O spółce

Spółka SDS - sekcja o spółce

KIM JESTEŚMY?

SDS Optic S.A. tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej.

Za naszym sukcesem stoi unikalny interdyscyplinarny zespół naukowców oraz wykwalifikowana kadra.
Czytaj więcej…

NASZA TECHNOLOGIA

Opracowujemy, rozwijamy i planujemy komercjalizować innowacyjne urządzenia diagnostyczne oraz monitorujące, które wesprą pracę personelu medycznego na całym świecie.

Poznaj technologię inPROBE i dowiedz się,
nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.
Czytaj więcej…

Spółka SDS - sekcja nasza technologia
Spółka SDS - sekcja cel i strategia rozwoju

CEL I STRATEGIA ROZWOJU

Mamy jasny i konkretny cel.
Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Sprawdź naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy osiągnąć założone cele.
Czytaj więcej…

NASZ RYNEK

Szacuje się, że rynek diagnostyki nowotworów
do 2027 roku osiągnie ponad 311 mld USD.

W samym roku 2019 na całym świecie wykonano 7,5 mln testów skierowanych na wykrycie markerów HER2, wartych łącznie ponad 4 mln USD.

Jesteśmy dobrze przygotowani do przyszłej komercjalizacji naszej technologii.
Czytaj więcej…

Spółka SDS - sekcja nasz rynek

Media społecznościowe
SDS Optic S.A.

Leadership Team

Priorytetem Spółki SDS Optic S.A. jest optymalna struktura zespołu zarządzającego, nakierowana na realizację celów strategicznych oraz osiąganie zaplanowanych kroków milowych. Zespół zarządzający to połączenie kompetencji naukowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz biznesowych, finansowych i operacyjnych.

Marcin Staniszewski, MSc Eng.

Naukowiec | Inżynier | Akcjonariusz | Prezes Zarządu SDS Optic SA
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.


Pomysłodawca (Co-Founder), akcjonariusz (pośrednio poprzez s-kę SDS Optonic Sp. z o.o. jako jej większościowy udziałowiec), Dyrektor Technologiczny (Chief Technology Officer) oraz Prezes Zarządu (CEO) w SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.
Absolwent University of Akron OH, USA (MSc. Eng.), doświadczony naukowiec oraz inżynier w naukach technicznych z doświadczeniem menadżerskim pracujący nad innowacyjnymi technologiami o cywilizacyjnym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę.
Posiada wieloletnie doświadczenie technologa w działach B+R amerykańskich firm technologicznych. Był uczestnikiem programu badawczego przy współpracy z NASA – Glenn Research Center (Cleveland, OH, USA), pracując przy technologiach wykorzystywanych w branży lotniczej oraz kosmicznej. Członek Polsko-Amerykańskiego Centrum Biznesowego w Bostonie, USA.

magdalena staniszewska leadership team sds optic

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska

prof. KUL, Naukowiec | Project Leader | Akcjonariusz | Dyrektor Naukowa SDS Optic SA.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.


Pomysłodawca (Co-Founder), akcjonariusz i Dyrektor Naukowa ( SVP / Chief Science Officer) w SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; doktor nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Odbyła staż podoktorski w Case Western Reserve University (Cleveland, OH, USA), przez wiele lat związana z Harvard Medical School (Boston, MA, USA).
Ekspertka w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

mateusz sagan leadership team sds optic

Mateusz Sagan, MBA
Ekonomista | Zarządzający i Strateg | Akcjonariusz | Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o.


Akcjonariusz, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu (SVP / Chief Operating & Business Officer) w SDS Optic S.A. oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o. Do września 2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszarów operacyjnych, biznesowych, finansowych, zarządzania projektowego oraz relacji inwestorskich.
Absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston (Wielka Brytania). Ekspert z zakresu zarządzania innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi, ponad 20 lat doświadczenia pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, w tym w firmach rodzinnych oraz technologicznych startupach na całym świecie. Doradza jako mentor programów akceleracyjnych, m.in. MIT EF CEE. Pełni funkcje Członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce oraz Członka Rady Klastra Lubelska Medycyna.

inPROBE - dowiedz się więcej o technologii

Rada Nadzorcza

Krzysztof Klimkowski
Członek Rady Nadzorczej


Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (European Assosiation of Lawyers AEA-EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie.

Damian Serafin
Członek Rady Nadzorczej


Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C. Mgr ekonomii, Pomysłodawca i Współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (co-founder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej Perfect Runner, wcześniej wieloletni Manager zarządzający budową struktury i rozwojem sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.

andrzej kolodziejczyk czlonek rady nadzorczej sds optic

Andrzej Kołodziejczyk
Członek Rady Nadzorczej


Menedżer do spraw projektów inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej

adam piotrowski czlonek rady nadzorczej sds optic

dr inż. Adam Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej


dr inż. nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 20 lat związany jest ze spółką Vigo System S.A. (GPW: VIGOSYS), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr Adam Piotrowski od ponad 6 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej funduszu inwestycyjnego VIGO WE INNOVATION oraz Creotech Instruments S.A. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotonicznego (EPIC – European Photonics Industry Consortium).

szymon ruta czlonek rady nadzorczej sds optic

Szymon Ruta
Członek Rady Nadzorczej


Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od ponad 5 lat Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (NC: SCPFL), wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający funduszu MS TFI S.A. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR. Pan Szymon Ruta pełni obecnie również funkcję Członka Zarządu Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Bacteromic Sp. z o.o.

marcin wawrzynowicz czlonek rady nadzorczej sds optic

dr Marcin Wawrzynowicz
Członek Rady Nadzorczej


Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszewskiego.
Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Oświadczamy, że członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pełniące stanowiska zarządcze w Spółce SDS Optic S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnionych funkcji, a także gwarantują rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją. Każda z powołanych osób wyróżnia się odpowiednią reputacją
i wiarygodnością, a także brakiem konfliktu interesów.

Struktura akcjonariatu

SDS Optonic - akcje w SDS Optic Akcje PFP w SDS Optic Akcje InnoVenture w SDS Optic

 SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

INNOventure ASI Sp. z o.o.

