Struktura udziałowa

Magdalena Staniszewska, PhD, DSc – Współzałożyciel, Dyrektor ds. naukowych

4.710 shares valued 235.500,00 PLN – 6,1% w kapitale zakładowym

SDS Optonic LLC Wechikuł Inwestycyjny (SPV), kontrolowany i zarządzany przez Marcina Staniszewskiego, Współzałożyciel, CEO i Starszy Inżynier

48.000 shares valued 2.400.000,00 PLN – 62,5%

Większość udziałów SDS Optonic LLC należy do Marcina Staniszewskiego
Pozostałe udziały SDS Optonic LLC należą do Aniołów Biznesu, którzy zainwestowali w startup w początkowej fazie

INNOventure – INNOventure jest funduszem zalążkowym pomagającym naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych. INNOventure tworzy firmy wspólnie z naukowcami, instytutami badawczymi i inwestorami. INNOventure zapewnia nie tylko kapitał finansowy, ale także szerokie wsparcie w budowaniu wartościowych firm. Fundusz aktywnie inwestuje od 2015 r.

8.150 shares valued 407.500,00 PLN – 10,6%

Polish Entrepreneurs Foundation (PFP) – Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED jest jednym z grupy funduszy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, jednej z największych w Polsce instytucji wspierającej mikro, małe i średnie firmy. Fundusz powstał w 2010 r. i od tego czasu aktywnie inwestuje w polskie spółki technologiczne o dużym potencjale wzrostu. Pierwotny kapitał funduszu wynosił prawie 18 mln zł. Aktualnie fundusz inwestuje środki pozyskane z wyjść inwestycyjnych. Fundusz inwestuje na terenie całej Polski

16.000 shares valued 800.000,00 PLN – 20,8%