EBI wesprze SDS Optic kwotą 10 mln EUR

EBI wesprze SDS Optic kwotą 10 mln EUR na badania, rozwój i komercjalizację przełomowej platformy technologicznej inPROBE®.

2 października 2023 r. SDS Optic S.A., z siedzibą w Lublinie, zawarła umowę finansowania typu venture debt na kwotę do 10 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach programu InvestEU Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) 1.1. Health Innovation, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE.

SDS OPTIC S.A. to spółka specjalizująca się w opracowaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Kluczową technologią Spółki jest mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy innowacyjny biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości i specyficzności – urządzenie do wykrywania biomarkera HER2 raka piersi pod marką inPROBE®.

„Naszą wizją jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku. Dążymy do tego, tworząc i wdrażając przełomowe technologie medyczne na styku i w połączeniu fotoniki, biologii molekularnej, immunochemii oraz bioinżynierii medycznej. Bez wątpienia pozyskane wsparcie finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego znacząco przyspieszy nasz rozwój i pozwoli wprowadzać na rynek nowe aplikacje znacznie szybciej niż zakładaliśmy i na dużo większą skalę. To kolejny dowód zaufania, jaki otrzymujemy ze strony międzynarodowej i tak renomowanej Instytucji, po bardzo restrykcyjnej weryfikacji i akceptacji naszych wyników naukowych oraz technologii” – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic.

ZOBACZ WIDEO KOMUNIKAT

SDS Optic dołącza tym samym do prestiżowego grona innowacyjnych polskich firm biotechnologicznych, kóre współpracują z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zwiększając swój potencjał i przyspieszając procesy rozwoju oraz komercjalizacji przełomowych produktów z obszaru biotechnologii i innowacji medycznych.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Wspieranie rozwoju, badań i innowacji jest jednym z priorytetów Europejskiego Banku Inwestycyjnego I dlatego cieszy nas współpraca z SDS Optic, ambitną polską firmą specjalizującą się w opracowywaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej. Finansowanie EBI umożliwi firmie dalszy dynamiczny rozwój i opracowywanie kolejnych technologii, które przyspieszą procesy diagnostyczne i będą wykorzystywane z korzyścią dla zdrowia pacjentów.” 

EBI wesprze SDS Optic kwotą do 10 mln EUR (ponad 45 mln zł). Finansowanie zostanie wypłacone w trzech transzach, po osiągnięciu określonych w umowie kamieni milowych. Jednym z dodatkowych warunków dla każdej transzy będzie wyemitowanie przez SDS Optic na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych stanowiących łącznie do 8,5% w pełni wyemitowanego na dzień podpisania umowy finansowania aktualnego kapitału zakładowego i warunkowego SDS Optic.

„Europejski Bank Inwestycyjny wspiera tylko najbardziej godne zaufania i przełomowe technologie powstające w Europie. Proces selekcji, negocjacji, badania Spółki (due diligence) i domykania transakcji był bardzo wymagający. To potwierdza nasze umiejętności i kompetencje w prowadzeniu tak wymagających procesów negocjacyjnych z globalnymi instytucjami, następnie skutecznego prowadzenia prawnych i technologicznych audytów oraz procesów umownych przy współpracy z jednymi z największych kancelarii prawnych na świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że stajemy się jedną z firm cieszących się zaufaniem i wsparciem EBI. W imieniu naszego zespołu z radością ogłaszam tę wiadomość, tym bardziej, że jest to kolejny przykład na to, że SDS Optic potrafi rozwijać swoje projekty efektywnie i przy dywersyfikacji źródeł finansowania. Nasza Spółka jest gotowa ruszyć dalej i rozpocząć realizację celów, jakie postawiliśmy sobie na kolejne lata” – powiedział Mateusz Sagan, SDS Optic SVP i COO.

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał także dodatkową umowę gwarancyjną z FiBioMed jako pierwotnym gwarantem i spółką powiązaną z SDS Optic. Tym samym SDS Optic zyskuje kontrolę nad przepływami środków pomiędzy sobą i podmiotem powiązanym FiBioMed, zapewniając stabilny rozwój nowego obszaru zastosowań z pipeline’u projektów SDS Optic. FiBioMed powstał w celu wykorzystania wyników badań nad możliwościami diagnostycznymi światłowodów z technologii platformy inPROBE® w diagnostyce chorób zakaźnych.

Na mocy podpisanej umowy EBI będzie wspierał cele inwestycyjne SDS Optic, takie jak:

 • personel badawczo-rozwojowy i dostęp do rynku,
 • dalsze badania i rozwój podmiotów powiązanych z SDS Optic,
 • skalowanie i rozwój nowych aplikacji,
 • pokrycie kosztów związanych z badaniami przedklinicznymi nowych aplikacji inPROBE®,
 • badania kliniczne nowych aplikacji inPROBE®,
 • wydatki związane z uzyskaniem zgód regulacyjnych,
 • badania wewnętrzne i rozwój nowych aplikacji,
 • wydatki związane z ochroną własności intelektualnej,
 • rozwój infrastruktury SDS Optic oraz zakup nowoczesnej aparatury badawczej dla centrum badawczo-rozwojowego, w tym maszyn i urządzeń do nowej półprzemysłowej produkcji pilotażowej fotonicznych części biosensorów inPROBE®.

ZOBACZ PEŁNY KOMUNIKAT ESPI

Spółka spełniła już znaczną część warunków niezbędnych do pierwszej płatności. Należy do tego otrzymanie certyfikatu ISO 13485 nadanego przez jednostkę notyfikującą TÜV NORD GROUP; podczas ostatniej emisji zapewniono także 1 milion euro z emisji akcji; ukończono także 1 część badań klinicznych dla mikrosondy do wykrywania raka piersi HER2.

Współpraca SDS Optic oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego może przynieść korzyści nie tylko stronom porozumienia, ale co najważniejsze, będzie miała znaczący wpływ na międzynarodowy rynek medyczny i usprawnienie systemu pracy personelu medycznego. Projekt ma ogromny potencjał, aby radykalnie poprawić jakość życia pacjentów na całym świecie, zapewniając im szybsze, mniej bolesne i mniej obarczone błędami wyniki badań, a co za tym idzie „zwiększenie wskaźnika przeżywalności pacjentów nowotworowych o 30% do 2030 roku”.

Więcej o SDS Optic: www.sdsoptic.pl

Więcej o technologii inPROBE®: www.inprobe.pl

Wszystko o Europejskim Banku Inwestycyjnym: https://www.eib.org/en/

Komunikat prasowy EIB: https://www.eib.org/en/press/all/2023-358-investeu-poland-eib-supports-sds-optic-in-scaling-up-its-cancer-detection-technology 

Informacje ogólne:

Grupa EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. W jej skład wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Grupa zapewnia wsparcie finansowe dla inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak spójność społeczna i terytorialna oraz sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej.

Program InvestEU zapewnia podmiotom gospodarczym Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez mobilizację znacznych środków publicznych i prywatnych. Wsparcie to pomaga generować dodatkowe inwestycje zgodne z kluczowymi priorytetami europejskimi, takimi jak Europejski Zielony Ład, transformacja cyfrowa i wsparcie dla MŚP. Program InvestEU łączy wiele unijnych narzędzi finansowych wspierających inwestycje poprzez uproszczenie, wydajniejsze i bardziej elastyczne finansowanie projektów. InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE w wysokości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r.

SDS Optic S.A. specjalizuje się w opracowaniu innowacyjnych urządzeń do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia, mając na celu zapewnienie szybszej, bezbłędnej i mniej bolesnej diagnostyki dla wsparcia efektywności terapii celowych.

Kluczową technologią Spółki jest inPROBE® (https://inprobe.com/)– mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy innowacyjny biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności.

Dr n. med. Dariusz Stencel, MBA, dołącza do zespołu SDS Optic

SDS Optic S.A. rozwija autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych oraz do monitorowania stanu zdrowia. Firma poinformowała, że do zespołu Spółki dołączył dr n. med. Dariusz Stencel, MBA, który objął stanowisko Medical Liaison. Będzie odpowiedzialny za kontakty Spółki z międzynarodowym środowiskiem medyczno-naukowym oraz wsparcie w procesie komercjalizacji technologii inPROBE®. Wesprze także zespół badań medycznych w realizacji badań klinicznych w zakresie procesu wprowadzenia na rynek mikrosondy optycznej do badania biomarkerów HER2-dodatniego raka piersi.

Dr n. med. Dariusz Stencel ma blisko 20-letnie doświadczenie w pracy w zespołach R&D oraz w zakresie realizacji badań klinicznych, rozwoju i wprowadzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na rynek oraz wdrażania strategii rozwoju firm z branży farmaceutycznej i medycznej, głównie w obszarze onkologii, hematologii i hemofilii. Współpracował z takimi markami, jak Novo Nordisk, Baxalta, Roche, Astra Zeneca czy Bayer oraz ze środowiskiem naukowym pracującym w wyżej wskazanych obszarach w Polsce, wielu krajach europejskich oraz USA, Kanadzie, Brazylii czy Japonii.

Doktor Stencel jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Przez wiele lat pracował jako pediatra, a następnie w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Poznaniu, pełniąc obowiązki klinicysty, autora publikacji, głównego badacza w badaniu klinicznym oraz nauczyciela akademickiego, w tym w oddziale anglojęzycznym. Studia MBA ukończył w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Franklina (USA). Laureat stypendiów Children’s Medical Care Foundation, Washington, USA oraz American Center of Polish Culture, Washington, USA. W swoim dorobku naukowym ma 150 publikacji i prezentacji na największych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dariusz Stencel, Medical Liaison at SDS Optic– SDS Optic opracowało wyjątkową technologię o potencjale komercjalizacji w skali globalnej. inPROBE® wprowadzi na rynek zupełnie nowe podejście do diagnostyki onkologicznej. Udział w tym projekcie to ogromny zaszczyt. Tak rewolucyjne przedsięwzięcia, które pozwalają na poprawę jakości życia pacjentów i ułatwiają pracę lekarzy dają mi, jako naukowcowi, ale i menedżerowi, ogromną satysfakcję. Jestem przekonany, że wspólne działania zaowocują sukcesem nie tylko we wdrożeniu na rynek mikrosondy inPROBE® do diagnostyki HER2 dodatniego nowotworu piersi, ale także w efektywnym rozwoju pozostałych aplikacji platformy technologicznej. – mówi dr Dariusz Stencel, Medical Liaison w SDS Optic S.A.

W SDS Optic dr Stencel zajmie się przede wszystkim budową i rozwijaniem relacji ze środowiskiem medyczno-naukowym w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych (w tym z opiniotwórcami, tzw. Key Opinion Leaders), a także nawiązywaniem i zarządzaniem relacjami z firmami farmaceutycznymi i medycznymi. Doktor wesprze swoimi kompetencjami prace działu R&D przy realizacji badań klinicznych mikrosondy inPROBE® do diagnostyki nowotworów HER2+ w rakach piersi . Będzie reprezentował także Spółkę na wybranych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych, wspierając działania z zakresu edukacji rynku, komunikacji marketingowej oraz promocji Spółki na arenie międzynarodowej.

Mateusz Sagan, SVP, COO at SDS Optic SA– Jest nam ogromnie miło, że szeregi naszego zespołu SDS Optic zasila teraz także dr Stencel. To wybitny specjalista i doświadczony naukowiec. Jesteśmy pewni, że jego bezcenna wiedza i doświadczenie będą dla Spółki istotnym wsparciem w zakresie budowania relacji ze środowiskiem naukowym i biznesowym w naszej branży. Jego kompetencje dają nam gwarancję dalszego doskonalenia praktyk w zakresie realizacji badań klinicznych oraz komercjalizacji technologii inPROBE® poprzez skuteczną edukację międzynarodowego środowiska medycznego. – mówi Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu SDS Optic S.A.

Dzień Inwestora w SDS Optic 2023

Dzień Inwestora w SDS Optic już za nami! Czas na podsumowanie tego wydarzenia. Event odbywał się w trybie hybrydowym. Online, dzięki Strefie Inwestorów oglądało nas ponad 100 użytkowników. Nasze laboratoria w Lublinie odwiedziło w tym samym czasie osobiście ponad 80 osób! Uczestnicy mieli okazję poznać etapy tworzenia przełomowej mikrosondy inPROBE®, a także osobiście poznać Zarząd SDS Optic oraz kluczowych pracowników, podczas ich pracy. Już na początku tego artykułu dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie wszystkim obecnym.

Kulisy wydarzenia

SDS Optic S.A. debiut na rynku NewConnect miała nieco ponad rok temu 15 marca 2022 roku. Od tego czasu mocno rozwinęliśmy technologię, zespół a także praktyki komunikacji z rynkiem i relacje inwestorskie. Każdy, kto nas obserwuje, ma do dyspozycji nie tylko raporty ESPI i EBI, ale także regularne wpisy w mediach społecznościowych, wideo na kanale YouTube, czy maile przesyłane Newsletterem.

Dążymy do doskonalenia naszych praktyk i działania Spółki. W kwestiach technologicznych, poza wykwalifikowaną kadrą, czerpiemy wiedzę i doświadczenie od powołanej jakiś czas temu Rady Naukowej. W kwestiach relacji z rynkiem poza własnym działem IR oraz wewnętrznymi kompetencjami, wspiera nas agencja cc group oraz Navigator Capital Group. Najcenniejszym źródłem informacji są jednak dla nas niezmiennie nasi akcjonariusze.

To Inwestorzy stali się inspiracją dla organizacji tego eventu. To z pomocą Ich ankiet wybraliśmy wspólnie termin i godzinę wydarzenia. To w końcu informacje zwrotne od Akcjonariuszy posłużyły nam do przygotowania odpowiedniej agendy.

Premiera wideo na Dzień Inwestora SDS Optic S.A.

Pomysł na Dzień Inwestora w SDS Optic S.A. powstał wiele miesięcy temu. Naszym głównym celem i ideą tego wydarzenia, było pokazanie naszym Inwestorom, że za każdym raportem bieżącym czy komunikatem w social media stoją ludzie, kompetencje i infrastruktura, które razem pozwalają realizować nam wszystkie zaplanowane kamienie milowe.

Dzień Inwestora 2023 uświetniła premiera nowego spotu promującego SDS Optic S.A. oraz technologii inPROBE. Poznaj historię, aktualne cele oraz odkryj przyszłość naszej Spółki.

Zobacz wideo i dowiedz się, jak według Profesora Wojciecha Polkowskiego nasza mikrosonda inPROBE® może stać się różdżką, za której dotknięciem lekarz w mgnieniu oka dowie się, z jakim typem nowotworu ma do czynienia i jaki sposób leczenia warto wdrożyć.

Przygotowania

Nie chcieliśmy organizować kolejnego zwykłego zebrania akcjonariuszy. Na początku istnienia Spółki założyliśmy, że nasi Akcjonariusze zasługują na zupełnie nową jakość relacji, pełną transparentność i możliwość faktycznego wpływu na to, co dzieje się w Spółce. W efekcie powstała przed-eventowa kampania IR, w której zapytaliśmy akcjonariuszy i inwestorów, kiedy chcieliby się spotkać oraz czego oczekują od takiego wydarzenia.

Ankieta na Dzień Inwestora SDS OpticWyniki kampanii przekroczyły nasze oczekiwania. Do końca lipca tego roku otrzymaliśmy ponad 100 odpowiedzi zamkniętych związanych z oczekiwanym terminem Dnia Inwestora oraz 50 merytorycznych informacji zwrotnych dotyczących przebiegu eventu oraz oczekiwanych zdarzeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego akcjonariatu przygotowana została specjalna agenda. Przygotowaliśmy dedykowaną stronę internetową eventu z formularzem rejestracji. Udział w wydarzeniu był możliwy zarówno w formie tradycyjnej, na miejscu, jak również w formie online, którą zapewniał nasz Patron Medialny – Strefa Inwestora.

Na tydzień przed wydarzeniem rejestracja została oficjalnie zakończona, a udział w wydarzeniu zadeklarowało ponad 80 osób! Jednocześnie na transmisję online zapisało się powyżej 100 osób. Frekwencja w Dzień Inwestora w SDS Optic dopisała i pojawili się niemal wszyscy zgłoszeni. Dziękujemy!

Jak wyglądał Dzień Inwestora w SDS Optic?

Rejestracja na Dzień InwestoraNa „Dzień Dobry”, o 10:00 powitaliśmy naszych gości skromnym prezentem oraz zaprosiliśmy na poranny Networking przy kawie i smacznej przekąsce. Wielu uczestników przyjechało naprawdę z daleka, dlatego krótki moment przed oficjalnym rozpoczęciem miał pozwolił uczestnikom złapać oddech i poznać się odrobinę lepiej.

W części networkingowej postawiliśmy dwa urządzenia inPROBE®. Inwestorzy mieli możliwość dokładnie obejrzeć zarówno detektory, jak i jednorazowe biosensory światłowodowe, stanowiące najważniejsze elementy naszego wyrobu medycznego.

O 11:00 rozpoczęliśmy oficjalną część prezentacyjną.
Wydarzenie otworzył kompletny Leadership Team w składzie:
dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska prof. KUL
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju SDS Optic S.A.
Marcin Staniszewski, MSc
Prezes Zarządu SDS Optic S.A.
Główny Inżynier Technologiczny
Mateusz Sagan, MBA
Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu w SDS Optic S.A.

Po powitaniu gości głos zabrała Marzena Strok-Sadło, Prezes Klastra Lubelska Medycyna, platformy współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. SDS Optic od lat mocno wspiera tę inicjatywę, będąc aktywnym członkiem Klastra. Pani Prezes opowiedziała krótko o tworzonej przestrzeni współpracy nauki i biznesu, aktualnych działaniach Klastra oraz o naszych wspólnych przedsięwzięciach.
Z tego miejsca gorąco dziękujemy za wieloletnią współpracę, wsparcie oraz obecność w najważniejszych dla Spółki wydarzeniach.

Dzien Inwestora SDS Optic - Klaster Lubelska Medycyna

W części prezentacyjnej oraz sesji Q&A udział brali Inwestorzy na miejscu, w Lublinie, oraz internauci przed ekranami komputerów i smartfonów. Pełna transmisja prezentacji inwestorskiej wraz z sesją pytań i odpowiedzi jest już dostępna na naszym firmowym kanale YouTube:

W trakcie wydarzenia można było dowiedzieć się więcej o specyfice rynku oraz tworzenia wyrobów medycznych łączących biologię z fizyką i chemią. Rozwój projektów biotechnologicznych i zaawansowanych technologii medycznych składa się z wielu składowych. Dlatego tak ważne było dla nas, aby każdy z akcjonariuszy mógł na własne oczy zobaczyć, jak „od kuchni” wygląda nasz proces tworzenia przełomowej mikrosondy inPROBE. Wierzymy, że ten cel udało nam się osiągnąć.

Pobierz pełną prezentację z Dnia Inwestora w SDS Optic S.A.

Dla zespołu SDS Optic S.A. niezmiennie najważniejszym celem jest dostarczenie na rynek produktu bezpiecznego, skutecznego i zwalidowanego w badaniach klinicznych, a także dopasowanego do potrzeb użytkowników. Naszą wizją jest zwiększenie przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku. Z tego powodu, na każdym etapie projektu rozpatrujemy wszystkie informacje zwrotne i możliwe rozwiązania. Na bieżąco dopasowujemy się do otoczenia i wybieramy te ścieżki rozwoju, które finalnie najlepiej przysłużą się pacjentom, lekarzom, a także akcjonariuszom.

Dzien Inwestora w SDS Optic SA

Wycieczka po firmie

Po prezentacji oraz sesji Q&A zakończyliśmy transmisję online i zaprosiliśmy gości na obiad. Po zaspokojeniu głodu, rozpoczęła się seria wycieczek po naszej firmie. Każdy uczestnik otrzymał na wejściu identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem oznaczony odpowiednim kolorem. Kolorów i odpowiadających im grup było 5. Każda grupa odbyła 3 mikro wycieczki, z bliska obserwując proces tworzenia mikrosondy inPROBE.

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Magdalena Staniszewska prezentowała inwestorom laboratorium biologiczno-chemiczne, w którym powstają wyjątkowe, autorskie elementy biologiczne, które następnie osadzone zostają na czole światłowodu. To one odpowiadają za wiązanie z konkretnym biomarkerem nowotworu lub inną badaną cząsteczką.

Prezes Marcin Staniszewski umożliwił akcjonariuszom przestrzeń wokół pomieszczeń clean room, w którym powstają optyczne elementy biosensora. To pilotażowa linia produkcyjna, którą stworzyliśmy w tym roku, i dzięki której SDS Optic uzyska niezależność produkcyjną o wydajności w granicach 50 000 szt. Sond rocznie.

Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Mateusz Sagan oprowadził naszych gości po biurach SDS Optic oraz laboratorium inżynieryjnym i optoelektronicznym, w którym wszystkie elementy technologii są składane i przygotowywane do dalszego wykorzystania, na tym etapie w warunkach klinicznych.

Podsumowanie wydarzenia i uzupełniająca sesja Q&A dla wytrwałych

Sesja QA SDS Optic

Ostatni punkt naszego Dnia Inwestora to część podsumowująca całe wydarzenie oraz sesja pytań i odpowiedzi dla najwytrwalszych uczestników. SDS Optic regularnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, takich jak targi czy konferencje naukowe. Dzięki temu stale trzymamy rękę na pulsie branży i jako jedni z pierwszych mamy dostęp do najnowszych informacji ze świata medycyny i biotechnologii. Postanowiliśmy przygotować zatem kilka dodatkowych slajdów. Mateusz Sagan podzielił się z uczestnikami najnowszymi informacjami prosto ze scen takich eventów, jak BIO Intenrational Convention z Bostonu czy ASCO z Chicago.

Dzień Inwestora w SDS Optic S.A. – podsumowanie i podziękowania

Dzień Inwestora w SDS Optic za nami. Wielomiesięczne przygotowania zaowocowały niezwykłym spotkaniem z niezwykłymi ludźmi, którzy codziennie wspierają zespół w realizacji projektu inPROBE® – akcjonariuszami SDS Optic S.A.
Wierzymy, że wszyscy tworzymy SDS Optic i gorąco dziękujemy wszystkim inwestorom za wsparcie i zaufanie.

Wsparcie w organizacji wydarzenia, jak i przy pozostałych działaniach Spółki z zakresu IR, zapewniają nam doradcy: cc group oraz Navigator Capital Group. Serdecznie dziękujemy!

Wreszcie dziękujemy naszym pracownikom, którzy angażują się nie tylko w swoje codzienne zadania w biurach i laboratoriach, ale także aktywnie wspierają Zarząd w realizacji działań z zakresu komunikacji z rynkiem i relacji inwestorskich.


Autor tekstu: Karol Maryniowski
Marketing, Communication and IR Manager

 

SDS Optic S.A. rozpoczyna współpracę technologiczną z koncernem Philips oraz instytutem badawczo-rozwojowym CSEM

1 lipca 2023 r. SDS Optic S.A., notowana na NewConnect spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej chorób nowotworowych i zakaźnych w czasie rzeczywistym, a także monitorowania stanu zdrowia, rozpocznie współpracę technologiczną z koncernem Philips (dywizja Philips Engineering Solutions) z siedzibą w Eindhoven, Holandia („Philips”) oraz instytutem badawczo-rozwojowym CSEM z siedzibą w Neuchâtel, Szwajcaria („CSEM”). Współpraca w ramach utworzonego konsorcjum stanowi kolejny kamień milowy, którego celem jest stworzenie komercyjnego prototypu urządzenia detekcyjnego (analizatora) inPROBE® oraz rozpoczęcie kontraktowej skalowej produkcji finalnej wersji analizatora. Prace dofinansowane będą kwotą do 244,09 tys. EUR (ok. 1,1 mln zł) w ramach projektu MedPhab, współfinansowanego przez Komisję Europejską, co stanowi do 72% wartości projektu oszacowanego na łączną kwotę do 339,12 tys. EUR (ok. 1,5 mln zł).

W ramach założonych prac przeskalowany zostanie, z poziomu prototypu klinicznego do poziomu prototypu komercyjnego i przemysłowego, posiadany przez Spółkę projekt analizatora (urządzenia detekcyjnego), służącego do analizy i pomiarów badań przy użyciu jednorazowych mikrosond inPROBE®. W ramach zaplanowanych prac powstanie kompletna dokumentacja projektowa, inżynieryjna, systemowa oraz regulacyjna, spełniająca wymogi systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnych z normą PN EN ISO 13485:2016, wdrożonego w Spółce i certyfikowanego przez jednostkę notyfikowaną TÜV NORD Polska, oraz zgodna z regulacjami europejskiego rozporządzenia EU-MDR.

W efekcie realizacji założonych przez Konsorcjum prac, SDS Optic S.A. stanie się właścicielem kompletnej dokumentacji procesowej i produkcyjnej, z pełnymi prawami do zarządzania uzyskaną własnością przemysłową. Dzięki temu Spółka będzie mogła swobodnie decydować o przemysłowym rozwoju produktu, o lokalizacji jego produkcji, a także naturalnie o obszarze zastosowania technologii. Podjęte działania w ramach konsorcjum mają na celu podkreślenie niezależności SDS Optic S.A. w procesie komercjalizacji rozwiązania inPROBE®, szczególnie w zakresie dalszego licencjonowania i sprzedaży.

Opracowana dokumentacja oraz zakładane pozytywne zakończenie zaplanowanych w ramach projektu MedPhab prac umożliwią stworzenie gotowego do przemysłowej komercjalizacji urządzenia detekcyjnego (analizatora), stanowiącego jeden z głównych elementów systemu inPROBE®, opartego na przełomowych biosensorach fotonicznych.

Współpraca z firmą Philips i możliwość produkowania przez tak doświadczoną markę analizatorów inPROBE®, w certyfikowanych warunkach o najwyższych parametrach jakościowych, stanowić będzie istotną wartość w procesie komercjalizacji oraz możliwość rozwijania technologii inPROBE® w kolejnych jej zastosowaniach.

– „Ten projekt to dla nas przełom w industrializacji naszej technologii. Prototypowanie i produkcja półprzemysłowa naszego analizatora z firmą Philips, przy współpracy z renomowanym szwajcarskim ośrodkiem CSEM, daje nam gwarancję najwyższej jakości procesów, dokumentacji, kontroli jakości oraz pewności spełnienia wszelkich wymogów certyfikacyjnych i regulacyjnych dla wyrobów medycznych. Philips to jedna z najlepszych firm na świecie w dziedzinie kreowania i produkcji urządzeń medycznych a dodatkowe wsparcie szwajcarskiego Instytutu CSEM w obszarze precyzyjnych elementów optoelektronicznych tylko wzmacnia nasze założenia. W ramach projektu MedPhab, realizowanego przez SDS Optic wspólnie z Philips i CSEM, powstanie pełna dokumentacja projektowa naszego analizatora dostosowana do poziomu produkcji przemysłowej, której właścicielem będzie Spółka a to z kolei pozwoli nam zachować pełną kontrolę nad kierunkiem rozwoju naszej technologii i produkować nasze analizatory w dowolnym miejscu na świecie, zapewniając przy tym potencjalnym partnerom korporacyjnym gwarancję jakości całego procesu” – mówi Mateusz Sagan, COO SDS Optic S.A.

 

Philips logo – „W projekcie MedPhab wspieramy rozwój innowacyjnych technologii fotonicznych do zastosowania w medycynie oraz łączymy małe i średnie firmy z właściwymi partnerami z obszaru industrializacji w celu skutecznego wdrożenia certyfikowanej produkcji urządzeń. SDS Optic, współpracując z nami i z naszymi partnerami MedPhab – CSEM i Philips – wykona ważny krok w kierunku komercjalizacji swojej platformy technologicznej inPROBE®, dzięki czemu wpłyniemy na poprawę jakości życia wielu pacjentów” – mówi dr Elena Beletkaia, Business Development Manager Philips Engineering Solutions

 

Logo CSEM– „CSEM is excited to support innovation in cancer treatment. Together with our Medphab partner Philips we will be pushing the technology of SDS Optic to the next level!” – Andreas (Charles) Voelker, Research and Business Development Photonics, CSEM

Prace w ramach projektu MedPhab potrwają od lipca 2023 r. do lipca 2024 r.

MedPhab to konsorcjum złożone z najlepszych europejskich instytutów naukowych oraz liderów przemysłu medycznego, stworzone i współfinansowane przez Komisję Europejską w celu rozwijania urządzeń opartych o technologie fotoniczne do zastosowania w medycynie. Głównym zakresem działania projektowego jest tworzenie oraz testowanie pilotażowych linii produkcyjnych w 3 aplikacjach zastosowania tworzonych technologii: urządzenia medyczne używane w przestrzeni szpitalnej, urządzenia używane w medycznej opiece domowej oraz sprzęt z zakresu diagnostyki. Wszystkie prace odbywają się w ramach systemów ISO 13485 a tworzone wyroby medyczne mają na celu spełnienie norm regulacyjnych EU-MDR oraz EU-IVDR.

Philips Engineering Solutions („PES”) to inżynieryjna dywizja koncernu Philips, której rolą jest wspieranie, rozwijanie oraz wdrażanie innowacji technologicznych do warunków produkcji pół-przemysłowej oraz procesów industrializacji. PES pracuje na rzecz zarówno wewnętrznych projektów firmy Philips jak również dla zewnętrznych klientów tworzących przełomowe technologie medyczne, z głównym naciskiem na projekty oparte o technologie półprzewodnikowe, fotoniczne oraz mikro-urządzenia medyczne. PES pełni również rolę małoskalowego przemysłowego producenta kontraktowego urządzeń medycznych w oparciu o posiadane przez zleceniodawców dokumentacje techniczne. Firma spełnia przy tym wszelkie wymagane normy medyczne oraz udostępnia swoje zasoby na potrzeby audytów oraz kontroli jakości z zakresu wymogów i regulacji EU-MDR oraz EU-IVDR.

Instytut CSEM, z siedzibą w Szwajcarii, to silny, międzynarodowy ośrodek publiczno-prywatny non-profit, zatrudniający ponad 550 osób, specjalizujący się w opracowywaniu i wspieraniu przełomowych technologii z zakresu precyzyjnych procesów produkcyjnych, digitalizacji, ultraniskoemisyjnej elektroniki, elementów optoelektronicznych, sztucznej inteligencji oraz energii odnawialnej. CSEM wspiera i współpracuje głównie z sektorami medycznymi, energii odnawialnej, produkcji zegarków oraz technologii kosmicznych.

SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE®. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo), bez konieczności pobierania tkanki (biopsji). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju
i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia, jest diagnostyka HER2-dodatniego raka piersi oraz monitoring terapii celowanej tego typu nowotworu. Rozwijana przez SDS Optic S.A. technologia może stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla bardziej czasochłonnej i inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

SDS Optic S.A. ze wsparciem rządowym Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu akceleracyjnego Medical Forge 2023

Nasza firma w dniu 27 marca 2023 roku podpisała umowę z niemiecką spółką biosaxony Management GmbH z Lipska na udział Emitenta w programie akceleracyjnym Medical Forge Leipzig. W ramach programu Spółka otrzyma wsparcie o łącznej wartości 214 000 EUR. Celem programu jest pomoc we wdrożeniu innowacyjnych technologii, takich jak inPROBE na rynek niemiecki.

Podpisanie umowy z biosaxony stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznego, wieloetapowego procesu kwalifikacyjnego. W jego efekcie SDS Optic S.A. znalazła się wśród 8 firm wybranych do udziału w edycji 2023, oceniane według kryteriów:
– istotność potrzeby klinicznej,
– potencjał rynkowy,
– zespół,
– zbieżność celów z MEDICAL FORGE,
– przejrzystość komunikacji.

Program Medical Forge Leipzig, współfinansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec („RFN”) i koordynowany przez Biosaxony, wspiera start-upy i innowacyjne firmy w szybszym wprowadzaniu produktów medycznych na niemiecki rynek opieki zdrowotnej. Indywidualny 12-miesięczny program koncentruje się na specyficznych potrzebach młodych firm zajmujących się technologiami medycznymi. Ma także na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań i pomoc w budowaniu relacji z klinikami. Program Medical Forge skupia wokół siebie renomowane instytucje edukacyjne, medyczne i biznesowe, w tym Szpital Uniwersytecki w Lipsku, najstarszy niemiecki szpital Sankt Georg Hospital, sieci klinik Helios i Sana, a także globalne firmy, takie jak HP czy B.Braun.

SDS Optic w programie akceleracyjnym Medical Forge

W ramach programu akceleracyjnego Spółka przy wkładzie własnym w wysokości 21 000 EUR otrzyma dostęp do usług sieci partnerskiej Biosaxony o wartości 189 000 EUR, oraz dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 000 EUR. Łączna kwota wsparcia zgodnie z podpisaną umową wynosi 214 000 EUR.

Umowa z Biosaxony zakłada wsparcie SDS Optic w procesie wprowadzania technologii inPROBE na rynek RFN, w tym opracowanie dokumentacji technicznej, prawnej oraz komercjalizacyjnej wyrobu medycznego oraz promocję Spółki. Biosaxony zapewnia także możliwość korzystania z infrastruktury laboratoryjnej i biurowej w Lipsku, a także doradztwo osobiste, mentoring, dostęp do zaawansowanych szkoleń oraz wielu innych komplementarnych usług. W ramach zaplanowanych działań znalazło się także nawiązanie kontaktu z siecią niemieckich klinik w celu otrzymania istotnych informacji zwrotnych w zakresie rozwoju i komercjalizacji technologii, dopasowanej do potrzeb rynków Europy Zachodniej.

Główne cele SDS Optic w ramach uczestnictwa w programie MEDICAL FORGE 2023 to:

 • Promocja technologii inPROBE na rynku niemieckim i innych rynkach zagranicznych;
 • Edukacja użytkowników końcowych (kliniki, lekarze) oraz potencjalnych partnerów;
 • Pogłębiona analiza rynku urządzeń medycznych w Niemczech;
 • Rozwój inPROBE i dopasowanie do potrzeb użytkowników końcowych;
 • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem;
 • Dopasowanie procesów zarządzania jakością do wymogów rynku RFN;
 • Zbudowanie sieci kontaktowej z niemieckimi klinikami, szpitalami i laboratoriami;
 • Zbudowanie sieci kontaktów na potrzeby przyszłej komercjalizacji i dystrybucji urządzeń;
 • Szkolenia podnoszące kompetencje kadry SDS Optic S.A.

Kamień milowy: Uruchomienie linii produkcyjnej inPROBE

Za nami pierwsze historyczne uruchomienie linii produkcyjnej inPROBE! SDS Optic S.A., niebawem będzie obchodzić 1 rocznicę debiutu na NewConnect. Na chwilę przed rocznicą miło nam poinformować o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego w drodze do wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

W ramach tego kamienia milowego nasza Spółka odebrała, zainstalowała, ustawiła i skontrolowała sprawność urządzeń i maszyn na potrzeby planowanej produkcji pilotażowej, a następnie przeprowadziła ich kompletne uruchomienie przy udziale wyspecjalizowanych serwisów producentów, zgodnie z opracowanymi wcześniej projektami i założeniami konstrukcyjnymi.

SDS Optic clean room window4 SDS Optic clean room window3 SDS Optic clean room window2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Staniszewski - Prezes Zarządu– W kolejnym etapie procesu rozpoczniemy kalibrację, ustawianie i udoskonalanie procesów produkcyjnych zmierzających do kompletnego transferu technologii z poziomu laboratoryjnego na poziom produkcji półprzemysłowej. Równolegle trwać będzie opracowanie pełnej dokumentacji technologicznej oraz certyfikacja kompletnego procesu wytwarzania optoelektronicznych (fotonicznych) części biosensorów światłowodowych do zastosowania naszej platformie technologicznej inPROBE®. Przewidujemy także dalszy rozwój zespołu R&D w obszarze fotonicznym. Zadania te planujemy zrealizować do końca III kwartału 2023 r. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, a osiągnięty właśnie kamień milowy to kolejny krok w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej, co w naszej opinii stanowić będzie wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowychMarcin Staniszewski, CEO SDS Optic S.A. oraz Dyrektor Technologiczny koordynujący prace w zakresie produkcji pilotażowej.

Od czasu debiutu na NewConnect w marcu 2022 SDS Optic osiągnęła szereg kamieni milowych. Na bieżąco informujemy rynek o realizacji wielu działań związanych z rozwojem technologii inPROBE®.

 

Do kluczowych zdarzeń, o których warto wspomnieć, należą:
– uruchomienie specjalistycznych pomieszczeń clean room w siedzibie firmy, w Centrum ECOTECH-Complex w Lublinie, Raport ESPI 1/2022
– rozpoczęcie Fazy I badań klinicznych mikrosondy światłowodowej, której celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa aplikacji mikrosondy w diagnostyce pacjentów z HER2-dodatnim oraz HER2-ujemym nowotworem piersi, Raport ESPI 13/2022
powołanie Rady Naukowej, w której skład weszli wybitni specjaliści o międzynarodowym doświadczeniu, Raport ESPI 17/2022
zakończenie etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®, Raport ESPI 25/2022
zarejestrowanie spółki zależnej w USA, co stanowi formalny krok w kierunku realizacji kolejnego kamienia milowego, jakim jest otwarcie centrum R&D na tym rynku, Raport ESPI 28/2022
– podpisanie umowy na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE® z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku. Raport ESPI 1/2023

SDS Optic #news: Clairfield International doradcą transakcyjnym SDS Optic S.A. przy komercjalizacji inPROBE®

3 stycznia 2023 SDS Optic S.A., notowana na NewConnect spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym chorób nowotworowych i zakaźnych, a także monitorowania stanu zdrowia, podpisała umowę na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE® z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku. Clairfield będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców oraz za zainteresowanie ich platformą technologiczną inPROBE®.

Działania partnera w ramach kooperacji obejmować będą m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare, z głównym naciskiem na firmy tzw. big pharma oraz big medtech. W dalszym etapie Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence oraz kształtowaniu strategii negocjacyjnej i końcowych rozmowach związanych z kształtowaniem kontraktu na komercjalizację platformy technologicznej inPROBE®. Umowa przewiduje opcję jej skalowania na inne zastosowania, licencjonowania lub nabycia wybranych aplikacji zastosowania technologii.

Crosby OHare Założyciel i Partner Zarządzający w Clairfield International– Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli doradzać SDS Optic, wielokrotnie nagradzanej spółce rozwijającej inPROBE® – przełomową technologię diagnostyczną do zastosowania m.in. w sektorze onkologii. SDS Optic osiągnął szereg kamieni milowych w kierunku komercjalizacji, a ich technologia ma potencjał stać się przełomem zarówno w sektorze diagnostyki nowotworowej jak i w sektorze rozwoju innowacyjnych leków, głównie dzięki dużo większej czułości i skuteczności. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać zespół SDS Optic w budowaniu zainteresowania potencjalnych partnerów i że wspólnie będziemy budować sukces komercyjny technologii inPROBE® – mówi Crosby O’Hare, Założyciel i Partner Zarządzający w Clairfield International.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac zaplanowano na 1 lutego 2023 r. w podziale na 3 etapy:

 • opracowanie szczegółowej strategii oraz planu działań,
 • przygotowanie materiałów prezentacyjnych, listy potencjalnych partnerów oraz ścieżki ich pozyskania
 • marketing i promocję projektu wśród potencjalnych partnerów komercjalizacyjnych.

Mateusz Sagan Dyrektor Operacyjny i ds Rozwoju Biznesu– Clairfield International to wiodący w swojej kategorii doradca transakcyjny na świecie, który dzięki swoim doświadczeniom w obszarach technologii medycznych i biotechnologii wnosi do naszego procesu komercjalizacji technologii inPROBE® ogromną wiedzę i relacje z największymi firmami na całym świecie. Relacje z zespołem Clairfield International mamy już od przeszło 3 lat, a zatem znamy się bardzo dobrze. Za nami wiele owocnych spotkań – zarówno w siedzibie Spółki, jak i w Nowym Jorku. Dzięki nim Clairfield dobrze poznał naszą przełomową technologię i wspólnie mogliśmy wybrać najlepszy moment na rozpoczęcie pełnej współpracy. Ogromnie się cieszymy, że dotarliśmy właśnie do miejsca, w którym możemy sobie jasno powiedzieć, że to ten właściwy moment i rozpocząć aktywne prace na rzecz pozyskania partnera do komercjalizacji. Clairfield wnosi ogromny zasób kontaktów, wiedzy i doświadczeń z zakresu transakcji w technologiach medycznych oraz farmaceutycznych a ich ostatnia umowa partnerska z Yamada Consulting Group, wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego w Japonii i całej południowo-wschodniej Azji, tylko zwiększa nasze możliwości pozyskania partnera na potencjalnie wielu rynkach, z czego warto podkreślić, iż w Azji swoje siedziby mają najlepsze światowe koncerny z zakresu technologii endoskopowych. My ze swojej strony deklarujemy pełną gotowość i otwartość tak, aby proces przebiegał jak najsprawniej i doprowadził nas do wspólnego sukcesu w zakresie komercjalizacji technologii inPROBE® – mówi Mateusz Sagan, COO SDS Optic S.A.

Edward Grey Dyrektor Zarządzający w Clairfield– Jesteśmy przekonani, iż posiadamy duży zasób wiedzy i zrozumienie technologii inPROBE®, etapu jej rozwoju oraz iż jesteśmy w odpowiednim momencie, aby wesprzeć możliwie najbardziej atrakcyjną transakcję dla SDS Optic i jej akcjonariuszy. Bardzo sobie cenimy regularny kontakt i komunikację jaką utrzymywaliśmy z SDS Optic przez ostatnie ponad 3 lata. Jesteśmy pewni, że Clairfield będzie świetnym doradcą oraz adwokatem tych wszystkich lat ciężkiej pracy jakie firma SDS Optic wykonała, aby się znaleźć w tym ważnym dla siebie momencie. Jesteśmy dumni z tego, że możemy stać się częścią tego zespołu – mówi Edward Grey, Dyrektor Zarządzający w Clairfield.


Logo_ClairfieldClairfield International to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Doradca koncentruje się na segmencie rynku średnich spółek tzw. mid-market, realizując transakcje o wartości do 500 milionów EUR (enterprise value). Firma znalazła się w pierwszej dwudziestce doradców finansowych na świecie oraz na 7 miejscu w zakresie transakcji z sektora healthcare wg. Listy Global Mid-Market M&A Review opracowywanej przez Refinitiv. Clairfield zatrudnia ok. 300 specjalistów w 25 krajach, a w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w ponad 700 transakcjach na łączną kwotę 25 mld EUR. W listopadzie 2022 r. Clairfield podpisał strategiczną umowę partnerską z Yamada Consulting Group, jedną z największych i najbardziej znanych firm doradztwa transakcyjnego w Japonii i całej południowo-wschodniej Azji. W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield rozwija swoje kompetencje wokół biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia, szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W ramach projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych Clairfield posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapeutyki molekularnej.

SDS Optic #news: badania kliniczne i pilotażowa produkcja mikrosondy inPROBE

Od ostatniego wpisu minęło kilka naprawdę intensywnych miesięcy. Nasz zespół wytrwale pracuje nad realizacją I fazy badań klinicznych, rozpoczętych już w wakacje. Inżynierów pochłania pilotażowa produkcja mikrosondy inPROBE. Specjaliści do spraw jakości czuwają nad prawidłowym wdrażaniem systemu ISO oraz wymogów MDR. Spółka równolegle rozwija międzynarodową sieć kontaktów i konsekwentnie dba o utrzymanie zainteresowania inPROBE w Polsce i na świecie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co jeszcze działo (i dzieje) się w naszej Spółce.

Badania kliniczne

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionych tygodni w SDS Optic S.A. było zdecydowanie oficjalne rozpoczęcie badań klinicznych. Etap I rozpoczął się badaniem przeprowadzonym w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie 25 sierpnia 2022 roku. Badania poprzedzono szkoleniami inicjującymi, na którym personel medyczny mógł zapoznać się z instrukcją postępowania oraz zasadami działania technologii inPROBE.

Wydarzenie to sygnalizowaliśmy komunikatem bieżącym ESPI 13/2022: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_13_Pierwsza-Pacjentka-w-Badaniu-Klinicznym_25.08.2022_www.pdf

FAZA I – badanie bezpieczeństwa – 18 pacjentek z rakiem piersi HER2+ i HER2-

 • obserwacja zdarzeń niepożądanych
 • określenie wykonalności badania inPROBE
 • wstępna korelacja pomiaru i statusu receptorowego

Badania Kliniczne - siv I faza

Planowane zakończenie badań w ramach fazy pierwszej przypada na grudzień 2022 roku. Po zakończeniu tego etapu oraz sporządzeniu stosownego raportu końcowego z badań nastąpi rozpoczęcie fazy II.

W ramach etapu II badacze skupiają się na potwierdzeniu bezpieczeństwa oraz korelacji statusu receptora HER2 wykonanego sondą ze standardem diagnostycznym, który już istnieje na rynku. Będzie to stanowiło potwierdzenie skuteczności działania naszej sondy.

W drugiej części badań klinicznych udział weźmie 5 jednostek medycznych. Planowany czas trwania tego etapu to od 6 do 8 miesięcy. Wiele zależy tu od harmonogramu badań pacjentów w poszczególnych jednostkach.

Badania Kliniczne sondy inPROBE

Dokonano już weryfikacji ośrodków klinicznych i zaplanowano przebieg szkoleń inicjujących dla personelu medycznego, biorącego udział w badaniach. Nad przebiegiem badań klinicznych czuwa zewnętrzny partner CRO.

FAZA II – badanie skuteczności – 192 pacjentki z rakiem piersi

 • potwierdzenie bezpieczeństwa na większej liczbie pacjentek
 • ustalenie skuteczności metody diagnostycznej

Badania kliniczne, które realizujemy to otwarte, wieloośrodkowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności mikrosondy diagnostycznej (inPROBE) przeznaczonej do oceny ekspresji receptora HER2 w populacji kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi. Jeśli wyniki potwierdzą wstępne założenia oraz rezultaty badań przedklinicznych, Spółka będzie mogła realizować dalsze prace związane z komercjalizacją technologii. Otrzymane w ramach badań klinicznych wyniki będą stanowiły niezwykle cenny element know-how Spółki. Wzbogacą także dotychczasową bazę wiedzy w zakresie wykorzystania fotoniki i biologii molekularnej w diagnostyce i monitoringu zdrowia in vivo i w czasie rzeczywistym.

Pilotażowa produkcja

Niezależność produkcyjna to jeden z głównych celów, do których dążymy, i który ma na celu nie tylko generowanie przychodu, ale także wypracowanie gotowych procedur i know-how z zakresu masowej produkcji mikrosondy inPROBE. Będzie to stanowiło nieocenioną przewagę przy komercjalizacji rozwiązania.

14 listopada 2022 osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w postaci zakończenia etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

Do Spółki dostarczono z USA ostatnie i kluczowe specjalistyczne urządzenie spersonalizowane do potrzeb planowanej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych. Tym samym zakończył się etap inwestycyjny, obejmujący zamówienie, zakup, dostawę i rozruch urządzeń i maszyn produkcyjnych o wartości 2,4 mln PLN. Na sfinansowanie tego kamienia milowego Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D przeprowadzonej w 2021 r.

Clean Room SDS Optic - pilotażowa produkcja mikrosondy

– Nasz clean room został wyposażony w urządzenia niezbędne do planowanej części produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych, które stosujemy w mikrosondach inPROBE. To jeden z kluczowych kroków w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej – planowana wydajność produkcyjna clean roomu to ok. 50 tys. biosensorów w skali roku. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, natomiast biosensory światłowodowe wytwarzane były dotychczas u partnerów zewnętrznych. Wkrótce rozpoczniemy prace związane z kalibracją i optymalizacją procesów produkcyjnych przy użyciu zakupionych maszyn i urządzeń. Równocześnie prowadzić będziemy proces rekrutacji nowych członków zespołu B+R. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji – jego zakończenie przewidujemy w 4Q 2023 r. W efekcie powstanie kompletna certyfikowana dokumentacja procesowa i produkcyjna. Nasi potencjalni partnerzy biznesowi uzyskają tym samym pewność, że produkcja mikrosondy inPROBE jest możliwa w skali masowej. Wierzymy, że będzie to stanowiło kluczową wartość na etapie jej komercjalizacjiMarcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Powołanie Rady Naukowej

Rozwój innowacyjnych technologii medycznych to złożony proces, który stawia wiele wyzwań z pogranicza nauki, zarządzania, prawa i biznesu. SDS Optic od lat skutecznie łączy pracę naukowców w wielu różnych dziedzin nauki, a także specjalistów ze strony biznesu. W tym roku Zarząd zdecydował o kolejnym kroku w stronę łączenia nauki i biznesu.

Poza codziennym zaangażowaniem naszych specjalistów oraz partnerów klinicznych i biznesowych, SDS Optic S.A. otrzymuje teraz wsparcie oraz cenne opinie doświadczonych naukowców, lekarzy i przedsiębiorców.

6 października 2022 r. utworzona została Rada Naukowo-Doradcza. Powołano jej pierwszych członków, w tym Przewodniczącego SAB.

W skład powołanej przez zarząd Rady Naukowo-Doradczej Spółki wchodzą:

 • dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL;
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski;
 • dr Avi Dukler;
 • Prof. Andrius Kazlauskas;
 • dr n. med. Arun Balakumaran.

Rada Naukowa SDS Optic S.A.

Przejdź na stronę Rady Naukowej, dowiedz się, jakie ma zadania i poznaj bliżej jej członków https://sdsoptic.pl/rada-naukowa/ 

Uzyskane patenty

Spółka otrzymała pozytywne decyzje w sprawie przyznania patentów na zgłoszenia dokonane na istotne elementy naszego biosensora inPROBE.

Przyznane patenty dotyczą urządzenia do wykrywania i/lub oznaczania stężenia analitu obecnego w tkance oraz sposób wykorzystujący to urządzenie. Oznacza to, że Spółka otrzymała ochronę na kluczowe elementy technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE), które umożliwiają pomiar przeżyciowo lub w izolowanej tkance, także w stałej tkance, bez konieczności jakiegokolwiek jej przygotowania. Wykorzystywana przez nas metoda pomiarowa jest szybka i czuła, a do tego nie wymaga stosowania znaczników fluorescencyjnych czy chemiluminescencyjnych, co stanowi dodatkową przewagę w zakresie bezpieczeństwa dla lekarzy i pacjentów.

Zarówno patent Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, jak i ochrona patentowa przyznana przez Europejski Urząd Patentowy ważne są 20 lat od daty zgłoszenia tj. od dnia 26 maja 2017 roku.

Patent obejmuje teren Stanów Zjednoczonych oraz 38 krajów objętych jurysdykcją EPO.

Przyznanie obu patentów komunikowaliśmy także stosownymi raportami:
https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_16_Patent-w-EU_www.pdf
https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_14_Patent-w-USA_www.pdf

Publikacja nowej strony „FAQ Inwestora SDS Optic S.A.”

Projekty realizowane przez SDS Optic S.A. należą do jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Spółka skutecznie łączy optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, immunochemią i inżynierią medyczną. Tak skomplikowana technologia, złożoność procesów i kompetencji rodzą żywe zainteresowanie rynku Spółką oraz mikrosondą światłowodową inPROBE. Mając to na uwadze regularnie publikujemy materiały edukacyjne oraz informacyjne związane z bieżącymi działaniami o dokonaniami zespołu.

SDS Optic S.A. od początku istnienia wdraża politykę komunikacji z inwestorami i rynkiem opartą na transparentności. 27 lipca na stronie relacji inwestorskich Spółki opublikowany został materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions) przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów.

FAQ Inwestora SDS Optic S.A. wraz z wyczerpującymi odpowiedziami Zarządu Spółki, kierownictwa oraz specjalistów z zespołów naukowych i administracyjnych: https://sdsoptic.pl/faq-inwestora/

Webinar inwestorski „DZIAŁANIA I PLANY” Spółki

27 września 2022 r. o godzinie 10:00 odbył się webinar inwestorski SDS Optics S.A „DZIAŁANIA I PLANY”. W trakcie transmisji na żywo Management Team Spółki podsumował bieżące działania a także zaprezentował plany rozwojowe.

W ramach webinarium odbiorcy dowiedzieli się więcej na temat postępów w realizacji kamieni milowych przyjętych przez Spółkę. Zaprezentowany został przebieg badań klinicznych inPROBE rozpoczętych w sierpniu. Zarząd przedstawił rozwój technologii inPROBE i kolejne etapy prac w zakresie mikrosondy diagnostycznej w HER2-dodatnich nowotworach piersi.

Nasza kadra zarządzająca podsumowała także prace związane z budową własnej pilotażowej linii produkcyjnej fotonicznych biosensorów. Istotnym punktem webinaru było omówienie planów związanych ze skalowaniem platformy technologicznej inPROBE na obszar diagnostyki chorób zakaźnych (FiBioMed), a także w monitoringu dostarczania leków (sonda farmaceutyczna).

Nagranie transmisji jest dostępne w kanale YouTube Spółki: https://www.youtube.com/watch?v=5bzfsk7oEgk

Prezentacja Spółki na wydarzeniu Connect&ScaleUp

28 września bieżącego roku Mateusz Sagan w ramach wydarzenia transmitowanego online na żywo Connect&ScaleUp opowiadał o tym, jak technologia inPROBE będzie wspierać medycynę i ochronę zdrowia. Wydarzenie Connect&ScaleUp to seria regularnych wywiadów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, promujących osiągnięcia firm polskiego sektora medtech, a także współpracę nauki z biznesem. Poza prezentacją firmy SDS Optic S.A. Mateusz Sagan prezentował Spółkę w panelu dyskusyjnym, poruszającym kwestie źródeł rozwoju branży, najważniejszych trendów na rynkach innowacji medycznych, a także szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologii medycznych.

Connect and Scale Up 2022Fot: Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Mateusz Sagan w trakcie transmisji na żywo

Wyróżnienie The Best Annual Report 2021 dla rynku NewConnect

W październiku SDS Optic S.A. otrzymała także wyjątkowe wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności Spółek notowanych na rynku NewConnect. Statuetkę w imieniu Zarządu odbierał Karol Maryniowski odpowiedzialny w Spółce za relacje inwestorskie, marketing i komunikację. The Best Annual Report to konkurs corocznie organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków, który słynie z rzetelności w analizie zgłoszonych raportów oraz wysokiej specjalizacji kapituły oceniającej. Nagroda potwierdza tym samym jakość dostarczanych na rynek raportów i potwierdza kierunek rozwoju Emitenta w szerszym kontekście komunikacji z rynkiem.

The Best Annual Report GPW 2022Fot: Po środku: Karol Maryniowski z nagrodą The Best Annual Report 2021 dla Spółki SDS Optic S.A.

Konferencje i wydarzenia branżowe

Przedstawiciele Spółki w ostatnim czasie mieli okazję rozwijać sieć międzynarodowych kontaktów firmy oraz nawiązywać transgraniczne relacje z potencjalnymi partnerami Spółki. Na przełomie sierpnia i września odbyła się 27 Międzynarodowa Konferencja Sensorów Fotonicznych w Waszyngtonie (USA).
Natomiast we wrześniu. Natomiast w październiku firma miała okazję brać udział w wydarzeniu Advamed MedTech Conference w Bostonie (USA), które stanowi inkubator dla pomysłów, rozwijania współpracy oraz innowacji dla zdrowszego świata. Prowadziliśmy tam spotkania z przedstawicielami globalnego rynku technologii medycznych.


Fot: Mateusz Sagan na konferencji Advamed MedTech

Aktywny udział międzynarodowych wydarzeniach branżowych pozwala SDS Optic S.A. sukcesywnie rozwijać sieć kontaktów oraz promować technologię inPROBE za granicą. Ma to istotne znaczenie w kontekście przyszłego rozwoju firmy oraz komercjalizacji rozwiązania.

BioTechX 2022

BioTechX w Bazylei (Szwajcaria) – największym w Europie kongresie związanym z diagnostyką, medycyną precyzyjną i transformacją cyfrową w branży farmaceutycznej i medycznej. Karol Maryniowski, nasz Marketing, Communication and IR Manager oraz Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu reprezentowali SDS Optic w strefie start-up z własnym stoiskiem. Była to świetna okazja do konfrontacji niezwykłego połączenia biologii molekularnej z fotoniką w inPROBE z coraz modniejszymi rozwiązaniami NLP, data analysis oraz pozostałymi technologiami związanymi z przetwarzaniem danych.

MEDICA 2022

MEDICA 2022 w Dusseldorfie – największe europejskie wydarzenie w świecie zdrowia i technologii zgromadziło w tym roku naprawdę wielu interesujących profesjonalistów ze świata biotechnologii, medycyny, urządzeń medycznych czy farmakologii. Wydarzenie potwierdziło głęboką potrzebę budowania relacji biznesowych i naukowych tradycyjnymi drogami. Po pandemii firmy wracają do osobistego kontaktu, nawet mimo korzystania z dobrodziejstw technologii i narzędzi komunikacji asynchronicznej. MEDICA 2022 to 4 niesamowite dni, wypełnione ciągłymi rozmowami z przedstawicielami firm z całego świata.

Karol Maryniowski i Mateusz sagan na targach MEDICA 2022 Karol Maryniowski i Marzena Strok-Sadło na targach MEDICA 2022 Mateusz Sagan na stoisku SDS Optic S.A. na targach MEDICA 2022

SDS Optic S.A. mogło w tym roku zaprezentować się z własnym stoiskiem w strefie Start-up Park. Nasza technologia cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, a liczba nowych i niezwykle wartościowych kontaktów znacznie przerosła nasze oczekiwania i założone na ten wyjazd cele komunikacyjne. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie odwiedzających.

Poza własnym stoiskiem, SDS Optic otrzymało propozycję prezentacji swojego projektu na scenie forum “MEDICA Healthcare Forum”. Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu miał możliwość przybliżyć uczestnikom targów istotę działania inPROBE, oraz zaprezentować dane, które potwierdzają potrzebę rynkową na innowacyjne urządzenia do diagnostyki na wczesnym etapie chorób nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych.

Zobacz podsumowanie wideo wraz z prezentacją SDS Optic S.A. na targach MEDICA 2022: https://youtu.be/uZTwZOMy8x4

EIC Multi-Corporate Day

W tym samym czasie niedaleko Frankfurtu odbyło się także inne istotne wydarzenie. Europejska Rada ds, Innowacji, Fresenius Kabi i Medtronic zaproponowały SDS Optic udział w wydarzeniu EIC Multi-Corporate Day 14 i 15 listopada w Bad Homburg w Niemczech.

EIC MultiCorporate Day Fresenius Medtronic

Podczas tego dwudniowego wydarzenia mieliśmy okazję odświeżyć nasze kontakty z innymi beneficjentami Rady oraz z samym EIC, a także nawiązać nowe relacje z reprezentantami firm Fresenius Kabi oraz Medtronic. Nasza marka została także zaproszona na indywidualne spotkanie biznesowe z przedstawicielami firmy Medtronic.

Konferencja inwestorska branży biotech

6 grudnia 2022 roku Marcin Staniszewski, Prezes SDS Optic S.A. oraz Mateusz Sagan , Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Spółki wzięli udział w niezwykle interesującym wydarzeniu, skupiającym wybitnych przedstawicieli polskiej branży biotechnologicznej. Poza udziałem w panelach dyskusyjnych i rozmowach w kuluarach, mieliśmy okazję opowiedzieć więcej o finansowaniu naszego rozwoju, o drodze Spółki na GPW oraz o przyszłym rozwoju technologii inPROBE.

Nasza marka utrzymuje stabilną i atrakcyjną pozycję na rynku i na dobre wpisała się w krajobraz polskiej biotechnologii i jest nam niezwykle miło, że możemy dzielić się swoimi doświadczeniami. Zobacz krótkie podsumowanie wideo tego wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5VOPCze6xq0

Prezentacja wyników naukowych na sympozjum ENA 2022 w Barcelonie

Przedstawiciele zespołu Research & Development SDS Optic S.A.: Magdalena Staniszewska, Dyrektor Naukowy oraz Współzałożyciel firmy oraz Agata Mitura, Research Team Leader – Biology, w dniach od 26 do 28 października 2022 uczestniczyły w prestiżowym wydarzeniu 34th EORTC NCI AACR Symposium, w Barcelonie.

Spółka zaprezentowała tam wyniki własnych badań naukowych wskazujących na nagromadzenie rozpuszczalnej formy receptora HER2 w okolicy guza nowotworu HER2+, co potwierdza, że jest to optymalne miejsce do diagnostyki za pomocą sondy inPROBE. Poza prezentacją postera, była to wyjątkowa możliwość zapoznania się z najnowszymi kierunkami rozwoju leków przeciwnowotworowych, wykorzystania technik ciekłej biopsji w diagnostyce i monitorowaniu terapii oraz prawnych regulacji dotyczących badań klinicznych. Udział w spotkaniu oraz prezentacja wyników badań specjalistów różnych dziedzin onkologii wskazuje nowe możliwości wykorzystania technologii inPROBE i nowe kierunki rozwoju naszej technologii.

SDS Optic at ENA BacelonaFot: Dyrektor naukowy SDS Optic S.A. Prof. Magdalena Staniszewska na sympozjum ENA 2022 w Barcelonie

Poster zaprezentowany w ramach tego wydarzenia możesz zobaczyć na stronie https://sdsoptic.pl/poster-her2-distribution-in-tumor-and-blood-of-mice/ 

SDS Optic S.A. po raz kolejny będzie reprezentować Unię Europejską na targach Arab Health w Dubaju

Spółka jest już po pierwszych spotkaniach inaugurujących wydarzenie w ramach programu OTF organizowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) powołaną przez Komisję Europejską. SDS Optic ponownie znalazło się w gronie 20 najbardziej innowacyjnych firm z Unii Europejskiej, które zostały zaproszone do reprezentacji naszego regionu w specjalnym pawilonie na targach Arab Health 2023.

W tym roku EIC poprosiło SDS Optic S.A. o prezentację swoich doświadczeń z poprzednich edycji oraz przedstawienie zbioru najlepszych praktyk związanych z tym wydarzeniem pozostałym uczestnikom programu OTF 2.0.

Karol Maryniowski, nasz Menedżer Marketingu, Komunikacji i Relacji Inwestorskich opowiedział o tym, czego można się spodziewać na targach w Dubaju, o czym pamiętać przy nawiązywaniu relacji biznesowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podzieliliśmy się wskazówkami, jak przygotować się do targów, aby osiągnąć sukces i pozyskać wartościowe leady i kontakty. Mieliśmy także okazję do prezentacji naszej Spółki i jej osiągnięć. Był to dla nas ogromy zaszczyt i niezwykłe wyróżnienie.

SDS Optic at Arab Health 2023 - OTF preparatory workshop

EIC OTF 2.0 Training Workshop SDS Optic

Nasze stoisko:

Budynek: Za’abeel Hall 6
Stoisko: Z6.C20
Termin: od 20 stycznia do 2 lutego 2023 roku

Przed nami jedno z największych wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. To wyjątkowa okazja aby pozyskać nowe wartościowe kontakty w regionie Emiratów Arabskich, jak również z pozostałej części globu. Jeśli wybieracie się w tym czasie do Dubaju. Serdecznie zapraszamy!

 

Bądź na bieżąco i śledź nasze social media:

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

 

SDS Optic w Mediach

ISBnews [02.12.2022]
https://www.isbzdrowie.pl/2022/12/sds-optic-prowadzi-zgodnie-z-planem-i-faze-badan-w-2022-bedzie-mialo-doradce-ma/

Forbes [24.11.2022]
https://www.forbes.pl/technologie/medycyna-w-swiecie-przyszlosci/jc220he

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych [16.11.2022] Magazyn Akcjonariusz (3/2022)
https://www.sii.org.pl/15882/edukacja/akcjonariusz/nasza-technologia-moze-stac-sie-swiatowym-standardem-w-diagnostyce.html

evertiq.pl [15.11.2022]
https://evertiq.pl/news/30129

tek.info.pl [15.11.2022]
https://tek.info.pl/article/2266/sds_optic_wyposaza_clean_room

Investing.com [14.11.2022]
https://pl.investing.com/news/stock-market-news/sds-optic-ukonczyl-wyposazanie-clean-roomu-do-pilotazowej-produkcji-biosensorow-351230

Forbes [23.10.2022]
https://www.forbes.pl/biznes/porzucili-kariery-naukowe-w-usa-zeby-zalozyc-firme-w-polsce-wykorzystali-technologie/lh27k8q

Navigator Capital Group [17.10.2022]
https://navigatorcapital.pl/sds-optic-s-a-the-best-annual-report-2021/

Parkiet [16.10.2022]
https://www.parkiet.com/firmy/art37247571-nagrody-the-best-annual-report-2021-rozdane

IRIP [13.10.2022]
https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

STREFA INWESTORÓW [06.10.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20221006/spolka-sds-optic-powolala-rade-naukowo-doradcza

My Company POLSKA [30.09.2022]
https://mycompanypolska.pl/artykul/polskie-firmy-przyszlosci/10223

My Company POLSKA [22.09.2022]
https://mycompanypolska.pl/artykul/dlug-kazdego-z-nas/10040

Biznes Radar [25.08.2022]
https://www.biznesradar.pl/a/111991,sds-optic-rozpoczela-faze-bezpieczenstwa-badan-klinicznych-mikrosondy-inprobe

Bankier [25.08.2022]
https://www.bankier.pl/wiadomosc/SDS-Optic-rozpoczal-badania-kliniczne-mikrosondy-8395295.html

Forbes [28.07.2022]
https://www.forbes.pl/rankingi/polskie-firmy-techmedyczne-2022-ranking-forbesa/175dpvv

Stockwatch [20.07.2022]
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/susza-na-rynku-pierwotnym-przeprowadzenie-z-sukcesem-debiutu-gieldowego-jest-coraz-trudniejszym-procesem,akcje,298818

Nauka w Polsce [06.07.2022]
https://www.naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92951%2Cwyloniono-zwyciezcow-24-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci.html

 

SDS Optic #news: inPROBE jako Polski Produkt Przyszłości i uruchomienie Clean Roomu

Rok 2022 w SDS Optic przebiega niezwykle intensywnie. Minęło już 6 miesięcy, a za nami mnóstwo wykonanej pracy i przygotowań do badań klinicznych, uruchomienie pomieszczeń i aparatury Clean Room do własnej produkcji światłowodowych elementów biosensora inPROBE, a także udział w zagranicznych konferencjach i wydarzeniach branżowych. SDS Optic otrzymało także wyjątkowe wyróżnienie: tytuł Polskiego Produktu Przyszłości. Mamy dla Ciebie porządną dawkę newsów z I połowy 2022 roku.

Mikrosonda inPROBE jako Polski Produkt Przyszłości

W lipcu 2022 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, w którym SDS Optic S.A. zdobyło Nagrodę Specjalną, a mikrosonda inPROBE tytuł Polskiego Produktu Przyszłości. Prezes Spółki Marcin Staniszewski odbierał ją osobiście z rąk Pana Wojciecha Murdzka, byłego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego sekretarza stanu w resortach odpowiedzialnych za naukę.

inPROBE jako Polski Produkt Przyszłości - Marcin Staniszewski i Wojciech MurdzekLaureaci Konkursu Polski Produkt Przyszlosci

Polski Produkt Przyszłości to coroczny konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2018 roku współorganizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs corocznie wyłania najbardziej oryginalne i nowoczesne rozwiązania, wyroby i technologie, które z jednej strony mają na celu ułatwienie ludziom codziennego funkcjonowania, poprawienie jakości życia, poprawę zdrowia, z drugiej zaś takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów, wydajność produkcji czy przyczyniają się do ochrony środowiska.

W tym roku konkurencja była naprawdę duża. Zgłoszono 163 innowacyjne projekty. Projekty zgłoszone do rywalizacji oceniane były przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Marcin Staniszewski i Wojciech Murdzek - Polski Produkt Przyszlosci3Marcin Staniszewski i Wojciech Murdzek - Polski Produkt Przyszlosci2 

Nagroda dla naszej technologii inPROBE to zasługa całego zespołu SDS Optic S.A.

Aktualności PARP: Zwycięzcy XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości
Zobacz Katalog laureatów XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Disclaimer: Nagroda specjalna w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości przyznana została ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.

Zakończenie drugiego etapu działań dotyczących wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych: przygotowanie pomieszczeń Clean Room

W marcu 2022 roku w raporcie bieżącym informowaliśmy o zakończeniu pierwszego etapu realizacji kamienia milowego, jakim jest wdrożenie pilotażowej linii produkcyjnej optoelektronicznych części biosensorów, które są elementem technologii inPROBE. Na początku lipca tego roku mieliśmy przyjemność pochwalić się zakończeniem kolejnego etapu, którym jest uruchomienie nowego pomieszczenia typu clean room o wyjątkowo wysokiej klasie czystości, niezbędnej przy produkcji światłowodowych elementów mikrosondy.

SDS Optic clean room window2 SDS Optic clean room window3 SDS Optic clean room window4

Clean room w siedzibie SDS Optic S.A. ma powierzchnię ok. 72 m.kw. składa się z 5 pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości, połączonych specjalnymi śluzami. Trzy z tych pomieszczeń spełniają standard ISO8, natomiast 2 pozostałe standard ISO7. Oznacza to, że panuje tam bardzo niskie stężenie cząstek stanowiących potencjalne zanieczyszczenia, co jest znaczące dla uzyskania wysokiej jakości produktów i ich przyszłej komercjalizacji. Zaplecze technologiczno-produkcyjne przeszło pomyślnie testy i zostało już uruchomione.

Czekamy na dostawę ostatnich urządzeń i przewidujemy, że pod koniec roku nasza linia do produkcji pilotażowej będzie już kompletna. Zobacz pełny raport bieżący: https://sdsoptic.pl/raporty-biezace-spolki-sds-optic-s-a-espi/

SDS Optic S.A. wśród najbardziej innowacyjnych startupów medycznych w Polsce

W minionych miesiącach opublikowany został raport najbardziej innowacyjnych polskich startupów „Top Distruptors in Healthcare 2022”. SDS Optic S.A. znalazło się w tym zestawieniu. Jako jedyna firma w raporcie łączymy biotechnologię z optoelektroniką (fotoniką). Nasze rozwiązanie inPROBE – światłowodowa mikrosonda do diagnostyki nowotworów w czasie rzeczywistym – to rewolucja na globalnym rynku diagnostyki nowotworowej, którego CAGR w najbliższych latach szacuje się na 12%, zaś jego łączna wartość może wzrosnąć do 8,5 mld USD do 2024 roku.

Zobacz pełny przegląd „Top Distruptors in Healthcare 2022”
https://aiwzdrowiu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Top-Disruptors-in-Healthcare.pdf

Zgoda na rozpoczęcie badań klinicznych i rejestracja w systemie clinicaltrials.gov

W I kwartale 2022 r. przeprowadziliśmy już szkolenia dla lekarzy chirurgów onkologicznych w dwóch ośrodkach medycznych wybranych do udziału w Fazie I badań klinicznych (badanie bezpieczeństwa) mikrosondy inPROBE w diagnostyce raka piersi HER2-dodatniego.

W toku szkoleń otrzymaliśmy propozycje dotyczące usprawnień procesu badania. Zdecydowaliśmy, że otrzymane od lekarzy informacje zwrotne są cenne z punktu widzenia docelowej komercjalizacji naszego rozwiązania. Uwzględniliśmy te sugestie w dokumentacji klinicznej dotyczącej badania. Mając na uwadze rzetelność i dokładność 7 kwietnia 2022 r. informowaliśmy o tych istotnych zmianach URPL.
Na podstawie złożonego wniosku, Prezes URPL podjął decyzję o wydaniu zaktualizowanego pozwolenia, akceptując tym samym wszystkie zawnioskowane przez Spółkę istotne zmiany w badaniu klinicznym, w tym nową wersję protokołu badania klinicznego wraz z wymaganymi załącznikami.
Otrzymanie powyższej zgody pozwala nam niezwłocznie przystąpić do zaplanowanych wizyt inicjujących w dwóch zakontraktowanych ośrodkach klinicznych w Lublinie i w Krakowie w celu rozpoczęcia Fazy I badań klinicznych na pacjentkach w możliwie najkrótszym terminie, który uzależniony będzie od harmonogramu zaplanowanych operacji w ww. ośrodkach.

Mikrosonda swiatlowodowa inPROBE - badania kliniczne

Jednocześnie informacja o badaniach klinicznych inPROBE oficjalnie opublikowana została w renomowanej bazie danych ClinicalTrials.gov.

ClinicalTrials.gov (CT.gov) to publiczny rejestr badań klinicznych, do którego dane dostarcza Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych – największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Baza zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat wspieranych ze środków publicznych i prywatnych badań klinicznych dotyczących szerokiego zakresu chorób i schorzeń. Znajdują się w niej wszystkie najważniejsze badania kliniczne z całego świata.
Nasz wpis znajdziesz na stronie: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05415943

inPROBE na międzynarodowych wydarzeniach branżowych: BIO2022 w San Diego, ASCO w Chicago i inne

SDS Optic S.A. doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotna na tym etapie rozwoju projektu jest odpowiednia promocja tak innowacyjnego rozwiązania. Naszym celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców zainteresowanych technologią. Dbamy o stałą aktywność na międzynarodowej arenie biotechnologicznej. Stale powiększamy naszą sieć kontaktów zarówno biznesowych, jak i naukowych.

Po międzynarodowych targach Arab Health, w których braliśmy udział na początku roku, przyszła kolej na kolejne wydarzenia, o których chcemy wspomnieć.

BIO International Convention 2022 w San Diego (USA)
Europejska Rada ds. Innowacji (organ przy Komisji Europejskiej) wybrała SDS Optic S.A. jako jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm, które reprezentowały Unię Europejską, w ramach programu OTF 2.0., na międzynarodowej konferencji BIO International Convention 2022.

inPROBE na targach BIO2022 w San Diego SDS Optic na BIO2022 w San Diego

Od 13 do 16 czerwca prezentowaliśmy naszą technologię inPROBE w SanDiego (USA). BIO International Convention to jedno z największych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, skupiających branżę farmaceutyczną i biotechnologiczną w jednym miejscu.

Wyjątkowe stoisko SDS Optic S.A, które przygotowaliśmy specjalnie na to wydarzenie, przyciągnęło wiele osób. Nasza obecność pod sztandarem Europejskiej Rady ds. Innowacji i Komisji Europejskiej stworzyła wiele okazji do przedstawienia inPROBE przedstawicielom renomowanych instytucji z całego świata. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów B2B z przedstawicielami globalnych firm, instytucji naukowych, klinik i jednostek medycznych. Znacznie zwiększyliśmy sieć naszych kontaktów. Event był okazją do promowania naszej technologii inPROBE w Stanach Zjednoczonych i wykorzystaliśmy tę okazję w 100%.

 

ASCO w Chicago (USA)
Na początku czerwca SDS Optic S.A. brało także udział w wydarzeniu ASCO 2022. Wydarzenie zgromadziło ponad 30,000 lekarzy onkologów, naukowców i innych profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia. Ponad 200 sesji i 2,500 posterów zaprezentowanych w przeciągu 5 dni trwania konferencji przybliżyło wyniki najnowszych badań skupiających się na diagnozowaniu, leczeniu i opiece nad pacjentami chorującymi na raka.

SDS Optic na ASCO2022_1 SDS Optic na ASCO2022_2

Oprócz szeregu nowych i potencjalnie zmieniających praktykę opcji terapeutycznych, tegoroczna konferencja podkreśliła potrzebę dalszego rozwoju narzędzi do identyfikacji pacjentów, którzy mogą w szczególny sposób skorzystać z nowoczesnych terapii:

– Pacjenci z rakiem piersi z niskim poziomem ekspresji HER2 (HER2-low) stanowią odrębną populację, którą można obecnie skutecznie leczyć za pomocą koniugatów leków i przeciwciał ukierunkowanych na HER2.
– Nowo zidentyfikowane biomarkery mogą zostać użyte do przewidywania odpowiedź na terapię w przypadku raka pęcherza, jelita grubego, piersi i innych rodzajów raka.

Udział w ASCO2022, ekscytującym forum innowacyjnych osiągnięć, utwierdziło nas w przekonaniu, że w przyszłości, jednym z kluczowych elementów w procesie leczenia nowotworów będą zaawansowane rozwiązania do diagnostyki i monitorowania, takie jak światłowodowa mikrosonda inPROBE.

Pozostałe wydarzenia branżowe:

BIO2022 i ASCO 2022 w Stanach Zjednoczonych to nie jedyne wydarzenia, w których braliśmy udział. Wiosna i lato w SDS Optic łączyły się z obecnością także na:

 • ESMO 2022 w Berlinie
 • 8’th LSX World Congress w Londynie
 • EU-Startups Summit 2022 w Barcelonie

Pierwsza połowa 2022 roku za nami, jednak przed nami jeszcze wiele wyjątkowych wydarzeń i sukcesów. Jeśli chcesz wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w naszej Spółce, koniecznie śledź nasze media społecznościowe.

Bądź na bieżąco i śledź nasze kanały social media!

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

Jeśli jesteś zainteresowany wydarzeniami ściśle związanymi z naszą obecnością na giełdzie, odwiedź sekcję Raporty Spółki na stronie relacji inwestorskich https://sdsoptic.pl/raporty-biezace-spolki-sds-optic-s-a-ebi/ .

Zachęcamy Cię także do zapisania się na nasz Newsletter Inwestorski: https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/.

SDS Optic w mediach:

przemyslprzyszlosci.gov.pl [12.07.2022]
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nanokompozyty-druk-3d-i-swiatlowodowa-mikrosonda-polskie-produkty-przyszlosci/

Zwrot.cz [10.07.2022]
https://zwrot.cz/2022/07/wyloniono-zwyciezcow-konkursu-polski-produkt-przyszlosci/

wnp.pl TECH [08.07.2022]
https://www.wnp.pl/tech/zwyciezcy-xxiv-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonieni,600505.html

gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [07.07.2022]
https://www.gov.pl/web/ncbr/zwyciezcy-xxiv-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonieni

evertiq [07.07.2022]
https://evertiq.pl/news/29623

STREFA INWESTORÓW [06.07.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220706/spolka-sds-optic-osiagnela-kolejny-kamien-milowy-w-procesie-uruchomienia

NAUKA W POLSCE [06.07.2022]
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92951%2Cwyloniono-zwyciezcow-24-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci.html

European Innovation Council [24.06.2022]
https://eic.eismea.eu/community/articles/bio-2022-20-european-innovators-paved-way-innovation-and-strategic-business-partnerships

cowzdrowiu.pl [23.06.2022]
https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/sds-optic-ma-zgode-na-badania-kliniczne-swojej-mikrosondy

Radio Lublin [22.06.2022]
https://radio.lublin.pl/2022/06/mikrosonda-lubelskiej-firmy-ma-pomoc-w-diagnostyce-raka-piersi-jest-zgoda-na-badania-kliniczne/

Parkiet [21.06.2022]
https://www.parkiet.com/medycyna-i-zdrowie/art36543371-sds-optic-ma-zgode-na-rozpoczecie-badan-klinicznych-mikrosondy

pap.biznes.pl [21.06.2022]
https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3303483,sds-optic-otrzymal-zgode-na-rozpoczecie-badan-klinicznych-mikrosondy

STREFA INWESTORÓW [10.06.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220610/sds-optic-zaprezentuje-sie-na-bio-international-convention-2022-w-usa

Comparic [12.07.2022]
https://comparic.pl/sds-optic-podsumowuje-2021-rok-i-zapowiada-realizacje-kolejnych-kamieni-milowych-w-2022/

PwC.pl [22.04.2022]
https://www.pwc.pl/pl/media/2022/2022-04-28-ipo-watch-duzy-spadek-aktywnosci-na-europejskim-rynku-ipo-poczatek-2022-roku-bez-debiutu-na-rynku-glownym-gpw.html

medycyna.lublin.eu [22.04.2022]
https://medycyna.lublin.eu/2022/04/22/sds-optic-na-rynku-newconnect-ze-swoja-przelomowa-technologia-inprobe/

gospodarczy.lublin.pl [21.04.2022]
https://gospodarczy.lublin.eu/centrum-informacji/blog/sds-optic-na-rynku-newconnect-ze-swoja-przelomowa-technologia-inprobe/

Comparic [14.04.2022]
https://comparic.pl/sds-optic-chce-rozpoczac-pierwsza-faze-badan-klinicznych-jeszcze-w-maju/

STOCKWATCH [14.04.2022]
https://stockwatch.biuroprasowe.pl/191220/sds-optic-rynek-na-ktorym-dzialamy-rynek-diagnostyki-markerow-nowotworowych-wart-jest-niemal-6-mld-dolarow

Podsumowanie 2021 roku w SDS Optic S.A. i zapowiedź realizacji kolejnych kamieni milowych w 2022

SDS Optic S.A., spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych, opublikowała raport roczny za 2021 r. Minionym miesiącom towarzyszyło wiele wydarzeń przełomowych dla rozwoju firmy i jej produktu.

Podsumowanie 2021 roku w SDS Optic S.A.

Marcin Staniszewski - zdjęcieSpółka w 2021 roku zrealizowała badania toksykologiczne na zwierzętach, uzyskała patent na swoją technologię, a także z sukcesem pozyskała 11 mln zł w ofercie pre-IPO i rozpoczęła proces wejścia na NewConnect. Debiut Spółki miał miejsce w marcu br. Równocześnie SDS Optic prowadził intensywnie przygotowywania do rozpoczęcia badań klinicznych swojego urządzenia w obszarze HER2 dodatniego raka piersi oraz zrealizował pierwszy kamień milowy w drodze do uruchomienia własnej pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych inPROBE.

– W 2021 r. zrealizowaliśmy wiele ważnych dla dalszego rozwoju Spółki kamieni milowych i jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa, które osiągnęliśmy. Chcąc wskazać te najważniejsze dla nas wydarzenia, to należy wspomnieć o rozpoczęciu przygotowań do badań klinicznych mimo trwajacej pandemii Covid-19, w tym wybór dwóch pierwszych ośrodków klinicznych, które wezmą udział w pierwszym etapie badań. Bardzo ważnym zdarzeniem dla Spółki była ostatnia runda finansowania, w której pozyskaliśmy renomowanych inwestorów, następnie rozpoczęcie przygotowań do debiutu na rynku NewConnect. Na koniec przywołałbym przeprowadzenie i pozytywne zakończenie badań toksykologicznych mikrosondy inPROBE w certyfikowanym ośrodku badań na zwierzętach – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

– Pobierz raport roczny SDS Optic S.A. za 2021 rok –

Kolejne aplikacje technologii inPROBE

W minionym roku SDS Optic pracowała także nad nowymi aplikacjami technologii inPROBE. Jej spółka zależna FiBioMed sp. z o.o. na potrzeby prac R&D w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych pozyskała 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z pierwszych w zakresie nowych obszarów badawczych będzie diagnostyka wirusa SARS-CoV-2. Dostosowane biosensora umożliwi jednoczesną analizę 96 próbek (panel mikrosond światłowodowych), co pozwoli na stworzenie mobilnego, wysokoprzepustowego urządzenia diagnostycznego dającego możliwość bezpiecznego badania próbek w czasie rzeczywistym i w dużych skupiskach ludzi, m.in. w dużych miastach, biurowcach, zakładach pracy czy szkołach. Urządzenie będzie mogło być również zaadoptowane do analizy innych patogenów oraz markerów diagnostycznych, w tym w zakresie markerów sepsy.

– Zespół FiBioMed aktywnie pracuje nad nowymi polami aplikacji naszego biosensora inPROBE. Dotychczas dostosowaliśmy sondę w obszarze technologicznym, wyprodukowaliśmy niezbędne jej elementy, a także niezbędne w procesie diagnostycznym komponenty biologiczne. Mamy przygotowane pierwsze prototypy sensorów. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy model 3D głowicy do analizatora do jednoczesnej obsługi próbek od 96 pacjentów. Obecnie pracujemy nad oprogramowaniem sterującym, chcemy by cały proces diagnostyczny był możliwie najbardziej zautomatyzowany – mówi Prezes Spółki.

Podsumowanie 2021 roku SDS Optic S.A. i zapowiedź kamieni milowych na 2022 rok

Promocja Spółki na arenie międzynarodowej

Spółka była także bardzo aktywna w obszarze promocji swojej technologii, uczestnicząc w kilku najważniejszych wydarzeniach branżowych jak MEDICA2021 w Dusseldorfie, Life Science Open Space 2021 czy European Innovation Council Summit 21. Udział w tego typu wydarzeniach pozwala nie tylko przedstawić produkt i technologię szerokiemu rynkowi, ale przede wszystkim wspiera budowanie relacji biznesowych i dotarcie do potencjalnych odbiorców końcowych. Potencjał technologii inPROBEzostał także dostrzeżony w Polsce, gdzie SDS Optic znalazła się w publikacji podsumowującej 115 najbardziej innowacyjnych podmiotów medycznych: Top Disruptors in Healthcare 2021. Warto wskazać, że partnerami raportu byli: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie.

Wyniki finansowe

SDS Optic jest na etapie potwierdzenia skuteczności opracowanego biosensora do diagnostyki raka piersi HER2-dodatniego, co potwierdzają zanotowane w 2021 r. wyniki finansowe. W całym 2021 r. Spółka osiągnęła ponad 451 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne Spółki wyniosły 2,66 mln zł (w porównaniu do 3,36 mln zł w 2020 r.) i opierały się głównie na dotacjach, które Spółka pozyskała w poprzednich okresach. Koszty działalności operacyjnej osiągnęły 3,97 mln zł (3,49 mln zł w 2020 r.) i wynikały przede wszystkim z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Na koniec 2021 r. Spółka posiadała ponad 8,3 mln zł środków pieniężnych, co wpłynęło na utrzymanie stabilności finansowej i było związane z przeprowadzonymi w I połowie roku emisjami akcji serii C i D, z których w sumie pozyskano 11,3 mln zł. Co istotne, Spółka nie posiada pożyczek i kredytów, ani zadłużenia w formie obligacji. Łącznie aktywa trwałe SDS Optic na koniec 2022 r. wynosiły ok 1,2 mln zł wobec 206 tys. zł w roku poprzednim.

Mateusz Sagan - zdjęcie– Nasz model działania w zakresie finansowym na aktualnym etapie rozwoju Spółki w dużej mierze oparliśmy na grantach oraz pozyskanych środkach od inwestorów kapitałowych. Pozyskujemy środki na określony etap prac lub projekt i rzetelnie się z ich realizacji wywiązujemy. Nasza wizja przekonała dotychczas wielu inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, z których niektórzy zainwestowali w rozwój SDS Optic na najwcześniejszych etapach tej drogi w roku 2013. Należy przy tym podkreślić, że nasz model biznesowy został bardzo mocno przemyślany i jesteśmy odpowiednio przygotowani na osiągniecie kolejnych kamieni milowych. Prowadzimy bardzo odpowiedzialną politykę kosztową, co pozwala na zachowanie stabilności finansowej, nie posiadamy żadnych zobowiązań długoterminowych oraz na bieżąco otrzymujemy kolejne transze finansowania dotacyjnego, co pokazuje naszą zdolność do pozyskiwania kolejnych tak wymagających środków. Jednym z celów na najbliższe kwartały jest budowa wartości aktywów Spółki, w tym środków trwałych oraz realizacja dalszych etapów prac rozwojowych. Naszym nadrzędnym celem jest komercjalizacja pierwszego zastosowania inPROBE, co pozwoli Spółce w najbliższych latach na generowanie pierwszych znaczących kwot przychodów – mówi Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu SDS Optic S.A.

W przededniu rozpoczęcia badań klinicznych inPROBE

Od początku 2022 r. zespół SDS Optic intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia Fazy I badań klinicznych mikrosondy inPROBE. W I kwartale przeprowadzono w starannie wyselekcjonowanych i zakontraktowanych ośrodkach klinicznych szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego, którzy wezmą udział w badaniach. Dzięki temu mieli oni możliwość zgłoszenia swoich propozycji do procedur testowania. Spółka z otwartością przyjęła te zgłoszenia i w porozumieniu z profesjonalnym doradcą CRO – (ang. contract research organization) koordynującym proces badań, zdecydowała na aktualizację niezbędnej dokumentacji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Opracowano i przetestowano także procedury organizacyjne, które pomogą w niezakłóconej realizacji badań.

Magdalena Staniszewska_zdjecie do artykulu– Jako pierwsi na świecie dokonamy detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza (biopsji). W badaniach klinicznych oczekujemy potwierdzenia informacji, jakie uzyskaliśmy w badaniach na modelach zwierzęcych, a pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenie w dalszym rozwoju naszej technologii inPROBE oraz możliwości dokładnego jej kalibrowania do tradycyjnych metod diagnostyki histopatologicznej – metody IHC lub FISH. W chwili obecnej czekamy na aktualizację pozyskanej pod koniec 2021 r. zgody na przeprowadzenie badań. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie i zgłoszenie zmian do procedury badań by ich przeprowadzenie było jeszcze bardziej rzetelne i stanowiło jak największą wartość w procesie rozwoju całej technologii. Mamy także na względzie końcowy raport, który powstanie po zakończeniu tej i kolejnej fazy badań, a który będzie istotnym dowodem pozwalającym na wprowadzenie naszego rozwiązania na szerszy rynek. Myślimy także o procesie jego komercjalizacji, już teraz dbamy by wartość komercyjna oraz dokumentacja kliniczna i regulacyjna naszej technologii były jak najwyższe – wyjaśnia dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszewska (prof. KUL) – współautorka technologii i Dyrektor Naukowy SDS Optic S.A.

Budżet na obie fazy badania klinicznego został zabezpieczony przez Spółkę z puli środków pozyskanych w ramach programu SME Instrument Horizon2020. Wartość dotychczasowych nakładów finansowych związanych z rozwojem technologii inPROBE wyniosła ok. 43 mln zł, z czego ok. 7 mln zł zostanie przeznaczone na badania kliniczne na pacjentach. Środki te zostały pozyskane m.in. z programu SME Instrument Horizon2020 prowadzonego przez Komisję Europejską, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz od inwestorów kapitałowych.

SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo) i bez konieczności pobierania tkanki (biopsji). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

Zapowiedź realizacji kolejnych kamieni milowych Spółki SDS Optic S.A.

Druga połowa i końcówka 2022 r. będą dla Spółki równie pracowite. SDS Optic kończy przygotowania do badań klinicznych podzielonych na I fazę bezpieczeństwa i II fazę walidacyjną, zaś pod koniec roku zamierza uruchomić przygotowywaną pilotażową linię produkcyjną swoich biosensorów. W tym samym czasie Spółka zaczyna poszukiwania wyspecjalizowanego doradcy w przyszłym procesie komercjalizacji biosensora do diagnostyki w raku piersi HER2-dodatnim oraz przygotowuje się do uruchomienia swojego oddziału wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Stanach Zjednoczonych.

Bądź na bieżąco i śledź nasze kanały social media!

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)

Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)

Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)