Nasza wizja

Zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku

SDS Optic S.A. tworzy i rozwija rozwiązania diagnostyczne i monitorujące, łącząc optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, bioinżynierią medyczną oraz immunochemią.

Wizja SDS Optic S.A. to jeden z głównych celów, do których osiągnięcia zobowiązało się dążyć wiele państw i międzynarodowych organizacji. W 2017 roku 4 lutego z okazji Światowego Dnia Raka Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nową listę rekomendowanych procedur i usług medycznych, niezbędnych na wczesnym etapie rozwoju chorób nowotworowych, aby zwiększyć szanse na wyleczenie pacjentów.

Według WHO konieczny jest wzmożony globalny rozwój rozwiązań diagnostycznych, możliwych do wykorzystania już na początku drogi diagnostycznej osób z podejrzeniem nowotworu.

Wiele państw zobowiązało się w tym celu realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Jednym z punktów opracowanych celów jest ograniczenie przedwczesnych zgonów spowodowanych nowotworami o 1/3 do 2030 roku.

Naszą wizją i celem
jest zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory
o 30% do 2030 roku.

Urządzenie inPROBE - wizja SDS Optic S.A.

WHO to nie jedyna międzynarodowa instytucja, która podobnie jak SDS Optic chce walczyć o życie pacjentów onkologicznych. Cel poprawy jakości i wydłużenia czasu życia 3 milionów osób do 2030 roku poprzez zapobieganie i leczenie, oraz wsparcie chorych na nowotwór i ich rodzin, znalazł się także w misji Komisji Europejskiej, w dokumencie „Horizon Europe”.

SDS Optic S.A. świadomie wpisało w swoje DNA wizję zwiększenia przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku. Badania, raporty oraz kierunek rozwoju światowych i renomowanych organizacji wskazują, że efektywne rozwiązania dla diagnostyki chorób w jak najwcześniejszym stadium mogą ratować ludzkie życie i zdrowie.

Właśnie dlatego stworzyliśmy inPROBE – mikronowy biosensor światłowodowy do detekcji bioelementów w czasie rzeczywistym in vivo (w ciele człowieka). Więcej o tym, jak działa nasza technologia dowiesz się na stronie https://inprobe.com/.