Slajd number 1
Slajd number 2
Slajd number 3

Welcome to SDS Optic

FRUEFRR

smh2020

 

pplusparpncbr

Spółka SDS Optic jest beneficjentem projektu pn: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.040.414,00 zł Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 967.100,00 zł Wysokość dofinansowania: 802.693,00 zł

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności Spółki SDS Optic na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja wynalazku Wnioskodawcy jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, w tym do wykrywania markerów nowotworowych.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gosp.Nowe kontrakty handlowe pozwolą na zwiększenie sprzedaży urządzenia medycznego, wzmocnią potencjał i pozycję firmy na rynku międzyn., a także przyczynią się do promocji samego produktu. Dzięki osiągniętym przychodom, Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć nowe inwestycje.

 

Spółka SDS Optic realizuje projekt B+R pn.” SDS Optic – stworzenie innowacji produktowej w postaci technologii umożliwiającej wykonanie urządzenia diagnostycznego do detekcji HER2 dostosowanej do rozpoczęcia badań klinicznych”
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 000 000,00 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego „Fundusz zalążkowy INNOventure” jako kluczowy element krakowskiego ekosystemu wsparcia projektów badawczo – rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BrIdge Alfa.

Program BRIdge Alfa prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest zwiększenie podaży projektów badawczo-rozwojowych atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i private equity. Aby to osiągnąć NCBR we współpracy z inwestorami prywatnymi przeznacza środki na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w dwóch obszarach:
– proof-of-principle czyli wczesnej weryfikacji pomysłu, obejmującej badania przemysłowe i stosowane, wstępną ocenę projektu od strony komercyjnej, a więc ocenę potencjału, analizę dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych, zdefiniowanie planu badawczego;
– proof-of-concept czyli kolejnej, bardziej zaawansowanej fazie weryfikacji projektu obejmującej badania zmierzające do opatentowania rozwiązania technologicznego.

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

SDS OPTIC is a consortium which specializes in designing, modeling and assembling various pre-assembled components for Optoelectronics and Bio-Tech applications, as well as in designing and manufacturing innovative solutions dedicated for data transmission.

More than 15 years of experience and the highest commitment to quality and reliability is confirmed by implemented quality assurance system according to ISO-9001: 2008 and allows for shaping the characteristics of the most desirable products at all stages of production.

Szukamy Partnerów i Podwykonawców

We are looking for subcontractors

Zapytanie ofertowe GTB 2_2017

Zapytanie ofertowe GTB 4.1_2017

Zapytanie ofertowe GTB 4.2_2017

Zapytanie ofertowe GTB 3_2017

Zapytanie ofertowe GTB 13.14.15.16_2017

Zapytanie ofertowe GTB 1_2018

Zapytanie ofertowe GTB 6_2018 
Zapytanie Ofertowe GTB 7_1_2018
Zapytanie ofertowe GTB 7_1A 2018 z dn 12 07 2018r
Zapytanie Ofertowe GTB 7_2_2018
Zapytanie ofertowe GTB 8_2018
Zapytanie ofertowe GTB_7_2A_2018 z dn 05 09 2018 Usługa turystyczna
Zapytanie ofertowe GTB_11_2018 Misja Gospodarcza
Zapytanie ofertowe GTB 8A 2018 Arab Heath 2019 Usługa hotelowa
Zapytanie ofertowe GTB 9 2019 FIME 2019
Zapytanie ofertowe GTB 9A 2019 z dn. 05.02.2019

Informacja o wyborze Wykonawcy
Wybor wykonawcyGTB_4_2_2017 z 25 09 2017
Wybor wykonawcy GTB_4_1_2017 z 29 09 2017
Wybor wykonawcy GTB 3 2017 z 05 10 2017
Wybor wykonawcy GTB 2 2017 z 10 10 2017
Wybor wykonawcy GTB_13-14-15-16_2017 z 16 10 2017
Wybor wykonawcy GTB 6 2018 z 08 05 2018
Wybor wykonawcy GTB 1 2018 z 09 05 2018
Informacja o wyborze Wykonawcy GTB 7_2 2018
Informacja o wyborze Wykonawcy GTB 8 2018
Wybor wykonawcy GTB_7_1A_2018
Informacja o wyborze Wykonawcy GTB 7.2A 2018
Informacja o wyborze Wykonawcy GTB 11A 2018

Our products

R&D

SDS Optic

The company SDS Optic specializes in pre-assembling of hermetic and standard photoelectronics components. Thanks to The Labaratory of Teleinformatic Technologies and Photonics, SDS Optic has elaborated the positioning nanometric-precision platforms. The use of the Finite Element Analysis Method (FEA) in designing geometrically hermetic seals allows a reduction of disadvantageous stress, which occurs during hermetization and reduces insertion loss to a level of:  <0.01dB @ 1550nm wavelength.

Contact

SDS OPTIC Sp. z o.o.
ul. Konstantynów 1F
20-708 Lublin
tel. 81 501 94 63
email: office@sdsoptic.pl

more »