NCBiR Bridge Alfa

Spólka SDS Optic otrzymała kwotę 3 mln zł z funduszu INNOventure, w ramach wspólnego projektu Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge Alfa.

Bridge Alfa to program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego fundusze Venture Capital otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania i realizacji inwestycji. Środki finansowe w tym programie pochodzą ze funduszy Unii Europejskiej.