SDS Optic #news: Clairfield International doradcą transakcyjnym SDS Optic S.A. przy komercjalizacji inPROBE®

3 stycznia 2023 SDS Optic S.A., notowana na NewConnect spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym chorób nowotworowych i zakaźnych, a także monitorowania stanu zdrowia, podpisała umowę na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE® z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku. Clairfield będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców oraz za zainteresowanie ich platformą technologiczną inPROBE®.

Działania partnera w ramach kooperacji obejmować będą m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare, z głównym naciskiem na firmy tzw. big pharma oraz big medtech. W dalszym etapie Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence oraz kształtowaniu strategii negocjacyjnej i końcowych rozmowach związanych z kształtowaniem kontraktu na komercjalizację platformy technologicznej inPROBE®. Umowa przewiduje opcję jej skalowania na inne zastosowania, licencjonowania lub nabycia wybranych aplikacji zastosowania technologii.

Crosby OHare Założyciel i Partner Zarządzający w Clairfield International– Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli doradzać SDS Optic, wielokrotnie nagradzanej spółce rozwijającej inPROBE® – przełomową technologię diagnostyczną do zastosowania m.in. w sektorze onkologii. SDS Optic osiągnął szereg kamieni milowych w kierunku komercjalizacji, a ich technologia ma potencjał stać się przełomem zarówno w sektorze diagnostyki nowotworowej jak i w sektorze rozwoju innowacyjnych leków, głównie dzięki dużo większej czułości i skuteczności. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać zespół SDS Optic w budowaniu zainteresowania potencjalnych partnerów i że wspólnie będziemy budować sukces komercyjny technologii inPROBE® – mówi Crosby O’Hare, Założyciel i Partner Zarządzający w Clairfield International.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac zaplanowano na 1 lutego 2023 r. w podziale na 3 etapy:

 • opracowanie szczegółowej strategii oraz planu działań,
 • przygotowanie materiałów prezentacyjnych, listy potencjalnych partnerów oraz ścieżki ich pozyskania
 • marketing i promocję projektu wśród potencjalnych partnerów komercjalizacyjnych.

Mateusz Sagan Dyrektor Operacyjny i ds Rozwoju Biznesu– Clairfield International to wiodący w swojej kategorii doradca transakcyjny na świecie, który dzięki swoim doświadczeniom w obszarach technologii medycznych i biotechnologii wnosi do naszego procesu komercjalizacji technologii inPROBE® ogromną wiedzę i relacje z największymi firmami na całym świecie. Relacje z zespołem Clairfield International mamy już od przeszło 3 lat, a zatem znamy się bardzo dobrze. Za nami wiele owocnych spotkań – zarówno w siedzibie Spółki, jak i w Nowym Jorku. Dzięki nim Clairfield dobrze poznał naszą przełomową technologię i wspólnie mogliśmy wybrać najlepszy moment na rozpoczęcie pełnej współpracy. Ogromnie się cieszymy, że dotarliśmy właśnie do miejsca, w którym możemy sobie jasno powiedzieć, że to ten właściwy moment i rozpocząć aktywne prace na rzecz pozyskania partnera do komercjalizacji. Clairfield wnosi ogromny zasób kontaktów, wiedzy i doświadczeń z zakresu transakcji w technologiach medycznych oraz farmaceutycznych a ich ostatnia umowa partnerska z Yamada Consulting Group, wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego w Japonii i całej południowo-wschodniej Azji, tylko zwiększa nasze możliwości pozyskania partnera na potencjalnie wielu rynkach, z czego warto podkreślić, iż w Azji swoje siedziby mają najlepsze światowe koncerny z zakresu technologii endoskopowych. My ze swojej strony deklarujemy pełną gotowość i otwartość tak, aby proces przebiegał jak najsprawniej i doprowadził nas do wspólnego sukcesu w zakresie komercjalizacji technologii inPROBE® – mówi Mateusz Sagan, COO SDS Optic S.A.

Edward Grey Dyrektor Zarządzający w Clairfield– Jesteśmy przekonani, iż posiadamy duży zasób wiedzy i zrozumienie technologii inPROBE®, etapu jej rozwoju oraz iż jesteśmy w odpowiednim momencie, aby wesprzeć możliwie najbardziej atrakcyjną transakcję dla SDS Optic i jej akcjonariuszy. Bardzo sobie cenimy regularny kontakt i komunikację jaką utrzymywaliśmy z SDS Optic przez ostatnie ponad 3 lata. Jesteśmy pewni, że Clairfield będzie świetnym doradcą oraz adwokatem tych wszystkich lat ciężkiej pracy jakie firma SDS Optic wykonała, aby się znaleźć w tym ważnym dla siebie momencie. Jesteśmy dumni z tego, że możemy stać się częścią tego zespołu – mówi Edward Grey, Dyrektor Zarządzający w Clairfield.


Logo_ClairfieldClairfield International to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Doradca koncentruje się na segmencie rynku średnich spółek tzw. mid-market, realizując transakcje o wartości do 500 milionów EUR (enterprise value). Firma znalazła się w pierwszej dwudziestce doradców finansowych na świecie oraz na 7 miejscu w zakresie transakcji z sektora healthcare wg. Listy Global Mid-Market M&A Review opracowywanej przez Refinitiv. Clairfield zatrudnia ok. 300 specjalistów w 25 krajach, a w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w ponad 700 transakcjach na łączną kwotę 25 mld EUR. W listopadzie 2022 r. Clairfield podpisał strategiczną umowę partnerską z Yamada Consulting Group, jedną z największych i najbardziej znanych firm doradztwa transakcyjnego w Japonii i całej południowo-wschodniej Azji. W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield rozwija swoje kompetencje wokół biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia, szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W ramach projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych Clairfield posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapeutyki molekularnej.

SDS Optic #news: badania kliniczne i pilotażowa produkcja mikrosondy inPROBE

Od ostatniego wpisu minęło kilka naprawdę intensywnych miesięcy. Nasz zespół wytrwale pracuje nad realizacją I fazy badań klinicznych, rozpoczętych już w wakacje. Inżynierów pochłania pilotażowa produkcja mikrosondy inPROBE. Specjaliści do spraw jakości czuwają nad prawidłowym wdrażaniem systemu ISO oraz wymogów MDR. Spółka równolegle rozwija międzynarodową sieć kontaktów i konsekwentnie dba o utrzymanie zainteresowania inPROBE w Polsce i na świecie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co jeszcze działo (i dzieje) się w naszej Spółce.

Badania kliniczne

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionych tygodni w SDS Optic S.A. było zdecydowanie oficjalne rozpoczęcie badań klinicznych. Etap I rozpoczął się badaniem przeprowadzonym w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie 25 sierpnia 2022 roku. Badania poprzedzono szkoleniami inicjującymi, na którym personel medyczny mógł zapoznać się z instrukcją postępowania oraz zasadami działania technologii inPROBE.

Wydarzenie to sygnalizowaliśmy komunikatem bieżącym ESPI 13/2022: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_13_Pierwsza-Pacjentka-w-Badaniu-Klinicznym_25.08.2022_www.pdf

FAZA I – badanie bezpieczeństwa – 18 pacjentek z rakiem piersi HER2+ i HER2-

 • obserwacja zdarzeń niepożądanych
 • określenie wykonalności badania inPROBE
 • wstępna korelacja pomiaru i statusu receptorowego

Badania Kliniczne - siv I faza

Planowane zakończenie badań w ramach fazy pierwszej przypada na grudzień 2022 roku. Po zakończeniu tego etapu oraz sporządzeniu stosownego raportu końcowego z badań nastąpi rozpoczęcie fazy II.

W ramach etapu II badacze skupiają się na potwierdzeniu bezpieczeństwa oraz korelacji statusu receptora HER2 wykonanego sondą ze standardem diagnostycznym, który już istnieje na rynku. Będzie to stanowiło potwierdzenie skuteczności działania naszej sondy.

W drugiej części badań klinicznych udział weźmie 5 jednostek medycznych. Planowany czas trwania tego etapu to od 6 do 8 miesięcy. Wiele zależy tu od harmonogramu badań pacjentów w poszczególnych jednostkach.

Badania Kliniczne sondy inPROBE

Dokonano już weryfikacji ośrodków klinicznych i zaplanowano przebieg szkoleń inicjujących dla personelu medycznego, biorącego udział w badaniach. Nad przebiegiem badań klinicznych czuwa zewnętrzny partner CRO.

FAZA II – badanie skuteczności – 192 pacjentki z rakiem piersi

 • potwierdzenie bezpieczeństwa na większej liczbie pacjentek
 • ustalenie skuteczności metody diagnostycznej

Badania kliniczne, które realizujemy to otwarte, wieloośrodkowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności mikrosondy diagnostycznej (inPROBE) przeznaczonej do oceny ekspresji receptora HER2 w populacji kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi. Jeśli wyniki potwierdzą wstępne założenia oraz rezultaty badań przedklinicznych, Spółka będzie mogła realizować dalsze prace związane z komercjalizacją technologii. Otrzymane w ramach badań klinicznych wyniki będą stanowiły niezwykle cenny element know-how Spółki. Wzbogacą także dotychczasową bazę wiedzy w zakresie wykorzystania fotoniki i biologii molekularnej w diagnostyce i monitoringu zdrowia in vivo i w czasie rzeczywistym.

Pilotażowa produkcja

Niezależność produkcyjna to jeden z głównych celów, do których dążymy, i który ma na celu nie tylko generowanie przychodu, ale także wypracowanie gotowych procedur i know-how z zakresu masowej produkcji mikrosondy inPROBE. Będzie to stanowiło nieocenioną przewagę przy komercjalizacji rozwiązania.

14 listopada 2022 osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w postaci zakończenia etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

Do Spółki dostarczono z USA ostatnie i kluczowe specjalistyczne urządzenie spersonalizowane do potrzeb planowanej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych. Tym samym zakończył się etap inwestycyjny, obejmujący zamówienie, zakup, dostawę i rozruch urządzeń i maszyn produkcyjnych o wartości 2,4 mln PLN. Na sfinansowanie tego kamienia milowego Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D przeprowadzonej w 2021 r.

Clean Room SDS Optic - pilotażowa produkcja mikrosondy

– Nasz clean room został wyposażony w urządzenia niezbędne do planowanej części produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych, które stosujemy w mikrosondach inPROBE. To jeden z kluczowych kroków w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej – planowana wydajność produkcyjna clean roomu to ok. 50 tys. biosensorów w skali roku. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, natomiast biosensory światłowodowe wytwarzane były dotychczas u partnerów zewnętrznych. Wkrótce rozpoczniemy prace związane z kalibracją i optymalizacją procesów produkcyjnych przy użyciu zakupionych maszyn i urządzeń. Równocześnie prowadzić będziemy proces rekrutacji nowych członków zespołu B+R. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji – jego zakończenie przewidujemy w 4Q 2023 r. W efekcie powstanie kompletna certyfikowana dokumentacja procesowa i produkcyjna. Nasi potencjalni partnerzy biznesowi uzyskają tym samym pewność, że produkcja mikrosondy inPROBE jest możliwa w skali masowej. Wierzymy, że będzie to stanowiło kluczową wartość na etapie jej komercjalizacjiMarcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Powołanie Rady Naukowej

Rozwój innowacyjnych technologii medycznych to złożony proces, który stawia wiele wyzwań z pogranicza nauki, zarządzania, prawa i biznesu. SDS Optic od lat skutecznie łączy pracę naukowców w wielu różnych dziedzin nauki, a także specjalistów ze strony biznesu. W tym roku Zarząd zdecydował o kolejnym kroku w stronę łączenia nauki i biznesu.

Poza codziennym zaangażowaniem naszych specjalistów oraz partnerów klinicznych i biznesowych, SDS Optic S.A. otrzymuje teraz wsparcie oraz cenne opinie doświadczonych naukowców, lekarzy i przedsiębiorców.

6 października 2022 r. utworzona została Rada Naukowo-Doradcza. Powołano jej pierwszych członków, w tym Przewodniczącego SAB.

W skład powołanej przez zarząd Rady Naukowo-Doradczej Spółki wchodzą:

 • dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL;
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski;
 • dr Avi Dukler;
 • Prof. Andrius Kazlauskas;
 • dr n. med. Arun Balakumaran.

Rada Naukowa SDS Optic S.A.

Przejdź na stronę Rady Naukowej, dowiedz się, jakie ma zadania i poznaj bliżej jej członków https://sdsoptic.pl/rada-naukowa/ 

Uzyskane patenty

Spółka otrzymała pozytywne decyzje w sprawie przyznania patentów na zgłoszenia dokonane na istotne elementy naszego biosensora inPROBE.

Przyznane patenty dotyczą urządzenia do wykrywania i/lub oznaczania stężenia analitu obecnego w tkance oraz sposób wykorzystujący to urządzenie. Oznacza to, że Spółka otrzymała ochronę na kluczowe elementy technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE), które umożliwiają pomiar przeżyciowo lub w izolowanej tkance, także w stałej tkance, bez konieczności jakiegokolwiek jej przygotowania. Wykorzystywana przez nas metoda pomiarowa jest szybka i czuła, a do tego nie wymaga stosowania znaczników fluorescencyjnych czy chemiluminescencyjnych, co stanowi dodatkową przewagę w zakresie bezpieczeństwa dla lekarzy i pacjentów.

Zarówno patent Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, jak i ochrona patentowa przyznana przez Europejski Urząd Patentowy ważne są 20 lat od daty zgłoszenia tj. od dnia 26 maja 2017 roku.

Patent obejmuje teren Stanów Zjednoczonych oraz 38 krajów objętych jurysdykcją EPO.

Przyznanie obu patentów komunikowaliśmy także stosownymi raportami:
https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_16_Patent-w-EU_www.pdf
https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_14_Patent-w-USA_www.pdf

Publikacja nowej strony „FAQ Inwestora SDS Optic S.A.”

Projekty realizowane przez SDS Optic S.A. należą do jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Spółka skutecznie łączy optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, immunochemią i inżynierią medyczną. Tak skomplikowana technologia, złożoność procesów i kompetencji rodzą żywe zainteresowanie rynku Spółką oraz mikrosondą światłowodową inPROBE. Mając to na uwadze regularnie publikujemy materiały edukacyjne oraz informacyjne związane z bieżącymi działaniami o dokonaniami zespołu.

SDS Optic S.A. od początku istnienia wdraża politykę komunikacji z inwestorami i rynkiem opartą na transparentności. 27 lipca na stronie relacji inwestorskich Spółki opublikowany został materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions) przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów.

FAQ Inwestora SDS Optic S.A. wraz z wyczerpującymi odpowiedziami Zarządu Spółki, kierownictwa oraz specjalistów z zespołów naukowych i administracyjnych: https://sdsoptic.pl/faq-inwestora/

Webinar inwestorski „DZIAŁANIA I PLANY” Spółki

27 września 2022 r. o godzinie 10:00 odbył się webinar inwestorski SDS Optics S.A „DZIAŁANIA I PLANY”. W trakcie transmisji na żywo Management Team Spółki podsumował bieżące działania a także zaprezentował plany rozwojowe.

W ramach webinarium odbiorcy dowiedzieli się więcej na temat postępów w realizacji kamieni milowych przyjętych przez Spółkę. Zaprezentowany został przebieg badań klinicznych inPROBE rozpoczętych w sierpniu. Zarząd przedstawił rozwój technologii inPROBE i kolejne etapy prac w zakresie mikrosondy diagnostycznej w HER2-dodatnich nowotworach piersi.

Nasza kadra zarządzająca podsumowała także prace związane z budową własnej pilotażowej linii produkcyjnej fotonicznych biosensorów. Istotnym punktem webinaru było omówienie planów związanych ze skalowaniem platformy technologicznej inPROBE na obszar diagnostyki chorób zakaźnych (FiBioMed), a także w monitoringu dostarczania leków (sonda farmaceutyczna).

Nagranie transmisji jest dostępne w kanale YouTube Spółki: https://www.youtube.com/watch?v=5bzfsk7oEgk

Prezentacja Spółki na wydarzeniu Connect&ScaleUp

28 września bieżącego roku Mateusz Sagan w ramach wydarzenia transmitowanego online na żywo Connect&ScaleUp opowiadał o tym, jak technologia inPROBE będzie wspierać medycynę i ochronę zdrowia. Wydarzenie Connect&ScaleUp to seria regularnych wywiadów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, promujących osiągnięcia firm polskiego sektora medtech, a także współpracę nauki z biznesem. Poza prezentacją firmy SDS Optic S.A. Mateusz Sagan prezentował Spółkę w panelu dyskusyjnym, poruszającym kwestie źródeł rozwoju branży, najważniejszych trendów na rynkach innowacji medycznych, a także szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologii medycznych.

Connect and Scale Up 2022Fot: Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Mateusz Sagan w trakcie transmisji na żywo

Wyróżnienie The Best Annual Report 2021 dla rynku NewConnect

W październiku SDS Optic S.A. otrzymała także wyjątkowe wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności Spółek notowanych na rynku NewConnect. Statuetkę w imieniu Zarządu odbierał Karol Maryniowski odpowiedzialny w Spółce za relacje inwestorskie, marketing i komunikację. The Best Annual Report to konkurs corocznie organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków, który słynie z rzetelności w analizie zgłoszonych raportów oraz wysokiej specjalizacji kapituły oceniającej. Nagroda potwierdza tym samym jakość dostarczanych na rynek raportów i potwierdza kierunek rozwoju Emitenta w szerszym kontekście komunikacji z rynkiem.

The Best Annual Report GPW 2022Fot: Po środku: Karol Maryniowski z nagrodą The Best Annual Report 2021 dla Spółki SDS Optic S.A.

Konferencje i wydarzenia branżowe

Przedstawiciele Spółki w ostatnim czasie mieli okazję rozwijać sieć międzynarodowych kontaktów firmy oraz nawiązywać transgraniczne relacje z potencjalnymi partnerami Spółki. Na przełomie sierpnia i września odbyła się 27 Międzynarodowa Konferencja Sensorów Fotonicznych w Waszyngtonie (USA).
Natomiast we wrześniu. Natomiast w październiku firma miała okazję brać udział w wydarzeniu Advamed MedTech Conference w Bostonie (USA), które stanowi inkubator dla pomysłów, rozwijania współpracy oraz innowacji dla zdrowszego świata. Prowadziliśmy tam spotkania z przedstawicielami globalnego rynku technologii medycznych.


Fot: Mateusz Sagan na konferencji Advamed MedTech

Aktywny udział międzynarodowych wydarzeniach branżowych pozwala SDS Optic S.A. sukcesywnie rozwijać sieć kontaktów oraz promować technologię inPROBE za granicą. Ma to istotne znaczenie w kontekście przyszłego rozwoju firmy oraz komercjalizacji rozwiązania.

BioTechX 2022

BioTechX w Bazylei (Szwajcaria) – największym w Europie kongresie związanym z diagnostyką, medycyną precyzyjną i transformacją cyfrową w branży farmaceutycznej i medycznej. Karol Maryniowski, nasz Marketing, Communication and IR Manager oraz Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu reprezentowali SDS Optic w strefie start-up z własnym stoiskiem. Była to świetna okazja do konfrontacji niezwykłego połączenia biologii molekularnej z fotoniką w inPROBE z coraz modniejszymi rozwiązaniami NLP, data analysis oraz pozostałymi technologiami związanymi z przetwarzaniem danych.

MEDICA 2022

MEDICA 2022 w Dusseldorfie – największe europejskie wydarzenie w świecie zdrowia i technologii zgromadziło w tym roku naprawdę wielu interesujących profesjonalistów ze świata biotechnologii, medycyny, urządzeń medycznych czy farmakologii. Wydarzenie potwierdziło głęboką potrzebę budowania relacji biznesowych i naukowych tradycyjnymi drogami. Po pandemii firmy wracają do osobistego kontaktu, nawet mimo korzystania z dobrodziejstw technologii i narzędzi komunikacji asynchronicznej. MEDICA 2022 to 4 niesamowite dni, wypełnione ciągłymi rozmowami z przedstawicielami firm z całego świata.

Karol Maryniowski i Mateusz sagan na targach MEDICA 2022 Karol Maryniowski i Marzena Strok-Sadło na targach MEDICA 2022 Mateusz Sagan na stoisku SDS Optic S.A. na targach MEDICA 2022

SDS Optic S.A. mogło w tym roku zaprezentować się z własnym stoiskiem w strefie Start-up Park. Nasza technologia cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, a liczba nowych i niezwykle wartościowych kontaktów znacznie przerosła nasze oczekiwania i założone na ten wyjazd cele komunikacyjne. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie odwiedzających.

Poza własnym stoiskiem, SDS Optic otrzymało propozycję prezentacji swojego projektu na scenie forum “MEDICA Healthcare Forum”. Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu miał możliwość przybliżyć uczestnikom targów istotę działania inPROBE, oraz zaprezentować dane, które potwierdzają potrzebę rynkową na innowacyjne urządzenia do diagnostyki na wczesnym etapie chorób nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych.

Zobacz podsumowanie wideo wraz z prezentacją SDS Optic S.A. na targach MEDICA 2022: https://youtu.be/uZTwZOMy8x4

EIC Multi-Corporate Day

W tym samym czasie niedaleko Frankfurtu odbyło się także inne istotne wydarzenie. Europejska Rada ds, Innowacji, Fresenius Kabi i Medtronic zaproponowały SDS Optic udział w wydarzeniu EIC Multi-Corporate Day 14 i 15 listopada w Bad Homburg w Niemczech.

EIC MultiCorporate Day Fresenius Medtronic

Podczas tego dwudniowego wydarzenia mieliśmy okazję odświeżyć nasze kontakty z innymi beneficjentami Rady oraz z samym EIC, a także nawiązać nowe relacje z reprezentantami firm Fresenius Kabi oraz Medtronic. Nasza marka została także zaproszona na indywidualne spotkanie biznesowe z przedstawicielami firmy Medtronic.

Konferencja inwestorska branży biotech

6 grudnia 2022 roku Marcin Staniszewski, Prezes SDS Optic S.A. oraz Mateusz Sagan , Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Spółki wzięli udział w niezwykle interesującym wydarzeniu, skupiającym wybitnych przedstawicieli polskiej branży biotechnologicznej. Poza udziałem w panelach dyskusyjnych i rozmowach w kuluarach, mieliśmy okazję opowiedzieć więcej o finansowaniu naszego rozwoju, o drodze Spółki na GPW oraz o przyszłym rozwoju technologii inPROBE.

Nasza marka utrzymuje stabilną i atrakcyjną pozycję na rynku i na dobre wpisała się w krajobraz polskiej biotechnologii i jest nam niezwykle miło, że możemy dzielić się swoimi doświadczeniami. Zobacz krótkie podsumowanie wideo tego wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5VOPCze6xq0

Prezentacja wyników naukowych na sympozjum ENA 2022 w Barcelonie

Przedstawiciele zespołu Research & Development SDS Optic S.A.: Magdalena Staniszewska, Dyrektor Naukowy oraz Współzałożyciel firmy oraz Agata Mitura, Research Team Leader – Biology, w dniach od 26 do 28 października 2022 uczestniczyły w prestiżowym wydarzeniu 34th EORTC NCI AACR Symposium, w Barcelonie.

Spółka zaprezentowała tam wyniki własnych badań naukowych wskazujących na nagromadzenie rozpuszczalnej formy receptora HER2 w okolicy guza nowotworu HER2+, co potwierdza, że jest to optymalne miejsce do diagnostyki za pomocą sondy inPROBE. Poza prezentacją postera, była to wyjątkowa możliwość zapoznania się z najnowszymi kierunkami rozwoju leków przeciwnowotworowych, wykorzystania technik ciekłej biopsji w diagnostyce i monitorowaniu terapii oraz prawnych regulacji dotyczących badań klinicznych. Udział w spotkaniu oraz prezentacja wyników badań specjalistów różnych dziedzin onkologii wskazuje nowe możliwości wykorzystania technologii inPROBE i nowe kierunki rozwoju naszej technologii.

SDS Optic at ENA BacelonaFot: Dyrektor naukowy SDS Optic S.A. Prof. Magdalena Staniszewska na sympozjum ENA 2022 w Barcelonie

Poster zaprezentowany w ramach tego wydarzenia możesz zobaczyć na stronie https://sdsoptic.pl/poster-her2-distribution-in-tumor-and-blood-of-mice/ 

SDS Optic S.A. po raz kolejny będzie reprezentować Unię Europejską na targach Arab Health w Dubaju

Spółka jest już po pierwszych spotkaniach inaugurujących wydarzenie w ramach programu OTF organizowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) powołaną przez Komisję Europejską. SDS Optic ponownie znalazło się w gronie 20 najbardziej innowacyjnych firm z Unii Europejskiej, które zostały zaproszone do reprezentacji naszego regionu w specjalnym pawilonie na targach Arab Health 2023.

W tym roku EIC poprosiło SDS Optic S.A. o prezentację swoich doświadczeń z poprzednich edycji oraz przedstawienie zbioru najlepszych praktyk związanych z tym wydarzeniem pozostałym uczestnikom programu OTF 2.0.

Karol Maryniowski, nasz Menedżer Marketingu, Komunikacji i Relacji Inwestorskich opowiedział o tym, czego można się spodziewać na targach w Dubaju, o czym pamiętać przy nawiązywaniu relacji biznesowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podzieliliśmy się wskazówkami, jak przygotować się do targów, aby osiągnąć sukces i pozyskać wartościowe leady i kontakty. Mieliśmy także okazję do prezentacji naszej Spółki i jej osiągnięć. Był to dla nas ogromy zaszczyt i niezwykłe wyróżnienie.

SDS Optic at Arab Health 2023 - OTF preparatory workshop

EIC OTF 2.0 Training Workshop SDS Optic

Nasze stoisko:

Budynek: Za’abeel Hall 6
Stoisko: Z6.C20
Termin: od 20 stycznia do 2 lutego 2023 roku

Przed nami jedno z największych wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. To wyjątkowa okazja aby pozyskać nowe wartościowe kontakty w regionie Emiratów Arabskich, jak również z pozostałej części globu. Jeśli wybieracie się w tym czasie do Dubaju. Serdecznie zapraszamy!

 

Bądź na bieżąco i śledź nasze social media:

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

 

SDS Optic w Mediach

ISBnews [02.12.2022]
https://www.isbzdrowie.pl/2022/12/sds-optic-prowadzi-zgodnie-z-planem-i-faze-badan-w-2022-bedzie-mialo-doradce-ma/

Forbes [24.11.2022]
https://www.forbes.pl/technologie/medycyna-w-swiecie-przyszlosci/jc220he

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych [16.11.2022] Magazyn Akcjonariusz (3/2022)
https://www.sii.org.pl/15882/edukacja/akcjonariusz/nasza-technologia-moze-stac-sie-swiatowym-standardem-w-diagnostyce.html

evertiq.pl [15.11.2022]
https://evertiq.pl/news/30129

tek.info.pl [15.11.2022]
https://tek.info.pl/article/2266/sds_optic_wyposaza_clean_room

Investing.com [14.11.2022]
https://pl.investing.com/news/stock-market-news/sds-optic-ukonczyl-wyposazanie-clean-roomu-do-pilotazowej-produkcji-biosensorow-351230

Forbes [23.10.2022]
https://www.forbes.pl/biznes/porzucili-kariery-naukowe-w-usa-zeby-zalozyc-firme-w-polsce-wykorzystali-technologie/lh27k8q

Navigator Capital Group [17.10.2022]
https://navigatorcapital.pl/sds-optic-s-a-the-best-annual-report-2021/

Parkiet [16.10.2022]
https://www.parkiet.com/firmy/art37247571-nagrody-the-best-annual-report-2021-rozdane

IRIP [13.10.2022]
https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

STREFA INWESTORÓW [06.10.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20221006/spolka-sds-optic-powolala-rade-naukowo-doradcza

My Company POLSKA [30.09.2022]
https://mycompanypolska.pl/artykul/polskie-firmy-przyszlosci/10223

My Company POLSKA [22.09.2022]
https://mycompanypolska.pl/artykul/dlug-kazdego-z-nas/10040

Biznes Radar [25.08.2022]
https://www.biznesradar.pl/a/111991,sds-optic-rozpoczela-faze-bezpieczenstwa-badan-klinicznych-mikrosondy-inprobe

Bankier [25.08.2022]
https://www.bankier.pl/wiadomosc/SDS-Optic-rozpoczal-badania-kliniczne-mikrosondy-8395295.html

Forbes [28.07.2022]
https://www.forbes.pl/rankingi/polskie-firmy-techmedyczne-2022-ranking-forbesa/175dpvv

Stockwatch [20.07.2022]
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/susza-na-rynku-pierwotnym-przeprowadzenie-z-sukcesem-debiutu-gieldowego-jest-coraz-trudniejszym-procesem,akcje,298818

Nauka w Polsce [06.07.2022]
https://www.naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92951%2Cwyloniono-zwyciezcow-24-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci.html

 

SDS Optic #news: inPROBE jako Polski Produkt Przyszłości i uruchomienie Clean Roomu

Rok 2022 w SDS Optic przebiega niezwykle intensywnie. Minęło już 6 miesięcy, a za nami mnóstwo wykonanej pracy i przygotowań do badań klinicznych, uruchomienie pomieszczeń i aparatury Clean Room do własnej produkcji światłowodowych elementów biosensora inPROBE, a także udział w zagranicznych konferencjach i wydarzeniach branżowych. SDS Optic otrzymało także wyjątkowe wyróżnienie: tytuł Polskiego Produktu Przyszłości. Mamy dla Ciebie porządną dawkę newsów z I połowy 2022 roku.

Mikrosonda inPROBE jako Polski Produkt Przyszłości

W lipcu 2022 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, w którym SDS Optic S.A. zdobyło Nagrodę Specjalną, a mikrosonda inPROBE tytuł Polskiego Produktu Przyszłości. Prezes Spółki Marcin Staniszewski odbierał ją osobiście z rąk Pana Wojciecha Murdzka, byłego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego sekretarza stanu w resortach odpowiedzialnych za naukę.

inPROBE jako Polski Produkt Przyszłości - Marcin Staniszewski i Wojciech MurdzekLaureaci Konkursu Polski Produkt Przyszlosci

Polski Produkt Przyszłości to coroczny konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2018 roku współorganizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs corocznie wyłania najbardziej oryginalne i nowoczesne rozwiązania, wyroby i technologie, które z jednej strony mają na celu ułatwienie ludziom codziennego funkcjonowania, poprawienie jakości życia, poprawę zdrowia, z drugiej zaś takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów, wydajność produkcji czy przyczyniają się do ochrony środowiska.

W tym roku konkurencja była naprawdę duża. Zgłoszono 163 innowacyjne projekty. Projekty zgłoszone do rywalizacji oceniane były przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Marcin Staniszewski i Wojciech Murdzek - Polski Produkt Przyszlosci3Marcin Staniszewski i Wojciech Murdzek - Polski Produkt Przyszlosci2 

Nagroda dla naszej technologii inPROBE to zasługa całego zespołu SDS Optic S.A.

Aktualności PARP: Zwycięzcy XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości
Zobacz Katalog laureatów XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Disclaimer: Nagroda specjalna w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości przyznana została ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.

Zakończenie drugiego etapu działań dotyczących wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych: przygotowanie pomieszczeń Clean Room

W marcu 2022 roku w raporcie bieżącym informowaliśmy o zakończeniu pierwszego etapu realizacji kamienia milowego, jakim jest wdrożenie pilotażowej linii produkcyjnej optoelektronicznych części biosensorów, które są elementem technologii inPROBE. Na początku lipca tego roku mieliśmy przyjemność pochwalić się zakończeniem kolejnego etapu, którym jest uruchomienie nowego pomieszczenia typu clean room o wyjątkowo wysokiej klasie czystości, niezbędnej przy produkcji światłowodowych elementów mikrosondy.

SDS Optic clean room window2 SDS Optic clean room window3 SDS Optic clean room window4

Clean room w siedzibie SDS Optic S.A. ma powierzchnię ok. 72 m.kw. składa się z 5 pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości, połączonych specjalnymi śluzami. Trzy z tych pomieszczeń spełniają standard ISO8, natomiast 2 pozostałe standard ISO7. Oznacza to, że panuje tam bardzo niskie stężenie cząstek stanowiących potencjalne zanieczyszczenia, co jest znaczące dla uzyskania wysokiej jakości produktów i ich przyszłej komercjalizacji. Zaplecze technologiczno-produkcyjne przeszło pomyślnie testy i zostało już uruchomione.

Czekamy na dostawę ostatnich urządzeń i przewidujemy, że pod koniec roku nasza linia do produkcji pilotażowej będzie już kompletna. Zobacz pełny raport bieżący: https://sdsoptic.pl/raporty-biezace-spolki-sds-optic-s-a-espi/

SDS Optic S.A. wśród najbardziej innowacyjnych startupów medycznych w Polsce

W minionych miesiącach opublikowany został raport najbardziej innowacyjnych polskich startupów „Top Distruptors in Healthcare 2022”. SDS Optic S.A. znalazło się w tym zestawieniu. Jako jedyna firma w raporcie łączymy biotechnologię z optoelektroniką (fotoniką). Nasze rozwiązanie inPROBE – światłowodowa mikrosonda do diagnostyki nowotworów w czasie rzeczywistym – to rewolucja na globalnym rynku diagnostyki nowotworowej, którego CAGR w najbliższych latach szacuje się na 12%, zaś jego łączna wartość może wzrosnąć do 8,5 mld USD do 2024 roku.

Zobacz pełny przegląd „Top Distruptors in Healthcare 2022”
https://aiwzdrowiu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Top-Disruptors-in-Healthcare.pdf

Zgoda na rozpoczęcie badań klinicznych i rejestracja w systemie clinicaltrials.gov

W I kwartale 2022 r. przeprowadziliśmy już szkolenia dla lekarzy chirurgów onkologicznych w dwóch ośrodkach medycznych wybranych do udziału w Fazie I badań klinicznych (badanie bezpieczeństwa) mikrosondy inPROBE w diagnostyce raka piersi HER2-dodatniego.

W toku szkoleń otrzymaliśmy propozycje dotyczące usprawnień procesu badania. Zdecydowaliśmy, że otrzymane od lekarzy informacje zwrotne są cenne z punktu widzenia docelowej komercjalizacji naszego rozwiązania. Uwzględniliśmy te sugestie w dokumentacji klinicznej dotyczącej badania. Mając na uwadze rzetelność i dokładność 7 kwietnia 2022 r. informowaliśmy o tych istotnych zmianach URPL.
Na podstawie złożonego wniosku, Prezes URPL podjął decyzję o wydaniu zaktualizowanego pozwolenia, akceptując tym samym wszystkie zawnioskowane przez Spółkę istotne zmiany w badaniu klinicznym, w tym nową wersję protokołu badania klinicznego wraz z wymaganymi załącznikami.
Otrzymanie powyższej zgody pozwala nam niezwłocznie przystąpić do zaplanowanych wizyt inicjujących w dwóch zakontraktowanych ośrodkach klinicznych w Lublinie i w Krakowie w celu rozpoczęcia Fazy I badań klinicznych na pacjentkach w możliwie najkrótszym terminie, który uzależniony będzie od harmonogramu zaplanowanych operacji w ww. ośrodkach.

Mikrosonda swiatlowodowa inPROBE - badania kliniczne

Jednocześnie informacja o badaniach klinicznych inPROBE oficjalnie opublikowana została w renomowanej bazie danych ClinicalTrials.gov.

ClinicalTrials.gov (CT.gov) to publiczny rejestr badań klinicznych, do którego dane dostarcza Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych – największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Baza zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat wspieranych ze środków publicznych i prywatnych badań klinicznych dotyczących szerokiego zakresu chorób i schorzeń. Znajdują się w niej wszystkie najważniejsze badania kliniczne z całego świata.
Nasz wpis znajdziesz na stronie: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05415943

inPROBE na międzynarodowych wydarzeniach branżowych: BIO2022 w San Diego, ASCO w Chicago i inne

SDS Optic S.A. doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotna na tym etapie rozwoju projektu jest odpowiednia promocja tak innowacyjnego rozwiązania. Naszym celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców zainteresowanych technologią. Dbamy o stałą aktywność na międzynarodowej arenie biotechnologicznej. Stale powiększamy naszą sieć kontaktów zarówno biznesowych, jak i naukowych.

Po międzynarodowych targach Arab Health, w których braliśmy udział na początku roku, przyszła kolej na kolejne wydarzenia, o których chcemy wspomnieć.

BIO International Convention 2022 w San Diego (USA)
Europejska Rada ds. Innowacji (organ przy Komisji Europejskiej) wybrała SDS Optic S.A. jako jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm, które reprezentowały Unię Europejską, w ramach programu OTF 2.0., na międzynarodowej konferencji BIO International Convention 2022.

inPROBE na targach BIO2022 w San Diego SDS Optic na BIO2022 w San Diego

Od 13 do 16 czerwca prezentowaliśmy naszą technologię inPROBE w SanDiego (USA). BIO International Convention to jedno z największych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, skupiających branżę farmaceutyczną i biotechnologiczną w jednym miejscu.

Wyjątkowe stoisko SDS Optic S.A, które przygotowaliśmy specjalnie na to wydarzenie, przyciągnęło wiele osób. Nasza obecność pod sztandarem Europejskiej Rady ds. Innowacji i Komisji Europejskiej stworzyła wiele okazji do przedstawienia inPROBE przedstawicielom renomowanych instytucji z całego świata. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów B2B z przedstawicielami globalnych firm, instytucji naukowych, klinik i jednostek medycznych. Znacznie zwiększyliśmy sieć naszych kontaktów. Event był okazją do promowania naszej technologii inPROBE w Stanach Zjednoczonych i wykorzystaliśmy tę okazję w 100%.

 

ASCO w Chicago (USA)
Na początku czerwca SDS Optic S.A. brało także udział w wydarzeniu ASCO 2022. Wydarzenie zgromadziło ponad 30,000 lekarzy onkologów, naukowców i innych profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia. Ponad 200 sesji i 2,500 posterów zaprezentowanych w przeciągu 5 dni trwania konferencji przybliżyło wyniki najnowszych badań skupiających się na diagnozowaniu, leczeniu i opiece nad pacjentami chorującymi na raka.

SDS Optic na ASCO2022_1 SDS Optic na ASCO2022_2

Oprócz szeregu nowych i potencjalnie zmieniających praktykę opcji terapeutycznych, tegoroczna konferencja podkreśliła potrzebę dalszego rozwoju narzędzi do identyfikacji pacjentów, którzy mogą w szczególny sposób skorzystać z nowoczesnych terapii:

– Pacjenci z rakiem piersi z niskim poziomem ekspresji HER2 (HER2-low) stanowią odrębną populację, którą można obecnie skutecznie leczyć za pomocą koniugatów leków i przeciwciał ukierunkowanych na HER2.
– Nowo zidentyfikowane biomarkery mogą zostać użyte do przewidywania odpowiedź na terapię w przypadku raka pęcherza, jelita grubego, piersi i innych rodzajów raka.

Udział w ASCO2022, ekscytującym forum innowacyjnych osiągnięć, utwierdziło nas w przekonaniu, że w przyszłości, jednym z kluczowych elementów w procesie leczenia nowotworów będą zaawansowane rozwiązania do diagnostyki i monitorowania, takie jak światłowodowa mikrosonda inPROBE.

Pozostałe wydarzenia branżowe:

BIO2022 i ASCO 2022 w Stanach Zjednoczonych to nie jedyne wydarzenia, w których braliśmy udział. Wiosna i lato w SDS Optic łączyły się z obecnością także na:

 • ESMO 2022 w Berlinie
 • 8’th LSX World Congress w Londynie
 • EU-Startups Summit 2022 w Barcelonie

Pierwsza połowa 2022 roku za nami, jednak przed nami jeszcze wiele wyjątkowych wydarzeń i sukcesów. Jeśli chcesz wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w naszej Spółce, koniecznie śledź nasze media społecznościowe.

Bądź na bieżąco i śledź nasze kanały social media!

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

Jeśli jesteś zainteresowany wydarzeniami ściśle związanymi z naszą obecnością na giełdzie, odwiedź sekcję Raporty Spółki na stronie relacji inwestorskich https://sdsoptic.pl/raporty-biezace-spolki-sds-optic-s-a-ebi/ .

Zachęcamy Cię także do zapisania się na nasz Newsletter Inwestorski: https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/.

SDS Optic w mediach:

przemyslprzyszlosci.gov.pl [12.07.2022]
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nanokompozyty-druk-3d-i-swiatlowodowa-mikrosonda-polskie-produkty-przyszlosci/

Zwrot.cz [10.07.2022]
https://zwrot.cz/2022/07/wyloniono-zwyciezcow-konkursu-polski-produkt-przyszlosci/

wnp.pl TECH [08.07.2022]
https://www.wnp.pl/tech/zwyciezcy-xxiv-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonieni,600505.html

gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [07.07.2022]
https://www.gov.pl/web/ncbr/zwyciezcy-xxiv-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci-wylonieni

evertiq [07.07.2022]
https://evertiq.pl/news/29623

STREFA INWESTORÓW [06.07.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220706/spolka-sds-optic-osiagnela-kolejny-kamien-milowy-w-procesie-uruchomienia

NAUKA W POLSCE [06.07.2022]
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92951%2Cwyloniono-zwyciezcow-24-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci.html

European Innovation Council [24.06.2022]
https://eic.eismea.eu/community/articles/bio-2022-20-european-innovators-paved-way-innovation-and-strategic-business-partnerships

cowzdrowiu.pl [23.06.2022]
https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/sds-optic-ma-zgode-na-badania-kliniczne-swojej-mikrosondy

Radio Lublin [22.06.2022]
https://radio.lublin.pl/2022/06/mikrosonda-lubelskiej-firmy-ma-pomoc-w-diagnostyce-raka-piersi-jest-zgoda-na-badania-kliniczne/

Parkiet [21.06.2022]
https://www.parkiet.com/medycyna-i-zdrowie/art36543371-sds-optic-ma-zgode-na-rozpoczecie-badan-klinicznych-mikrosondy

pap.biznes.pl [21.06.2022]
https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3303483,sds-optic-otrzymal-zgode-na-rozpoczecie-badan-klinicznych-mikrosondy

STREFA INWESTORÓW [10.06.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220610/sds-optic-zaprezentuje-sie-na-bio-international-convention-2022-w-usa

Comparic [12.07.2022]
https://comparic.pl/sds-optic-podsumowuje-2021-rok-i-zapowiada-realizacje-kolejnych-kamieni-milowych-w-2022/

PwC.pl [22.04.2022]
https://www.pwc.pl/pl/media/2022/2022-04-28-ipo-watch-duzy-spadek-aktywnosci-na-europejskim-rynku-ipo-poczatek-2022-roku-bez-debiutu-na-rynku-glownym-gpw.html

medycyna.lublin.eu [22.04.2022]
https://medycyna.lublin.eu/2022/04/22/sds-optic-na-rynku-newconnect-ze-swoja-przelomowa-technologia-inprobe/

gospodarczy.lublin.pl [21.04.2022]
https://gospodarczy.lublin.eu/centrum-informacji/blog/sds-optic-na-rynku-newconnect-ze-swoja-przelomowa-technologia-inprobe/

Comparic [14.04.2022]
https://comparic.pl/sds-optic-chce-rozpoczac-pierwsza-faze-badan-klinicznych-jeszcze-w-maju/

STOCKWATCH [14.04.2022]
https://stockwatch.biuroprasowe.pl/191220/sds-optic-rynek-na-ktorym-dzialamy-rynek-diagnostyki-markerow-nowotworowych-wart-jest-niemal-6-mld-dolarow

Podsumowanie 2021 roku w SDS Optic S.A. i zapowiedź realizacji kolejnych kamieni milowych w 2022

SDS Optic S.A., spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych, opublikowała raport roczny za 2021 r. Minionym miesiącom towarzyszyło wiele wydarzeń przełomowych dla rozwoju firmy i jej produktu.

Podsumowanie 2021 roku w SDS Optic S.A.

Marcin Staniszewski - zdjęcieSpółka w 2021 roku zrealizowała badania toksykologiczne na zwierzętach, uzyskała patent na swoją technologię, a także z sukcesem pozyskała 11 mln zł w ofercie pre-IPO i rozpoczęła proces wejścia na NewConnect. Debiut Spółki miał miejsce w marcu br. Równocześnie SDS Optic prowadził intensywnie przygotowywania do rozpoczęcia badań klinicznych swojego urządzenia w obszarze HER2 dodatniego raka piersi oraz zrealizował pierwszy kamień milowy w drodze do uruchomienia własnej pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych inPROBE.

– W 2021 r. zrealizowaliśmy wiele ważnych dla dalszego rozwoju Spółki kamieni milowych i jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa, które osiągnęliśmy. Chcąc wskazać te najważniejsze dla nas wydarzenia, to należy wspomnieć o rozpoczęciu przygotowań do badań klinicznych mimo trwajacej pandemii Covid-19, w tym wybór dwóch pierwszych ośrodków klinicznych, które wezmą udział w pierwszym etapie badań. Bardzo ważnym zdarzeniem dla Spółki była ostatnia runda finansowania, w której pozyskaliśmy renomowanych inwestorów, następnie rozpoczęcie przygotowań do debiutu na rynku NewConnect. Na koniec przywołałbym przeprowadzenie i pozytywne zakończenie badań toksykologicznych mikrosondy inPROBE w certyfikowanym ośrodku badań na zwierzętach – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

– Pobierz raport roczny SDS Optic S.A. za 2021 rok –

Kolejne aplikacje technologii inPROBE

W minionym roku SDS Optic pracowała także nad nowymi aplikacjami technologii inPROBE. Jej spółka zależna FiBioMed sp. z o.o. na potrzeby prac R&D w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych pozyskała 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z pierwszych w zakresie nowych obszarów badawczych będzie diagnostyka wirusa SARS-CoV-2. Dostosowane biosensora umożliwi jednoczesną analizę 96 próbek (panel mikrosond światłowodowych), co pozwoli na stworzenie mobilnego, wysokoprzepustowego urządzenia diagnostycznego dającego możliwość bezpiecznego badania próbek w czasie rzeczywistym i w dużych skupiskach ludzi, m.in. w dużych miastach, biurowcach, zakładach pracy czy szkołach. Urządzenie będzie mogło być również zaadoptowane do analizy innych patogenów oraz markerów diagnostycznych, w tym w zakresie markerów sepsy.

– Zespół FiBioMed aktywnie pracuje nad nowymi polami aplikacji naszego biosensora inPROBE. Dotychczas dostosowaliśmy sondę w obszarze technologicznym, wyprodukowaliśmy niezbędne jej elementy, a także niezbędne w procesie diagnostycznym komponenty biologiczne. Mamy przygotowane pierwsze prototypy sensorów. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy model 3D głowicy do analizatora do jednoczesnej obsługi próbek od 96 pacjentów. Obecnie pracujemy nad oprogramowaniem sterującym, chcemy by cały proces diagnostyczny był możliwie najbardziej zautomatyzowany – mówi Prezes Spółki.

Podsumowanie 2021 roku SDS Optic S.A. i zapowiedź kamieni milowych na 2022 rok

Promocja Spółki na arenie międzynarodowej

Spółka była także bardzo aktywna w obszarze promocji swojej technologii, uczestnicząc w kilku najważniejszych wydarzeniach branżowych jak MEDICA2021 w Dusseldorfie, Life Science Open Space 2021 czy European Innovation Council Summit 21. Udział w tego typu wydarzeniach pozwala nie tylko przedstawić produkt i technologię szerokiemu rynkowi, ale przede wszystkim wspiera budowanie relacji biznesowych i dotarcie do potencjalnych odbiorców końcowych. Potencjał technologii inPROBEzostał także dostrzeżony w Polsce, gdzie SDS Optic znalazła się w publikacji podsumowującej 115 najbardziej innowacyjnych podmiotów medycznych: Top Disruptors in Healthcare 2021. Warto wskazać, że partnerami raportu byli: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie.

Wyniki finansowe

SDS Optic jest na etapie potwierdzenia skuteczności opracowanego biosensora do diagnostyki raka piersi HER2-dodatniego, co potwierdzają zanotowane w 2021 r. wyniki finansowe. W całym 2021 r. Spółka osiągnęła ponad 451 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne Spółki wyniosły 2,66 mln zł (w porównaniu do 3,36 mln zł w 2020 r.) i opierały się głównie na dotacjach, które Spółka pozyskała w poprzednich okresach. Koszty działalności operacyjnej osiągnęły 3,97 mln zł (3,49 mln zł w 2020 r.) i wynikały przede wszystkim z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Na koniec 2021 r. Spółka posiadała ponad 8,3 mln zł środków pieniężnych, co wpłynęło na utrzymanie stabilności finansowej i było związane z przeprowadzonymi w I połowie roku emisjami akcji serii C i D, z których w sumie pozyskano 11,3 mln zł. Co istotne, Spółka nie posiada pożyczek i kredytów, ani zadłużenia w formie obligacji. Łącznie aktywa trwałe SDS Optic na koniec 2022 r. wynosiły ok 1,2 mln zł wobec 206 tys. zł w roku poprzednim.

