Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat raportu Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-07-20 12:23

Zmiany w składzie
Rady Nadzorczej Emitenta

7/2022

Zal. 1 Krzysztof Klimkowski_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Zal. 2 Damian Serafin_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-06-30 11:54

Treść uchwał podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

6/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte na ZWZA
SDS Optic S.A. dnia 30 czerwca 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 15:02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

5/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 12:02

Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

2/2022

Zal. 1 Dobre Praktyki ASO NewConnect

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 09:32 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe

Raporty okresowe Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat
raportu
Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-08-11 08:44 Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A.
za II kwartał 2022 roku
8/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
_Raport DI_Q2.2022
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-05-31 23:19 Raport roczny spółki SDS Optic S.A.
za 2021 rok
4/2022

Zal. 1 SDS Optic SA_Raport Roczny 2021

Zal. 2 SDS Optic SA_Opinia Biegłego
do SF 2021_Grant Thornton

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-05-12 17:09 Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A.
za I kwartał 2022 roku
3/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
_Raport DI_Q1.2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty bieżące EBI

Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [ESPI]

Raport PDF Data Godzina Temat raportu Numer raportu Załączniki
  17.08.2022 08:41

Informacja o transakcjach

na akcjach Emitenta dokonanych

przez osobę pełniącą

obowiązki zarządcze

12/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 04.08.2022 15:40

Realizacja pierwszego etapu kamienia
milowego dotyczącego certyfikacji
Systemu Zarządzania Jakością
wyrobu medycznego – zawarcie
umowy certyfikującej z TÜV NORD

11/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 06.07.2022 14:54

Zakończenie drugiego etapu działań
dotyczących wdrożenia pilotażowej
produkcji biosensorów światłowodowych

10/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.06.2022 12:10

Wykaz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5 % głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 czerwca 2022 r.

9/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.06.2022 12:02

Treść uchwał podjętych podczas
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

8/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte
na ZWZA SDS Optic S.A.
dnia 30 czerwca 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 21.06.2022 09:51

Otrzymanie decyzji w sprawie pozwolenia
na wprowadzenie istotnych zmian
w badaniu klinicznym diagnostycznej
mikrosondy optycznej inPROBE
w HER2-dodatnich nowotworach piersi

7/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 14:59

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

6/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 15.04.2022 13:44

Korekta raportu bieżącego nr 5/2022

5/2022 KOR

Ikona PDF - dokument SDS Optic 15.04.2022 12:18

Podpisanie aneksu do umowy
dotacyjnej w ramach programu
SME Instrument Horizon2020

5/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 31.03.2022 13:40

Osiągnięcie kamienia milowego w zakresie
wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

4/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 16.02.2022 22:10

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą
pełniącą obowiązki zarządcze

3/2022

Zal.1 Załącznik do zawiadomienia
sporządzonego w trybie art. 19 Rozporządzenia
MAR z dnia 16 lutego 2022 roku

Zal.2 Powiadomienie o transakcji,
o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia
MAR

Ikona PDF - dokument SDS Optic 14.02.2022 19:46

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami
pełniącymi obowiązki zarządcze

2/2022

Zal.1 dr Marcin Molo_
zawiadomienie art.19 MAR_14.2.2022

Zal.2 Leszek Skowron_
zawiadomienie art.19 MAR_14.2.2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 05.01.2022   Uzyskanie dostępu do systemu ESPI 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące EBI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe