Paulina Czarnecka

Specjalistka administracji i zarządzania infrastrukturą biurową w SDS Optic S.A. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.