Mateusz Sagan - zdjęcie– Nasz model działania w zakresie finansowym na aktualnym etapie rozwoju Spółki w dużej mierze oparliśmy na grantach oraz pozyskanych środkach od inwestorów kapitałowych. Pozyskujemy środki na określony etap prac lub projekt i rzetelnie się z ich realizacji wywiązujemy. Nasza wizja przekonała dotychczas wielu inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, z których niektórzy zainwestowali w rozwój SDS Optic na najwcześniejszych etapach tej drogi w roku 2013. Należy przy tym podkreślić, że nasz model biznesowy został bardzo mocno przemyślany i jesteśmy odpowiednio przygotowani na osiągniecie kolejnych kamieni milowych. Prowadzimy bardzo odpowiedzialną politykę kosztową, co pozwala na zachowanie stabilności finansowej, nie posiadamy żadnych zobowiązań długoterminowych oraz na bieżąco otrzymujemy kolejne transze finansowania dotacyjnego, co pokazuje naszą zdolność do pozyskiwania kolejnych tak wymagających środków. Jednym z celów na najbliższe kwartały jest budowa wartości aktywów Spółki, w tym środków trwałych oraz realizacja dalszych etapów prac rozwojowych. Naszym nadrzędnym celem jest komercjalizacja pierwszego zastosowania inPROBE, co pozwoli Spółce w najbliższych latach na generowanie pierwszych znaczących kwot przychodów – mówi Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu SDS Optic S.A.

W przededniu rozpoczęcia badań klinicznych inPROBE

Od początku 2022 r. zespół SDS Optic intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia Fazy I badań klinicznych mikrosondy inPROBE. W I kwartale przeprowadzono w starannie wyselekcjonowanych i zakontraktowanych ośrodkach klinicznych szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego, którzy wezmą udział w badaniach. Dzięki temu mieli oni możliwość zgłoszenia swoich propozycji do procedur testowania. Spółka z otwartością przyjęła te zgłoszenia i w porozumieniu z profesjonalnym doradcą CRO – (ang. contract research organization) koordynującym proces badań, zdecydowała na aktualizację niezbędnej dokumentacji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Opracowano i przetestowano także procedury organizacyjne, które pomogą w niezakłóconej realizacji badań.

Magdalena Staniszewska_zdjecie do artykulu– Jako pierwsi na świecie dokonamy detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza (biopsji). W badaniach klinicznych oczekujemy potwierdzenia informacji, jakie uzyskaliśmy w badaniach na modelach zwierzęcych, a pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenie w dalszym rozwoju naszej technologii inPROBE oraz możliwości dokładnego jej kalibrowania do tradycyjnych metod diagnostyki histopatologicznej – metody IHC lub FISH. W chwili obecnej czekamy na aktualizację pozyskanej pod koniec 2021 r. zgody na przeprowadzenie badań. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie i zgłoszenie zmian do procedury badań by ich przeprowadzenie było jeszcze bardziej rzetelne i stanowiło jak największą wartość w procesie rozwoju całej technologii. Mamy także na względzie końcowy raport, który powstanie po zakończeniu tej i kolejnej fazy badań, a który będzie istotnym dowodem pozwalającym na wprowadzenie naszego rozwiązania na szerszy rynek. Myślimy także o procesie jego komercjalizacji, już teraz dbamy by wartość komercyjna oraz dokumentacja kliniczna i regulacyjna naszej technologii były jak najwyższe – wyjaśnia dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszewska (prof. KUL) – współautorka technologii i Dyrektor Naukowy SDS Optic S.A.

Budżet na obie fazy badania klinicznego został zabezpieczony przez Spółkę z puli środków pozyskanych w ramach programu SME Instrument Horizon2020. Wartość dotychczasowych nakładów finansowych związanych z rozwojem technologii inPROBE wyniosła ok. 43 mln zł, z czego ok. 7 mln zł zostanie przeznaczone na badania kliniczne na pacjentach. Środki te zostały pozyskane m.in. z programu SME Instrument Horizon2020 prowadzonego przez Komisję Europejską, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz od inwestorów kapitałowych.

SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo) i bez konieczności pobierania tkanki (biopsji). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

Zapowiedź realizacji kolejnych kamieni milowych Spółki SDS Optic S.A.

Druga połowa i końcówka 2022 r. będą dla Spółki równie pracowite. SDS Optic kończy przygotowania do badań klinicznych podzielonych na I fazę bezpieczeństwa i II fazę walidacyjną, zaś pod koniec roku zamierza uruchomić przygotowywaną pilotażową linię produkcyjną swoich biosensorów. W tym samym czasie Spółka zaczyna poszukiwania wyspecjalizowanego doradcy w przyszłym procesie komercjalizacji biosensora do diagnostyki w raku piersi HER2-dodatnim oraz przygotowuje się do uruchomienia swojego oddziału wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Stanach Zjednoczonych.

Bądź na bieżąco i śledź nasze kanały social media!

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)

Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)

Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

SDS Optic S.A. na WallStreet 26 – największym w Polsce spotkaniu inwestorów indywidualnych

W ostatni weekend maja w Nosalowym Dworze ponad 1000 inwestorów zgromadzi się na największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Polsce WallStreet 26. Pierwszego dnia konferencji SDS Optic S.A. zaprezentuje swoje dokonania oraz przedstawi plany na przyszłość związane z technologią inPROBE.

Od 27 do 29 maja 2022 roku w Zakopanem przez 3 dni możesz dowiedzieć się więcej o tym jak, kiedy i w co warto inwestować na Polskim rynku kapitałowym. Jak co roku czeka Cię wiele interesujących wykładów, panele dyskusyjne i prezentacje spółek. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprasza na event inwestorski WallStreet 26.

SDS Optic S.A. na WallStreet 26

Prezentacja SDS Optic S.A. odbędzie się pierwszego dnia konferencji
27 maja o godzinie 16:30 w ramach Forum Akcjonariat w sali A hotelu Nosalowy Dwór.

Prezentację poprowadzą:

Marcin Staniszewski - zdjęcie

Marcin Staniszewski
Akcjonariusz i Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Mateusz Sagan - zdjęcie

Mateusz Sagan
Akcjonariusz i Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu


– W trakcie wydarzenia chcemy opowiedzieć Ci o postępach w rozwoju naszej rewolucyjnej sondy światłowodowej inPROBE. WallStreet 26 to dla nas przede wszystkim idealna okazja, aby spotkać się z Tobą osobiście, porozmawiać i poznać Twój punkt widzenia. 

Do zobaczenia!
– Marcin Staniszewski


 

Zapraszamy Cię na wirtualne stoisko SDS Optic S.A.:
https://www.wallstreet.org.pl/wystawca/sds-optic/

 

PS Jeśli interesują Cię bieżące wydarzenia i chcesz jako pierwszy wiedzieć o wszystkich aktualnościach związanych z naszą obecnością na giełdzie, zapisz się na nasz Newsletter Inwestorski: https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/

SDS Optic #news: kolejne kamienie milowe i rozwój inPROBE

Za nami pierwszy kwartał 2022 roku. Jak zapowiadaliśmy w czasie debiutu na rynku NewConnect, ten rok obfituje w wiele istotnych wydarzeń. Konsekwentnie realizujemy wszystkie założone cele Spółki i z przyjemnością ogłaszamy osiągnięcie kolejnych kamieni milowych w projekcie inPROBE – sondy światłowodowej do diagnostyki markera HER2 dodatniego raka piersi. Co dokładnie działo się w naszej Spółce?

Osiągnięcie kamienia milowego w zakresie wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

Tuż po debiucie Spółki SDS Optic na rynku NewConnect w systemie ESPI opublikowaliśmy komunikat o zakończeniu pierwszego etapu działań z zakresu wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE.

Na etap ten składały się: proces projektowania, zamówienie i zakup dedykowanych spersonalizowanych środków trwałych (urządzeń i maszyn produkcyjnych) o wartości 2,4 mln PLN. Na realizację tego celu nasza Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D i których zakup wskazano w Dokumencie Informacyjnym, jako jeden z kluczowych celów do realizacji po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Do ogromny krok w kierunku osiągnięcia niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond).

Stworzenie profesjonalnej linii produkcyjnej wraz z rozbudową zespołu B+R w obszarze fotoniki umożliwi realizację produkcji o skali rocznej do 50 tys. sztuk autorskich biosensorów rocznie.

W ramach realizacji kolejnych etapów planujemy:
– uruchomienie oraz kalibrację procesów produkcyjnych,
– zatrudnienie nowych członków zespołu B+R,
– przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji.
– przygotowanie certyfikowanej dokumentacji procesowej i produkcyjnej.

Pełny raport ESPI: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/01/4_2022_Raport-biezacy-ESPI_SDS-Optic_www.pdf

SDS Optic S.A. jako jedna z 20 najbardziej innowacyjnych firm w Unii Europejskiej będzie reprezentować Europejski Pawilon na konferencji BIO 2022 w San Diego, USA

Pod koniec marca otrzymaliśmy informację o zaliczeniu naszej Spółki w poczet 20 najbardziej rozwiniętych technologicznie firm w Unii Europejskiej. SDS Optic S.A. oraz reszta wybranych przedsiębiorstw będzie reprezentować UE w specjalnym pawilonie na największym w USA wydarzeniu BIO 2022. Konferencja skupia najbardziej liczących się graczy z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Od 13 do 16 czerwca, w czasie trwania konferencji mamy w planach intensywną wymianę wiedzy ze specjalistami branż BioTech oraz Pharma. Ten czas zdecydowanie wypełni także networking z potencjalnymi przyszłymi partnerami. Wierzymy, że nasza technologia może znacznie poprawić jakość usług i produktów w wielu sektorach związanych z medycyną. Chcemy mocno promować naszą technologię inPROBE w zakresie monitoringu dostarczania leków w czasie rzeczywistym. Wydarzenie BIO 2022 to świetna ku temu okazja. Konferencja obfituje w wiele interesujących wykładów i prelekcji, które nie tylko pozwalają nam być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata medycyny i farmakologii, ale także znacznie powiększają nasze pokłady kreatywności.

Pierwszy czat inwestorski SDS Optic S.A.

12 kwietnia odbył się pierwszy czat inwestorski SDS Optic S.A. Nasz Leadership Team opowiadał o najważniejszych i najbardziej interesujących wydarzeniach z życia Spółki. Firmę reprezentowali:
🔹Marcin Staniszewski, prezes zarządu, założyciel i akcjonariusz
🔹Magdalena Staniszewska, dyrektor ds. badań i rozwoju, założyciel i akcjonariusz
🔹Mateusz Sagan, dyrektor operacyjny i ds. rozwoju biznesu oraz akcjonariusz.

Inwestorzy mogli z pierwszej ręki otrzymać aktualne informacje o naszej mikrosondzie światłowodowej inPROBE do małoinwazyjnej diagnostyki nowotworów, chorób zakaźnych i grzybiczych oraz monitorowania dostarczania leków w czasie rzeczywistym.

Z webinaru dowiesz się:
🔹Jaka jest nasza strategia rozwoju
🔹Jak wygląda proces diagnostyki nowotworów dzisiaj i…
🔹 jak ten proces zmieni w przyszłości mikrosonda inPROBE
🔹Jaki model biznesowy związany z komercjalizacją wdraża Spółka
🔹Jakie cele i plany SDS Optic przyjęło na najbliższe 12 miesięcy

Na webinarze także:
🔹Prezentujemy zasady działania technologii inPROBE
🔹Przybliżamy politykę ochrony praw własności przemysłowej
🔹Przedstawiamy aktualną infrastrukturę techniczną Spółki
🔹Opowiadamy, jak będzie wyglądał proces rozwojowy zaplecza produkcyjnego

Zobacz nagranie webinaru ⤵️

🖥️ Pobierz pełną wersję prezentacji inwestorskiej!

Podpisanie aneksu do umowy dotacyjnej w ramach programu SME Instrument Horizon2020

Od momentu debiutu na rynku NewConnect podpisany został także aneks do umowy z Komisją Europejską dotyczącej pozyskania przez Spółkę dotacji w kwocie €3.985.000, z programu SME Instrument Horizon2020. W ramach tego dofinansowania prowadzone są prace rozwojowe, a także finansowane są badania kliniczne i certyfikacja urządzenia mikrosondy diagnostycznej nowotworów piersi HER2+, rozwijanego pod marką inPROBE.

Komisja tym samym potwierdziła zasadność wykorzystania pozostałej części przyznanego w 2017 roku dofinansowania. Do dyspozycji Spółki SDS Optic S.A. pozostała kwota € 985.000. Środki te zostaną przeznaczone na realizację rozpoczętych badań klinicznych, sfinansowanie wynagrodzeń zespołu B+R oraz administracji i zarządu, a także prac z zakresu certyfikacji oraz komunikacji i komercjalizacji technologii inPROBE. 

Aneks został zawarty w celu skoordynowania harmonogramu projektu realizowanego w ramach programu SME Instrument Horizon2020 z harmonogramem prac Spółki SDS Optic S.A.

Pełny raport ESPI: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/01/4_2022_Raport-biezacy-ESPI_SDS-Optic_www.pdf

 

SDS Optic w mediach:

StockWatch.pl [13.04.2022]

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/sds-optic-rynek-na-ktorym-dzialamy-rynek-diagnostyki-markerow-nowotworowych-wart-jest-niemal-6-mld-dolarow,akcje,296516

Invest in Lublin [12.03.2022]

https://www.invest-in-lublin.com/info-centre/blog/sds-optic-on-newconnect-market-with-its-disruptive-inprobe-technology

European Innovation Council [29.03.2022]

https://eic.eismea.eu/community/articles/eic-otf-programme-20-selected-companies-spur-european-innovation-bio-2022

European Innovation Council [22.03.2022]

https://eic.ec.europa.eu/news/eic-funded-sds-optic-inc-went-public-newconnect-warsaw-stock-exchanges-alternative-trading-system-2022-03-22_en

inwestorzy.tv [16.03.2022]

Telewizja BIZNES24 [16.03.2022]

SDS Optic S.A. debiutuje na rynku NewConnect

 

Zobacz debiut SDS Optic S.A. !

We wtorek 15 marca 2022 r. na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie akcji SDS Optic S.A. – firmy rozwijającej autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 5.026.250 akcji serii A, B i D.

Zobacz prezentację przygotowaną specjalnie dla inwestorów, akcjonariuszy i osób zainteresowanych rozwojem technologii inPROBE.

 

Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna emisja akcji, z której pozyskano 11 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.100.000 akcji serii D, stanowiących 20,7% kapitału zakładowego Spółki. Środki z tej oferty zostały przeznaczone m.in. na rozwijanie rozpoczętych już projektów i prac B+R nakierowanych na opracowanie kolejnych pól aplikacyjnych technologii inPROBE, a także na wsparcie procesu pozyskania partnera komercyjnego: profesjonalnego globalnego doradcy M&A doświadczonego w transakcjach partneringowych w rynku medycznym i farmaceutycznym.

Przed nami debiut na rynku NewConnect, który stanowi zwieńczenie ostatniego roku naszej pracy i zaangażowania w różnych obszarach działalności Spółki. Liczymy na to, że obecność na giełdzie wesprze dalsze plany rozwoju Spółki, w tym planowanej ekspansji zagranicznej i pozwoli dotrzeć do nowych partnerów biznesowych. Wierzymy także, że Spółka zyska szerokie grono nowych inwestorów, którzy dostrzegą jej potencjał i przewagimówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Lubelska spółka SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Opracowując technologię inPROBE zaczęliśmy najpierw od jej aplikacji w diagnostyce raka piersi HER2. Chcemy wesprzeć pracę lekarzy diagnostów, przyspieszyć proces diagnozowania i także planowania leczenia. Docelowo sonda może także pomóc w monitorowaniu skuteczności leczenia w zakresie podawanego leku. Obecnie kończymy przygotowania do przeprowadzenia I fazy badań klinicznych tzw. fazy bezpieczeństwa, która potrwa około 3 miesięcy. Niestety pandemia wciąż pozostaje zewnętrznym czynnikiem ryzyka, który może wpływać na wydłużenie trwania fazy bezpieczeństwa. Niemniej jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że mikrosonda inPROBE przejdzie te badania pozytywniemówi dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, Dyrektor Naukowa oraz akcjonariuszka SDS Optic S.A.

Po pozytywnym zakończeniu badań klinicznych, Spółka zamierza uzyskać certyfikację CE i następnie przeprowadzić procedurę dopuszczeniową tego pola aplikacyjnego mikrosondy. To pozwoli na jej komercjalizację.

Na przełomie II i III kwartału 2021, Spółka z pozytywnym wynikiem przeprowadziła już badania toksykologiczne mikrosondy w certyfikowanym z zakresu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych ośrodku badań na zwierzętach. Celem badania była szczegółowa analiza skutków wkłucia mikrosondy, w tym obserwacja ogólnego stanu zdrowia po wkłuciu, badania hematologiczne, badania biochemiczne i enzymatyczne, markery zapalne, badania patomorfologiczne i histopatologiczne. Oceniano również szybkość zdrowienia od wkłucia oraz możliwość awarii urządzenia (złamania, pozostanie w ciele, problem z dotarciem do tkanek).

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

SDS Optic nowym członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki [informacja prasowa]

SDS Optic S.A., spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych, dołączyła do prestiżowego grona uczestników związku branżowego Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (PPTF). SDS Optic w prowadzonych projektach z powodzeniem wykorzystuje i łączy fotonikę z biologią molekularną, immunochemią oraz bioinżynierą medyczną.

Platforma PPTF powstała w 2013 roku i jej działalność ma na celu wsparcie, integrację i koordynację rozwoju innowacyjnych technologii fotonicznych w polskim przemyśle. Członkowie związku chcą by do 2030 roku polska branża fotoniczna stała się jednym z liderów rynku europejskiego, dostarczającym nowatorskie produkty optoelektroniczne i fotoniczne dla przemysłu krajowego i międzynarodowego. PPTF obecnie liczy 31 członków, wśród których są jednostki badawczo-rozwojowe (m.in. instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Elektrotechniki), uczelnie wyższe (m.in. Uniwerstytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska) stowarzyszenia i największe firmy z branży wysokich technologii (m.in. Vigo System S.A., XTPL S.A., Solaris Optic S.A., QNA Technology S.A.).

Leadership Team SDS Optic S.A.
Od lewej: Prezes Marcin Staniszewski i SVP Mateusz Sagan

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do znakomitego grona Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, bowiem to forum pozwala na wymianę myśli i budowanie przewag rynkowych. Na pewno głos takiego stowarzyszenia ma istotne znaczenie dla rozwoju branży, chcemy być jego częścią by móc kształtować przyszłość polskiej fotoniki. Widzimy duży potencjał tej dziedziny i staramy się go wykorzystać w działalności SDS Optic, łącząc fotonikę z najbardziej przyszłościowymi rozwiązaniami z innych dziedzin wiedzy – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Lubelska Spółka SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE®. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Zespół SDS Optic S.A.
Dyrektor Naukowa Magdalena Staniszewska ze swoim zespołem

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

W najbliższych tygodniach SDS Optic planuje wejść na rynek NewConnect warszawskiej giełdy. Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna runda preIPO, z której pozyskano 11 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.100.000 akcji serii D, stanowiących 20,7% kapitału zakładowego Spółki. Zebrany kapitał pozwoli m.in. na rozwijanie rozpoczętych już projektów i prac B+R nakierowanych na opracowanie kolejnych pól aplikacyjnych technologii inPROBE, a także na wsparcie procesu pozyskania partnera komercyjnego: profesjonalnego globalnego doradcy M&A doświadczonego w transakcjach partneringowych w rynku medycznym i farmaceutycznym.

W swojej całej historii SDS Optic pozyskał na realizację projektów blisko 55 mln zł, w tym rekordowy i prestiżowy grant w historii firm z sektora MSP w Polsce w wysokości 4 mln EUR od Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020.

