Magdalena Staniszewska – Przewodnicząca Rady Naukowej

Magdalena Staniszewska - Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. n. med., inż.
Magdalena Staniszewska, prof. KUL

Pomysłodawca, Akcjonariusz, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju SDS Optic S.A. i Przewodnicząca Rady Naukowej SDS Optic S.A.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż., specjalność: biologia molekularna i biokataliza; dr nauk biologicznych, specjalność: immunochemia w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz dr hab. nauk medycznych, specjalność biochemia. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas staży podoktorskich w Case Western Reserve University, Cleveland, OH oraz Harvard Medical School, Boston, MA w USA. Profesor uczelni związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Ekspert w dziedzinie chorób oczu związanych z cukrzycą, starzeniem oraz uwarunkowanych genetycznie. Doświadczony inicjator oraz lider interdyscyplinarnych projektów naukowych, których celem jest poznawanie mechanizmów chorób oraz tworzenie nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych o znaczeniu aplikacyjnym.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, kierowaniu specjalistycznymi pracowniami i współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem biotechnologicznym zdobyte w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i najlepszych światowych jednostkach USA. Osiągniecia naukowe o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym poparte wieloma publikacjami oraz patentami, obejmujące opracowanie metod diagnostycznych do badania nieprawidłowych naczyń krwionośnych, oczyszczania białek oraz testów immunochemicznych. Jej dorobek naukowy obejmuje prace dotyczące modyfikacji białek w cukrzycy, w procesach starzenia i nowotworach, ustalenie roli nowych genów prowadzących do utraty wzroku, a także stworzenie wielu modeli badawczych do opracowania i testowania terapii genowych i medycyny regeneracyjnej, a także zmian w metabolizmie tryptofanu w różnych jednostkach chorobowych. Współautorka szeregu patentów wdrażanych m.in. przez Novartis AG, publikacji naukowych i wystąpień publicznych.