dr Arun Balakumaran – Członek Rady Naukowej

Dr Arun Balakumaran - Członek Rady Naukowej

dr Arun Balakumaran

Onkolog, Naukowiec, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Onkolog, naukowiec, pełniący zarządcze funkcje w sektorze biotechnologii. Dr Balakumaran jest doktorem medycyny, dyplomowanym hematologiem i onkologiem. Uzyskał tytuł MSc na Uniwersytecie Harvarda, w dziedzinie zarządzania systemem opieki zdrowotnej. Jego zainteresowania od lat skupiają się wokół terapii komórkowych i genowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych oraz badań klinicznych (fazy 1-3).

Dr Balakumaran to wielokrotnie odznaczany specjalista, który może się pochwalić wieloma sukcesami w rozwoju medycyny i biznesu. Swoja karierę biotechnologiczną rozpoczął na stanowisku Medical Director and North American Medical Lead w firmie Amgen (NASDAQ: AMGN), gdzie był odpowiedzialny za kliniczny rozwój szeregu projektów lekowych. Przed dołączeniem do Amgen spędził 6 lat w NIH, gdzie jako Medical Lead kierował pracami Centrum Transplantacji Komórek Zrębowych Szpiku (MSC).
W 2018 r. dołączył do Allogene (NASDAQ: ALLO) na stanowisku Head of Clinical Development i prowadzi programy kliniczne w zakresie allogenicznych CAR-T ukierunkowanych na cząsteczki CD19, BCMA i CD70.

Dr. Balakumaran pelnił także funkcję Executive Director and Product Development Lead, Hematological Malignancies w Merck (NYSE: MRK), gdzie z sukcesem doprowadził do zatwierdzenia stosowania Pembrolizumabu w chłoniakach. Dr Arun Balakumaran zasiada w radach naukowych firm diagnostycznych i wyróżnia się ogromnym doświadczeniem przy wspieraniu projektów łączących medycynę z biznesem.

Prof. Andrius Kazlauskas – Członek Rady Naukowej

Dr Andrius Kazlauskas - Członek Rady Naukowej

Prof. Andrius Kazlauskas

Biolog molekularny, Chemik, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Prof. Andrius Kazlauskas jest biologiem molekularnym, prowadzący badania w zakresie angiogenezy i patogenezy chorób oczu powodujacych utratę wzroku. Uzyskał tytuł doktora chemii na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland, OH (Cleveland State University), a następnie odbył staż podoktorski we Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle, WA, gdzie prowadził badania szlaków sygnałowych inicjowanych przez receptory kinaz tyrozynowych aktywujących proliferację komórek nowotworowych.

W ramach prowadzonych badań na University of Colorado oraz Harvard Medical School, prof. Kazlauskas badał szlaki sygnałowe leżące u podstaw patogenezy raka i zaburzeń siatkówki oka, takich jak retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (PDR), starcze zwyrodnienie plamki żółtej oraz proliferacyjna witreoretinopatia.

Jako członek Departamentu Okulistycznego F. Hoffman-La Roche w Bazylei (Szwajcaria) (SMI: RO) prof. Kazlauskas zdobył cenne doświadczenia i wgląd w badania translacyjne. Po powrocie do pracy naukowej na uczelni (University of Illinois Chicago) kontynuuje badania nad patogenezą retinopatii cukrzycowej.

dr Avi Dukler – Członek Rady Naukowej

Avi Dukler - SAB Member

dr Avi Dukler

Biotechnolog i Przedsiębiorca, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Dr Dukler to lider i przedsiębiorca, którego działania skupiają się wokół innowacyjnych rozwiązań digital health, medycyny spersonalizowanej i diagnostyki molekularnej. Uzyskał doktorat z biotechnologii oraz tytuł magistra nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu. W ciągu ponad 23 lat doświadczeń w branży diagnostycznej dr Dukler był współzałożycielem m.in. Kepler Diagnostics Inc., Fantestico Inc. i Glycominds Ltd., gdzie komercjalizował innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla sektora medycznego oraz metody diagnostyki klinicznej.

Dr Dukler jest twórcą i autorem wielu patentów i publikacji naukowych, przeprowadził szereg istotnych transakcji, w tym m.in. z zakresu M&A, sprzedaży aktywów, licencjonowania IP, oraz pozyskiwania prywatnych i publicznych funduszy. W 2011 roku dr Dukler przeprowadził z sukcesem transakcję oferty publicznej (IPO) Glycominds na rynku TASE oraz odpowiadał za proces uzgadniania strategicznej umowy z LabCorp (NYSE: LH).

