SDS Optic S.A. ze wsparciem rządowym Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu akceleracyjnego Medical Forge 2023

Nasza firma w dniu 27 marca 2023 roku podpisała umowę z niemiecką spółką biosaxony Management GmbH z Lipska na udział Emitenta w programie akceleracyjnym Medical Forge Leipzig. W ramach programu Spółka otrzyma wsparcie o łącznej wartości 214 000 EUR. Celem programu jest pomoc we wdrożeniu innowacyjnych technologii, takich jak inPROBE na rynek niemiecki.

Podpisanie umowy z biosaxony stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznego, wieloetapowego procesu kwalifikacyjnego. W jego efekcie SDS Optic S.A. znalazła się wśród 8 firm wybranych do udziału w edycji 2023, oceniane według kryteriów:
– istotność potrzeby klinicznej,
– potencjał rynkowy,
– zespół,
– zbieżność celów z MEDICAL FORGE,
– przejrzystość komunikacji.

Program Medical Forge Leipzig, współfinansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec („RFN”) i koordynowany przez Biosaxony, wspiera start-upy i innowacyjne firmy w szybszym wprowadzaniu produktów medycznych na niemiecki rynek opieki zdrowotnej. Indywidualny 12-miesięczny program koncentruje się na specyficznych potrzebach młodych firm zajmujących się technologiami medycznymi. Ma także na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań i pomoc w budowaniu relacji z klinikami. Program Medical Forge skupia wokół siebie renomowane instytucje edukacyjne, medyczne i biznesowe, w tym Szpital Uniwersytecki w Lipsku, najstarszy niemiecki szpital Sankt Georg Hospital, sieci klinik Helios i Sana, a także globalne firmy, takie jak HP czy B.Braun.

SDS Optic w programie akceleracyjnym Medical Forge

W ramach programu akceleracyjnego Spółka przy wkładzie własnym w wysokości 21 000 EUR otrzyma dostęp do usług sieci partnerskiej Biosaxony o wartości 189 000 EUR, oraz dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 000 EUR. Łączna kwota wsparcia zgodnie z podpisaną umową wynosi 214 000 EUR.

Umowa z Biosaxony zakłada wsparcie SDS Optic w procesie wprowadzania technologii inPROBE na rynek RFN, w tym opracowanie dokumentacji technicznej, prawnej oraz komercjalizacyjnej wyrobu medycznego oraz promocję Spółki. Biosaxony zapewnia także możliwość korzystania z infrastruktury laboratoryjnej i biurowej w Lipsku, a także doradztwo osobiste, mentoring, dostęp do zaawansowanych szkoleń oraz wielu innych komplementarnych usług. W ramach zaplanowanych działań znalazło się także nawiązanie kontaktu z siecią niemieckich klinik w celu otrzymania istotnych informacji zwrotnych w zakresie rozwoju i komercjalizacji technologii, dopasowanej do potrzeb rynków Europy Zachodniej.

Główne cele SDS Optic w ramach uczestnictwa w programie MEDICAL FORGE 2023 to:

 • Promocja technologii inPROBE na rynku niemieckim i innych rynkach zagranicznych;
 • Edukacja użytkowników końcowych (kliniki, lekarze) oraz potencjalnych partnerów;
 • Pogłębiona analiza rynku urządzeń medycznych w Niemczech;
 • Rozwój inPROBE i dopasowanie do potrzeb użytkowników końcowych;
 • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem;
 • Dopasowanie procesów zarządzania jakością do wymogów rynku RFN;
 • Zbudowanie sieci kontaktowej z niemieckimi klinikami, szpitalami i laboratoriami;
 • Zbudowanie sieci kontaktów na potrzeby przyszłej komercjalizacji i dystrybucji urządzeń;
 • Szkolenia podnoszące kompetencje kadry SDS Optic S.A.

Kamień milowy: Uruchomienie linii produkcyjnej inPROBE

Za nami pierwsze historyczne uruchomienie linii produkcyjnej inPROBE! SDS Optic S.A., niebawem będzie obchodzić 1 rocznicę debiutu na NewConnect. Na chwilę przed rocznicą miło nam poinformować o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego w drodze do wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

W ramach tego kamienia milowego nasza Spółka odebrała, zainstalowała, ustawiła i skontrolowała sprawność urządzeń i maszyn na potrzeby planowanej produkcji pilotażowej, a następnie przeprowadziła ich kompletne uruchomienie przy udziale wyspecjalizowanych serwisów producentów, zgodnie z opracowanymi wcześniej projektami i założeniami konstrukcyjnymi.

SDS Optic clean room window4 SDS Optic clean room window3 SDS Optic clean room window2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Staniszewski - Prezes Zarządu– W kolejnym etapie procesu rozpoczniemy kalibrację, ustawianie i udoskonalanie procesów produkcyjnych zmierzających do kompletnego transferu technologii z poziomu laboratoryjnego na poziom produkcji półprzemysłowej. Równolegle trwać będzie opracowanie pełnej dokumentacji technologicznej oraz certyfikacja kompletnego procesu wytwarzania optoelektronicznych (fotonicznych) części biosensorów światłowodowych do zastosowania naszej platformie technologicznej inPROBE®. Przewidujemy także dalszy rozwój zespołu R&D w obszarze fotonicznym. Zadania te planujemy zrealizować do końca III kwartału 2023 r. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, a osiągnięty właśnie kamień milowy to kolejny krok w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej, co w naszej opinii stanowić będzie wartość dodaną w procesie komercjalizacji technologii, w tym podczas poszukiwania partnerów biznesowychMarcin Staniszewski, CEO SDS Optic S.A. oraz Dyrektor Technologiczny koordynujący prace w zakresie produkcji pilotażowej.

Od czasu debiutu na NewConnect w marcu 2022 SDS Optic osiągnęła szereg kamieni milowych. Na bieżąco informujemy rynek o realizacji wielu działań związanych z rozwojem technologii inPROBE®.

 

Do kluczowych zdarzeń, o których warto wspomnieć, należą:
– uruchomienie specjalistycznych pomieszczeń clean room w siedzibie firmy, w Centrum ECOTECH-Complex w Lublinie, Raport ESPI 1/2022
– rozpoczęcie Fazy I badań klinicznych mikrosondy światłowodowej, której celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa aplikacji mikrosondy w diagnostyce pacjentów z HER2-dodatnim oraz HER2-ujemym nowotworem piersi, Raport ESPI 13/2022
powołanie Rady Naukowej, w której skład weszli wybitni specjaliści o międzynarodowym doświadczeniu, Raport ESPI 17/2022
zakończenie etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®, Raport ESPI 25/2022
zarejestrowanie spółki zależnej w USA, co stanowi formalny krok w kierunku realizacji kolejnego kamienia milowego, jakim jest otwarcie centrum R&D na tym rynku, Raport ESPI 28/2022
– podpisanie umowy na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE® z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku. Raport ESPI 1/2023

SDS Optic #news: Clairfield International doradcą transakcyjnym SDS Optic S.A. przy komercjalizacji inPROBE®

3 stycznia 2023 SDS Optic S.A., notowana na NewConnect spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym chorób nowotworowych i zakaźnych, a także monitorowania stanu zdrowia, podpisała umowę na doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE® z renomowanym podmiotem Clairfield International z siedzibą w Nowym Jorku. Clairfield będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców oraz za zainteresowanie ich platformą technologiczną inPROBE®.

Działania partnera w ramach kooperacji obejmować będą m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare, z głównym naciskiem na firmy tzw. big pharma oraz big medtech. W dalszym etapie Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence oraz kształtowaniu strategii negocjacyjnej i końcowych rozmowach związanych z kształtowaniem kontraktu na komercjalizację platformy technologicznej inPROBE®. Umowa przewiduje opcję jej skalowania na inne zastosowania, licencjonowania lub nabycia wybranych aplikacji zastosowania technologii.

Crosby OHare Założyciel i Partner Zarządzający w Clairfield International– Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli doradzać SDS Optic, wielokrotnie nagradzanej spółce rozwijającej inPROBE® – przełomową technologię diagnostyczną do zastosowania m.in. w sektorze onkologii. SDS Optic osiągnął szereg kamieni milowych w kierunku komercjalizacji, a ich technologia ma potencjał stać się przełomem zarówno w sektorze diagnostyki nowotworowej jak i w sektorze rozwoju innowacyjnych leków, głównie dzięki dużo większej czułości i skuteczności. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać zespół SDS Optic w budowaniu zainteresowania potencjalnych partnerów i że wspólnie będziemy budować sukces komercyjny technologii inPROBE® – mówi Crosby O’Hare, Założyciel i Partner Zarządzający w Clairfield International.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac zaplanowano na 1 lutego 2023 r. w podziale na 3 etapy:

 • opracowanie szczegółowej strategii oraz planu działań,
 • przygotowanie materiałów prezentacyjnych, listy potencjalnych partnerów oraz ścieżki ich pozyskania
 • marketing i promocję projektu wśród potencjalnych partnerów komercjalizacyjnych.

Mateusz Sagan Dyrektor Operacyjny i ds Rozwoju Biznesu– Clairfield International to wiodący w swojej kategorii doradca transakcyjny na świecie, który dzięki swoim doświadczeniom w obszarach technologii medycznych i biotechnologii wnosi do naszego procesu komercjalizacji technologii inPROBE® ogromną wiedzę i relacje z największymi firmami na całym świecie. Relacje z zespołem Clairfield International mamy już od przeszło 3 lat, a zatem znamy się bardzo dobrze. Za nami wiele owocnych spotkań – zarówno w siedzibie Spółki, jak i w Nowym Jorku. Dzięki nim Clairfield dobrze poznał naszą przełomową technologię i wspólnie mogliśmy wybrać najlepszy moment na rozpoczęcie pełnej współpracy. Ogromnie się cieszymy, że dotarliśmy właśnie do miejsca, w którym możemy sobie jasno powiedzieć, że to ten właściwy moment i rozpocząć aktywne prace na rzecz pozyskania partnera do komercjalizacji. Clairfield wnosi ogromny zasób kontaktów, wiedzy i doświadczeń z zakresu transakcji w technologiach medycznych oraz farmaceutycznych a ich ostatnia umowa partnerska z Yamada Consulting Group, wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego w Japonii i całej południowo-wschodniej Azji, tylko zwiększa nasze możliwości pozyskania partnera na potencjalnie wielu rynkach, z czego warto podkreślić, iż w Azji swoje siedziby mają najlepsze światowe koncerny z zakresu technologii endoskopowych. My ze swojej strony deklarujemy pełną gotowość i otwartość tak, aby proces przebiegał jak najsprawniej i doprowadził nas do wspólnego sukcesu w zakresie komercjalizacji technologii inPROBE® – mówi Mateusz Sagan, COO SDS Optic S.A.

