Dominika Bisko, MSc Eng.

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w pracy z technologią światłowodową. Absolwentka Politechniki Lubelskiej w Lublinie specjalność Elektrotechnika.