Akcje Mateusz Sagan w SDS Optic Akcje Magdalena Staniszewska SDS Optic Pozostali akcjonariusze SDS Optic

Mateusz Sagan, MBA

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL

Pozostali akcjonariusze < 5%

LP AKCJONARIUSZ Liczba AKCJI % AKCJI Liczba GŁOSÓW % GŁOSÓW
1 SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)
2 358 260 40,8% 2 358 260 40,8%
2 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 519 240 9,0% 519 240 9,0%
3 INNOventure ASI Sp. z o.o. 483 750 8,4% 483 750 8,4%
4 Mateusz Sagan, MBA 144 600 2,5% 144 600 2,5%
5 dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL 90 900 1,6% 90 900 1,6%
6 Pozostali akcjonariusze < 5% 2 179 500 37,7% 2 179 500 37,7%
  RAZEM 5 776 250 100% 5 776 250 100%

 

Zgodnie ze Statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.776.250 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.776.250 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i F.

Akcje serii A, B oraz C zostały wyemitowane jako akcje imienne i stały się akcjami na okaziciela zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2021 r., która została podjęta wskutek otrzymania przez Spółkę wniosków akcjonariuszy o konwersję akcji serii A, B i C z akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z §8 ust. 5 Statutu. Akcje serii D i F są akcjami na okaziciela od daty emisji.

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW RODZAJ
AKCJI
WARTOŚĆ NOMINALNA CENA EMISYJNA DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ DATA REJESTRACJI
W KRS
A 3.843.000 3.843.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,00zł 10.01.2019 r. 17.05.2019 r.
B 83.250 83.250 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,20zł 22.07.2019 r. 10.09.2019 r.
C 300.000 300.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,00zł 22.04.2021 r. 25.05.2021 r.
D 1.100.000 1.100.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 10,00zł 25.05.2021 r. 15.07.2021 r.
F 450.000 450.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 13,00zł 25.01.2023 r. 23.02.2023 r.

Informacja o powiązaniach osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta:

Pomiędzy Spółką Emitenta a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

 • Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcem i Prezesem Zarządu spółki SDS Optonic Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta i posiada łącznie 2 358 260 akcji Emitenta stanowiących 40,8% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
 • Damian Serafin – od dnia 20 lipca 2022 r. pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 14 495 akcji Emitenta stanowiących 0,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pomiędzy Spółką Emitenta lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

 • Magdalena Staniszewska – posiadająca łącznie 90 900 akcji Emitenta, stanowiących 1,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta, jest jednocześnie żoną Prezesa Zarządu Spółki – p. Marcina Staniszewskiego

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informacja o dywidendzie

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki.

Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

Dokumenty korporacyjne SDS Optic S.A.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Dokument Informacyjny Spółki SDS Optic S.A.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Statut Spółki SDS Optic S.A.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Regulamin Walnego Zgromadzenia
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk NewConnect
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o biegłym rewidencie
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Prezentacja inwestorska SDS Optic S.A.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Regulamin Programu Motywacyjnego ESOP

 

Dokumenty Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

 

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Regulamin Rady Nadzorczej

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za rok 2021
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za rok 2020
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za rok 2019

 

Kontakt dla inwestora

Centrum kontaktu dla inwestorów i akcjonariuszy

Piotr Owdziej | Inwestorzy instytucjonalni
piotr.owdziej@ccgroup.pl
+48 697 612 913
Katarzyna Sadowska | Media finansowe,
Inwestorzy indywidualni
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl
+48 697 613 020

Karol Maryniowski | Marketing,
Communication and IR Manager
796 938 302
Mateusz Sagan | SVP, Chief Operating
& Business Officer
692 182 583

ir@sdsoptic.com


Autoryzowany doradca

Navigator Capital S.A.
 
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

+48 22 630 83 33
biuro@navigatorcapital.pl

Animator rynku

DM BOŚ

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

+48 22 50 43 104
makler@bossa.pl


Skontaktuj się z nami

  Media społecznościowe
  SDS Optic S.A.

  Walne Zgromadzenie

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28.12.2022

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

  Zwołanie NWZA

  Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro 1, 20-612 Lublin, Polska.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Projekty uchwał
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Zestawienie zmian statutu Spółki
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Formularz głosowania przez pełnomocnika.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o liczbie akcji i głosów
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Obowiązujący Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.10.2022

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

  Zwołanie NWZA

  Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 19 października 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro 1, 20-612 Lublin, Polska.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Projekty uchwał
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Zestawienie zmian statutu Spółki
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Formularz głosowania przez pełnomocnika.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o liczbie akcji i głosów
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Obowiązujący Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

  Zwołanie NWZA

  Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:30 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Projekty uchwał
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Formularz głosowania przez pełnomocnika.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o liczbie akcji i głosów
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. w 2021 roku.
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.09.2021

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

  Zwołanie NWZA

  Zarząd Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SDS Optic S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 786821, które odbędzie się w dniu 22.09.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin.

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Protokół NWZA
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Ogłoszenie w Monitorze Sądowym Nr 162 [poz. 53226, str.15]

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.05.2021

  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Protokół NWZA
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie Zarządu Spółki o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego
  Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Uchwała Zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii D

   

  FAQ Inwestora

  Słuchamy waszych pytań, chętnie podejmujemy dialog i staramy się odpowiadać na wasze potrzeby. Właśnie dlatego przygotowaliśmy FAQ Inwestora SDS Optic S.A., czyli zestawienie najczęściej zadawanych przez was pytań (Frequently Asked Questions) wraz z wyczerpującymi odpowiedziami naszego Zarządu, kierownictwa oraz specjalistów z zespołów naukowych i administracyjnych.

  Projekty realizowane przez SDS Optic S.A. należą do jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Skutecznie łączymy optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, immunochemią i inżynierią medyczną. Cieszymy się, że mimo skomplikowania technologii, procesów i kompetencji, tak żywo interesujecie się naszą Spółką oraz mikrosondą światłowodową inPROBE. 

  Jako Spółka publicznie notowana na rynku ASO NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie) zdecydowaliśmy się maksymalnie transparentną komunikację z naszymi akcjonariuszami oraz z osobami, które wspierają nas lub interesują się naszymi działaniami.

   

  Kliknij i przejdź do odpowiedzi na pytanie:

  1.Czy warto inwestować w Spółkę SDS Optic S.A.?

  2.Kiedy cena akcji maleje… Dlaczego i co Spółka robi, aby zwiększyć ich wartość?

  3.Ile kapitału zainwestowano do tej pory w waszą mikrosondę światłowodową. Skąd pochodzi zainwestowany kapitał?

  4.Czy planowane są kolejne emisje? Jeśli tak, to kiedy?

  5.Ile pieniędzy i czasu potrzeba do zakończenia prac R&D w inPROBE?

  6.Skąd biorą się opóźnienia w projekcie, np. przy badaniach klinicznych?

  7.Kiedy można się spodziewać pierwszych zysków ze sprzedaży inPROBE?

  8.Czym dokładnie jest technologia inPROBE i jak działa?

  9.Gdzie może być wykorzystywana technologia inPROBE?

  10.Jakie systemy jakości wdrożyła/wdraża Spółka?

  11.Jakie publikacje naukowe związane z technologią inPROBE są już oficjalnie dostępne?

  12.Dlaczego technologią inPROBE interesują się globalni gracze rynku biotechnologii?

  13. Jakie są największe korzyści zastosowania inPROBE?

  14.Na jakiej podstawie posługujecie się hasłem zwiększenia przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku?

  15.Czy inPROBE może zastąpić biopsję w diagnostyce nowotworów?

  16.Dlaczego sonda inPROBE jest tak innowacyjna?

  17.Czy ciekłe biopsje nie stanowią konkurencji dla inPROBE?

  18.Czy i kiedy SDS Optic S.A. przejdzie na główny parkiet GPW?

  19.Dlaczego na początek akurat nowotwory piersi HER2 dodatnie?

  20.Jak wygląda plan badań klinicznych inPROBE?

  21.Na jakim rynku będzie wprowadzane urządzenie inPROBE?

  22.Jaka jest zasadność wykorzystania mikrosondy do diagnostyki koronawirusa, kiedy według wielu pandemia i epidemia się już kończą?

  23.Gdzie znajdę więcej informacji o Spółce SDS Optic S.A.?

  1.Czy warto inwestować w Spółkę SDS Optic S.A.?

  Decyzję w tym zakresie pozostawiamy Państwu. Na pewno warto zainteresować się naszą działalnością. Mikrosonda światłowodowa do diagnostyki biomarkera HER2 dodatniego nowotworu piersi inPROBE jest innowacyjna i unikalna w skali globalnej. Tworzymy nowoczesną firmę, a nasz wyjątkowo interdyscyplinarny zespół naukowców i specjalistów codziennie udowadnia, że technologia inPROBE ma przyszłość.

  Na firmowej stronie www i w kanałach social media prowadzimy transparentną komunikację, aby każdy zainteresowany mógł wyrobić sobie o nas własne zdanie.

  Zachęcamy do obserwowania naszych profili z aktualnymi wydarzeniami:

  1) Twitter: www.twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
  2) Linkedin: www.linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
  3) Facebook: www.facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

  4) Twitter inPROBE: https://twitter.com/OncoMicroprobe (@OncoMicroprobe)
  6) Facebook inPROBE: https://www.facebook.com/inprobemedtech (@inprobemedtech)

  7) YouTube SDS Optic: https://www.youtube.com/channel/UCHSL6UGD_AwaDKHJnXIM5lg

  2.Kiedy cena akcji maleje… Dlaczego i co Spółka robi, aby zwiększyć ich wartość?

  Pandemia, rosnąca inflacja oraz wydarzenia za naszą wschodnią granicą bezsprzecznie odciskają wyraźne piętno na sytuacji gospodarczej oraz kursach cen akcji spółek na całym świecie.

  W Polsce sektor biotechnologiczny wciąż się rozwija. To specyficzny obszar, który ściśle łączy innowacyjne działy nauki z biznesem. Projekty Med-Tech oraz Bio-Tech wymagają cierpliwości, jednak w zamian, w dłuższym terminie mogą zaoferować atrakcyjne zyski. Z naszych obserwacji wynika, że polscy inwestorzy zdają sobie z tego sprawę i coraz chętniej inwestują w spółki biotechnologiczne.

  Nie komentujemy kwestii kształtowania się kursu notowań akcji SDS Optic S.A. Niezależnie od bieżącej sytuacji na giełdzie, naszym głównym zadaniem jest realizacja założonej strategii i osiąganie kolejnych kamieni milowych, aby finalnie dostarczyć zwalidowany i bezpieczny produkt na rynek. Tym samym spełniamy obietnice złożone tym, którzy nam szczególnie zaufali – pacjentom, lekarzom i akcjonariuszom.

  3.Ile kapitału zainwestowano do tej pory w waszą mikrosondę światłowodową. Skąd pochodzi zainwestowany kapitał?

  Do 2022 roku zainwestowaliśmy już niemal 54 mln PLN. Środki te stanowią zarówno wkład inwestorów prywatnych (w tym funduszy typu seed i venture capital), jak i dofinansowanie w ramach dotacji publicznych (w tym największa w historii polskich firm z sektora MŚP dotacja z Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020 w wysokości niemal 4 mln EUR).

  Rozwój projektu jest możliwy także dzięki naszym akcjonariuszom. W czerwcu 2021 roku w ramach emisji akcji serii D, w pre-IPO pozyskaliśmy 11 mln PLN od inwestorów prywatnych, w tym renomowanych globalnych funduszy inwestycyjnych.

  Więcej szczegółów na temat inwestycji SDS Optic S.A. znajdziesz w raportach okresowych: https://sdsoptic.pl/raporty-okresowe-spolki-sds-optic-s-a/

  4.Czy planowane są kolejne emisje? Jeśli tak, to kiedy?

  Ostatnia emisja zakończyła się w lutym 2023 roku.
  Nie wykluczamy kolejnych emisji, ponieważ to naturalny etap w rozwoju każdej spółki biotechnologicznej. Informowaliśmy o tym otwarcie już w trakcie naszych spotkań oraz prezentacji przy rundzie tzw. pre-IPO. Na ten moment zabezpieczyliśmy środki na kilkanaście miesięcy działania firmy. Mamy do dyspozycji także kolejne transze z dotacji unijnych, co daje pryzmat autonomii działania w długim okresie czasu oraz pewność osiągnięcia założonych kamieni milowych.

  Nie zapadły żadne decyzje związane z konkretną datą kolejnej emisji. Teraz skupiamy się przede wszystkim na konsekwentnym realizowaniu zaplanowanych kamieni milowych i budowaniu wartości Spółki. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie, będziemy komunikować je w raportach bieżących.

  5.Ile pieniędzy i czasu potrzeba do zakończenia prac R&D w inPROBE?

  Aktualnie inPROBE to urządzenie rozwijane w obszarze detekcji biomarkera HER2 w dodatnim raku piersi. Projekt jest na etapie badań klinicznych, które potrwają do kilkunastu miesięcy. Jednocześnie wdrażamy także proces komercjalizacji inPROBE.

  Zakończenie prac R&D mikrosondy inPROBE w bieżącym obszarze jej zastosowania (HER2+) planowane jest na przełomie lat 2023-2024, a składają się na to badania kliniczne oraz pełny proces certyfikacji ISO13485 oraz EU-MDR dla rynków Unii Europejskiej. Wartość pozostałej części zaplanowanej inwestycji wynosi ok. 5 mln PLN, a środki na ten cel mamy już zabezpieczone.

  6.Skąd biorą się opóźnienia w projekcie, np. przy badaniach klinicznych?

  Rozwój projektów biotechnologicznych i zaawansowanych technologii medycznych łączy w sobie wiele składowych, wiele etapów oraz wiele ryzyk w zakresie wyników tych prac. Działania prowadzone przez nasz multidyscyplinarny zespół to jeden element. Do innych czynników, które wpływają na tempo działań, należą np. zewnętrzne instytucje, nadzorujące i regulujące proces badań klinicznych oraz docelowi użytkownicy naszego rozwiązania – lekarze i naukowcy.

  Najważniejsze dla SDS Optic jest dostarczenie na rynek produktu bezpiecznego, skutecznego i zwalidowanego w badaniach klinicznych, a także dopasowanego do potrzeb użytkowników. Z tego powodu, na każdym etapie projektu rozpatrujemy wszystkie informacje zwrotne, które do nas trafiają i na bieżąco dostosowujemy nasze rozwiązania.

  Przykładem takiej sytuacji są badania kliniczne, które w 2020 roku uniemożliwił wybuch pandemii koronawirusa – duże szpitale kliniczne zostały zamienione na szpitale jednoimienne, co wstrzymało całkowicie możliwość prowadzenia przez nas badań klinicznych.

  Dodatkowo w maju 2021 r. weszło w życie zaktualizowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR), do której dostosowaliśmy całą dokumentację kliniczną. Takie dostosowanie opóźnia rozpoczęcie badań ale w zamian daje gwarancję, że komercjalizowana technologia spełnia aktualne wymogi certyfikacji i walidacji, co znacznie zwiększy jej wartość w procesie komercjalizacji.

  Po złagodzeniu obostrzeń, nasz zespół już na początku 2022 roku był gotowy do rozpoczęcia właściwych działań. W trakcie początkowych szkoleń przedklinicznych (styczeń-luty 2022) otrzymaliśmy od lekarzy wartościowe informacje zwrotne, związane z dodatkowym usprawnieniem procesu badania. Zdecydowaliśmy o wdrożeniu kilku usprawnień w manualnej części zabiegu, co zajęło kilka dodatkowych tygodni. Aby w pełni spełniać wszelkie wymogi regulacyjne podjęliśmy decyzję o złożeniu aktualizacji w odpowiednim urzędzie (URPL), z którym byliśmy w stałym kontakcie i od którego uzyskaliśmy końcowe zgody na wprowadzenie istotnych zmian w badaniu klinicznym pod koniec czerwca 2022 r. Finalnie największe znaczenie ma jakość produktu oraz jego bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dodatkowo tym krokiem zwiększamy atrakcyjność technologii w środowisku medycznym, co przełoży się na jej wartość w procesie komercjalizacji.

  Dzięki elastycznej formie rozwoju projektu, w której możemy łatwo reagować na zmiany, finalnie dostarczymy znacznie większą wartość, tak istotną dla końcowych użytkowników i naszych Akcjonariuszy.

  7.Kiedy można się spodziewać pierwszych zysków ze sprzedaży inPROBE?

  Nasz model biznesowy opiera się na dwóch filarach:
  własna produkcja mikrosondy i sprzedaż urządzeń w ramach tworzonej własnej infrastruktury półprzemysłowej produkcji fotonicznych biosensorów;
  sprzedaż/licencjonowanie wydzielonej części technologii (wg obszaru zastosowania).

  Już rozpoczęliśmy wdrażanie procesu komercjalizacji urządzenia inPROBE.
  Aktualnie tworzona jest własna linia produkcyjna o mocy produkcyjnej do 50 tys. sztuk mikrosond rocznie. Zakończenie instalacji zamówionych przez Spółkę maszyn oraz uruchomienie zaawansowanych urządzeń produkcyjnych w dedykowanych do tego celu pomieszczeniach o kontrolowanych parametrach środowiskowych (tzw. Clean room) planowane jest do końca 2022 roku.

  Na przełomie roku 2022/2023 rozpoczniemy zatem opracowanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Następnie przejdziemy do procesu certyfikacji i walidacji tych procesów, co na końcu ułatwi potencjalnym partnerom prowadzenie z nami rozmów w zakresie komercjalizacji oraz usprawni przyszłe skalowanie technologii.

  Mikrosonda powinna trafić do sprzedaży zaraz po uzyskaniu certyfikacji (po wcześniej zakończonych badaniach klinicznych). Według aktualnie posiadanej przez nas wiedzy oraz szacunków naszego zespołu, przybliżony termin wprowadzenia produktu na rynek to przełom 2023/2024 roku. Termin ten może oczywiście ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

  Jednocześnie doprecyzowujemy techniczne kwestie związane z drugim filarem naszego modelu biznesowego, czyli pozyskanie partnera M&A, otwarcie placówki w USA oraz nawiązanie relacji z licencjonowanymi partnerami w zakresie produkcji i sprzedaży inPROBE za granicą.

  8.Czym dokładnie jest technologia inPROBE i jak działa?

  Urządzenie medyczne inPROBE składa się z detektora oraz jednorazowej sondy w postaci biosensora światłowodowego. Aparatura służy do pomiaru in vivo (w organizmie pacjenta) poziomu stężenia konkretnej cząsteczki, markera lub bioaktywnego elementu, bez konieczności pobierania czy przygotowywania tkanki. Badanie trwa kilkadziesiąt minut, a zastosowane rozwiązania pozwalają badaczowi otrzymać obiektywne i dokładne, numeryczne wyniki w czasie rzeczywistym.

  To rewolucja w skali światowej, porównywalna do wynalezienia rezonansu.

  U podstaw zasady działania technologii leży opatentowana metoda hermetyzacji światłowodów, która pozwala połączyć rozwiązania fotoniczne z zaawansowaną biologią molekularną, inżynierią medyczną oraz immunochemią. Dzięki temu jesteśmy w stanie umieścić laboratorium histopatologiczne na czole światłowodu.

  Rozwijana technologia inPROBE to przełom na rynku tradycyjnej diagnostyki in vitro (w laboratorium). Wyniki otrzymywane są znacznie szybciej (skrócenie czasu z tygodni do minut). Numeryczne dane są obiektywne i dokładne i nie ma tu miejsca na tzw. “błąd ludzki”. inPROBE może stanowić niezbędne uzupełnienie tradycyjnej biopsji, które pozwoli na dokładniejsze i szybsze postawienie diagnozy oraz wskazanie skutecznego leczenia.

  9.Gdzie może być wykorzystywana technologia inPROBE?

  Obecnie zajmujemy się przede wszystkim aplikacją w obszarze diagnostyki HER2 w raku piersi. Nasze rozwiązanie wykazuje jednak znacznie większy potencjał, który zamierzamy wykorzystać.

  inPROBE rozwijane jest jako skalowalna platforma technologiczna. W przyszłości może posłużyć do detekcji innych biomarkerów nowotworów (np. w nowotworach prostaty, żołądka, jelita grubego, płuc czy mózgu), chorób zakaźnych, takich jak koronawirus, a także chorób oczu (np. zwyrodnienie plamki żółtej, tzw. Wet-AMD) i chorób grzybiczych, w tym szczególnie groźnej sepsy, będącej wyzwaniem współczesnej medycyny.

  Technologia inPROBE ma także ogromny potencjał zastosowania w procesie terapeutycznym, jako narzędzie do monitorowania skuteczności dostarczania leków w docelowe miejsce w organizmie. Z tym zastosowaniem wiąże się także kolejny obszar, jakim jest testowanie skuteczności nowych leków i ich wdrażanie na rynek. inPROBE w przyszłości może dostarczać niezbędnych informacji na temat dystrybucji leku w tkankach pacjenta. Dzięki temu gruntownie przebadane leki mogą być rozwijane i wdrażane na rynek znacznie sprawniej.

  10.Jakie systemy jakości wdrożyła/wdraża Spółka?

  Jesteśmy na etapie doprecyzowania i wdrażania procesów produkcji oraz wewnętrznych procesów zarządzania. Do końca 2022 roku planujemy wdrożyć większość procesów i procedur pod kątem certyfikacji, także tych związanych z ISO (np. ISO13485). Na przełomie 2022 i 2023 roku planujemy rozpoczęcie testu i audytu pod kontrolą niezależnego, zewnętrznego podmiotu, który określi poziom wdrożenia niezbędnych norm i wymagań. Koniec audytu planowany jest na drugi kwartał 2023 roku.

  Nasza światłowodowa mikrosonda inPROBE zgodnie z definicją Regulacji EU-MDR 2017/275 została zakwalifikowana jako wyrób medyczny stanowiący system, w którego skład wchodzi sterylna sonda oraz aktywne urządzenie medyczne z dedykowanym oprogramowaniem.

  W maju 2021 roku weszła w życie nowa regulacja, tzw. EU-MDR. W związku z nowymi przepisami, przed badaniami klinicznymi, przeprowadzono wszystkie niezbędne testy i badania potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania wyrobu zarówno dla personelu jak i pacjenta.

  Po zakończeniu i podsumowaniu badań klinicznych, które obecnie jest planowane na 2023 rok, Spółka przystąpi do oceny zgodności z wymaganiami regulacji europejskiej EU-MDR 2017/275. Audyt zostanie przeprowadzony we współpracy z uprawnioną w tym zakresie Jednostką Notyfikowaną. Uzyskanie certyfikatu EU-MDR daje prawo do oznakowania inPROBE znakiem CE, zgłoszenia wyrobu, a następnie uzyskania pozwolenia z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie na wprowadzenie wyrobu do obrotu.

  Do uzyskania certyfikatu na zgodność z EU-MDR niezbędne jest potwierdzenie, że firma posiada wdrożony i dobrze funkcjonujący System Zapewnienia Jakości. SDS Optic S.A. jest na etapie wdrażania procedur zdefiniowanych w normie ISO EN 13485 dedykowanej dla producentów wyrobów medycznych. Spełnienie wymagań tej normy potwierdza, że producent jest zdolny do dostarczania wyrobów medycznych oraz usług z nimi związanych tak, aby spełniały wymagania prawne, gwarantowały deklarowaną jakość i powtarzalność procesu produkcji oraz spełniały oczekiwania klientów. Spółka zdefiniowała kluczowe oraz pomocnicze procesy w organizacji, dla których powstaje niezbędna dokumentacja systemowa.

  Równolegle prowadzimy działania, mające na celu spełnienie regulacji Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), w ramach procedury tzw. „Pre-Submission Meeting” oraz przy wsparciu naszych konsultantów ze Stanów Zjednoczonych.

  11.Jakie publikacje naukowe związane z technologią inPROBE są już oficjalnie dostępne?

  SDS Optic S.A. przyjęło konkretną politykę publikacji naukowych, która nierozerwalnie wiąże się z prawami własności przemysłowej Spółki oraz polityką poufności danych.

  Poniżej zamieszczamy listę wybranych publikacji oraz praw patentowych:

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29775855/

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33922995/

  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062836523/publication/PL238495B1?q=pn%3DPL238495B1

  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062836522/publication/PL420188A1?q=pn%3DPL420188A1

  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053396751/publication/PL406533A1?q=PL406533A1

  W planach Spółki są kolejne publikacje naukowe, połączone z harmonogramem wprowadzania technologii inPROBE na rynek, z jednoczesnym zachowaniem wdrożonej strategii zarządzania własnością intelektualną (tzw. IP Strategy), która m.in. zdefiniowała wybrane kluczowe elementy technologii, stanowiące wyłączny know-how Spółki, i które nie będą podlegały zastrzeżeniom w ramach zgłoszeń patentowych. W naszej ocenie takie podejście na pewno zwiększa atrakcyjność procesu komercjalizacji dla potencjalnych partnerów korporacyjnych.

  12.Dlaczego technologią inPROBE interesują się globalni gracze rynku biotechnologii?

  inPROBE ma potencjał do zastosowania w wielu różnych obszarach, w tym do testowania efektywności nowych leków i terapii celowanych. Dzisiejsze techniki nie pozwalają w szybki sposób sprawdzić, czy kandydat na lek dociera do leczonego miejsca (np. okolic guza). inPROBE szybko i precyzyjnie wskaże, czy lek dociera w odpowiednie miejsce, a także w jakim stężeniu.

  Naszą ambicją jest doprowadzenie do zaliczenia urządzenia medycznego inPROBE do listy FDA (w kat. companion diagnostics). Na liście tej znajdują się testy przypisane do konkretnych nowotworów i do terapii anty-nowotworowych, komercjalizowane przez konkretne firmy farmaceutyczne (najczęściej z grupy „Big Pharma”).

  Dla sektora biotechnologicznego atrakcyjne może okazać się także zastosowanie technologii monitorujących pacjentów w trakcie całego procesu leczenia z jednoczesnym dostępem do danych o stężeniu zarówno docierającej aktywnej cząsteczki danego leku, jak i o stężeniu celowanego biomarkera nowotworowego – i to w czasie rzeczywistym, bez konieczności biopsji tkanki (której zgodnie z praktyką nie można dokonywać zbyt często).

  inPROBE wykazuje potencjał zastosowania w mierzeniu stężenia zarówno cząsteczki aktywnej kandydata na lek, jak i cząsteczek aktywnych leków już dopuszczonych do obrotu.

  Monitoring dostarczania leków to szeroki obszar badań oraz uwagi całego rynku tzw. Big Pharma. inPROBE wyróżnia się wśród dostępnych metod także tym, że nie wymaga stosowania żadnych znaczników, ani podawania dodatkowych związków, które często stosuje się podczas monitorowania transportu leków. Nie wymaga również stosowania drogich i skomplikowanych technologii obrazowania, np. rezonansu magnetycznego (MRI) czy tomografu (CT), które coraz częściej wykorzystywane są do monitorowania skuteczności prowadzonych terapii antynowotworowych.

  13.Jakie są największe korzyści zastosowania inPROBE?

  SDS Optic S.A. na bieżąco monitoruje rynek, a także prowadzi regularny dialog z jednostkami medycznymi, naukowcami, lekarzami i pacjentami oraz przedstawicielami biznesu w sektorze biotechnologii i technologii medycznych. Tworzymy technologię w służbie człowieka, która odpowiada na konkretne potrzeby i oczekiwania odbiorców.

  Najważniejsze korzyści inPROBE

  Dla szpitali, klinik, laboratoriów i firmy:
  – Zmniejszenie kosztów diagnostycznych o min. 50% (z ok. €600 do ok. €300)
  – Brak konieczności zakupu wielu drogich urządzeń (urządzenie detekcyjne inPROBE to jednorazowy koszt ok. €25 tys.)
  – Uniknięcie konsekwencji prawnych w związku z fałszywymi wynikami diagnostycznymi (często miliony $/€ w odszkodowaniach)

  Dla lekarzy:
  – Dokładne i obiektywne wyniki numeryczne (diagnostyka nieoparta na obrazie)
  – Redukcja fałszywie +/- wyników diagnostycznych
  – Wyniki w czasie rzeczywistym (15-20 min)
  – Metoda łatwa w użyciu, procedura manualnie zbliżona do znanej lekarzowi biopsji

  Dla pacjentów:
  – Mniej bolesne badanie (brak biopsji tkanki)
  – Mniejszy stres w związku z natychmiastowym wynikiem i rekomendacją terapeutyczną
  – Większy komfort życia w trakcie procesu terapeutycznego

  14.Na jakiej podstawie posługujecie się hasłem zwiększenia przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku?

  4 lutego 2017 roku WHO z okazji Światowego Dnia Raka opublikowało nową listę rekomendowanych procedur i usług medycznych koniecznych do zastosowania na wczesnym etapie rozwoju choroby w celu zwiększenia szansy na wyleczenie pacjentów z nowotworem.

  Głównym wnioskiem była konieczność globalnego silnego rozwoju wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, która ratuje życie oraz znacznie redukuje wydatki związane z leczeniem.

  Aktem, który ma motywować rządy krajów na całym świecie do powyższych działań są tzw. cele zrównoważonego rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals). Jednym z ich punktów jest ograniczenie przedwczesnych zgonów spowodowanych nowotworami o ⅓ do 2030 roku.

  Zbliżony cel w 2021 roku wpisany został w misję Komisji Europejskiej związanej ze zwalczaniem chorób nowotworowych “Horizon Europe”: “goal of improving the lives of more than 3 million people by 2030, through prevention, cure and for those affected by cancer including their families, to live longer and better”.

  SDS Optic S.A. mocno utożsamia się z tą misją, dlatego tworzymy i rozwijamy technologie do diagnostyki chorób nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych. Wizja “zwiększenie przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku” nierozerwalnie wpisało się w DNA naszej firmy. Łączy i motywuje cały nasz zespół.

  Podstawa wizji firmy: zwiększenie przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku
  Źródło: https://www.who.int/news/item/03-02-2017-early-cancer-diagnosis-saves-lives-cuts-treatment-costs

  Misja Komisji Europejskiej jest spójna z wizją spółki SDS Optic S.A.
  Źródło:
  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf

  15.Czy inPROBE może zastąpić biopsję w diagnostyce nowotworów?

  Biopsja (tj. pobranie tkanki) jeszcze bardzo długo będzie konieczna do określenia stanu zaawansowania choroby nowotworowej. inPROBE pozwoli na określenie poziomu badanego markera nowotworowego lub innej istotnej w diagnostyce substancji. Naszym celem nie jest zastąpienie biopsji, ale raczej jej uzupełnienie i dodanie do obecnej ścieżki diagnostycznej Pacjenta urządzenia, którego dotychczas brakowało lekarzom i naukowcom.
  Po szybkiej diagnozie występowania i stężenia konkretnego markera możliwe będzie wdrożenie odpowiedniego leczenia celowanego. W sytuacji, gdzie czas gra kluczową rolę dla powrotu do zdrowia, to niezwykle istotne, aby lekarz mógł jak najszybciej skierować pacjenta na odpowiednią terapię celowaną.

  Chcemy także wspierać laboratoria histopatologiczne, którym zależy na dodatkowej obiektywnej weryfikacji wyników diagnostycznych, oraz którzy poszukują nowych metod i technik w swojej pracy.

  16.Dlaczego sonda inPROBE jest tak innowacyjna?

  Mikrometryczna sonda światłowodowa inPROBE to jedyna w swoim rodzaju technologia na świecie, która łączy zaawansowaną fotonikę z biologią molekularną i inżynierią medyczną. Do tej pory na rynku nie istnieje żadne istotnie podobne komercyjne rozwiązanie, które pozwoliłoby w czasie rzeczywistym określić, czy i w jakim stężeniu w ciele pacjenta występuje dana cząsteczka (np. biomarker nowotworowy).

  17.Czy ciekłe biopsje nie stanowią konkurencji dla inPROBE?

  Badania, które pozwalają określić stężenie markera nowotworowego już istnieją, jednak dostępne badania pozwalają na diagnostykę z próbki krwi jedynie „krążących markerów nowotworowych” (CTCs) lub tzw. śladów genetycznych komórek nowotworowych (tumor ctDNA). Nie są to rozwiązania tak miarodajne, jak nasza technologia mierzenia stężenia cząsteczki w bliskiej okolicy guza.

  Ciekłe/płynne biopsje (liquid biopsy) to kolejne pole zastosowania mikrosondy inPROBE. Na wczesnym etapie ciekłe biopsje stanowią dobre narzędzie do badań przesiewowych, czyli wstępnej identyfikacji pacjentów, u których podejrzewane jest wystąpienie choroby. Na jej podstawie nie jesteśmy jednak w stanie określić, gdzie jest zlokalizowany guz oraz jak się rozwija. Same badania ciekłej biopsji są obecnie również bardzo kosztowne (od kilku do kilkunastu tys. złotych) i w większości krajów nie są refundowane. Więcej zidentyfikowanych pacjentów można skierować na kolejny, bardziej zaawansowany etap diagnostyki, na którym to właśnie inPROBE pomoże odpowiedzieć na pytania, jakiego rodzaju nowotwór się rozwija oraz jakie leczenie jest niezbędne, aby uratować komuś zdrowie lub życie.

  18.Czy i kiedy SDS Optic S.A. przejdzie na główny parkiet GPW?

  Główny parkiet zdecydowanie jest idealnym miejscem dla tak innowacyjnych przedsięwzięć, jak inPROBE. Wierzymy w naturalny rozwój Spółki, dlatego w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się wejść na rynek ASO NewConnect. Chcemy odpowiednio i stopniowo przygotować wszystkie struktury organizacyjne do sprawnego i koherentnego działania na giełdzie. Ten czas ma nam pomóc w wypracowaniu najlepszych praktyk w zakresie Corporate Governence czy wewnętrznych procesów organizacji. Będzie to miało fundamentalne znaczenie przy wejściu Spółki na główny rynek.
  Rozważamy również tzw. dual-listing na jednej z giełd zagranicznych, aby zwiększyć zasięg i umożliwić dostęp do inwestycji w akcje SDS Optic S.A. inwestorom zagranicznym.

  19.Dlaczego na początek akurat nowotwory piersi HER2 dodatnie?

  Dzisiaj skupiamy się na nowotworach piersi, ponieważ ich przypadków stwierdza się każdego roku najwięcej. W 2020 roku International Agency for Research on Cancer zidentyfikowało niemal 2,3 mln nowych przypadków nowotworów piersi. Jednocześnie, w tym samym roku rak piersi zabrał życie niemal 700 tys. pacjentów.

  HER2 dodatni rak piersi to bardzo agresywna postać, którą diagnozuje się w ok. 20% przypadkach nowotworów piersi. To jednocześnie jeden z tych typów nowotworów, które przy wczesnej diagnozie dobrze reagują na terapie celowane (terapie dobrane do podtypu nowotworu), co często umożliwia pełne wyleczenie.

  Wierzymy, że bezbłędna diagnostyka w czasie rzeczywistym pozwoli lekarzom szybciej reagować i podejmować właściwe decyzje związane z terapiami celowanymi. Sprawne rozpoczęcie odpowiedniego leczenia pozwala uratować zdrowie i życie znacznie większej liczby pacjentów na całym świecie.

  Mówiąc jednym zdaniem: HER2 dlatego, że na ten typ nowotworu opracowano skuteczny celowany lek, którego wysoka skuteczność ściśle zależy od podania w odpowiednio szybkim czasie.

  Dane na temat nowotworu piersi
  Źródło: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
  Źródło: https://www.breastcancer.org/pathology-report/her2-status

  20.Jak wygląda plan badań klinicznych inPROBE?

  Faza I – bezpieczeństwa
  Wszystkie procedury niezbędne do I fazy badań klinicznych inPROBE są gotowe. W badaniu bierze udział 18 pacjentek z nowotworem piersi. Po zaakceptowaniu zmian w zakresie manualnych działań lekarzy w trakcie zabiegu, pierwsza pacjentka pod narkozą zostaje poddana badaniu mikrosondą inPROBE. Na tym etapie potwierdzane jest bezpieczeństwo stosowania technologii u ludzi. Czas trwania tego etapu szacujemy na ok. 3-5 miesięcy, jednak zależy on w dużej mierze od lekarzy i terminów zabiegowych wyselekcjonowanych pacjentów.

  Faza II – dokładności pomiaru
  Po zakończeniu fazy I i dokładnej analizie uzyskanych wyników oraz obserwacji klinicznych rozpoczynamy fazę II. Weźmie w niej udział 196 pacjentek. Na tym etapie badana będzie dokładność pomiaru oraz niezbędne ustawienia kalibracyjne urządzenia. Podobnie jak w przypadku I fazy badań klinicznych, czas trwania etapu II zależy przede wszystkim od harmonogramu badań wybranych do programu pacjentów oraz od lekarzy prowadzących badania. Szacowany przez nas czas trwania tej fazy to ok. 6-8 miesięcy.

  Nad procesem badań klinicznych czuwa profesjonalna firma CRO.

  21.Na jakim rynku będzie wprowadzane urządzenie inPROBE?

  Zaczynamy naturalnie od Polski. To tutaj już oficjalnie certyfikowany wyrób medyczny inPROBE pojawi się w pierwszej kolejności. Polem pierwszej aplikacji będzie diagnostyka raka piersi pod kątem obecności markera HER2. Powołana została już także Spółka celowa FiBioMed, która pracuje nad technologią do diagnostyki chorób zakaźnych, w tym koronawirusa. Prowadzimy także rozmowy z przedstawicielami tzw. BigPharma w temacie potencjalnego przyszłego wykorzystania inPROBE do monitorowania transportu leków w organizmie (drug delivery monitoring), co będzie miało także wielką wartość w kontroli terapii celowanych, stosowanych przy leczeniu nowotworów.

  Kolejnymi rynkami, na które chcemy wprowadzić urządzenie inPROBE to zachodnie kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone oraz kraje azjatyckie. Pracujemy nad tym, aby nasze urządzenie spełniało w pierwszej kolejności wszystkie wymagania przepisów polskich, unijnych oraz docelowo regulacje amerykańskiej organizacji FDA.

  Porównanie cen diagnostyki raka piersi z technologią badania inPROBE

  22.Jaka jest zasadność wykorzystania mikrosondy do diagnostyki koronawirusa, kiedy według wielu pandemia i epidemia się już kończą?

  FiBioMed, spółka celowa powołana do życia z inicjatywy Założycieli SDS Optic S.A. i pomysłodawców rozwiązania inPROBE, zajmuje się opracowaniem rozwiązania, które docelowo pozwoli w jednym czasie zdiagnozować wiele różnych chorób zakaźnych (nie tylko aktualnie groźnego koronawirusa), a więc potrzeba jej wykorzystania będzie zawsze. Wśród nas występuje wiele różnych wirusów przez cały rok, a nie tylko sezonowo.

  Nawet jeśli świat zażegna stan epidemii i pandemii Covid-19, koronawirus najprawdopodobniej pozostanie z nami na dłużej. To w dalszym ciągu będzie wymagało szybkiej i dokładnej diagnostyki, która pozwoli podjąć odpowiednie kroki w celu zastosowania odpowiedniej ścieżki leczenia. Dodatkowym impulsem będzie dostęp do technologii pozwalającej na diagnozowanie prawie 100 próbek w jednym czasie co będzie wspierać duże miasta i duże ośrodki w zarządzania pandemią oraz w podejmowaniu decyzji o tzw. lock-downach.

  Tworzymy technologię, która będzie dostępna w momencie wybuchu kolejnej pandemii. Technologię, która będzie mogła być szybko przeskalowana i skomercjalizowana, tak jak to miało miejsce ze szczepionkami opartymi o technologię mRNA (opracowywane przez wiele lat, użyte w walce z pandemią w kilka miesięcy przy wsparciu globalnego partnera korporacyjnego).

  inPROBE to platforma technologiczna. To oznacza, że pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie można szybko i efektywnie przeskalować na inne zastosowania, inne choroby zakaźne. Biologia niesie znaczne ryzyko, że w przyszłości pojawią się kolejne epidemie i pandemie, a także nowe wirusy, do których diagnostyki w dużym stopniu już będziemy przygotowani. W razie potrzeby, będziemy w stanie sprawnie przetransponować inPROBE na odpowiedni obszar aplikacji.

  23.Gdzie znajdę więcej informacji o Spółce SDS Optic S.A.?

  Nasza firma dąży do zachowania pełnej transparentności swoich działań, w poszanowaniu naszych odbiorców oraz wymogów związanych z naszą obecnością na rynku NewConnect. Więcej informacji o SDS Optic S.A. można znaleźć przede wszystkim na naszej stronie: www.sdsoptic.pl

  Relacje inwestorskie

  Komunikacja z naszymi akcjonariuszami, inwestorami oraz osobami zainteresowanymi naszą obecnością na giełdzie (w tym niezbędne informacje oraz zapis na specjalny Newsletter Inwestorski) są dostępne na stronie https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/.

  SDS Optic S.A. w mediach społecznościowych

  Jesteśmy aktywni w social media! Zapraszamy do obserwowania naszych profili, gdzie regularnie zamieszczamy wpisy z bieżącymi informacjami o Spółce i jej technologii:

  1) Twitter: www.twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
  2) Linkedin: www.linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
  3) Facebook: www.facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

  4) Twitter inPROBE: https://twitter.com/OncoMicroprobe (@OncoMicroprobe)
  6) Facebook inPROBE: https://www.facebook.com/inprobemedtech (@inprobemedtech)

  7) YouTube SDS Optic: https://www.youtube.com/channel/UCHSL6UGD_AwaDKHJnXIM5lg

  Mikrosonda światłowodowa inPROBE

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwijanej w SDS Optic S.A. technologii, zobacz dedykowaną stronę poświęconą światłowodowej mikrosondzie do diagnostyki in vivo w obszarze HER2 dodatnich nowotworów piersi, w czasie rzeczywistym: www.inprobe.com


  Masz inne pytania?
  Napisz do nas na adres IR@sdsoptic.com