Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat raportu Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.11.2022 17:18

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.

14/2022

Zal. 1. Pełny tekst
ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-11-15 22:46

Informacja na temat rejestracji
przez Sąd zmian statutu Emitenta

13/2022

Zal. 1. Zestawienie
zmian w Statucie

Zal. 2. Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-10-19 11:36

Treść uchwał
podjętych podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 października 2022 r.

11/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte
na NWZ SDS Optic S.A.
dnia 19 października 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 23.09.2022 18:10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia SDS Optic S.A.
na 19 października 2022 r.

10/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-08-25 15:39

Podpisanie aneksu do umowy
zawartej z firmą audytorską

9/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-07-20 12:23

Zmiany w składzie
Rady Nadzorczej Emitenta

7/2022

Zal. 1 Krzysztof Klimkowski_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Zal. 2 Damian Serafin_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-06-30 11:54

Treść uchwał podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

6/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte na ZWZA
SDS Optic S.A. dnia 30 czerwca 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 15:02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

5/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 12:02

Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

2/2022

Zal. 1 Dobre Praktyki ASO NewConnect

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 09:32 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe