Joanna Brońska -Stąsik

Absolwentka Wydziału Ekonomii na UMCS w Lublinie, magister Zarządzania i marketingu, stypendystka KAAD, coach biznesu z dyplomem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Od 20 lat związana z branżą wyrobów medycznych. Odpowiada za proces wdrożenia i certyfikacji spółki SDS Optic S.A. w zakresie EN ISO 13485 oraz za zgodność regulacyjną w rozumieniu MDR 2017/275. Kieruje zespołem specjalistów w Dziale Zapewnienia Jakości, zarządzając procesami jakości w czterech laboratoriach badawczych.