Magdalena Staniszewska z tytułem profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna!

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – postanowienie z 15 maja 2024 r.

Tytuł nadany na podstawie wybitnych osiągnięć w zakresie badań w 3 obszarach:

1) Udział glikacji i kinurelinacji białek w patogenezie i diagnostyce chorób
Odkrycie nowego produktu glikacji bialek (MAGE) oraz pozostałe osiągnięcia w tym obszarze otworzyły nowy kierunek badań i dostarczyły wcześniej nieznanych informacji na temat roli metabolitów tryptofanu oraz modyfikacji białek w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, nowotworowych oraz oczu, pozwalając na dalszy rozwój pionierskich badań w tych obszarach.
Są to bez wątpienia nowatorskie doniesienia, o molekularnym potencjale do zastosowania w diagnostyce chorób, dotąd niedostępnego klinicznie.

2) Molekularne przyczyny chorób siatkówki oka w kontekście zastosowań w diagnostyce i terapii
Opracowano nowoczesne metody diagnostyki i nośniki terapeutyków dla zastosowania w powikłaniach mikronaczyniowych siatkówki oka oparte na swoistych peptydach rozpoznajacych struktury na patologicznych naczyniach krwionośnych.
Dokonano odkrycia nowych mutacji genu NMNAT1 jako przyczyny oraz celu terapeutycznego w leczeniu nieuleczalnej dotąd, wrodzonej ślepoty lebera (LCA).

3) Metody diagnostyczne nowej generacji z wykorzystaniem technologii światłowodowych
Opracowano przełomową technologię czujnika światłowodowego do diagnostyki chorób oraz monitorowania terapii opartej na stworzonej technologii światłowodowej inPROBE umożliwiającej szybki pomiar markerów chorobowych bez koniecznosci pobierania tkanki, stosowania barwników oraz obrobki próbki.

Aktywność zawodowa dotyczyła zarówno obszaru nauk podstawowych oraz badań translacyjnych zmierzających do wdrożenia opracowanych nowatorskich rozwiązań w obszarze medycyny. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji i doniesień konferencyjnych, 9 patentów lub zgłoszeń patentowych, wieloletnie zagraniczne staże naukowe w CWRU, Cleveland, OH i Harvard Medical School, Boston, MA w USA, udział w realizacji 20 grantów (USA, EU, Polska), uczestnictwo, inicjowanie I kierowanie wieloma zespołami i konsorcjami badawczymi.

Badania naukowe prowadzone w 4 instytucjach naukowych w kraju i za granicą, w tym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Harvard Medical School i Case Western Reserve University oraz prace rozwojowe w centrach badawczych związanych ze środowiskiem biznesowym (SDS Optic, Fibiomed).

W ramach obowiazkow nauczyciela akademickiego promotorstwo prac dyplomowych (doktorska i magisterskie), opieka nad stażystami, a także Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Inicjator i przewodniczący Rady Naukowej SDS Optic i członek Zespołu Doradczego ds. Infrastruktury Badawczej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Osiągniecia były wielokrotnie nagradzane przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym EU 2020 Innovation Radar Prize for Women-led Innovation, Medal Prezydenta Lublina.