Justyna Gleń, MSc Eng.

Absolwentka studiów magisterskich (specjalność: Inżynieria Wytwarzania Implantów, Sprzętu Szpitalnego i Rehabilitacyjnego) Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczony inżynier projektu i kierownik projektu. Badania naukowe, konferencje i publikacje w zakresie powłok biopolimerowych na powierzchni biomateriałów.