Slajd number 1
Slajd number 2
Slajd number 3

Welcome to SDS Optic

FRUEFRR

smh2020

 

pplusparpncbr

Spółka SDS Optic jest beneficjentem projektu pn: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.040.414,00 zł Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 967.100,00 zł Wysokość dofinansowania: 802.693,00 zł

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności Spółki SDS Optic na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja wynalazku Wnioskodawcy jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, w tym do wykrywania markerów nowotworowych.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gosp.Nowe kontrakty handlowe pozwolą na zwiększenie sprzedaży urządzenia medycznego, wzmocnią potencjał i pozycję firmy na rynku międzyn., a także przyczynią się do promocji samego produktu. Dzięki osiągniętym przychodom, Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć nowe inwestycje.

 

SDS OPTIC is a consortium which specializes in designing, modeling and assembling various pre-assembled components for Optoelectronics and Bio-Tech applications, as well as in designing and manufacturing innovative solutions dedicated for data transmission.

More than 15 years of experience and the highest commitment to quality and reliability is confirmed by implemented quality assurance system according to ISO-9001: 2008 and allows for shaping the characteristics of the most desirable products at all stages of production.

Szukamy Partnerów i Podwykonawców

We are looking for subcontractors

Zapytanie ofertowe GTB 2_2017

Zapytanie ofertowe GTB 4.1_2017

Zapytanie ofertowe GTB 4.2_2017

Zapytanie ofertowe GTB 3_2017

Zapytanie ofertowe GTB 13.14.15.16_2017

Zapytanie ofertowe GTB 1_2018

Zapytanie ofertowe GTB 6_2018 
Zapytanie Ofertowe GTB 7_1_2018
Zapytanie ofertowe GTB 7_1A 2018 z dn 12 07 2018r
Zapytanie Ofertowe GTB 7_2_2018
Zapytanie ofertowe GTB 8_2018

Informacja o wyborze Wykonawcy
Wybor wykonawcyGTB_4_2_2017 z 25 09 2017
Wybor wykonawcy GTB_4_1_2017 z 29 09 2017
Wybor wykonawcy GTB 3 2017 z 05 10 2017
Wybor wykonawcy GTB 2 2017 z 10 10 2017
Wybor wykonawcy GTB_13-14-15-16_2017 z 16 10 2017
Wybor wykonawcy GTB 6 2018 z 08 05 2018
Wybor wykonawcy GTB 1 2018 z 09 05 2018
Informacja o wyborze Wykonawcy GTB 7_2 2018
Informacja o wyborze Wykonawcy GTB 8 2018

Our products

R&D

SDS Optic

The company SDS Optic specializes in pre-assembling of hermetic and standard photoelectronics components. Thanks to The Labaratory of Teleinformatic Technologies and Photonics, SDS Optic has elaborated the positioning nanometric-precision platforms. The use of the Finite Element Analysis Method (FEA) in designing geometrically hermetic seals allows a reduction of disadvantageous stress, which occurs during hermetization and reduces insertion loss to a level of:  <0.01dB @ 1550nm wavelength.

Contact

SDS OPTIC Sp. z o.o.
ul. Konstantynów 1F
20-708 Lublin
tel. 81 501 94 63
email: office@sdsoptic.pl

more »