Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.09.2021

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

Zwołanie NWZA

Zarząd Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SDS Optic S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 786821, które odbędzie się w dniu 22.09.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Protokół NWZA
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Ogłoszenie w Monitorze Sądowym Nr 162 [poz. 53226, str.15]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.05.2021

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Protokół NWZA
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie Zarządu Spółki o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Uchwała Zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii D