Nasza wizja

Zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku

Wizją SDS Optic jest opracowanie procedur i rozwiązań diagnostycznych oraz monitorujących w diagnostyce i leczeniu nowotworów dzięki którym zwiększymy przeżywalność pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku. Osiągniemy to dzięki wdrażaniu technologii diagnostycznych i monitorujących opartych o działanie w czasie rzeczywistym, in vivo (najbliżej zmiany chorobowej) i podając wynik liczbowy (nie obrazowy). Rozwiążemy też wiele innych chorób cywilizacyjnych, w tym powikłania wywołane ostrymi zakażeniami grzybicznymi, poprzez wspieranie monitoringu leczenia oraz wsparcie tworzenia innowacyjnych terapii celowanych.

Strategia i misja

SDS Optic tworzy, rozwija, produkuje i komercjalizuje innowacyjne narzędzia diagnostyczne oraz monitorujące procesy życiowe w naturalnym stanie, które wspierają i ratują ludzkie życie. W naszych działaniach odpowiadamy na potrzeby osób żyjących z przewlekłymi chorobami nowotworowymi oraz chorobami zakaźnymi.


Koncentrujemy się na pomocy całemu światu medycyny w szybszej, mniej bolesnej oraz mniej inwazyjnej diagnostyce chorób i wsparciu w szybkim, efektywnym leczeniu wykorzystującym terapie celowane.Pracując z głównymi Partnerami tworzymy i rozwijamy wysokiej jakości aplikacje, które mogą pomóc w opracowaniu innowacyjnych urządzeń medycznych oraz leków i ich udostępnieniu większej grupie ludzi na całym świecie, dzięki czemu wpływamy na poprawę jakości i długości życia. Misją SDS Optic są strategie, które ratują ludzkie życie.