SDS Optic #news: aktywny przełom roku i targi Arab Health

Nowy Rok w większości firm łączy się z podsumowaniem minionego roku oraz z planowaniem działań na kolejne 12 miesięcy. Nie inaczej jest w przypadku SDS Optic. Przełom 2021 i 2022 roku to w naszej firmie rewolucja nie tylko pod kątem rozpoczęcia Nowego Roku kalendarzowego. Na chwilę przed debiutem na rynku NewConnect nie zwalniamy tempa, udzielamy się na targach branżowych, rozwijamy i promujemy technologię inPROBE. Pozwólcie, że przedstawimy krótkie podsumowanie tego, co dzieje się w naszej Spółce.

Koniec roku 2021

Rozpoczęcie procedury wejścia na rynek NewConnect

Jeśli w ostatnich miesiącach śledzisz nasze media społecznościowe, wiesz, że SDS Optic S.A. jest w trakcie procedury upublicznienia na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 8 listopada 2021 r. złożyliśmy wymagane dokumenty (w tym Dokument Informacyjny) w procesie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Obecnie trwa proces analizy oraz akceptacji, prowadzony przez Dział Emitentów GPW. Warto zaznaczyć, że w dalszych planach mamy również przejście na główny parkiet.

Konferencja GPW Innovation Day

W grudniu ub.r. wzięliśmy udział w IX edycji prestiżowej konferencji inwestorskiej: #GPWInnovationDay, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz firmę doradczą cc group. Prezentację przeprowadził Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu (SVP & COO) Spółki SDS Optic S.A.. W prezentacji przedstawione zostały działania, które podejmujemy w firmie, aby konsekwentnie rozwijać swoją technologię inPROBE, czyli zaawansowaną mikrosondę do diagnostyki nowotworów in vivo w czasie rzeczywistym. Z wideo dowiecie się, co działo się w spółce, dlaczego nasza technologia jest tak unikalna i jak zamierzamy wykorzystać jej potencjał w przyszłości.

Wystąpienie na V konferencji B+R

Również pod koniec 2021 r. SDS Optic S.A. uczestniczyło w konferencji organizowanej w ramach projektu Innovation Coach. W ramach panelu “Polskie historie sukcesu” Mateusz Sagan opowiadał o tym, jak efektywnie wykorzystywać fundusze europejskie w drodze do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w branży Med-Tech. Zobacz wideo.

Początek roku 2022

Uruchomienie strony dla inwestorów

W styczniu 2022 r. zakończyliśmy kilka tygodni pracy nad nową zawartością serwisu www Spółki, skierowaną do naszych akcjonariuszy i inwestorów. Nowa zakładka “Relacje inwestorskie” na stronie internetowej SDS Optic S.A. posłuży do efektywnej komunikacji Spółki ze wszystkimi zainteresowaną bieżącymi wydarzeniami w naszej firmie, oraz z tymi osobami, które rozważają inwestycję w akcje naszej Spółki.

Nowa strona: Relacje inwestorskie

 

Chcesz otrzymywać cykliczne informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia SDS Optic S.A.? Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter inwestorski na stronie https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/. Dzięki subskrypcji nie ominą Cię żadne istotne informacje. 

Aktywnie działamy także w mediach społecznościowych. Koniecznie śledź nasze kanały social media:
1) Twitter: www.twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
2) Linkedin: www.linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
3) Facebook: www.facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

 

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Na początku stycznia uzyskaliśmy dostęp do systemu ESPI. Opublikowaliśmy pierwszy raport bieżący oznaczony numerem 1/2022. Jako Spółka weszliśmy już w ścisły reżim prawny obowiązków informacyjnych i komunikacji istotnych wydarzeń za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.

Raporty bieżące ESPI SDS Optic S.A. można znaleźć na stronie https://sdsoptic.pl/raporty-biezace-spolki-sds-optic-s-a-espi/

Uczestnictwo w międzynarodowych targach Arab Health i MedLab w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz EXPO2020

SDS Optic w Pawilonie Europejskim na targach Arab Health 2022

24-27 stycznia czteroosobowy zespół SDS Optic S.A. uczestniczył w międzynarodowych targach branży medycznej w Dubaju. Na targach Arab Health co roku obecne są najbardziej innowacyjne firmy z całego świata. Nasza firma wytypowana została jako jedna z 18 najbardziej innowacyjnych firm reprezentujących Unię Europejską w specjalnym pawilonie UE, przygotowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji.

Cztery dni targów zaowocowały nawiązaniem wielu obiecujących kontaktów z przedstawicielami branży medycznej, zarówno po stronie biznesu, jak i medycyny. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w seminariach i prelekcjach, dotyczących przyszłości naszego sektora oraz usług medycznych na świecie. Na wydarzeniu znalazło się wielu interesujących wystawców, tym bardziej że tegoroczna edycja połączona została z eventem MedLab.

SDS Optic S.A. została wyróżniona w promocyjnym wideo w ramach Polskiego Pawilonu na EXPO2020. Wszystkim na bieżąco dzieliliśmy się w naszych kanałach social media, dlatego poniżej możecie obejrzeć krótką relację z tamtego miejsca. W trakcie odwiedzin na EXPO mieliśmy przyjemność porozmawiać z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai, Adrianem Malinowskim na temat samych targów Arab Health oraz polskich inicjatyw w związku z międzynarodową wystawą EXPO.

Wysoki poziom zorganizowania prezentacji naszego kraju na tym wydarzeniu zachwycał odwiedzających z wielu różnych krajów. Za organizację polskiego pawilonu odpowiedzialny był zespół Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Podczas EXPO Agencja zorganizowała także specjalne pomieszczenia do wykorzystania na rozmowy B2B dla polskich firm. W obecnej sytuacji pandemicznej bardzo ułatwiło ono możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Finalny etap dialogu z Giełdą Papierów Wartościowych

Wejście na rynek NewConnect to złożony proces. Również w przypadku SDS Optic wprowadzenie akcji na rynek NewConnect wiąże się z wieloma aspektami i działaniami, które konsekwentnie realizujemy. Prowadzimy rzetelny dialog z GPW i KDPW oraz w ścisłej współpracy z naszymi partnerami: Domem Maklerskim Navigator – naszym partnerem inwestycyjnym oraz Autoryzowanym Doradcą, cc group – naszym doradcą w zakresie relacji inwestorskich oraz Domem Maklerskim BOŚ – naszym Animatorem Rynku.

Ze względu na specyficzny reżim prawny oraz przepisy Rozporządzenia MAR nasza komunikacja z inwestorami i rynkiem musi spełniać konkretne warunki. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że proces upublicznienia przebiega zgodnie z naszymi założeniami. Liczymy, że w najbliższych tygodniach dobiegnie on końca i będziemy mogli poinformować o dacie debiutu Spółki.

Plany SDS Optic S.A. na najbliższe miesiące

 • Debiut na rynku NewConnect
 • Przystąpienie do realizacji I i II fazy badań klinicznych platformy inPROBE w aplikacji HER2-dodatnich nowotworów piersi
 • Organizacja webinarów i spotkań inwestorskich
 • Udział w międzynarodowych targach, konferencjach i kongresach branżowych
 • Budowa i uruchomienie najwyższej jakości pilotażowej produkcji biosensorów fotonicznych, w dedykowanych pomieszczeniach clean room oraz z użyciem zaawansowanego sprzętu wytworzonego na zamówienie Spółki w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytaniii i w Japonii.
 • Wdrożenie programu motywacyjnego (ESOP) dla kluczowych pracowników z pierwszym vestingiem warrantów subskrypcyjnych na początku 2022 r.
 • Rozpoczęcie prac nad dedykowanym serwisem dla inwestorów. Aby zapewnić najwyższą jakość komunikacji naszym akcjonariuszom i inwestorom, obecna zakładka “Relacje inwestorskie” zostanie przekształcona w samodzielny serwis internetowy. Strona dla inwestorów wzbogacona zostanie o nowy design, dodatkowe informacje o Spółce oraz praktyczne funkcjonalności, aby maksymalnie zwiększyć komfort korzystania z serwisu .

inPROBE - urządzenie do diagnostyki nowotworu w czasie rzeczywistym

SDS Optic w mediach:

Mergermarket [24.11.2021 – dostęp tylko dla subskrybentów]
https://www.mergermarket.com/intelligence/view/intelcms-pmhz6m

Spider’s Web [02.12.2021]

https://spidersweb.pl/2021/12/badania-rozwoj-inwestycje.html

Polska Agencja Prasowa [21.12.2021]
https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3210881,sds-optic-spodziewa-sie-debiutu-na-nc-na-poczatku–22–rozwaza-emisje-akcji-na-wiosne-(wywiad)

Radio Warszawa [27.12.2021]
https://soundcloud.com/radio-warszawa/etyka-2021-12-27

Strefa inwestorów [21.01.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220121/sds-optic-chce-unowoczesnic-diagnostyke-nowotworow-i-zadebiutowac-ze-swoja

Stockwatch [21.01.2022]
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/sds-optic-szykuje-sie-do-debiutu-na-newconnect,akcje,294145

Biznes Radar [21.01.2022]
https://www.biznesradar.pl/a/106753,sds-optic-z-branzy-medtech-wybiera-sie-na-newconnect

Informacja dla akcjonariuszy oraz inwestorów SDS Optic S.A. [29.11.2021]

2021 rok w SDS Optic S.A. łączy się z wieloma interesującymi wydarzeniami.
Wśród nich jedno z najważniejszych – debiut na rynku NewConnect.
W związku z tym Zarząd SDS Optic S.A. udostępnił właśnie świeże informacje dla akcjonariuszy oraz inwestorów.

Przeczytaj krótką aktualizację w zakresie bieżących wydarzeń w Spółce SDS Optic S.A. i dowiedz się:

 • na jakim etapie jest proces wprowadzenia akcji spółki SDS Optic S.A. na rynek NewConnect,
 • jak przebiegać będzie komunikacja naszej spółki z rynkiem przed wejściem na rynek ASO NewConnect,
 • jak być na bieżąco z aktualnymi działaniami SDS Optic S.A.,
 • jak wziąć udział w bezpłatnym wydarzeniu #GPW Innovation Day (1 grudnia 2021, godz. 9:30), na którym odbędzie się prezentacja wielu interesujących projektów, w tym SDS Optic S.A.