dr Arun Balakumaran – Członek Rady Naukowej

Dr Arun Balakumaran - Członek Rady Naukowej

dr Arun Balakumaran

Onkolog, Naukowiec, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Onkolog, naukowiec, pełniący zarządcze funkcje w sektorze biotechnologii. Dr Balakumaran jest doktorem medycyny, dyplomowanym hematologiem i onkologiem. Uzyskał tytuł MSc na Uniwersytecie Harvarda, w dziedzinie zarządzania systemem opieki zdrowotnej. Jego zainteresowania od lat skupiają się wokół terapii komórkowych i genowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych oraz badań klinicznych (fazy 1-3).

Dr Balakumaran to wielokrotnie odznaczany specjalista, który może się pochwalić wieloma sukcesami w rozwoju medycyny i biznesu. Swoja karierę biotechnologiczną rozpoczął na stanowisku Medical Director and North American Medical Lead w firmie Amgen (NASDAQ: AMGN), gdzie był odpowiedzialny za kliniczny rozwój szeregu projektów lekowych. Przed dołączeniem do Amgen spędził 6 lat w NIH, gdzie jako Medical Lead kierował pracami Centrum Transplantacji Komórek Zrębowych Szpiku (MSC).
W 2018 r. dołączył do Allogene (NASDAQ: ALLO) na stanowisku Head of Clinical Development i prowadzi programy kliniczne w zakresie allogenicznych CAR-T ukierunkowanych na cząsteczki CD19, BCMA i CD70.

Dr. Balakumaran pelnił także funkcję Executive Director and Product Development Lead, Hematological Malignancies w Merck (NYSE: MRK), gdzie z sukcesem doprowadził do zatwierdzenia stosowania Pembrolizumabu w chłoniakach. Dr Arun Balakumaran zasiada w radach naukowych firm diagnostycznych i wyróżnia się ogromnym doświadczeniem przy wspieraniu projektów łączących medycynę z biznesem.

Prof. Andrius Kazlauskas – Członek Rady Naukowej

Dr Andrius Kazlauskas - Członek Rady Naukowej

Prof. Andrius Kazlauskas

Biolog molekularny, Chemik, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Prof. Andrius Kazlauskas jest biologiem molekularnym, prowadzący badania w zakresie angiogenezy i patogenezy chorób oczu powodujacych utratę wzroku. Uzyskał tytuł doktora chemii na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland, OH (Cleveland State University), a następnie odbył staż podoktorski we Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle, WA, gdzie prowadził badania szlaków sygnałowych inicjowanych przez receptory kinaz tyrozynowych aktywujących proliferację komórek nowotworowych.

W ramach prowadzonych badań na University of Colorado oraz Harvard Medical School, prof. Kazlauskas badał szlaki sygnałowe leżące u podstaw patogenezy raka i zaburzeń siatkówki oka, takich jak retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (PDR), starcze zwyrodnienie plamki żółtej oraz proliferacyjna witreoretinopatia.

Jako członek Departamentu Okulistycznego F. Hoffman-La Roche w Bazylei (Szwajcaria) (SMI: RO) prof. Kazlauskas zdobył cenne doświadczenia i wgląd w badania translacyjne. Po powrocie do pracy naukowej na uczelni (University of Illinois Chicago) kontynuuje badania nad patogenezą retinopatii cukrzycowej.

dr Avi Dukler – Członek Rady Naukowej

Avi Dukler - SAB Member

dr Avi Dukler

Biotechnolog i Przedsiębiorca, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Dr Dukler to lider i przedsiębiorca, którego działania skupiają się wokół innowacyjnych rozwiązań digital health, medycyny spersonalizowanej i diagnostyki molekularnej. Uzyskał doktorat z biotechnologii oraz tytuł magistra nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu. W ciągu ponad 23 lat doświadczeń w branży diagnostycznej dr Dukler był współzałożycielem m.in. Kepler Diagnostics Inc., Fantestico Inc. i Glycominds Ltd., gdzie komercjalizował innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla sektora medycznego oraz metody diagnostyki klinicznej.

Dr Dukler jest twórcą i autorem wielu patentów i publikacji naukowych, przeprowadził szereg istotnych transakcji, w tym m.in. z zakresu M&A, sprzedaży aktywów, licencjonowania IP, oraz pozyskiwania prywatnych i publicznych funduszy. W 2011 roku dr Dukler przeprowadził z sukcesem transakcję oferty publicznej (IPO) Glycominds na rynku TASE oraz odpowiadał za proces uzgadniania strategicznej umowy z LabCorp (NYSE: LH).

Prof. Wojciech Polkowski – Członek Rady Naukowej

Wojciech Polkowski - Członek Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Chirurg Onkolog, Członek Naukowej Rady Doradczej w SDS Optic S.A.

Chirurg onkolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe i uzyskał doktorat w Europejskiej Szkole Chirurgii Gastroenterologicznej Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie. Od 15 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W tym czasie Klinika wdrożyła do praktyki klinicznej wiele nowatorskich metod, w tym radioterapię śródoperacyjną, rekonstrukcję tkanek miękkich (piersi) za pomocą przeszczepu własnego tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi oraz chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC).

W latach 2008-2014 Prezes-Elekt, Prezes i ustępujący Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Od 2012 członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), a obecnie przewodniczący Website and Editorial Committee. Członek elitarnego stowarzyszenia European Surgical Association.

Prof. Polkowski jest Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: patogeneza, biologia molekularna i leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego, w szczególności leczenie wielodyscyplinarne przerzutów raka jelita grubego do wątroby, radioterapia śródoperacyjna chorych na raka piersi i nowotwory układu pokarmowego, doszczętna chirurgia cytoredukcyjna oraz HIPEC w leczeniu nowotworów powierzchni otrzewnej. Jest autorem blisko 200 opublikowanych artykułów lub rozdziałów w książkach i monografiach.

Profesor Polkowski otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Został również odznaczony Honorowym Medalem Prezydenta Miasta Lublina w zakresie opieki medycznej i Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Magdalena Staniszewska – Przewodnicząca Rady Naukowej

Magdalena Staniszewska - Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. n. med., inż.
Magdalena Staniszewska, prof. KUL

Pomysłodawca, Akcjonariusz, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju SDS Optic S.A. i Przewodnicząca Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; dr nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas staży podoktorskich w Case Western Reserve University, Cleveland, OH oraz Harvard Medical School, Boston, MA w USA. Profesor uczelni związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Ekspert w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, kierowaniu specjalistycznymi pracowniami i współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem biotechnologicznym zdobyte w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i najlepszych światowych jednostkach USA. Osiągniecia naukowe o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym poparte wieloma publikacjami oraz patentami, obejmujące opracowanie metod diagnostycznych do badania nieprawidłowych naczyń krwionośnych, oczyszczania białek oraz testów immunochemicznych. Jej dorobek naukowy obejmuje prace dotyczące modyfikacji białek w cukrzycy, w procesach starzenia i nowotworach, ustalenie roli nowych genów prowadzących do utraty wzroku, a także stworzenie wielu modeli badawczych do opracowania i testowania terapii genowych i medycyny regeneracyjnej, a także zmian w metabolizmie tryptofanu w różnych jednostkach chorobowych. Współautorka szeregu patentów wdrażanych m.in. przez Novartis AG, publikacji naukowych i wystąpień publicznych.

Karol Maryniowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunkach Zarządzanie i Prawo w Biznesie, które ukończył z wyróżnieniem. Specjalista w zakresie marketingu internetowego, content marketingu, budowania świadomości marki, komunikacji w social media oraz ochrony praw własności znaków towarowych. Marketer i prawnik z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z międzynarodowymi markami i start-upami technologicznymi.

Katarzyna Furman

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego z dyplomem na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna, który ukończyła z wyróżnieniem. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w projektach badawczo – rozwojowych związanych z diagnostyką laboratoryjną. Bogata praktyka zawodowa w jednostkach naukowych oraz doświadczenie w branży produkcyjnej odczynników diagnostycznych i technologii IVD.

Rada Naukowa

Rada Naukowa SDS Optic S.A. to organ wspierający rozwój projektów technologicznych firmy. W skład Rady wchodzą wybitni naukowcy, lekarze i specjaliści z wielu różnych dziedzin nauki. Celem gremium jest wsparcie działań R&D Spółki SDS Optic, a także doradztwo w zakresie technologii, strategii i kwestii biznesowych związanych z nauką.

Rozwój innowacyjnych technologii medycznych to złożony proces, który stawia wiele wyzwań z pogranicza nauki, zarządzania, prawa i biznesu. Poza codziennym zaangażowaniem naszych specjalistów oraz partnerów klinicznych i biznesowych, SDS Optic S.A. otrzymuje wsparcie oraz cenne opinie od doświadczonych naukowców, lekarzy i przedsiębiorców.

Zadania Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Wsparcie realizacji strategicznych celów oraz misji SDS Optic

Doradztwo w rozwoju technologii

Spotkania i sesje Rady Naukowej

Konsulting i porady związane
z projektami biotechnologicznymi

Prezentacja SDS Optic S.A. na globalnym
rynku farmaceutycznym, Bio-Tech i Med-Tech

Budowa międzynarodowej sieci kontaktów
z klinikami, szpitalami i laboratoriami

Opiniowanie, doradztwo i ocena
realizowanej strategii SDS Optic S.A.

Wymiana wiedzy z organizacją
i wsparcie procesu decyzyjnego Zarządu

Członkowie Rady Naukowej

dr hab. n. med., inż.
Magdalena Staniszewska
prof. KUL

WIĘCEJ Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas staży podoktorskich w Case Western Reserve University, Cleveland, OH oraz Harvard Medical School, Boston, MA w USA. Profesor uczelni związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Ekspert w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Współautorka szeregu patentów wdrażanych m.in. przez Novartis AG, publikacji naukowych i wystąpień publicznych… ZOBACZ PEŁNY PROFIL
Wojciech Polkowski - Członek Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Polkowski

WIĘCEJ Chirurg onkolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe i uzyskał doktorat w Europejskiej Szkole Chirurgii Gastroenterologicznej Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie. Od 15 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie… ZOBACZ PEŁNY PROFIL
Avi Dukler - SAB Member

dr
Avi Dukler

WIĘCEJ W ciągu ponad 23 lat w branży diagnostycznej dr Dukler był współzałożycielem m.in. Kepler Diagnostics Inc., Fantestico Inc. i Glycominds Ltd., gdzie komercjalizował innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla sektora medycznego oraz metody diagnostyki klinicznej. Twórca i autor wielu patentów i publikacji naukowych, przeprowadził szereg istotnych transakcji, w tym m.in. z zakresu M&A, sprzedaży aktywów, licencjonowania IP, oraz pozyskiwania prywatnych i publicznych funduszy… ZOBACZ PEŁNY PROFIL

Prof.
Andrius Kazlauskas

WIĘCEJ Członek Departamentu Okulistycznego F. Hoffman-La Roche w Bazylei (Szwajcaria) (SMI: RO) z bogatym doświadczeniem w obszarze badań translacyjnych. Profesor na uczelni University of Illinois Chicago prowadzi badania nad patogenezą retinopatii cukrzycowej… ZOBACZ PEŁNY PROFIL

dr n. med.
Arun Balakumaran

WIĘCEJ Onkolog, naukowiec, pełniący zarządcze funkcje w sektorze biotechnologii. Dr Balakumaran jest doktorem medycyny, dyplomowanym hematologiem i onkologiem. Uzyskał tytuł MSc na Uniwersytecie Harvarda, w dziedzinie zarządzania systemem opieki zdrowotnej. Współpracował z globalnymi firmami, takimi jak Amgen, Allogene czy Merck… ZOBACZ PEŁNY PROFIL