SDS Optic S.A. ze wsparciem rządowym Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu akceleracyjnego Medical Forge 2023

Nasza firma w dniu 27 marca 2023 roku podpisała umowę z niemiecką spółką biosaxony Management GmbH z Lipska na udział Emitenta w programie akceleracyjnym Medical Forge Leipzig. W ramach programu Spółka otrzyma wsparcie o łącznej wartości 214 000 EUR. Celem programu jest pomoc we wdrożeniu innowacyjnych technologii, takich jak inPROBE na rynek niemiecki.

Podpisanie umowy z biosaxony stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznego, wieloetapowego procesu kwalifikacyjnego. W jego efekcie SDS Optic S.A. znalazła się wśród 8 firm wybranych do udziału w edycji 2023, oceniane według kryteriów:
– istotność potrzeby klinicznej,
– potencjał rynkowy,
– zespół,
– zbieżność celów z MEDICAL FORGE,
– przejrzystość komunikacji.

Program Medical Forge Leipzig, współfinansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec („RFN”) i koordynowany przez Biosaxony, wspiera start-upy i innowacyjne firmy w szybszym wprowadzaniu produktów medycznych na niemiecki rynek opieki zdrowotnej. Indywidualny 12-miesięczny program koncentruje się na specyficznych potrzebach młodych firm zajmujących się technologiami medycznymi. Ma także na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań i pomoc w budowaniu relacji z klinikami. Program Medical Forge skupia wokół siebie renomowane instytucje edukacyjne, medyczne i biznesowe, w tym Szpital Uniwersytecki w Lipsku, najstarszy niemiecki szpital Sankt Georg Hospital, sieci klinik Helios i Sana, a także globalne firmy, takie jak HP czy B.Braun.

SDS Optic w programie akceleracyjnym Medical Forge

W ramach programu akceleracyjnego Spółka przy wkładzie własnym w wysokości 21 000 EUR otrzyma dostęp do usług sieci partnerskiej Biosaxony o wartości 189 000 EUR, oraz dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 000 EUR. Łączna kwota wsparcia zgodnie z podpisaną umową wynosi 214 000 EUR.

Umowa z Biosaxony zakłada wsparcie SDS Optic w procesie wprowadzania technologii inPROBE na rynek RFN, w tym opracowanie dokumentacji technicznej, prawnej oraz komercjalizacyjnej wyrobu medycznego oraz promocję Spółki. Biosaxony zapewnia także możliwość korzystania z infrastruktury laboratoryjnej i biurowej w Lipsku, a także doradztwo osobiste, mentoring, dostęp do zaawansowanych szkoleń oraz wielu innych komplementarnych usług. W ramach zaplanowanych działań znalazło się także nawiązanie kontaktu z siecią niemieckich klinik w celu otrzymania istotnych informacji zwrotnych w zakresie rozwoju i komercjalizacji technologii, dopasowanej do potrzeb rynków Europy Zachodniej.

Główne cele SDS Optic w ramach uczestnictwa w programie MEDICAL FORGE 2023 to:

  • Promocja technologii inPROBE na rynku niemieckim i innych rynkach zagranicznych;
  • Edukacja użytkowników końcowych (kliniki, lekarze) oraz potencjalnych partnerów;
  • Pogłębiona analiza rynku urządzeń medycznych w Niemczech;
  • Rozwój inPROBE i dopasowanie do potrzeb użytkowników końcowych;
  • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem;
  • Dopasowanie procesów zarządzania jakością do wymogów rynku RFN;
  • Zbudowanie sieci kontaktowej z niemieckimi klinikami, szpitalami i laboratoriami;
  • Zbudowanie sieci kontaktów na potrzeby przyszłej komercjalizacji i dystrybucji urządzeń;
  • Szkolenia podnoszące kompetencje kadry SDS Optic S.A.