Nasz zespół

Nasi doświadczeni specjaliści łączą obszerną wiedzę
by zrewolucjonizować globalną medycynę

/ Managment
Marcin Staniszewski MSc Eng.
Co-Founder, CEO & Senior Engineer

Naukowiec i inżynier z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad projektami badawczymi dla amerykańskich firm, w tym: NASA, Glenn Research Center w Cleveland. Absolwent Uniwersytetu Akron (Akron, OH, USA). Założyciel kilku startupów technologicznych w Stanach Zjednoczonych.

Obszary działania


Diagnostyka nowotworowa

Opracowujemy rozwiązania diagnostyczne oraz monitorujące w diagnostyce i leczeniu nowotworów dzięki którym zmniejszymy umieralność na złośliwe nowotwory

Komponenty fotoelektroniczne

Projektujemy oraz wdrażamy różnorodne komponenty dedykowane dla optoelektronicznych aplikacji w urządzeniach medycznych


Nasza wizja

Wizją SDS Optic jest zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na raka o 30% do 2030 roku

Wizją SDS Optic jest opracowanie procedur i rozwiązań diagnostycznych oraz monitorujących w diagnostyce i leczeniu nowotworów dzięki którym zwiększymy przeżywalność pacjentów chorych na raka o 30%. Osiągniemy to dzięki wdrażaniu technologii diagnostycznych i monitorujących opartych o działanie w czasie rzeczywistym, in vivo (najbliżej zmiany chorobowej) i podając wynik liczbowy (nie obrazowy). Rozwiążemy też wiele innych chorób cywilizacyjnych, w tym powikłania wywołane ostrymi zakażeniami grzybicznymi, poprzez wspieranie monitoringu leczenia oraz wsparcie tworzenia innowacyjnych terapii celowanych.

SDS Optic tworzy, rozwija, produkuje i komercjalizuje innowacyjne narzędzia diagnostyczne oraz monitorujące procesy życiowe w naturalnym stanie, które wspierają i ratują ludzkie życie. W naszych działaniach odpowiadamy na potrzeby osób żyjących z przewlekłymi chorobami nowotworowymi oraz chorobami zakaźnymi.

Koncentrujemy się na pomocy całemu światu medycyny w szybszej, mniej bolesnej oraz mniej inwazyjnej diagnostyce chorób i wsparciu w szybkim, efektywnym leczeniu wykorzystującym terapie celowane.Pracując z głównymi Partnerami tworzymy i rozwijamy wysokiej jakości aplikacje, które mogą pomóc w opracowaniu innowacyjnych urządzeń medycznych oraz leków i ich udostępnieniu większej grupie ludzi na całym świecie, dzięki czemu wpływamy na poprawę jakości i długości życia. Misją SDS Optic są strategie, które ratują ludzkie życie.