Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat raportu Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-03-15 18:02

Podsumowanie subskrypcji akcji
zwykłych na okaziciela serii E
przeprowadzonej w ramach realizacji
Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

11/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-28 16:06

Realizacja praw z warrantów
subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E
w ramach Programu Motywacyjnego
na lata 2021-2023.

10/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-23 11:39

Rejestracja zmiany statutu Spółki
w zakresie kapitału zakładowego

9/2023

Zal. 1.
Zestawienie zmian w Statucie

Zal. 2.
Tekst jednolity statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-08 15:17

Wyznaczenie dodatkowego terminu
do złożenia oświadczeń o objęciu akcji
oraz zmiana ostatecznego terminu
do objęcia akcji w ramach
Programu Motywacyjnego

7/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-03 12:11

Podsumowanie oferty publicznej
akcji serii F

6/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-13 18:07

Emisja warrantów
subskrypcyjnych serii A

5/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-10 11:36

Podjęcie przez Zarząd Spółki
uchwały w przedmiocie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego

4/2023

Zal. 1 Uchwała Zarządu
nr 01/01/2023 SDS Optic S.A.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-05 17:19

Korekta raportu bieżącego
nr 2/2023

3/2023

Zal. 1.
Zestawienie zmian
w Statucie

Zal. 2.
Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-02 14:42

Rejestracja zmian w statucie Emitenta

2/2023

Zal. 1. Zestawienie
zmian w Statucie

Zal. 2. Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-02 13:09 Harmonogram publikacji raportów
okresowych w 2023 roku
1/2023
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-12-28 10:39

Treść uchwał podjętych podczas
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 28 grudnia 2022 r.

16/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte na NWZA
w dniu 28 grudnia 2022 roku

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-12-23 08:36

Informacja o terminach upływu
kadencji członków organów Spółki

15/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.11.2022 17:18

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.

14/2022

Zal. 1. Pełny tekst
ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-11-15 22:46

Informacja na temat rejestracji
przez Sąd zmian statutu Emitenta

13/2022

Zal. 1. Zestawienie
zmian w Statucie

Zal. 2. Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-10-19 11:36

Treść uchwał
podjętych podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 października 2022 r.

11/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte
na NWZ SDS Optic S.A.
dnia 19 października 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 23.09.2022 18:10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia SDS Optic S.A.
na 19 października 2022 r.

10/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-08-25 15:39

Podpisanie aneksu do umowy
zawartej z firmą audytorską

9/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-07-20 12:23

Zmiany w składzie
Rady Nadzorczej Emitenta

7/2022

Zal. 1 Krzysztof Klimkowski_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Zal. 2 Damian Serafin_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-06-30 11:54

Treść uchwał podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

6/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte na ZWZA
SDS Optic S.A. dnia 30 czerwca 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 15:02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

5/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 12:02

Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

2/2022

Zal. 1 Dobre Praktyki ASO NewConnect

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 09:32 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe

Raporty okresowe Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat
raportu
Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-14 08:20 Skonsolidowany raport kwartalny
spółki SDS Optic S.A. za
IV kwartał 2022 roku
8/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
_Raport DI_Q4.2022
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-11-09 08:45 Skonsolidowany raport kwartalny
spółki SDS Optic S.A.
za III kwartał 2022 roku
12/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
_Raport DI_Q3.2022
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-08-11 08:44 Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A.
za II kwartał 2022 roku
8/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
_Raport DI_Q2.2022
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-05-31 23:19 Raport roczny spółki SDS Optic S.A.
za 2021 rok
4/2022

Zal. 1 SDS Optic SA_Raport Roczny 2021

Zal. 2 SDS Optic SA_Opinia Biegłego
do SF 2021_Grant Thornton

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-05-12 17:09 Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A.
za I kwartał 2022 roku
3/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
_Raport DI_Q1.2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty bieżące EBI

Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [ESPI]

Raport PDF Data Godzina Temat raportu Numer raportu Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 06.03.2023 12:31

Zakończenie fazy bezpieczeństwa i wstępny raport
z pierwszego etapu badania klinicznego
diagnostycznej mikrosondy optycznej inPROBE
w HER2-dodatnich oraz HER2-ujemnych nowotworach piersi

11/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 01.03.2023 20:50

Korekta raportu bieżącego nr 10/2023

10/2023 KOR

Zal 1.
Zawiadomienie na podstawie
art. 69a UoO

Ikona PDF - dokument SDS Optic 01.03.2023 12:57

Informacja o zawiadomieniu
na podstawie art. 69a ustawy o ofercie

10/2023

Zal 1.
Zawiadomienie na podstawie
art. 69a UoO

Ikona PDF - dokument SDS Optic 01.03.2023 12:51

Informacja o zawiadomieniu
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

09/2023

Zal 1.
Zawiadomienie na podstawie
art. 69 UoO

Ikona PDF - dokument SDS Optic 01.03.2023 08:22

Informacja o transakcjach dokonanych
przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
oraz osobę blisko związaną
z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

08/2023

Zal 1.
Powiadomienie, art.19 MAR
– Marcin Staniszewski

Zal 2.
Powiadomienie, art.19 MAR
– Magdalena Staniszewska

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.02.2023 23:05

Informacja o otrzymaniu nakazu zapłaty
w postępowaniu upominawczym
dot. projektu Strategmed

07/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 02.02.2023 06:14

Zawarcie umów objęcia
akcji serii F

06/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 31.01.2023 14:04

Realizacja kamieni milowych
prac badawczych
w ramach projektu FiBioMed

05/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 25.01.2023 12:38

Ustalenie ceny emisyjnej
akcji serii F

04/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 19.01.2023 18:29

Korekta raportu bieżącego
nr 3/2023

03/2023 KOR

Ikona PDF - dokument SDS Optic 18.01.2023 11:34

Informacja nt. rekomendowania
przez Europejski Bank Inwestycyjny
dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych
SDS Optic S.A.

03/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 13.01.2023 18:44

Podpisanie aneksów dotyczących
przedłużenia terminów ograniczenia
rozporządzania akcjami Spółki
w umowach typu lock-up zawartych
ze znaczącymi akcjonariuszami

02/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.01.2022 08:43 Zawarcie umowy z doradcą
transakcyjnym w zakresie komercjalizacji
platformy technologicznej inPROBE
01/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 28.12.2022 11:41

Wykaz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 19 października 2022 r.

30/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 28.12.2022 10:46

Treść uchwał podjętych podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 28 grudnia 2022 r.

29/2022

Zal 1. Uchwały podjęte
na NWZ SDS Optic S.A.
dnia 28 grudnia 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 27.12.2022 09:00

Rejestracja spółki zależnej
SDS Optic Inc. z siedzibą
w Stanach Zjednoczonych

28/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 13.12.2022 15:32

Realizacja kolejnego etapu
kamienia milowego dotyczącego certyfikacji
Systemu Zarządzania Jakością
Wyrobu Medycznego –
rozpoczęcie audytów certyfikacyjnych

27/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.11.2022 17:14

Zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A.
na 28 grudnia 2022 r.

26/2022

Zal. 1. Pełny tekst
ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 14.11.2022 11:14

Zakończenie etapu inwestycyjnego
dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji
biosensorów światłowodowych

25/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 08.11.2022 18:38

Zawiadomienie o zmianie udziału
w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

24/2022

Zal. 1
Zawiadomienie akcjonariusza


Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.11.2022 15:53

Informacja o transakcjach
dokonanych przez osobę
pełniącą obowiązki zarządcze
oraz osobę blisko związaną z osobą
pełniącą obowiązki zarządcze

23/2022

Zal.1
Marcin Staniszewski
zawiadomienie art19 MA
_3.11.2022

Zal.2
Magdalena Staniszewska
zawiadomienie art19 MA
_3.11.2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.11.2022 15:30

Przydział warrantów subskrypcyjnych
serii A osobom uprawnionym
w ramach Programu Motywacyjnego
na lata 2021-2023

22/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 19.10.2022 12:33

Wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % głosów
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 19 października 2022 r.

21/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 19.10.2022 12:15

Treść uchwał podjętych
podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 października 2022 r.

20/2022

Zal 1. Uchwały podjęte
na NWZ SDS Optic S.A.
dnia 19 października 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 19.10.2022 10:05

Podsumowanie prac badawczych
z zakresu ekspresji biomarkera HER2

19/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 13.10.2022 11:52

Podpisanie aneksów dotyczących
przedłużenia terminów ograniczenia
rozporządzania akcjami Spółki
w umowach typu lock-up
zawartych ze znaczącym akcjonariuszem
oraz członkami zespołu zarządzającego

18/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 06.10.2022 11:53

Powołanie Rady
Naukowo-Doradczej
SDS Optic S.A.

17/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 27.09.2022 19:44

Uzyskanie ochrony patentowej
Europejskiego Urzędu Patentowego
dla kluczowych elementów
technologii czujnika optycznego
(mikrosondy światłowodowej
inPROBE)

16/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 23.09.2022 18:02

Zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A.
na 19 października 2022 r.

15/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 14.09.2022 13:50

Uzyskanie ochrony patentowej
Amerykańskiego Urzędu Patentowego
dla kluczowych elementów
technologii czujnika optycznego
(mikrosondy światłowodowej
inPROBE)

14/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 25.08.2022 11:44

Rozpoczęcie fazy bezpieczeństwa
badań klinicznych diagnostycznej
mikrosondy optycznej inPROBE
w HER2-dodatnich
oraz HER2-ujemnych
nowotworach piersi

13/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 17.08.2022 08:41

Informacja o transakcjach
na akcjach Emitenta dokonanych
przez osobę pełniącą
obowiązki zarządcze

12/2022

Zal. 1 Powiadomienie o
transakcjach, o których
mowa w art. 19 ust. 1
rozporządzenia MAR

Ikona PDF - dokument SDS Optic 04.08.2022 15:40

Realizacja pierwszego etapu kamienia
milowego dotyczącego certyfikacji
Systemu Zarządzania Jakością
wyrobu medycznego – zawarcie
umowy certyfikującej z TÜV NORD

11/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 06.07.2022 14:54

Zakończenie drugiego etapu działań
dotyczących wdrożenia pilotażowej
produkcji biosensorów światłowodowych

10/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.06.2022 12:10

Wykaz akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5 % głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 czerwca 2022 r.

9/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.06.2022 12:02

Treść uchwał podjętych podczas
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

8/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte
na ZWZA SDS Optic S.A.
dnia 30 czerwca 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 21.06.2022 09:51

Otrzymanie decyzji w sprawie pozwolenia
na wprowadzenie istotnych zmian
w badaniu klinicznym diagnostycznej
mikrosondy optycznej inPROBE
w HER2-dodatnich nowotworach piersi

7/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 14:59

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

6/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 15.04.2022 13:44

Korekta raportu bieżącego nr 5/2022

5/2022 KOR

Ikona PDF - dokument SDS Optic 15.04.2022 12:18

Podpisanie aneksu do umowy
dotacyjnej w ramach programu
SME Instrument Horizon2020

5/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 31.03.2022 13:40

Osiągnięcie kamienia milowego w zakresie
wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

4/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 16.02.2022 22:10

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą
pełniącą obowiązki zarządcze

3/2022

Zal.1 Załącznik do zawiadomienia
sporządzonego w trybie art. 19 Rozporządzenia
MAR z dnia 16 lutego 2022 roku

Zal.2 Powiadomienie o transakcji,
o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia
MAR

Ikona PDF - dokument SDS Optic 14.02.2022 19:46

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami
pełniącymi obowiązki zarządcze

2/2022

Zal.1 dr Marcin Molo_
zawiadomienie art.19 MAR_14.2.2022

Zal.2 Leszek Skowron_
zawiadomienie art.19 MAR_14.2.2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 05.01.2022   Uzyskanie dostępu do systemu ESPI 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące EBI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe