SDS Optic S.A. debiutuje na rynku NewConnect

 

Zobacz debiut SDS Optic S.A. !

We wtorek 15 marca 2022 r. na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie akcji SDS Optic S.A. – firmy rozwijającej autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 5.026.250 akcji serii A, B i D.

Zobacz prezentację przygotowaną specjalnie dla inwestorów, akcjonariuszy i osób zainteresowanych rozwojem technologii inPROBE.

 

Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna emisja akcji, z której pozyskano 11 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.100.000 akcji serii D, stanowiących 20,7% kapitału zakładowego Spółki. Środki z tej oferty zostały przeznaczone m.in. na rozwijanie rozpoczętych już projektów i prac B+R nakierowanych na opracowanie kolejnych pól aplikacyjnych technologii inPROBE, a także na wsparcie procesu pozyskania partnera komercyjnego: profesjonalnego globalnego doradcy M&A doświadczonego w transakcjach partneringowych w rynku medycznym i farmaceutycznym.

Przed nami debiut na rynku NewConnect, który stanowi zwieńczenie ostatniego roku naszej pracy i zaangażowania w różnych obszarach działalności Spółki. Liczymy na to, że obecność na giełdzie wesprze dalsze plany rozwoju Spółki, w tym planowanej ekspansji zagranicznej i pozwoli dotrzeć do nowych partnerów biznesowych. Wierzymy także, że Spółka zyska szerokie grono nowych inwestorów, którzy dostrzegą jej potencjał i przewagimówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Lubelska spółka SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Opracowując technologię inPROBE zaczęliśmy najpierw od jej aplikacji w diagnostyce raka piersi HER2. Chcemy wesprzeć pracę lekarzy diagnostów, przyspieszyć proces diagnozowania i także planowania leczenia. Docelowo sonda może także pomóc w monitorowaniu skuteczności leczenia w zakresie podawanego leku. Obecnie kończymy przygotowania do przeprowadzenia I fazy badań klinicznych tzw. fazy bezpieczeństwa, która potrwa około 3 miesięcy. Niestety pandemia wciąż pozostaje zewnętrznym czynnikiem ryzyka, który może wpływać na wydłużenie trwania fazy bezpieczeństwa. Niemniej jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że mikrosonda inPROBE przejdzie te badania pozytywniemówi dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, Dyrektor Naukowa oraz akcjonariuszka SDS Optic S.A.

Po pozytywnym zakończeniu badań klinicznych, Spółka zamierza uzyskać certyfikację CE i następnie przeprowadzić procedurę dopuszczeniową tego pola aplikacyjnego mikrosondy. To pozwoli na jej komercjalizację.

Na przełomie II i III kwartału 2021, Spółka z pozytywnym wynikiem przeprowadziła już badania toksykologiczne mikrosondy w certyfikowanym z zakresu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych ośrodku badań na zwierzętach. Celem badania była szczegółowa analiza skutków wkłucia mikrosondy, w tym obserwacja ogólnego stanu zdrowia po wkłuciu, badania hematologiczne, badania biochemiczne i enzymatyczne, markery zapalne, badania patomorfologiczne i histopatologiczne. Oceniano również szybkość zdrowienia od wkłucia oraz możliwość awarii urządzenia (złamania, pozostanie w ciele, problem z dotarciem do tkanek).

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.