Dane Spółki

Logo sygnet SDS Optic

SDS Optic S.A.
Centrum ECOTECH-COMPLEX
ul. Głęboka 39
20-612 Lublin


NIP 7123279546
KRS 0000786821

Email: ir@sdsoptic.com
www.sdsoptic.pl

Aktualności


Chcesz wiedzieć o nas więcej?

Na naszym blogu znajdziesz wiele interesujących wpisów. Zachęcamy do głębszego poznania naszej firmy oraz technologii, które tworzymy.

Ikona - zobacz raporty SDS Optic

Raporty spółki SDS Optic S.A.

Pełny dostęp do informacji o spółce. Zapoznaj się z raportami bieżącymi i raportami okresowymi, które publikujemy w systemach ESPI i EBI.


Kalendarz inwestora

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku 12 maja 2022 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku 11 sierpnia 2022 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku 9 listopada 2022 r.
Raport roczny za 2021 rok 31 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Najważniejsze instytucje