Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28.12.2022

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

Zwołanie NWZA

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro 1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Projekty uchwał
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Zestawienie zmian statutu Spółki
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Formularz głosowania przez pełnomocnika.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o liczbie akcji i głosów
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Obowiązujący Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.10.2022

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

Zwołanie NWZA

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 19 października 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro 1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Projekty uchwał
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Zestawienie zmian statutu Spółki
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Formularz głosowania przez pełnomocnika.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o liczbie akcji i głosów
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Obowiązujący Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

Zwołanie NWZA

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:30 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Projekty uchwał
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Formularz głosowania przez pełnomocnika.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Informacja o liczbie akcji i głosów
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. w 2021 roku.
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.09.2021

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic

Zwołanie NWZA

Zarząd Spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SDS Optic S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 786821, które odbędzie się w dniu 22.09.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin.

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Protokół NWZA
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Ogłoszenie w Monitorze Sądowym Nr 162 [poz. 53226, str.15]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.05.2021

Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Protokół NWZA
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Oświadczenie Zarządu Spółki o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego
Ikona PDF - dokument korporacyjny SDS Optic Uchwała Zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii D