Kamień milowy: Uruchomienie linii produkcyjnej inPROBE

Za nami pierwsze historyczne uruchomienie linii produkcyjnej inPROBE! SDS Optic S.A., niebawem będzie obchodzić 1 rocznicę debiutu na NewConnect. Na chwilę przed rocznicą miło nam poinformować o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego w drodze do wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

W ramach tego kamienia milowego nasza Spółka odebrała, zainstalowała, ustawiła i skontrolowała sprawność urządzeń i maszyn na potrzeby planowanej produkcji pilotażowej, a następnie przeprowadziła ich kompletne uruchomienie przy udziale wyspecjalizowanych serwisów producentów, zgodnie z opracowanymi wcześniej projektami i założeniami konstrukcyjnymi.

SDS Optic clean room window4 SDS Optic clean room window3 SDS Optic clean room window2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Staniszewski - Prezes Zarządu– W kolejnym etapie procesu rozpoczniemy kalibrację, ustawianie i udoskonalanie procesów produkcyjnych zmierzających do kompletnego transferu technologii z poziomu laboratoryjnego na poziom produkcji półprzemysłowej. Równolegle trwać będzie opracowanie pełnej dokumentacji technologicznej oraz certyfikacja kompletnego procesu wytwarzania optoelektronicznych (fotonicznych) części biosensorów światłowodowych do zastosowania naszej platformie technologicznej inPROBE®. Przewidujemy także dalszy rozwój zespołu R&D w obszarze fotonicznym. Zadania te planujemy zrealizować do końca III kwartału 2023 r. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, a osiągnięty właśnie kamień milowy to kolejny krok w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej, co w naszej opinii stanowić będzie wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowychMarcin Staniszewski, CEO SDS Optic S.A. oraz Dyrektor Technologiczny koordynujący prace w zakresie produkcji pilotażowej.

Od czasu debiutu na NewConnect w marcu 2022 SDS Optic osiągnęła szereg kamieni milowych. Na bieżąco informujemy rynek o realizacji wielu działań związanych z rozwojem technologii inPROBE®.

 

Do kluczowych zdarzeń, o których warto wspomnieć, należą:
– uruchomienie specjalistycznych pomieszczeń clean room w siedzibie firmy, w Centrum ECOTECH-Complex w Lublinie, Raport ESPI 1/2022
– rozpoczęcie Fazy I badań klinicznych mikrosondy światłowodowej, której celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa aplikacji mikrosondy w diagnostyce pacjentów z HER2-dodatnim oraz HER2-ujemym nowotworem piersi, Raport ESPI 13/2022
powołanie Rady Naukowej, w której skład weszli wybitni specjaliści o międzynarodowym doświadczeniu, Raport ESPI 17/2022
zakończenie etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®, Raport ESPI 25/2022
zarejestrowanie spółki zależnej w USA, co stanowi formalny krok w kierunku realizacji kolejnego kamienia milowego, jakim jest otwarcie centrum R&D na tym rynku, Raport ESPI 28/2022
– podpisanie umowy na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE® z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku. Raport ESPI 1/2023