Edward Grey Dyrektor Zarządzający w Clairfield– Jesteśmy przekonani, iż posiadamy duży zasób wiedzy i zrozumienie technologii inPROBE®, etapu jej rozwoju oraz iż jesteśmy w odpowiednim momencie, aby wesprzeć możliwie najbardziej atrakcyjną transakcję dla SDS Optic i jej akcjonariuszy. Bardzo sobie cenimy regularny kontakt i komunikację jaką utrzymywaliśmy z SDS Optic przez ostatnie ponad 3 lata. Jesteśmy pewni, że Clairfield będzie świetnym doradcą oraz adwokatem tych wszystkich lat ciężkiej pracy jakie firma SDS Optic wykonała, aby się znaleźć w tym ważnym dla siebie momencie. Jesteśmy dumni z tego, że możemy stać się częścią tego zespołu – mówi Edward Grey, Dyrektor Zarządzający w Clairfield.


Logo_ClairfieldClairfield International to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Doradca koncentruje się na segmencie rynku średnich spółek tzw. mid-market, realizując transakcje o wartości do 500 milionów EUR (enterprise value). Firma znalazła się w pierwszej dwudziestce doradców finansowych na świecie oraz na 7 miejscu w zakresie transakcji z sektora healthcare wg. Listy Global Mid-Market M&A Review opracowywanej przez Refinitiv. Clairfield zatrudnia ok. 300 specjalistów w 25 krajach, a w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w ponad 700 transakcjach na łączną kwotę 25 mld EUR. W listopadzie 2022 r. Clairfield podpisał strategiczną umowę partnerską z Yamada Consulting Group, jedną z największych i najbardziej znanych firm doradztwa transakcyjnego w Japonii i całej południowo-wschodniej Azji. W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield rozwija swoje kompetencje wokół biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia, szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W ramach projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych Clairfield posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapeutyki molekularnej.

SDS Optic #news: badania kliniczne i pilotażowa produkcja mikrosondy inPROBE

Od ostatniego wpisu minęło kilka naprawdę intensywnych miesięcy. Nasz zespół wytrwale pracuje nad realizacją I fazy badań klinicznych, rozpoczętych już w wakacje. Inżynierów pochłania pilotażowa produkcja mikrosondy inPROBE. Specjaliści do spraw jakości czuwają nad prawidłowym wdrażaniem systemu ISO oraz wymogów MDR. Spółka równolegle rozwija międzynarodową sieć kontaktów i konsekwentnie dba o utrzymanie zainteresowania inPROBE w Polsce i na świecie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co jeszcze działo (i dzieje) się w naszej Spółce.

Badania kliniczne

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionych tygodni w SDS Optic S.A. było zdecydowanie oficjalne rozpoczęcie badań klinicznych. Etap I rozpoczął się badaniem przeprowadzonym w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie 25 sierpnia 2022 roku. Badania poprzedzono szkoleniami inicjującymi, na którym personel medyczny mógł zapoznać się z instrukcją postępowania oraz zasadami działania technologii inPROBE.

Wydarzenie to sygnalizowaliśmy komunikatem bieżącym ESPI 13/2022: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_13_Pierwsza-Pacjentka-w-Badaniu-Klinicznym_25.08.2022_www.pdf

FAZA I – badanie bezpieczeństwa – 18 pacjentek z rakiem piersi HER2+ i HER2-

 • obserwacja zdarzeń niepożądanych
 • określenie wykonalności badania inPROBE
 • wstępna korelacja pomiaru i statusu receptorowego

Badania Kliniczne - siv I faza

Planowane zakończenie badań w ramach fazy pierwszej przypada na grudzień 2022 roku. Po zakończeniu tego etapu oraz sporządzeniu stosownego raportu końcowego z badań nastąpi rozpoczęcie fazy II.

W ramach etapu II badacze skupiają się na potwierdzeniu bezpieczeństwa oraz korelacji statusu receptora HER2 wykonanego sondą ze standardem diagnostycznym, który już istnieje na rynku. Będzie to stanowiło potwierdzenie skuteczności działania naszej sondy.

W drugiej części badań klinicznych udział weźmie 5 jednostek medycznych. Planowany czas trwania tego etapu to od 6 do 8 miesięcy. Wiele zależy tu od harmonogramu badań pacjentów w poszczególnych jednostkach.

Badania Kliniczne sondy inPROBE

Dokonano już weryfikacji ośrodków klinicznych i zaplanowano przebieg szkoleń inicjujących dla personelu medycznego, biorącego udział w badaniach. Nad przebiegiem badań klinicznych czuwa zewnętrzny partner CRO.

FAZA II – badanie skuteczności – 192 pacjentki z rakiem piersi

 • potwierdzenie bezpieczeństwa na większej liczbie pacjentek
 • ustalenie skuteczności metody diagnostycznej

Badania kliniczne, które realizujemy to otwarte, wieloośrodkowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności mikrosondy diagnostycznej (inPROBE) przeznaczonej do oceny ekspresji receptora HER2 w populacji kobiet z wysokim ryzykiem raka piersi. Jeśli wyniki potwierdzą wstępne założenia oraz rezultaty badań przedklinicznych, Spółka będzie mogła realizować dalsze prace związane z komercjalizacją technologii. Otrzymane w ramach badań klinicznych wyniki będą stanowiły niezwykle cenny element know-how Spółki. Wzbogacą także dotychczasową bazę wiedzy w zakresie wykorzystania fotoniki i biologii molekularnej w diagnostyce i monitoringu zdrowia in vivo i w czasie rzeczywistym.

Pilotażowa produkcja

Niezależność produkcyjna to jeden z głównych celów, do których dążymy, i który ma na celu nie tylko generowanie przychodu, ale także wypracowanie gotowych procedur i know-how z zakresu masowej produkcji mikrosondy inPROBE. Będzie to stanowiło nieocenioną przewagę przy komercjalizacji rozwiązania.

14 listopada 2022 osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w postaci zakończenia etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE®.

Do Spółki dostarczono z USA ostatnie i kluczowe specjalistyczne urządzenie spersonalizowane do potrzeb planowanej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych. Tym samym zakończył się etap inwestycyjny, obejmujący zamówienie, zakup, dostawę i rozruch urządzeń i maszyn produkcyjnych o wartości 2,4 mln PLN. Na sfinansowanie tego kamienia milowego Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D przeprowadzonej w 2021 r.

Clean Room SDS Optic - pilotażowa produkcja mikrosondy

– Nasz clean room został wyposażony w urządzenia niezbędne do planowanej części produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych, które stosujemy w mikrosondach inPROBE. To jeden z kluczowych kroków w kierunku uzyskania niezależności produkcyjnej w skali półprzemysłowej – planowana wydajność produkcyjna clean roomu to ok. 50 tys. biosensorów w skali roku. Wcześniej zabezpieczyliśmy już możliwości samodzielnej produkcji elementów biologicznych, chemicznych oraz bioinżynieryjnych, natomiast biosensory światłowodowe wytwarzane były dotychczas u partnerów zewnętrznych. Wkrótce rozpoczniemy prace związane z kalibracją i optymalizacją procesów produkcyjnych przy użyciu zakupionych maszyn i urządzeń. Równocześnie prowadzić będziemy proces rekrutacji nowych członków zespołu B+R. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji – jego zakończenie przewidujemy w 4Q 2023 r. W efekcie powstanie kompletna certyfikowana dokumentacja procesowa i produkcyjna. Nasi potencjalni partnerzy biznesowi uzyskają tym samym pewność, że produkcja mikrosondy inPROBE jest możliwa w skali masowej. Wierzymy, że będzie to stanowiło kluczową wartość na etapie jej komercjalizacjiMarcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Powołanie Rady Naukowej

Rozwój innowacyjnych technologii medycznych to złożony proces, który stawia wiele wyzwań z pogranicza nauki, zarządzania, prawa i biznesu. SDS Optic od lat skutecznie łączy pracę naukowców w wielu różnych dziedzin nauki, a także specjalistów ze strony biznesu. W tym roku Zarząd zdecydował o kolejnym kroku w stronę łączenia nauki i biznesu.

Poza codziennym zaangażowaniem naszych specjalistów oraz partnerów klinicznych i biznesowych, SDS Optic S.A. otrzymuje teraz wsparcie oraz cenne opinie doświadczonych naukowców, lekarzy i przedsiębiorców.

6 października 2022 r. utworzona została Rada Naukowo-Doradcza. Powołano jej pierwszych członków, w tym Przewodniczącego SAB.

W skład powołanej przez zarząd Rady Naukowo-Doradczej Spółki wchodzą:

 • dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL;
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski;
 • dr Avi Dukler;
 • Prof. Andrius Kazlauskas;
 • dr n. med. Arun Balakumaran.

Rada Naukowa SDS Optic S.A.

Przejdź na stronę Rady Naukowej, dowiedz się, jakie ma zadania i poznaj bliżej jej członków https://sdsoptic.pl/rada-naukowa/ 

Uzyskane patenty

Spółka otrzymała pozytywne decyzje w sprawie przyznania patentów na zgłoszenia dokonane na istotne elementy naszego biosensora inPROBE.

Przyznane patenty dotyczą urządzenia do wykrywania i/lub oznaczania stężenia analitu obecnego w tkance oraz sposób wykorzystujący to urządzenie. Oznacza to, że Spółka otrzymała ochronę na kluczowe elementy technologii czujnika optycznego (mikrosondy światłowodowej inPROBE), które umożliwiają pomiar przeżyciowo lub w izolowanej tkance, także w stałej tkance, bez konieczności jakiegokolwiek jej przygotowania. Wykorzystywana przez nas metoda pomiarowa jest szybka i czuła, a do tego nie wymaga stosowania znaczników fluorescencyjnych czy chemiluminescencyjnych, co stanowi dodatkową przewagę w zakresie bezpieczeństwa dla lekarzy i pacjentów.

Zarówno patent Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, jak i ochrona patentowa przyznana przez Europejski Urząd Patentowy ważne są 20 lat od daty zgłoszenia tj. od dnia 26 maja 2017 roku.

Patent obejmuje teren Stanów Zjednoczonych oraz 38 krajów objętych jurysdykcją EPO.

Przyznanie obu patentów komunikowaliśmy także stosownymi raportami:
https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_16_Patent-w-EU_www.pdf
https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/02/ESPI_14_Patent-w-USA_www.pdf

Publikacja nowej strony „FAQ Inwestora SDS Optic S.A.”

Projekty realizowane przez SDS Optic S.A. należą do jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Spółka skutecznie łączy optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, immunochemią i inżynierią medyczną. Tak skomplikowana technologia, złożoność procesów i kompetencji rodzą żywe zainteresowanie rynku Spółką oraz mikrosondą światłowodową inPROBE. Mając to na uwadze regularnie publikujemy materiały edukacyjne oraz informacyjne związane z bieżącymi działaniami o dokonaniami zespołu.

SDS Optic S.A. od początku istnienia wdraża politykę komunikacji z inwestorami i rynkiem opartą na transparentności. 27 lipca na stronie relacji inwestorskich Spółki opublikowany został materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions) przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów.

FAQ Inwestora SDS Optic S.A. wraz z wyczerpującymi odpowiedziami Zarządu Spółki, kierownictwa oraz specjalistów z zespołów naukowych i administracyjnych: https://sdsoptic.pl/faq-inwestora/

Webinar inwestorski „DZIAŁANIA I PLANY” Spółki

27 września 2022 r. o godzinie 10:00 odbył się webinar inwestorski SDS Optics S.A „DZIAŁANIA I PLANY”. W trakcie transmisji na żywo Management Team Spółki podsumował bieżące działania a także zaprezentował plany rozwojowe.

W ramach webinarium odbiorcy dowiedzieli się więcej na temat postępów w realizacji kamieni milowych przyjętych przez Spółkę. Zaprezentowany został przebieg badań klinicznych inPROBE rozpoczętych w sierpniu. Zarząd przedstawił rozwój technologii inPROBE i kolejne etapy prac w zakresie mikrosondy diagnostycznej w HER2-dodatnich nowotworach piersi.

Nasza kadra zarządzająca podsumowała także prace związane z budową własnej pilotażowej linii produkcyjnej fotonicznych biosensorów. Istotnym punktem webinaru było omówienie planów związanych ze skalowaniem platformy technologicznej inPROBE na obszar diagnostyki chorób zakaźnych (FiBioMed), a także w monitoringu dostarczania leków (sonda farmaceutyczna).

Nagranie transmisji jest dostępne w kanale YouTube Spółki: https://www.youtube.com/watch?v=5bzfsk7oEgk

Prezentacja Spółki na wydarzeniu Connect&ScaleUp

28 września bieżącego roku Mateusz Sagan w ramach wydarzenia transmitowanego online na żywo Connect&ScaleUp opowiadał o tym, jak technologia inPROBE będzie wspierać medycynę i ochronę zdrowia. Wydarzenie Connect&ScaleUp to seria regularnych wywiadów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, promujących osiągnięcia firm polskiego sektora medtech, a także współpracę nauki z biznesem. Poza prezentacją firmy SDS Optic S.A. Mateusz Sagan prezentował Spółkę w panelu dyskusyjnym, poruszającym kwestie źródeł rozwoju branży, najważniejszych trendów na rynkach innowacji medycznych, a także szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologii medycznych.

Connect and Scale Up 2022Fot: Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Mateusz Sagan w trakcie transmisji na żywo

Wyróżnienie The Best Annual Report 2021 dla rynku NewConnect

W październiku SDS Optic S.A. otrzymała także wyjątkowe wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności Spółek notowanych na rynku NewConnect. Statuetkę w imieniu Zarządu odbierał Karol Maryniowski odpowiedzialny w Spółce za relacje inwestorskie, marketing i komunikację. The Best Annual Report to konkurs corocznie organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków, który słynie z rzetelności w analizie zgłoszonych raportów oraz wysokiej specjalizacji kapituły oceniającej. Nagroda potwierdza tym samym jakość dostarczanych na rynek raportów i potwierdza kierunek rozwoju Emitenta w szerszym kontekście komunikacji z rynkiem.

The Best Annual Report GPW 2022Fot: Po środku: Karol Maryniowski z nagrodą The Best Annual Report 2021 dla Spółki SDS Optic S.A.

Konferencje i wydarzenia branżowe

Przedstawiciele Spółki w ostatnim czasie mieli okazję rozwijać sieć międzynarodowych kontaktów firmy oraz nawiązywać transgraniczne relacje z potencjalnymi partnerami Spółki. Na przełomie sierpnia i września odbyła się 27 Międzynarodowa Konferencja Sensorów Fotonicznych w Waszyngtonie (USA).
Natomiast we wrześniu. Natomiast w październiku firma miała okazję brać udział w wydarzeniu Advamed MedTech Conference w Bostonie (USA), które stanowi inkubator dla pomysłów, rozwijania współpracy oraz innowacji dla zdrowszego świata. Prowadziliśmy tam spotkania z przedstawicielami globalnego rynku technologii medycznych.


Fot: Mateusz Sagan na konferencji Advamed MedTech

Aktywny udział międzynarodowych wydarzeniach branżowych pozwala SDS Optic S.A. sukcesywnie rozwijać sieć kontaktów oraz promować technologię inPROBE za granicą. Ma to istotne znaczenie w kontekście przyszłego rozwoju firmy oraz komercjalizacji rozwiązania.

BioTechX 2022

BioTechX w Bazylei (Szwajcaria) – największym w Europie kongresie związanym z diagnostyką, medycyną precyzyjną i transformacją cyfrową w branży farmaceutycznej i medycznej. Karol Maryniowski, nasz Marketing, Communication and IR Manager oraz Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu reprezentowali SDS Optic w strefie start-up z własnym stoiskiem. Była to świetna okazja do konfrontacji niezwykłego połączenia biologii molekularnej z fotoniką w inPROBE z coraz modniejszymi rozwiązaniami NLP, data analysis oraz pozostałymi technologiami związanymi z przetwarzaniem danych.

MEDICA 2022

MEDICA 2022 w Dusseldorfie – największe europejskie wydarzenie w świecie zdrowia i technologii zgromadziło w tym roku naprawdę wielu interesujących profesjonalistów ze świata biotechnologii, medycyny, urządzeń medycznych czy farmakologii. Wydarzenie potwierdziło głęboką potrzebę budowania relacji biznesowych i naukowych tradycyjnymi drogami. Po pandemii firmy wracają do osobistego kontaktu, nawet mimo korzystania z dobrodziejstw technologii i narzędzi komunikacji asynchronicznej. MEDICA 2022 to 4 niesamowite dni, wypełnione ciągłymi rozmowami z przedstawicielami firm z całego świata.

Karol Maryniowski i Mateusz sagan na targach MEDICA 2022 Karol Maryniowski i Marzena Strok-Sadło na targach MEDICA 2022 Mateusz Sagan na stoisku SDS Optic S.A. na targach MEDICA 2022

SDS Optic S.A. mogło w tym roku zaprezentować się z własnym stoiskiem w strefie Start-up Park. Nasza technologia cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, a liczba nowych i niezwykle wartościowych kontaktów znacznie przerosła nasze oczekiwania i założone na ten wyjazd cele komunikacyjne. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie odwiedzających.

Poza własnym stoiskiem, SDS Optic otrzymało propozycję prezentacji swojego projektu na scenie forum “MEDICA Healthcare Forum”. Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu miał możliwość przybliżyć uczestnikom targów istotę działania inPROBE, oraz zaprezentować dane, które potwierdzają potrzebę rynkową na innowacyjne urządzenia do diagnostyki na wczesnym etapie chorób nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych.

Zobacz podsumowanie wideo wraz z prezentacją SDS Optic S.A. na targach MEDICA 2022: https://youtu.be/uZTwZOMy8x4

EIC Multi-Corporate Day

W tym samym czasie niedaleko Frankfurtu odbyło się także inne istotne wydarzenie. Europejska Rada ds, Innowacji, Fresenius Kabi i Medtronic zaproponowały SDS Optic udział w wydarzeniu EIC Multi-Corporate Day 14 i 15 listopada w Bad Homburg w Niemczech.

EIC MultiCorporate Day Fresenius Medtronic

Podczas tego dwudniowego wydarzenia mieliśmy okazję odświeżyć nasze kontakty z innymi beneficjentami Rady oraz z samym EIC, a także nawiązać nowe relacje z reprezentantami firm Fresenius Kabi oraz Medtronic. Nasza marka została także zaproszona na indywidualne spotkanie biznesowe z przedstawicielami firmy Medtronic.

Konferencja inwestorska branży biotech

6 grudnia 2022 roku Marcin Staniszewski, Prezes SDS Optic S.A. oraz Mateusz Sagan , Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu Spółki wzięli udział w niezwykle interesującym wydarzeniu, skupiającym wybitnych przedstawicieli polskiej branży biotechnologicznej. Poza udziałem w panelach dyskusyjnych i rozmowach w kuluarach, mieliśmy okazję opowiedzieć więcej o finansowaniu naszego rozwoju, o drodze Spółki na GPW oraz o przyszłym rozwoju technologii inPROBE.

Nasza marka utrzymuje stabilną i atrakcyjną pozycję na rynku i na dobre wpisała się w krajobraz polskiej biotechnologii i jest nam niezwykle miło, że możemy dzielić się swoimi doświadczeniami. Zobacz krótkie podsumowanie wideo tego wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5VOPCze6xq0

Prezentacja wyników naukowych na sympozjum ENA 2022 w Barcelonie

Przedstawiciele zespołu Research & Development SDS Optic S.A.: Magdalena Staniszewska, Dyrektor Naukowy oraz Współzałożyciel firmy oraz Agata Mitura, Research Team Leader – Biology, w dniach od 26 do 28 października 2022 uczestniczyły w prestiżowym wydarzeniu 34th EORTC NCI AACR Symposium, w Barcelonie.

Spółka zaprezentowała tam wyniki własnych badań naukowych wskazujących na nagromadzenie rozpuszczalnej formy receptora HER2 w okolicy guza nowotworu HER2+, co potwierdza, że jest to optymalne miejsce do diagnostyki za pomocą sondy inPROBE. Poza prezentacją postera, była to wyjątkowa możliwość zapoznania się z najnowszymi kierunkami rozwoju leków przeciwnowotworowych, wykorzystania technik ciekłej biopsji w diagnostyce i monitorowaniu terapii oraz prawnych regulacji dotyczących badań klinicznych. Udział w spotkaniu oraz prezentacja wyników badań specjalistów różnych dziedzin onkologii wskazuje nowe możliwości wykorzystania technologii inPROBE i nowe kierunki rozwoju naszej technologii.

SDS Optic at ENA BacelonaFot: Dyrektor naukowy SDS Optic S.A. Prof. Magdalena Staniszewska na sympozjum ENA 2022 w Barcelonie

Poster zaprezentowany w ramach tego wydarzenia możesz zobaczyć na stronie https://sdsoptic.pl/poster-her2-distribution-in-tumor-and-blood-of-mice/ 

SDS Optic S.A. po raz kolejny będzie reprezentować Unię Europejską na targach Arab Health w Dubaju

Spółka jest już po pierwszych spotkaniach inaugurujących wydarzenie w ramach programu OTF organizowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) powołaną przez Komisję Europejską. SDS Optic ponownie znalazło się w gronie 20 najbardziej innowacyjnych firm z Unii Europejskiej, które zostały zaproszone do reprezentacji naszego regionu w specjalnym pawilonie na targach Arab Health 2023.

W tym roku EIC poprosiło SDS Optic S.A. o prezentację swoich doświadczeń z poprzednich edycji oraz przedstawienie zbioru najlepszych praktyk związanych z tym wydarzeniem pozostałym uczestnikom programu OTF 2.0.

Karol Maryniowski, nasz Menedżer Marketingu, Komunikacji i Relacji Inwestorskich opowiedział o tym, czego można się spodziewać na targach w Dubaju, o czym pamiętać przy nawiązywaniu relacji biznesowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podzieliliśmy się wskazówkami, jak przygotować się do targów, aby osiągnąć sukces i pozyskać wartościowe leady i kontakty. Mieliśmy także okazję do prezentacji naszej Spółki i jej osiągnięć. Był to dla nas ogromy zaszczyt i niezwykłe wyróżnienie.

SDS Optic at Arab Health 2023 - OTF preparatory workshop

EIC OTF 2.0 Training Workshop SDS Optic

Nasze stoisko:

Budynek: Za’abeel Hall 6
Stoisko: Z6.C20
Termin: od 20 stycznia do 2 lutego 2023 roku

Przed nami jedno z największych wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu. To wyjątkowa okazja aby pozyskać nowe wartościowe kontakty w regionie Emiratów Arabskich, jak również z pozostałej części globu. Jeśli wybieracie się w tym czasie do Dubaju. Serdecznie zapraszamy!

 

Bądź na bieżąco i śledź nasze social media:

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

 

SDS Optic w Mediach

ISBnews [02.12.2022]
https://www.isbzdrowie.pl/2022/12/sds-optic-prowadzi-zgodnie-z-planem-i-faze-badan-w-2022-bedzie-mialo-doradce-ma/

Forbes [24.11.2022]
https://www.forbes.pl/technologie/medycyna-w-swiecie-przyszlosci/jc220he

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych [16.11.2022] Magazyn Akcjonariusz (3/2022)
https://www.sii.org.pl/15882/edukacja/akcjonariusz/nasza-technologia-moze-stac-sie-swiatowym-standardem-w-diagnostyce.html

evertiq.pl [15.11.2022]
https://evertiq.pl/news/30129

tek.info.pl [15.11.2022]
https://tek.info.pl/article/2266/sds_optic_wyposaza_clean_room

Investing.com [14.11.2022]
https://pl.investing.com/news/stock-market-news/sds-optic-ukonczyl-wyposazanie-clean-roomu-do-pilotazowej-produkcji-biosensorow-351230

Forbes [23.10.2022]
https://www.forbes.pl/biznes/porzucili-kariery-naukowe-w-usa-zeby-zalozyc-firme-w-polsce-wykorzystali-technologie/lh27k8q

Navigator Capital Group [17.10.2022]
https://navigatorcapital.pl/sds-optic-s-a-the-best-annual-report-2021/

Parkiet [16.10.2022]
https://www.parkiet.com/firmy/art37247571-nagrody-the-best-annual-report-2021-rozdane

IRIP [13.10.2022]
https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

STREFA INWESTORÓW [06.10.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20221006/spolka-sds-optic-powolala-rade-naukowo-doradcza

My Company POLSKA [30.09.2022]
https://mycompanypolska.pl/artykul/polskie-firmy-przyszlosci/10223

My Company POLSKA [22.09.2022]
https://mycompanypolska.pl/artykul/dlug-kazdego-z-nas/10040

Biznes Radar [25.08.2022]
https://www.biznesradar.pl/a/111991,sds-optic-rozpoczela-faze-bezpieczenstwa-badan-klinicznych-mikrosondy-inprobe

Bankier [25.08.2022]
https://www.bankier.pl/wiadomosc/SDS-Optic-rozpoczal-badania-kliniczne-mikrosondy-8395295.html

Forbes [28.07.2022]
https://www.forbes.pl/rankingi/polskie-firmy-techmedyczne-2022-ranking-forbesa/175dpvv

Stockwatch [20.07.2022]
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/susza-na-rynku-pierwotnym-przeprowadzenie-z-sukcesem-debiutu-gieldowego-jest-coraz-trudniejszym-procesem,akcje,298818

Nauka w Polsce [06.07.2022]
https://www.naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92951%2Cwyloniono-zwyciezcow-24-edycji-konkursu-polski-produkt-przyszlosci.html

 

Poster: HER2 distribution in tumor and blood of mice with xenograft human cancer

Aleksandra Antos1, Marta Świtalska2, Agnieszka Topolska-Woś1, Marcin Woś1, Agata Mitura1, Magdalena Staniszewska1, 3

1SDS Optic S.A., Głęboka 39, 20-612 Lublin 2Department of Experimental Oncology, Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Weigla 12, 53-114, Wrocław, Poland 3Faculty of Science and Health, The John Paul II Catholic University of Lublin, Konstantynów 1J, 20-708 Lublin, Poland

Correspondance: mstaniszewska@sdsoptic.pl

Presented at 34’th EORTC-NCI-AACR, Barcelona 2022
P. session PP02 – Animal Models, p no 36

CLICK BELOW AND DOWNLOAD

dr Arun Balakumaran – Członek Rady Naukowej

Dr Arun Balakumaran - Członek Rady Naukowej

dr Arun Balakumaran

Onkolog, Naukowiec, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Onkolog, naukowiec, pełniący zarządcze funkcje w sektorze biotechnologii. Dr Balakumaran jest doktorem medycyny, dyplomowanym hematologiem i onkologiem. Uzyskał tytuł MSc na Uniwersytecie Harvarda, w dziedzinie zarządzania systemem opieki zdrowotnej. Jego zainteresowania od lat skupiają się wokół terapii komórkowych i genowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych oraz badań klinicznych (fazy 1-3).

Dr Balakumaran to wielokrotnie odznaczany specjalista, który może się pochwalić wieloma sukcesami w rozwoju medycyny i biznesu. Swoja karierę biotechnologiczną rozpoczął na stanowisku Medical Director and North American Medical Lead w firmie Amgen (NASDAQ: AMGN), gdzie był odpowiedzialny za kliniczny rozwój szeregu projektów lekowych. Przed dołączeniem do Amgen spędził 6 lat w NIH, gdzie jako Medical Lead kierował pracami Centrum Transplantacji Komórek Zrębowych Szpiku (MSC).
W 2018 r. dołączył do Allogene (NASDAQ: ALLO) na stanowisku Head of Clinical Development i prowadzi programy kliniczne w zakresie allogenicznych CAR-T ukierunkowanych na cząsteczki CD19, BCMA i CD70.

Dr. Balakumaran pelnił także funkcję Executive Director and Product Development Lead, Hematological Malignancies w Merck (NYSE: MRK), gdzie z sukcesem doprowadził do zatwierdzenia stosowania Pembrolizumabu w chłoniakach. Dr Arun Balakumaran zasiada w radach naukowych firm diagnostycznych i wyróżnia się ogromnym doświadczeniem przy wspieraniu projektów łączących medycynę z biznesem.

Prof. Andrius Kazlauskas – Członek Rady Naukowej

Dr Andrius Kazlauskas - Członek Rady Naukowej

Prof. Andrius Kazlauskas

Biolog molekularny, Chemik, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Prof. Andrius Kazlauskas jest biologiem molekularnym, prowadzący badania w zakresie angiogenezy i patogenezy chorób oczu powodujacych utratę wzroku. Uzyskał tytuł doktora chemii na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland, OH (Cleveland State University), a następnie odbył staż podoktorski we Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle, WA, gdzie prowadził badania szlaków sygnałowych inicjowanych przez receptory kinaz tyrozynowych aktywujących proliferację komórek nowotworowych.

W ramach prowadzonych badań na University of Colorado oraz Harvard Medical School, prof. Kazlauskas badał szlaki sygnałowe leżące u podstaw patogenezy raka i zaburzeń siatkówki oka, takich jak retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (PDR), starcze zwyrodnienie plamki żółtej oraz proliferacyjna witreoretinopatia.

Jako członek Departamentu Okulistycznego F. Hoffman-La Roche w Bazylei (Szwajcaria) (SMI: RO) prof. Kazlauskas zdobył cenne doświadczenia i wgląd w badania translacyjne. Po powrocie do pracy naukowej na uczelni (University of Illinois Chicago) kontynuuje badania nad patogenezą retinopatii cukrzycowej.

dr Avi Dukler – Członek Rady Naukowej

Avi Dukler - SAB Member

dr Avi Dukler

Biotechnolog i Przedsiębiorca, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Dr Dukler to lider i przedsiębiorca, którego działania skupiają się wokół innowacyjnych rozwiązań digital health, medycyny spersonalizowanej i diagnostyki molekularnej. Uzyskał doktorat z biotechnologii oraz tytuł magistra nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu. W ciągu ponad 23 lat doświadczeń w branży diagnostycznej dr Dukler był współzałożycielem m.in. Kepler Diagnostics Inc., Fantestico Inc. i Glycominds Ltd., gdzie komercjalizował innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla sektora medycznego oraz metody diagnostyki klinicznej.

Dr Dukler jest twórcą i autorem wielu patentów i publikacji naukowych, przeprowadził szereg istotnych transakcji, w tym m.in. z zakresu M&A, sprzedaży aktywów, licencjonowania IP, oraz pozyskiwania prywatnych i publicznych funduszy. W 2011 roku dr Dukler przeprowadził z sukcesem transakcję oferty publicznej (IPO) Glycominds na rynku TASE oraz odpowiadał za proces uzgadniania strategicznej umowy z LabCorp (NYSE: LH).

Prof. Wojciech Polkowski – Członek Rady Naukowej

Wojciech Polkowski - Członek Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Chirurg Onkolog, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Chirurg onkolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe i uzyskał doktorat w Europejskiej Szkole Chirurgii Gastroenterologicznej Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie. Od 15 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W tym czasie Klinika wdrożyła do praktyki klinicznej wiele nowatorskich metod, w tym radioterapię śródoperacyjną, rekonstrukcję tkanek miękkich (piersi) za pomocą przeszczepu własnego tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi oraz chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC).

W latach 2008-2014 Prezes-Elekt, Prezes i ustępujący Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Od 2012 członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), a obecnie przewodniczący Website and Editorial Committee. Członek elitarnego stowarzyszenia European Surgical Association.

Prof. Polkowski jest Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: patogeneza, biologia molekularna i leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego, w szczególności leczenie wielodyscyplinarne przerzutów raka jelita grubego do wątroby, radioterapia śródoperacyjna chorych na raka piersi i nowotwory układu pokarmowego, doszczętna chirurgia cytoredukcyjna oraz HIPEC w leczeniu nowotworów powierzchni otrzewnej. Jest autorem blisko 200 opublikowanych artykułów lub rozdziałów w książkach i monografiach.

Profesor Polkowski otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Został również odznaczony Honorowym Medalem Prezydenta Miasta Lublina w zakresie opieki medycznej i Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.