Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat raportu Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-03-15 18:02

Podsumowanie subskrypcji akcji
zwykłych na okaziciela serii E
przeprowadzonej w ramach realizacji
Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

11/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-28 16:06

Realizacja praw z warrantów
subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E
w ramach Programu Motywacyjnego
na lata 2021-2023.

10/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-23 11:39

Rejestracja zmiany statutu Spółki
w zakresie kapitału zakładowego

9/2023

Zal. 1.
Zestawienie zmian w Statucie

Zal. 2.
Tekst jednolity statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-08 15:17

Wyznaczenie dodatkowego terminu
do złożenia oświadczeń o objęciu akcji
oraz zmiana ostatecznego terminu
do objęcia akcji w ramach
Programu Motywacyjnego

7/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-03 12:11

Podsumowanie oferty publicznej
akcji serii F

6/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-13 18:07

Emisja warrantów
subskrypcyjnych serii A

5/2023

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-10 11:36

Podjęcie przez Zarząd Spółki
uchwały w przedmiocie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego

4/2023

Zal. 1 Uchwała Zarządu
nr 01/01/2023 SDS Optic S.A.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-05 17:19

Korekta raportu bieżącego
nr 2/2023

3/2023

Zal. 1.
Zestawienie zmian
w Statucie

Zal. 2.
Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-02 14:42

Rejestracja zmian w statucie Emitenta

2/2023

Zal. 1. Zestawienie
zmian w Statucie

Zal. 2. Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-01-02 13:09 Harmonogram publikacji raportów
okresowych w 2023 roku
1/2023
Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-12-28 10:39

Treść uchwał podjętych podczas
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 28 grudnia 2022 r.

16/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte na NWZA
w dniu 28 grudnia 2022 roku

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-12-23 08:36

Informacja o terminach upływu
kadencji członków organów Spółki

15/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 30.11.2022 17:18

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.

14/2022

Zal. 1. Pełny tekst
ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-11-15 22:46

Informacja na temat rejestracji
przez Sąd zmian statutu Emitenta

13/2022

Zal. 1. Zestawienie
zmian w Statucie

Zal. 2. Tekst jednolity
statutu Spółki

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-10-19 11:36

Treść uchwał
podjętych podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 października 2022 r.

11/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte
na NWZ SDS Optic S.A.
dnia 19 października 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 23.09.2022 18:10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia SDS Optic S.A.
na 19 października 2022 r.

10/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Zestawienie zmian
w statucie Spółki.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Obowiązujący Regulamin
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-08-25 15:39

Podpisanie aneksu do umowy
zawartej z firmą audytorską

9/2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-07-20 12:23

Zmiany w składzie
Rady Nadzorczej Emitenta

7/2022

Zal. 1 Krzysztof Klimkowski_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Zal. 2 Damian Serafin_
Życiorys powołanego
członka Rady Nadzorczej

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-06-30 11:54

Treść uchwał podjętych podczas obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2022 r.

6/2022

Zal. 1 Uchwały podjęte na ZWZA
SDS Optic S.A. dnia 30 czerwca 2022

Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 15:02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

5/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 12:02

Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

2/2022

Zal. 1 Dobre Praktyki ASO NewConnect

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 09:32 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe

SDS Optic S.A. – Kim jesteśmy?

SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, utworzona w 2013 r., tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej. Za naszym sukcesem stoi unikalny interdyscyplinarny zespół naukowców oraz wykwalifikowana kadra.

SDS Optic S.A. to przełomowy i wielokrotnie nagradzany Innowator z obszaru zastosowania Fotoniki w Medycynie.

SDS Optic S.A. to połączenie Fotoniki, Biologii Molekularnej, Chemii i Bioinżynierii Medycznej w jednej unikalnej platformie technologicznej inPROBE®

Strategia Spółki oparta jest na tworzeniu unikatowych na skalę światową technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne.

 

Baner z misją SDS Optic

 

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Mottem Spółki są „Innowacje Ratujące Życie” (Lifesaving Innovations).

Cel i strategia rozwoju SDS Optic S.A.

Mamy jasny i konkretny cel.

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych. Odkryj naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy to osiągnąć.

SDS Optic S.A. zamierza rozpocząć i przeprowadzić najpóźniej do końca 2022 r. badania kliniczne na aplikację technologii inPROBE® w nowotworach piersi HER2+, w podziale na:

 • Fazę 1 (bezpieczeństwo) – grupa badawcza 18 pacjentów w ośrodku klinicznym, czas trwania ok. 3 miesiące;
 • Fazę 2 (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu) – wieloośrodkowa grupa badawcza 192 pacjentów, planowana w drugiej połowie 2022 r., czas trwania ok. 6 miesięcy.

W ramach planowanych do przeprowadzenia badań klinicznych, Spółka stawia sobie szereg pytań, które mają za zadanie dostarczyć wiele niedostępnych na dziś informacji. Spółka zamierza jako pierwsza na świecie, dokonać detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza. Pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenia w dalszym rozwoju technologii inPROBE® oraz możliwości dokładnego kalibrowania tej technologii do tradycyjnych wyników histopatologicznych (metody IHC lub FISH). Jeśli Spółka uzyska pozytywne i satysfakcjonujące odpowiedzi na większość postawionych w zaplanowanych badaniach klinicznych pytań, umożliwi to przeprowadzenie certyfikacji CE oraz przeprowadzenie procedury dopuszczeniowej aplikacji inPROBE® w zakresie diagnostyki stężenia biomarkerów HER2 w nowotworach piersi, a następnie umożliwi rozpoczęcie procesu komercjalizacji.

Spółka zakłada również możliwość opracowywania kilku nowych aplikacji technologii inPROBE®:

 • Choroby Zakaźne – realizowane w ramach spółki celowej FiBioMed, która pozyskała w grudniu 2020 r. ponad 10 mln dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach konkursu Szybka Ścieżka – Koronawirusy. www.fibiomed.com
 • Retina (siatkówka oka) – detekcja biomarkerów chorobowych – markery odpowiedzialne za poważne schorzenia zwyrodnienia plamki żółtej. W tym obszarze Spółka planuje utworzenie filii w Stanach Zjednoczonych i zbudowanie dedykowanego zespołu pod nadzorem osób z szerokim doświadczeniem w chorobach oczu.
 • Mikrosonda farmaceutyczna – urządzenie do detekcji stężenia substancji biologicznie aktywnych w okolicach guza nowotworowego. Obszar bardzo interesujący badawczo, m.in. dla dużych firm farmaceutycznych (tzw. big pharma) pracującymi nad innowacyjnymi terapiami nowotworowymi.
 • HER2 w Żołądku – detekcja oparta na bazie autorskich przeciwciał będących własnością Spółki – pomiar stężenia biomarkerów w płynach ustrojowych przy użyciu endoskopu lub laparoskopu. W ramach tego obszaru Spółka zakłada również rozwój swojej technologii inPROBE® w zakresie wykorzystania jej jako dodatkowy element badań endoskopowych;
 • Mikrosonda diagnostyczna w nowotworach prostaty – założenia aplikacyjne będą na bieżąco ustalane z lekarzami urologami, w tym w zakresie procesu i bezpieczeństwa badania;

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie komercjalizowała opracowywane aplikacje kluczowej technologii mikrosond inPROBE® równolegle w dwóch modelach, tj. bezpośredniej i pośredniej komercjalizacji:

 • Komercjalizacja Bezpośrednia:
  Spółka jako producent dedykowanego urządzenia diagnostycznego, składającego się z detektora oraz jednorazowej, wysterylizowanej światłowodowej mikrosondy diagnostycznej;
 • Komercjalizacja Pośrednia:
  W modelu partnerstwa korporacyjnego z globalnymi firmami w obszarach diagnostyki nowotworowej, diagnostyki in vitro (IVD) oraz z globalnymi firmami farmaceutycznymi (użycie technologii inPROBE w ich pracach B+R).

Urządzenie diagnostyczne w nowotworach piersi HER+2 kierowane będzie głównie do klinik onkologicznych i szpitali klinicznych oraz w mniejszej części do laboratoriów diagnostycznych, firm farmaceutycznych, jak i do sektora prywatnej diagnostyki nowotworowej. Modele dystrybucji będą uzależnione od charakterystyki poszczególnych rynków. Poza rynkiem polskim zakładana jest współpraca z wyspecjalizowanymi dystrybutorami urządzeń medycznych oraz poprzez partnerstwa korporacyjne.

Technologia SDS Optic S.A.

Opracowujemy, rozwijamy i planujemy komercjalizować innowacyjne urządzania diagnostyczne oraz monitorujące, które wesprą pracę personelu medycznego na całym świecie. Poznaj technologię inPROBE i dowiedz się, nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.

inPROBE – mikrometryczna mikrosonda światłowodowa

Kluczową technologią SDS Optic S.A. jest przełomowa mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności.

Technologia Spółki polega na wykrywaniu stężenia badanej substancji w organizmie, w tym markerów nowotworowych ze szczególną dokładnością, poprzez identyfikację biomarkerów przy wykorzystaniu wiązki laserowej o specyficznej fali i użyciu innowacyjnych samodzielnie przygotowanych komponentów biologicznych. Na końcu kilkunastominutowego procesu następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formule wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznie związku (np. markera nowotworowego).

Technologia mikrometrycznej mikrosondy światłowodowej będzie komercjalizowana pod marką inPROBE® www.inprobe.com

Autorska technologia hermetyzacji światłowodów

Równoległą technologią Spółki jest innowacyjna metoda hermetyzacji światłowodów, która pozwala na umieszczenie opracowanego biosensora w cienkiej igle oraz na przeprowadzenie badania w żywej tkance, bez konieczności bolesnych biopsji tkanki.

Połączenie dwóch kluczowych elementów technologicznych daje unikatową na skalę światową możliwość wykonywania szeregu badań w warunkach in vivo oraz będzie pierwszym na świecie rozwiązaniem dającym możliwość zmierzenia się z paradygmatem diagnostyki in vitro, tj. artefaktu, iż zawsze konieczne jest pobranie tkanki (biopsji), wysłanie jej do zewnętrznego laboratorium diagnostycznego i oczekiwanie na wynik od kilku do kilkunastu tygodni.
Diagnostyka in vitro (tzw. IVD) to rynek obecnie wyceniany na ponad 14 mld USD (nie licząc okresowego efektu pandemii Covid-19).

Technologia Spółki w swoim założeniu jako pierwsza na świecie:

 • umożliwi uzupełnienie i dodatkową weryfikację obecnie wykonywanych badań IHC i FISH,
 • w dalszej przyszłości będzie alternatywą do tradycyjnych, niezmienionych od dekad bolesnych i czasochłonnych biopsji.

Największe atuty koncepcji technologii mikrosondy inPROBE®:

 • Szybkość uzyskanego wyniku (15-20 min);
 • Obiektywność/charakter ilościowy wyniku;
 • Brak konieczności akwizycji tkanki z ciała chorego (biopsji);
 • Możliwość badania in vivo i w czasie rzeczywistym (in vivo real-time diagnostics);
 • Potencjalny wybór dowolnego markera nowotworowego;
 • Możliwość dokumentacji i archiwizacji wyniku;
 • Czułość – znacząco większa niż dostępna aktualnie (możliwe wkłucie w okolice guza);
 • Zmniejszenie kosztów procedury medycznej – łatwość samego badania oraz bardziej dokładne dobranie leczenia celowanego, co zmniejszy koszty nietrafionych terapii onkologicznych.

Rynek, na którym działa SDS Optic S.A.

Szacuje się, że rynek diagnostyki nowotworów do 2027 roku osiągnie ponad 311 mld USD. W samym roku 2019 na całym świecie wykonano 7,5 mln testów skierowanych na wykrycie markerów HER2, wartych łącznie ponad 4 mln USD. Jesteśmy dobrze przygotowani do przyszłej komercjalizacji naszej technologii.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet na świecie, dotykającym około 1,8 mln z nich rocznie, stanowiąc około 25,2% wszystkich nowotworów złośliwych wśród kobiet (dane za 2019 r.). Jest to również najczęstsza przyczyna zgonów z powodu raka wśród kobiet na świecie (Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008). W Polsce, w 2019 roku zachorowało na raka piersi ponad 18 000 kobiet, co stanowi 89 przypadków na 100 000 kobiet (współczynnik standaryzowany). Oceniając tempo dotychczasowego wzrostu zapadalności, szacuje się, że do końca obecnej dekady, rocznie w Polsce notować będzie się będzie ponad 20 000 nowych przypadków tego nowotworu rocznie (Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. Nowotwory 2009).

Brak możliwości zastosowania skutecznej profilaktyki pierwszorzędowej powstawania raka piersi powoduje koncentrowanie wysiłków na skutecznych formach wczesnego jego wykrywania, dającego szansę choremu pacjentowi na pełny powrót do zdrowia. Jeżeli rak piersi ograniczony jest jedynie do samego gruczołu, szansa na pełne wyleczenie przekracza 98,6%. Gdy rak znajduje się w lokoregionalnych węzłach chłonnych, 5-letnie szanse przeżycia wynoszą 83,8%. Jednak w przypadku stwierdzenia odległych przerzutów szanse chorego pacjenta na przeżycie 5 lat spadają do 23,3% (Howlander N, Noone A, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review). Wczesne wykrycie choroby jest kluczowe dla zwiększenia szans pełnego wyleczenia, jednak przewaga, którą zyskuje się dzięki wczesnemu rozpoznaniu może pozostać niewykorzystana, jeżeli zbyt długi czas pomiędzy zastosowaną inwazyjną diagnostyką a rozpoczęciem właściwego leczenia jest zbyt długi (Smith R. Duffy S., Tabar L. Breast Cancer Screening: the evolving evidence).

Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka onkologiczna powinna pozwolić na:

 • ocenę zasięgu rozprzestrzenienia się nowotworu, czyli określenie stopnia zaawansowania klinicznego,
 • ocenę stanu sprawności pacjenta,
 • określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych (takich, które będą miały wpływ na decyzję o wyborze adekwatnego rodzaju terapii onkologicznej)
 • potwierdzenie lub wykluczenie istnienia drugiego nowotworu.

HER2 to glikoproteina pełniąca funkcję receptora błonowego, należąca do rodziny receptorów dla naskórkowych czynników wzrostu. Nadekspresja receptora HER2 i/lub amplifikacja genu HER2 (rak piersi HER2 dodatni), występuje w około 20–30% inwazyjnych raków piersi, co wiąże się z bardziej agresywnym przebiegiem choroby oraz krótszym czasem przeżycia chorych. Ocena stanu HER2 powinna być rutynowo przeprowadzana u wszystkich chorych na naciekającego raka piersi i jest elementem standardowego badania patomorfologicznego (Hackshaw A. EUSOMA review of mammography screening).

Całościowy rynek diagnostyki histopatalogicznej, w obszarze wszystkich diagnozowanych markerów oraz mutacji nowotworowych, to ponad 34 mln wykonanych testów w skali globalnej o łącznej wartości ponad 16,7 mld USD. Największy udział w tym rynku zajmują testy na biomarker PSA (rak prostaty) oraz HER2 (rak piersi). Na kolejnych miejscach plasują się testy na biomarkery BRCA, CEA, CA i mutacje KRAS oraz EGFR, w większości występujące w obszarach nowotworów piersi, płuc, żołądka i jelita grubego. Łączna wartość wszystkich wykonanych testów na biomarker HER2 w 2019 roku stanowiła blisko 25% całkowitej wartości wszystkich przeprowadzonych diagnoz markerów oraz mutacji nowotworowych.

Rok Wartość globalnego rynku diagnostyki histopatologicznej
(mln USD)
Wartość rynku diagnostyki molekularnej HER2
(mln USD)
Ilość wykonanych testów w zakresie diagnostyki molekularnej HER2 (szt.)
2019 16.753,0 4.188,3 7.560.000
2020 18.009,5 4.502,4 8.467.200
2021 19.360,2 4.840,0 9.483.264
2022 20.812,2 5.203,0 10.621.256
2023 22.373,1 5.593,3 11.895.806
2024 24.051,1 6.012,8 13.323.303
2025 25.854,9 6.463,7 14.922.099
  Źródło: Transparency Market Research / WHO / Rockeffeler Foundation / US Cancer Ass. / Własne założenia

Rynek diagnostyki molekularnej HER2, znajduje się w fazie wzrostowej. Szacuje się, że w latach 2019-2025 globalny rynek będzie cechować się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 12%, przekraczając wartość 6,4 mld USD w 2025 roku. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD. Szacuje się, że w 2025 roku wartość wykonanych testów ma wzrosnąć do 6,4 mld USD.

Rynek Diagnostyki Molekularnej
Źródło: Transparency Market Research (Cancer Diagnostics Market 2014-2020) / Własne założenia

Największy udział na rynku histopatologicznej diagnostyki nowotworowej posiada rynek Ameryki Północnej (głównie Stany Zjednoczone), który stanowi ok. 45% globalnego rynku. Drugi największy rynek (22% globalnego rynku) stanowią kluczowe kraje europejskie, w tym: Francja, Włochy, Wlk. Brytania, Hiszpania, kraje Beneluksu, Skandynawia oraz kraje DACH – Niemcy, Austria i Szwajcaria. Do najszybciej rozwijających się rynków należą Chiny, które stanowią ok. 11% globalnego rynku i notują obecnie największe coroczne przyrosty w związku z intensywnym rozwojem epidemiologii nowotworów w tym kraju. Polska stanowi niecałe 0,5% globalnego rynku, na którym wykonuje się niecałe 200 tys. badań histopatologicznych pod kątem biomarkerów nowotworowych rocznie.

Wykres: Wartość rynków dla mikrosondy inPROBE
Źródło: Transparency Market Research (Cancer Diagnostics Market 2014-2020) / Założenia własne Emitenta

Obecnie na rynku nie istnieją urządzenia będące bezpośrednimi odpowiednikami dla produktu Emitenta. Istnieją natomiast rozwiązania stanowiące pośrednią konkurencję w dwóch płaszczyznach: komercyjnej (dostępne lub opracowywane rozwiązania komercyjne) oraz naukowej (doniesienia instytutów i uczelni na temat kierunków ich prac oraz opracowań).

O spółce

Spółka SDS - sekcja o spółce

KIM JESTEŚMY?

SDS Optic S.A. tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej.

Za naszym sukcesem stoi unikalny interdyscyplinarny zespół naukowców oraz wykwalifikowana kadra.
Czytaj więcej…

NASZA TECHNOLOGIA

Opracowujemy, rozwijamy i planujemy komercjalizować innowacyjne urządzenia diagnostyczne oraz monitorujące, które wesprą pracę personelu medycznego na całym świecie.

Poznaj technologię inPROBE i dowiedz się,
nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.
Czytaj więcej…

Spółka SDS - sekcja nasza technologia
Spółka SDS - sekcja cel i strategia rozwoju

CEL I STRATEGIA ROZWOJU

Mamy jasny i konkretny cel.
Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Sprawdź naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy osiągnąć założone cele.
Czytaj więcej…

NASZ RYNEK

Szacuje się, że rynek diagnostyki nowotworów
do 2027 roku osiągnie ponad 311 mld USD.

W samym roku 2019 na całym świecie wykonano 7,5 mln testów skierowanych na wykrycie markerów HER2, wartych łącznie ponad 4 mln USD.

Jesteśmy dobrze przygotowani do przyszłej komercjalizacji naszej technologii.
Czytaj więcej…

Spółka SDS - sekcja nasz rynek

Media społecznościowe
SDS Optic S.A.

Leadership Team

Priorytetem Spółki SDS Optic S.A. jest optymalna struktura zespołu zarządzającego, nakierowana na realizację celów strategicznych oraz osiąganie zaplanowanych kroków milowych. Zespół zarządzający to połączenie kompetencji naukowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz biznesowych, finansowych i operacyjnych.

Marcin Staniszewski, MSc Eng.

Naukowiec | Inżynier | Akcjonariusz | Prezes Zarządu SDS Optic SA
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.


Pomysłodawca (Co-Founder), akcjonariusz (pośrednio poprzez s-kę SDS Optonic Sp. z o.o. jako jej większościowy udziałowiec), Dyrektor Technologiczny (Chief Technology Officer) oraz Prezes Zarządu (CEO) w SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru fotoniki oraz bioinżynierii medycznej.
Absolwent University of Akron OH, USA (MSc. Eng.), doświadczony naukowiec oraz inżynier w naukach technicznych z doświadczeniem menadżerskim pracujący nad innowacyjnymi technologiami o cywilizacyjnym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę.
Posiada wieloletnie doświadczenie technologa w działach B+R amerykańskich firm technologicznych. Był uczestnikiem programu badawczego przy współpracy z NASA – Glenn Research Center (Cleveland, OH, USA), pracując przy technologiach wykorzystywanych w branży lotniczej oraz kosmicznej. Członek Polsko-Amerykańskiego Centrum Biznesowego w Bostonie, USA.

magdalena staniszewska leadership team sds optic

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska

prof. KUL, Naukowiec | Project Leader | Akcjonariusz | Dyrektor Naukowa SDS Optic SA.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.


Pomysłodawca (Co-Founder), akcjonariusz i Dyrektor Naukowa ( SVP / Chief Science Officer) w SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszaru biologii molekularnej, immunochemii oraz inżynierii genetycznej.
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; doktor nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Odbyła staż podoktorski w Case Western Reserve University (Cleveland, OH, USA), przez wiele lat związana z Harvard Medical School (Boston, MA, USA).
Ekspertka w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

mateusz sagan leadership team sds optic

Mateusz Sagan, MBA
Ekonomista | Zarządzający i Strateg | Akcjonariusz | Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o.


Akcjonariusz, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu (SVP / Chief Operating & Business Officer) w SDS Optic S.A. oraz Prezes Zarządu s-ki celowej FiBioMed Sp. z o.o. Do września 2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
Nadzoruje i koordynuje wszystkie prace z obszarów operacyjnych, biznesowych, finansowych, zarządzania projektowego oraz relacji inwestorskich.
Absolwent studiów MBA w University of Central Lancashire Preston (Wielka Brytania). Ekspert z zakresu zarządzania innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi, ponad 20 lat doświadczenia pracy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, w tym w firmach rodzinnych oraz technologicznych startupach na całym świecie. Doradza jako mentor programów akceleracyjnych, m.in. MIT EF CEE. Pełni funkcje Członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce oraz Członka Rady Klastra Lubelska Medycyna.

inPROBE - dowiedz się więcej o technologii

Rada Nadzorcza

Krzysztof Klimkowski
Członek Rady Nadzorczej


Adwokat prowadzący własną kancelarię pod nazwą Krzysztof Klimkowski Kancelaria Adwokacka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (European Assosiation of Lawyers AEA-EAL), czynnie uczestniczący w krajowych i zagranicznych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie.

Damian Serafin
Członek Rady Nadzorczej


Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający DEXPRO S.C. Mgr ekonomii, Pomysłodawca i Współwłaściciel fabryki z akcesoriami meblowymi (co-founder, CEO DEXPRO), Właściciel DS Business Consulting, Vice prezes fundacji sportowej Perfect Runner, wcześniej wieloletni Manager zarządzający budową struktury i rozwojem sprzedaży na obszarze CEE w niemieckiej firmie Hettich.

andrzej kolodziejczyk czlonek rady nadzorczej sds optic

Andrzej Kołodziejczyk
Członek Rady Nadzorczej


Menedżer do spraw projektów inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej

adam piotrowski czlonek rady nadzorczej sds optic

dr inż. Adam Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej


dr inż. nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 20 lat związany jest ze spółką Vigo System S.A. (GPW: VIGOSYS), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr Adam Piotrowski od ponad 6 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej funduszu inwestycyjnego VIGO WE INNOVATION oraz Creotech Instruments S.A. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotonicznego (EPIC – European Photonics Industry Consortium).

szymon ruta czlonek rady nadzorczej sds optic

Szymon Ruta
Członek Rady Nadzorczej


Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od ponad 5 lat Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (NC: SCPFL), wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający funduszu MS TFI S.A. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR. Pan Szymon Ruta pełni obecnie również funkcję Członka Zarządu Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Bacteromic Sp. z o.o.

marcin wawrzynowicz czlonek rady nadzorczej sds optic

dr Marcin Wawrzynowicz
Członek Rady Nadzorczej


Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszewskiego.
Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Oświadczamy, że członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pełniące stanowiska zarządcze w Spółce SDS Optic S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnionych funkcji, a także gwarantują rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją. Każda z powołanych osób wyróżnia się odpowiednią reputacją
i wiarygodnością, a także brakiem konfliktu interesów.

Struktura akcjonariatu

SDS Optonic - akcje w SDS Optic Akcje PFP w SDS Optic Akcje InnoVenture w SDS Optic

 SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

INNOventure ASI Sp. z o.o.

Akcje Mateusz Sagan w SDS Optic Akcje Magdalena Staniszewska SDS Optic Pozostali akcjonariusze SDS Optic

Mateusz Sagan, MBA

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL

Pozostali akcjonariusze < 5%

LP AKCJONARIUSZ Liczba AKCJI % AKCJI Liczba GŁOSÓW % GŁOSÓW
1 SDS Optonic Sp. z o.o.
(Marcin Staniszewski oraz Inwestorzy Prywatni)
2 358 260 40,8% 2 358 260 40,8%
2 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 519 240 9,0% 519 240 9,0%
3 INNOventure ASI Sp. z o.o. 483 750 8,4% 483 750 8,4%
4 Mateusz Sagan, MBA 144 600 2,5% 144 600 2,5%
5 dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL 90 900 1,6% 90 900 1,6%
6 Pozostali akcjonariusze < 5% 2 179 500 37,7% 2 179 500 37,7%
  RAZEM 5 776 250 100% 5 776 250 100%

 

Zgodnie ze Statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.776.250 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.776.250 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i F.

Akcje serii A, B oraz C zostały wyemitowane jako akcje imienne i stały się akcjami na okaziciela zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2021 r., która została podjęta wskutek otrzymania przez Spółkę wniosków akcjonariuszy o konwersję akcji serii A, B i C z akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z §8 ust. 5 Statutu. Akcje serii D i F są akcjami na okaziciela od daty emisji.

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW RODZAJ
AKCJI
WARTOŚĆ NOMINALNA CENA EMISYJNA DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ DATA REJESTRACJI
W KRS
A 3.843.000 3.843.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,00zł 10.01.2019 r. 17.05.2019 r.
B 83.250 83.250 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,20zł 22.07.2019 r. 10.09.2019 r.
C 300.000 300.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 1,00zł 22.04.2021 r. 25.05.2021 r.
D 1.100.000 1.100.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 10,00zł 25.05.2021 r. 15.07.2021 r.
F 450.000 450.000 zwykłe na okaziciela 1,00zł 13,00zł 25.01.2023 r. 23.02.2023 r.

Informacja o powiązaniach osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta:

Pomiędzy Spółką Emitenta a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

 • Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie udziałowcem i Prezesem Zarządu spółki SDS Optonic Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta i posiada łącznie 2 358 260 akcji Emitenta stanowiących 40,8% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
 • Damian Serafin – od dnia 20 lipca 2022 r. pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 14 495 akcji Emitenta stanowiących 0,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pomiędzy Spółką Emitenta lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

 • Magdalena Staniszewska – posiadająca łącznie 90 900 akcji Emitenta, stanowiących 1,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta, jest jednocześnie żoną Prezesa Zarządu Spółki – p. Marcina Staniszewskiego

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informacja o dywidendzie

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki.

Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

Dokumenty korporacyjne SDS Optic S.A.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Dokument Informacyjny Spółki SDS Optic S.A.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Statut Spółki SDS Optic S.A.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Regulamin Walnego Zgromadzenia
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk NewConnect
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o biegłym rewidencie
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Prezentacja inwestorska SDS Optic S.A.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Regulamin Programu Motywacyjnego ESOP

 

Dokumenty Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

 

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Regulamin Rady Nadzorczej

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za rok 2021
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za rok 2020
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za rok 2019

 

Kontakt dla inwestora

Centrum kontaktu dla inwestorów i akcjonariuszy

Piotr Owdziej | Inwestorzy instytucjonalni
piotr.owdziej@ccgroup.pl
+48 697 612 913
Katarzyna Sadowska | Media finansowe,
Inwestorzy indywidualni
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl
+48 697 613 020

Karol Maryniowski | Marketing,
Communication and IR Manager
796 938 302
Mateusz Sagan | SVP, Chief Operating
& Business Officer
692 182 583

ir@sdsoptic.com


Autoryzowany doradca

Navigator Capital S.A.
 
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

+48 22 630 83 33
biuro@navigatorcapital.pl

Animator rynku

DM BOŚ

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

+48 22 50 43 104
makler@bossa.pl


Skontaktuj się z nami

  Media społecznościowe
  SDS Optic S.A.

  Raporty okresowe Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

  Raport
  PDF
  Data Godzina Temat
  raportu
  Numer
  raportu
  Załączniki
  Ikona PDF - dokument SDS Optic 2023-02-14 08:20 Skonsolidowany raport kwartalny
  spółki SDS Optic S.A. za
  IV kwartał 2022 roku
  8/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
  _Raport DI_Q4.2022
  Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-11-09 08:45 Skonsolidowany raport kwartalny
  spółki SDS Optic S.A.
  za III kwartał 2022 roku
  12/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
  _Raport DI_Q3.2022
  Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-08-11 08:44 Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A.
  za II kwartał 2022 roku
  8/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
  _Raport DI_Q2.2022
  Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-05-31 23:19 Raport roczny spółki SDS Optic S.A.
  za 2021 rok
  4/2022

  Zal. 1 SDS Optic SA_Raport Roczny 2021

  Zal. 2 SDS Optic SA_Opinia Biegłego
  do SF 2021_Grant Thornton

  Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-05-12 17:09 Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A.
  za I kwartał 2022 roku
  3/2022 Zal. 1 SDS Optic SA
  _Raport DI_Q1.2022

   

  Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

   

  Bar - Zobacz raporty bieżące EBI