni naukowcy, lekarze i specjaliści z wielu różnych dziedzin nauki. Celem gremium jest wsparcie działań R&D Spółki SDS Optic, a także doradztwo w zakresie technologii, strategii i kwestii biznesowych związanych z nauką.

Rozwój innowacyjnych technologii medycznych to złożony proces, który stawia wiele wyzwań z pogranicza nauki, zarządzania, prawa i biznesu. Poza codziennym zaangażowaniem naszych specjalistów oraz partnerów klinicznych i biznesowych, SDS Optic S.A. otrzymuje wsparcie oraz cenne opinie od doświadczonych naukowców, lekarzy i przedsiębiorców.

Zadania Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Wsparcie realizacji strategicznych celów oraz misji SDS Optic

Doradztwo w rozwoju technologii

Spotkania i sesje Rady Naukowej

Konsulting i porady związane
z projektami biotechnologicznymi

Prezentacja SDS Optic S.A. na globalnym
rynku farmaceutycznym, Bio-Tech i Med-Tech

Budowa międzynarodowej sieci kontaktów
z klinikami, szpitalami i laboratoriami

Opiniowanie, doradztwo i ocena
realizowanej strategii SDS Optic S.A.

Wymiana wiedzy z organizacją
i wsparcie procesu decyzyjnego Zarządu

Członkowie Rady Naukowej

dr hab. n. med., inż.
Magdalena Staniszewska
prof. KUL

WIĘCEJ Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas staży podoktorskich w Case Western Reserve University, Cleveland, OH oraz Harvard Medical School, Boston, MA w USA. Profesor uczelni związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Ekspert w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Współautorka szeregu patentów wdrażanych m.in. przez Novartis AG, publikacji naukowych i wystąpień publicznych… ZOBACZ PEŁNY PROFIL
Wojciech Polkowski - Członek Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Polkowski

WIĘCEJ Chirurg onkolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe i uzyskał doktorat w Europejskiej Szkole Chirurgii Gastroenterologicznej Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie. Od 15 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie… ZOBACZ PEŁNY PROFIL
Avi Dukler - SAB Member

dr
Avi Dukler

WIĘCEJ W ciągu ponad 23 lat w branży diagnostycznej dr Dukler był współzałożycielem m.in. Kepler Diagnostics Inc., Fantestico Inc. i Glycominds Ltd., gdzie komercjalizował innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla sektora medycznego oraz metody diagnostyki klinicznej. Twórca i autor wielu patentów i publikacji naukowych, przeprowadził szereg istotnych transakcji, w tym m.in. z zakresu M&A, sprzedaży aktywów, licencjonowania IP, oraz pozyskiwania prywatnych i publicznych funduszy… ZOBACZ PEŁNY PROFIL

Prof.
Andrius Kazlauskas

WIĘCEJ Członek Departamentu Okulistycznego F. Hoffman-La Roche w Bazylei (Szwajcaria) (SMI: RO) z bogatym doświadczeniem w obszarze badań translacyjnych. Profesor na uczelni University of Illinois Chicago prowadzi badania nad patogenezą retinopatii cukrzycowej… ZOBACZ PEŁNY PROFIL

dr n. med.
Arun Balakumaran

WIĘCEJ Onkolog, naukowiec, pełniący zarządcze funkcje w sektorze biotechnologii. Dr Balakumaran jest doktorem medycyny, dyplomowanym hematologiem i onkologiem. Uzyskał tytuł MSc na Uniwersytecie Harvarda, w dziedzinie zarządzania systemem opieki zdrowotnej. Współpracował z globalnymi firmami, takimi jak Amgen, Allogene czy Merck… ZOBACZ PEŁNY PROFIL

Nasza wizja

Zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku

SDS Optic S.A. tworzy i rozwija rozwiązania diagnostyczne i monitorujące, łącząc optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, bioinżynierią medyczną oraz immunochemią.

Wizja SDS Optic S.A. to jeden z głównych celów, do których osiągnięcia zobowiązało się dążyć wiele państw i międzynarodowych organizacji. W 2017 roku 4 lutego z okazji Światowego Dnia Raka Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nową listę rekomendowanych procedur i usług medycznych, niezbędnych na wczesnym etapie rozwoju chorób nowotworowych, aby zwiększyć szanse na wyleczenie pacjentów.

Według WHO konieczny jest wzmożony globalny rozwój rozwiązań diagnostycznych, możliwych do wykorzystania już na początku drogi diagnostycznej osób z podejrzeniem nowotworu.

Wiele państw zobowiązało się w tym celu realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Jednym z punktów opracowanych celów jest ograniczenie przedwczesnych zgonów spowodowanych nowotworami o 1/3 do 2030 roku.

Naszą wizją i celem
jest zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory
o 30% do 2030 roku.

Urządzenie inPROBE - wizja SDS Optic S.A.

WHO to nie jedyna międzynarodowa instytucja, która podobnie jak SDS Optic chce walczyć o życie pacjentów onkologicznych. Cel poprawy jakości i wydłużenia czasu życia 3 milionów osób do 2030 roku poprzez zapobieganie i leczenie, oraz wsparcie chorych na nowotwór i ich rodzin, znalazł się także w misji Komisji Europejskiej, w dokumencie „Horizon Europe”.

SDS Optic S.A. świadomie wpisało w swoje DNA wizję zwiększenia przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku. Badania, raporty oraz kierunek rozwoju światowych i renomowanych organizacji wskazują, że efektywne rozwiązania dla diagnostyki chorób w jak najwcześniejszym stadium mogą ratować ludzkie życie i zdrowie.

Właśnie dlatego stworzyliśmy inPROBE – mikronowy biosensor światłowodowy do detekcji bioelementów w czasie rzeczywistym in vivo (w ciele człowieka). Więcej o tym, jak działa nasza technologia dowiesz się na stronie https://inprobe.com/.Kim jesteśmy

SDS Optic S.A. to połączenie Fotoniki, Biologii Molekularnej, Chemii i Bioinżynierii Medycznej w jednej unikalnej platformie technologicznej inPROBE®

SDS Optic S.A. efektywnie łączy ze sobą dziedziny biologii molekularnej, fotoniki, immunochemii i inżynierii biomedycznej. Jesteśmy zespołem naukowców i specjalistów, którzy postawili sobie za cel wsparcie medycyny i poprawę jakości życia ludzi na całym świecie. Realizujemy go poprzez tworzenie innowacyjnych technologii, które ratują ludzkie życie i zdrowie.

Zespół SDS Optic SA - kim jesteśmy

Flagowym projektem SDS Optic jest
unikalna w skali globalnej mikrosonda światłowodowa inPROBE®,
dzięki której możliwa jest diagnostyka nowotworów piersi w czasie rzeczywistym.

Urządzenie inPROBE

Nasza historia

Założyciele SDS Optic i pomysłodawcy technologii inPROBE® Magdalena i Marcin Staniszewscy to polscy naukowcy, którzy zdobywali doświadczenie podczas wieloletniej praktyki w Stanach Zjednoczonych, współpracując z instytucjami, takimi jak NASA czy Harvard Medical School. To za oceanem zrodził się pomysł na opracowanie technologii diagnostycznej, łączącej optoelektronikę z biologią molekularną. Para naukowców zdecydowała się na powrót do ojczyzny, aby właśnie tu założyć swój start-up biotechnologiczny. Firma oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku w Lublinie (Polska). Na koniec 2016 roku opracowana została 6 mikronowa sonda światłowodowa – fundament działania technologii inPROBE®, oraz przeprowadzone zostały badania przedkliniczne na komórkach ludzkich in vitro w obszarze detekcji biomarkera HER2 dodatniego nowotworu piersi.

Pierwsze sukcesy zaowocowały zgłoszeniami patentowymi. Do 2020 roku Spółka osiągnęła kolejne kamienie milowe w rozwoju projektu. Utworzyliśmy nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną i przeprowadziliśmy badania przedkliniczne na zwierzętach. Obiecujące wyniki badań potwierdziły zasadność rozwijania nowej, przełomowej technologii diagnostycznej.

Rok 2021 i wybuch pandemii koronawirusa zmienił rzeczywistość wielu firm. Kliniki i szpitale skupiły się na walce z wirusem, i ta sytuacja uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych badań klinicznych na ludziach. Wykorzystaliśmy ten czas na solidne przygotowanie się do badań, certyfikacji oraz globalnej komercjalizacji naszej technologii. Otworzyliśmy nowe 700m2 przestrzeni laboratoryjnej i rozpoczęliśmy prace nad aplikacją mikrosondy w obszarze detekcji chorób zakaźnych (w tym SARS-CoV-2).

2022 rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Zadebiutowaliśmy na giełdzie papierów wartościowych NewConnect i rozpoczęliśmy badania kliniczne naszego urządzenia. Regularnie zwiększamy zestaw kompetencji naszych zespołów i zatrudniamy wybitnych specjalistów naukowych, technicznych i biznesowych. W tym roku uruchomiliśmy także pomieszczenia typu Clean Room do produkcji optoelektronicznych części biosensorów inPROBE®.

inPROBE logo
Historia firmy SDS Optic SA

Nasz cel i wizja

Obecnie kluczowym etapem diagnostyki nowotworowej jest biopsja i badanie histopatologiczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, m.in. czy w tkankach pobranych od pacjentki występują markery nowotworowe. Dziś złoty standard w histopatologii stanowi barwienie immunohistochemicznych receptorów hormonalnych. Za wynik badania w dużym uproszczeniu odpowiada zabarwienie kolorystyczne. W zależności od intensywności zabarwienia tkanki histopatolodzy stwierdzają, czy pacjentka ma nowotwór i na jakim on jest etapie rozwoju. Wynik nie jest więc wynikiem liczbowym, a jedynie względną oceną wizualną.

Technologia wynaleziona przez SDS Optic S.A. pozwoli w czasie rzeczywistym wskazać dokładny wynik matematyczny związany ze stężeniem badanej cząsteczki.

Wizją SDS Optic jest zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na raka o ok. 30% do 2030 r. – to setki tysięcy kobiet na całym świecie, które dzięki naszej technologii, będą mogły być szybko zdiagnozowane i mieć szansę na wyleczenie – dr. hab. Magdalena Staniszewska, pomysłodawca mikrosondy, przez wiele lat związana z Harvard Medical School w Bostonie.

SDS Optic to najzdolniejsi naukowcy w dziedzinie biologii molekularnej, chemii oraz biotechnologii. Zespół stale się rozwija, również w sferze biznesowej, która pod kierownictwem Dyrektora Operacyjnego i ds. Rozwoju Biznesu Mateusza Sagana osiąga kolejne sukcesy i prezentuje się zarówno na ogólnoświatowych eventach jak i w mediach.

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych jest możliwe dzięki znaczącemu wsparciu SDS Optic ze środków publicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało projekt w ramach programów STRATEGMED oraz PatentPlus. W rozwój SDS Optic kwotę 3 mln zł zainwestowało także INNOventure – fundusz Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych powstały w ramach inicjatywy NCBiR – BRIdge Alfa.

SDS Optic S.A. jest jednym z największych dotychczasowych beneficjentów Instrumentu MSP w ramach programu „Horyzont 2020” Komisji Europejskiej. Spółka należy do Klastra Lubelska Medycyna oraz do Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki.