Andrzej Kołodziejczyk

Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed  i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej