Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/1/2018 z dnia 14.03.2018 r.

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia SDS Optic Sp. z o. o. z Produktem, jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, na rynek perspektywiczny jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA), w tym opracowania strategii eksportu produktu oferowanego przez SDS Optic Sp. z o. o. na rynek USA

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/6/2018 z dnia 16.03.2018r.

Usługi dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2018 w Orlando (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 17-19 lipca 2018r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego, wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2018.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2018, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2018.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe GTB 7.2 2018 z dnia 21.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/7.2/2018 z dnia 21.05.2018r. dotyczy uczestnictwa pracowników SDS Optic Sp. Z o. o. w Targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie, w Niemczech, w dniach 12-15 listopada 2018r., w tym wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów MEDICA 2018, ubezpieczenia osób oraz usługi transportu Produktu na teren Targów MEDICA 2018.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe GTB 8 2018 Arab Health 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/8/2018 z dnia 25.05.2018r. dotyczy organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów Arab Health 2019 w Dubaju w dniach 28.01.2019 – 31.01.2019r., w tym wynajęcia niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu pomieszczeń oraz sprzętu, usługi tłumaczenia, usługi cateringowe i reklama w mediach. Zapytanie dotyczy również wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki oraz usług dodatkowych związanych z uczestnictwem Zamawiającego na targach Arab Health 2019.

Zapytanie ofertowe nr GTB/8/2018 z dnia 25.05.2018r. dotyczy także usługi zapewnienia transportu lotniczego pracowników, transportu Produktu, noclegu, transportu lokalnego pracowników oraz ubezpieczenia osób a także przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów Arab Health 2019.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe GTB 7.1A 2018 z dnia 12.07.2018r.

Organizacja pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów MEDICA 2018 w Dusseldorfie, w Niemczech, w dniach 12-15 listopada 2018r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego na Targach MEDICA 2018.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na MEDICA 2018, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach MEDICA 2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/7.2A/2018 z dn 5 09 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/7.2A/2018 z dnia 05.09.2018r. dotyczące uczestnictwa pracowników SDS Optic Sp. Z o. o. w Targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie, w Niemczech, w dniach 12-15 listopada 2018r., w tym wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów MEDICA 2018, ubezpieczenia osób oraz usługi transportu Produktu na teren Targów MEDICA 2018.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/11/2018 z dn. 10.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/11/2018 z dnia 10.09.2018r. dotyczące udziału SDS Optic Sp. z o. o. w indywidualnej misji gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, która będzie miała miejsce w ciągu 5 wybranych dni w okresie 01.11.2018r. – 16.11.2018r. Zapytanie obejmuje organizację spotkań B2B z kontrahentami, wynajęcie przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania misji gospodarczej. Zapytanie ofertowe dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań B2B oraz wykonania prezentacji produktu w trakcie tych spotkań.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/11A/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/11A/2018 z dnia 20.09.2018r. dotyczące udziału SDS Optic Sp. z o. o. w indywidualnej misji gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, która będzie miała miejsce w ciągu 5 wybranych dni w okresie 01.11.2018r. – 16.11.2018r. Zapytanie obejmuje organizację spotkań B2B z kontrahentami, wynajęcie przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania misji gospodarczej. Zapytanie ofertowe dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań B2B oraz wykonania prezentacji produktu w trakcie tych spotkań.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/8A/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/8A/2018 z dnia 20.11.2018r. dotyczy wyboru hotelu w Dubaju w trakcie trwania targów Arab Health 2019 w Dubaju w dniach 28.01.2019 – 31.01.2019r. dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/9/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/9/2019 z dnia 14.01.2019r. dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 26-28 czerwca 2019r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego, 

wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2019.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2019, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2019 a także wyboru hotelu w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL) dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/9A/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/9A/2019 z dnia 05.02.2019r. dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 26-28 czerwca 2019r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego,

wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2019.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2019, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2019 a także wyboru hotelu w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL) dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/9B/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/9B/2019 z dnia 25.02.2019r. dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 26-28 czerwca 2019r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego,

wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2019.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2019, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2019 a także wyboru hotelu w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL) dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr GTB/10.12/2019

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie”. Zapytanie dotyczy udziału SDS Optic S.A. w indywidualnej misji na terenie Stanów Zjednoczonych. Zapytanie ofertowe dotyczy również uczestnictwa pracowników SDS Optic S.A. w Targach Medica Dusseldorf 2019.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego