Karol Maryniowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunkach Zarządzanie i Prawo w Biznesie, które ukończył z wyróżnieniem. Specjalista w zakresie marketingu internetowego, content marketingu, budowania świadomości marki, komunikacji w social media oraz ochrony praw własności znaków towarowych. Marketer i prawnik z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z międzynarodowymi markami i start-upami technologicznymi.