Prof. Wojciech Polkowski – Członek Rady Naukowej

Wojciech Polkowski - Członek Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Chirurg Onkolog, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Chirurg onkolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe i uzyskał doktorat w Europejskiej Szkole Chirurgii Gastroenterologicznej Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie. Od 15 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W tym czasie Klinika wdrożyła do praktyki klinicznej wiele nowatorskich metod, w tym radioterapię śródoperacyjną, rekonstrukcję tkanek miękkich (piersi) za pomocą przeszczepu własnego tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi oraz chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC).

W latach 2008-2014 Prezes-Elekt, Prezes i ustępujący Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Od 2012 członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), a obecnie przewodniczący Website and Editorial Committee. Członek elitarnego stowarzyszenia European Surgical Association.

Prof. Polkowski jest Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: patogeneza, biologia molekularna i leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego, w szczególności leczenie wielodyscyplinarne przerzutów raka jelita grubego do wątroby, radioterapia śródoperacyjna chorych na raka piersi i nowotwory układu pokarmowego, doszczętna chirurgia cytoredukcyjna oraz HIPEC w leczeniu nowotworów powierzchni otrzewnej. Jest autorem blisko 200 opublikowanych artykułów lub rozdziałów w książkach i monografiach.

Profesor Polkowski otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Został również odznaczony Honorowym Medalem Prezydenta Miasta Lublina w zakresie opieki medycznej i Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Magdalena Staniszewska – Przewodnicząca Rady Naukowej

Magdalena Staniszewska - Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. n. med., inż.
Magdalena Staniszewska, prof. KUL

Pomysłodawca, Akcjonariusz, Dyrektor Naukowy i Przewodnicząca Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; dr nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas staży podoktorskich w Case Western Reserve University, Cleveland, OH oraz Harvard Medical School, Boston, MA w USA. Profesor uczelni związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Ekspert w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, kierowaniu specjalistycznymi pracowniami i współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem biotechnologicznym zdobyte w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i najlepszych światowych jednostkach USA. Osiągniecia naukowe o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym poparte wieloma publikacjami oraz patentami, obejmujące opracowanie metod diagnostycznych do badania nieprawidłowych naczyń krwionośnych, oczyszczania białek oraz testów immunochemicznych. Jej dorobek naukowy obejmuje prace dotyczące modyfikacji białek w cukrzycy, w procesach starzenia i nowotworach, ustalenie roli nowych genów prowadzących do utraty wzroku, a także stworzenie wielu modeli badawczych do opracowania i testowania terapii genowych i medycyny regeneracyjnej, a także zmian w metabolizmie tryptofanu w różnych jednostkach chorobowych. Współautorka szeregu patentów wdrażanych m.in. przez Novartis AG, publikacji naukowych i wystąpień publicznych.

SDS Optic S.A. – Kim jesteśmy?

SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, utworzona w 2013 r., tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej. Za naszym sukcesem stoi unikalny interdyscyplinarny zespół naukowców oraz wykwalifikowana kadra.

SDS Optic S.A. to przełomowy i wielokrotnie nagradzany Innowator z obszaru zastosowania Fotoniki w Medycynie.

SDS Optic S.A. to połączenie Fotoniki, Biologii Molekularnej, Chemii i Bioinżynierii Medycznej w jednej unikalnej platformie technologicznej inPROBE®

Strategia Spółki oparta jest na tworzeniu unikatowych na skalę światową technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne.

 

Baner z misją SDS Optic

 

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Mottem Spółki są „Innowacje Ratujące Życie” (Lifesaving Innovations).

Cel i strategia rozwoju SDS Optic S.A.

Mamy jasny i konkretny cel.

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych. Odkryj naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy to osiągnąć.

SDS Optic S.A. zamierza rozpocząć i przeprowadzić najpóźniej do końca 2022 r. badania kliniczne na aplikację technologii inPROBE® w nowotworach piersi HER2+, w podziale na:

 • Fazę 1 (bezpieczeństwo) – grupa badawcza 18 pacjentów w ośrodku klinicznym, czas trwania ok. 3 miesiące;
 • Fazę 2 (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu) – wieloośrodkowa grupa badawcza 192 pacjentów, planowana w drugiej połowie 2022 r., czas trwania ok. 6 miesięcy.

W ramach planowanych do przeprowadzenia badań klinicznych, Spółka stawia sobie szereg pytań, które mają za zadanie dostarczyć wiele niedostępnych na dziś informacji. Spółka zamierza jako pierwsza na świecie, dokonać detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza. Pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenia w dalszym rozwoju technologii inPROBE® oraz możliwości dokładnego kalibrowania tej technologii do tradycyjnych wyników histopatologicznych (metody IHC lub FISH). Jeśli Spółka uzyska pozytywne i satysfakcjonujące odpowiedzi na większość postawionych w zaplanowanych badaniach klinicznych pytań, umożliwi to przeprowadzenie certyfikacji CE oraz przeprowadzenie procedury dopuszczeniowej aplikacji inPROBE® w zakresie diagnostyki stężenia biomarkerów HER2 w nowotworach piersi, a następnie umożliwi rozpoczęcie procesu komercjalizacji.

Spółka zakłada również możliwość opracowywania kilku nowych aplikacji technologii inPROBE®:

 • Choroby Zakaźne – realizowane w ramach spółki celowej FiBioMed, która pozyskała w grudniu 2020 r. ponad 10 mln dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach konkursu Szybka Ścieżka – Koronawirusy. www.fibiomed.com
 • Retina (siatkówka oka) – detekcja biomarkerów chorobowych – markery odpowiedzialne za poważne schorzenia zwyrodnienia plamki żółtej. W tym obszarze Spółka planuje utworzenie filii w Stanach Zjednoczonych i zbudowanie dedykowanego zespołu pod nadzorem osób z szerokim doświadczeniem w chorobach oczu.
 • Mikrosonda farmaceutyczna – urządzenie do detekcji stężenia substancji biologicznie aktywnych w okolicach guza nowotworowego. Obszar bardzo interesujący badawczo, m.in. dla dużych firm farmaceutycznych (tzw. big pharma) pracującymi nad innowacyjnymi terapiami nowotworowymi.
 • HER2 w Żołądku – detekcja oparta na bazie autorskich przeciwciał będących własnością Spółki – pomiar stężenia biomarkerów w płynach ustrojowych przy użyciu endoskopu lub laparoskopu. W ramach tego obszaru Spółka zakłada również rozwój swojej technologii inPROBE® w zakresie wykorzystania jej jako dodatkowy element badań endoskopowych;
 • Mikrosonda diagnostyczna w nowotworach prostaty – założenia aplikacyjne będą na bieżąco ustalane z lekarzami urologami, w tym w zakresie procesu i bezpieczeństwa badania;

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie komercjalizowała opracowywane aplikacje kluczowej technologii mikrosond inPROBE® równolegle w dwóch modelach, tj. bezpośredniej i pośredniej komercjalizacji:

 • Komercjalizacja Bezpośrednia:
  Spółka jako producent dedykowanego urządzenia diagnostycznego, składającego się z detektora oraz jednorazowej, wysterylizowanej światłowodowej mikrosondy diagnostycznej;
 • Komercjalizacja Pośrednia:
  W modelu partnerstwa korporacyjnego z globalnymi firmami w obszarach diagnostyki nowotworowej, diagnostyki in vitro (IVD) oraz z globalnymi firmami farmaceutycznymi (użycie technologii inPROBE w ich pracach B+R).

Urządzenie diagnostyczne w nowotworach piersi HER+2 kierowane będzie głównie do klinik onkologicznych i szpitali klinicznych oraz w mniejszej części do laboratoriów diagnostycznych, firm farmaceutycznych, jak i do sektora prywatnej diagnostyki nowotworowej. Modele dystrybucji będą uzależnione od charakterystyki poszczególnych rynków. Poza rynkiem polskim zakładana jest współpraca z wyspecjalizowanymi dystrybutorami urządzeń medycznych oraz poprzez partnerstwa korporacyjne.

Technologia SDS Optic S.A.

Opracowujemy, rozwijamy i planujemy komercjalizować innowacyjne urządzania diagnostyczne oraz monitorujące, które wesprą pracę personelu medycznego na całym świecie. Poznaj technologię inPROBE i dowiedz się, nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.

inPROBE – mikrometryczna mikrosonda światłowodowa

Kluczową technologią SDS Optic S.A. jest przełomowa mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności.

Technologia Spółki polega na wykrywaniu stężenia badanej substancji w organizmie, w tym markerów nowotworowych ze szczególną dokładnością, poprzez identyfikację biomarkerów przy wykorzystaniu wiązki laserowej o specyficznej fali i użyciu innowacyjnych samodzielnie przygotowanych komponentów biologicznych. Na końcu kilkunastominutowego procesu następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formule wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznie związku (np. markera nowotworowego).

Technologia mikrometrycznej mikrosondy światłowodowej będzie komercjalizowana pod marką inPROBE® www.inprobe.com

Autorska technologia hermetyzacji światłowodów

Równoległą technologią Spółki jest innowacyjna metoda hermetyzacji światłowodów, która pozwala na umieszczenie opracowanego biosensora w cienkiej igle oraz na przeprowadzenie badania w żywej tkance, bez konieczności bolesnych biopsji tkanki.

Połączenie dwóch kluczowych elementów technologicznych daje unikatową na skalę światową możliwość wykonywania szeregu badań w warunkach in vivo oraz będzie pierwszym na świecie rozwiązaniem dającym możliwość zmierzenia się z paradygmatem diagnostyki in vitro, tj. artefaktu, iż zawsze konieczne jest pobranie tkanki (biopsji), wysłanie jej do zewnętrznego laboratorium diagnostycznego i oczekiwanie na wynik od kilku do kilkunastu tygodni.
Diagnostyka in vitro (tzw. IVD) to rynek obecnie wyceniany na ponad 14 mld USD (nie licząc okresowego efektu pandemii Covid-19).

Technologia Spółki w swoim założeniu jako pierwsza na świecie:

 • umożliwi uzupełnienie i dodatkową weryfikację obecnie wykonywanych badań IHC i FISH,
 • w dalszej przyszłości będzie alternatywą do tradycyjnych, niezmienionych od dekad bolesnych i czasochłonnych biopsji.

Największe atuty koncepcji technologii mikrosondy inPROBE®:

 • Szybkość uzyskanego wyniku (15-20 min);
 • Obiektywność/charakter ilościowy wyniku;
 • Brak konieczności akwizycji tkanki z ciała chorego (biopsji);
 • Możliwość badania in vivo i w czasie rzeczywistym (in vivo real-time diagnostics);
 • Potencjalny wybór dowolnego markera nowotworowego;
 • Możliwość dokumentacji i archiwizacji wyniku;
 • Czułość – znacząco większa niż dostępna aktualnie (możliwe wkłucie w okolice guza);
 • Zmniejszenie kosztów procedury medycznej – łatwość samego badania oraz bardziej dokładne dobranie leczenia celowanego, co zmniejszy koszty nietrafionych terapii onkologicznych.

Rynek, na którym działa SDS Optic S.A.

Szacuje się, że rynek diagnostyki nowotworów do 2027 roku osiągnie ponad 311 mld USD. W samym roku 2019 na całym świecie wykonano 7,5 mln testów skierowanych na wykrycie markerów HER2, wartych łącznie ponad 4 mln USD. Jesteśmy dobrze przygotowani do przyszłej komercjalizacji naszej technologii.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet na świecie, dotykającym około 1,8 mln z nich rocznie, stanowiąc około 25,2% wszystkich nowotworów złośliwych wśród kobiet (dane za 2019 r.). Jest to również najczęstsza przyczyna zgonów z powodu raka wśród kobiet na świecie (Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008). W Polsce, w 2019 roku zachorowało na raka piersi ponad 18 000 kobiet, co stanowi 89 przypadków na 100 000 kobiet (współczynnik standaryzowany). Oceniając tempo dotychczasowego wzrostu zapadalności, szacuje się, że do końca obecnej dekady, rocznie w Polsce notować będzie się będzie ponad 20 000 nowych przypadków tego nowotworu rocznie (Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. Nowotwory 2009).

Brak możliwości zastosowania skutecznej profilaktyki pierwszorzędowej powstawania raka piersi powoduje koncentrowanie wysiłków na skutecznych formach wczesnego jego wykrywania, dającego szansę choremu pacjentowi na pełny powrót do zdrowia. Jeżeli rak piersi ograniczony jest jedynie do samego gruczołu, szansa na pełne wyleczenie przekracza 98,6%. Gdy rak znajduje się w lokoregionalnych węzłach chłonnych, 5-letnie szanse przeżycia wynoszą 83,8%. Jednak w przypadku stwierdzenia odległych przerzutów szanse chorego pacjenta na przeżycie 5 lat spadają do 23,3% (Howlander N, Noone A, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review). Wczesne wykrycie choroby jest kluczowe dla zwiększenia szans pełnego wyleczenia, jednak przewaga, którą zyskuje się dzięki wczesnemu rozpoznaniu może pozostać niewykorzystana, jeżeli zbyt długi czas pomiędzy zastosowaną inwazyjną diagnostyką a rozpoczęciem właściwego leczenia jest zbyt długi (Smith R. Duffy S., Tabar L. Breast Cancer Screening: the evolving evidence).

Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka onkologiczna powinna pozwolić na:

 • ocenę zasięgu rozprzestrzenienia się nowotworu, czyli określenie stopnia zaawansowania klinicznego,
 • ocenę stanu sprawności pacjenta,
 • określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych (takich, które będą miały wpływ na decyzję o wyborze adekwatnego rodzaju terapii onkologicznej)
 • potwierdzenie lub wykluczenie istnienia drugiego nowotworu.

HER2 to glikoproteina pełniąca funkcję receptora błonowego, należąca do rodziny receptorów dla naskórkowych czynników wzrostu. Nadekspresja receptora HER2 i/lub amplifikacja genu HER2 (rak piersi HER2 dodatni), występuje w około 20–30% inwazyjnych raków piersi, co wiąże się z bardziej agresywnym przebiegiem choroby oraz krótszym czasem przeżycia chorych. Ocena stanu HER2 powinna być rutynowo przeprowadzana u wszystkich chorych na naciekającego raka piersi i jest elementem standardowego badania patomorfologicznego (Hackshaw A. EUSOMA review of mammography screening).

Całościowy rynek diagnostyki histopatalogicznej, w obszarze wszystkich diagnozowanych markerów oraz mutacji nowotworowych, to ponad 34 mln wykonanych testów w skali globalnej o łącznej wartości ponad 16,7 mld USD. Największy udział w tym rynku zajmują testy na biomarker PSA (rak prostaty) oraz HER2 (rak piersi). Na kolejnych miejscach plasują się testy na biomarkery BRCA, CEA, CA i mutacje KRAS oraz EGFR, w większości występujące w obszarach nowotworów piersi, płuc, żołądka i jelita grubego. Łączna wartość wszystkich wykonanych testów na biomarker HER2 w 2019 roku stanowiła blisko 25% całkowitej wartości wszystkich przeprowadzonych diagnoz markerów oraz mutacji nowotworowych.

Rok Wartość globalnego rynku diagnostyki histopatologicznej
(mln USD)
Wartość rynku diagnostyki molekularnej HER2
(mln USD)
Ilość wykonanych testów w zakresie diagnostyki molekularnej HER2 (szt.)
2019 16.753,0 4.188,3 7.560.000
2020 18.009,5 4.502,4 8.467.200
2021 19.360,2 4.840,0 9.483.264
2022 20.812,2 5.203,0 10.621.256
2023 22.373,1 5.593,3 11.895.806
2024 24.051,1 6.012,8 13.323.303
2025 25.854,9 6.463,7 14.922.099
  Źródło: Transparency Market Research / WHO / Rockeffeler Foundation / US Cancer Ass. / Własne założenia

Rynek diagnostyki molekularnej HER2, znajduje się w fazie wzrostowej. Szacuje się, że w latach 2019-2025 globalny rynek będzie cechować się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 12%, przekraczając wartość 6,4 mld USD w 2025 roku. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD. Szacuje się, że w 2025 roku wartość wykonanych testów ma wzrosnąć do 6,4 mld USD.

Rynek Diagnostyki Molekularnej
Źródło: Transparency Market Research (Cancer Diagnostics Market 2014-2020) / Własne założenia

Największy udział na rynku histopatologicznej diagnostyki nowotworowej posiada rynek Ameryki Północnej (głównie Stany Zjednoczone), który stanowi ok. 45% globalnego rynku. Drugi największy rynek (22% globalnego rynku) stanowią kluczowe kraje europejskie, w tym: Francja, Włochy, Wlk. Brytania, Hiszpania, kraje Beneluksu, Skandynawia oraz kraje DACH – Niemcy, Austria i Szwajcaria. Do najszybciej rozwijających się rynków należą Chiny, które stanowią ok. 11% globalnego rynku i notują obecnie największe coroczne przyrosty w związku z intensywnym rozwojem epidemiologii nowotworów w tym kraju. Polska stanowi niecałe 0,5% globalnego rynku, na którym wykonuje się niecałe 200 tys. badań histopatologicznych pod kątem biomarkerów nowotworowych rocznie.

Wykres: Wartość rynków dla mikrosondy inPROBE
Źródło: Transparency Market Research (Cancer Diagnostics Market 2014-2020) / Założenia własne Emitenta

Obecnie na rynku nie istnieją urządzenia będące bezpośrednimi odpowiednikami dla produktu Emitenta. Istnieją natomiast rozwiązania stanowiące pośrednią konkurencję w dwóch płaszczyznach: komercyjnej (dostępne lub opracowywane rozwiązania komercyjne) oraz naukowej (doniesienia instytutów i uczelni na temat kierunków ich prac oraz opracowań).

Baner- powołanie rady naukowej sds optic